maanantai 12. maaliskuuta 2012

Alkuperäiskansa vailla alkuperää?

Kokoan parhaillaan erilaisia aineistoja muutamanlaiseen projektiin päivittäisen toimittajatyöni päätyttyä, sen jatkeeksi.
On aikaa perehtyä asioihin tutkivalla otteella iänikuisen vanhan vainoojan, deadlinen häiritsemättä.
Tänään luin erilaisia raportteja suomalaisten ja saamelaisten juurista ja niihin liittyen Skandinavian pohjoisosien asuttamisesta viimeisestä jääkaudesta nykypäiviin. Kyse oli oikeastaan tietojen kertaamisesta ja vahvistamisesta. Johan toki näitä asioita on joutunut tässä vuosikymmenten varrella alkuperäiskansakiistojen keskellä eläessään selvittämään.
Kun kuuntelee ja näkee käsityksiä suomalaisten ja saamelaisten alkuperästä, ei voi olla ihmettelemättä erilaisten myyttien ja tarinoiden voimaa ihmisten käsitysten ylläpitäjinä ja muokkaajina.
Suomalaisten uskotaan yhä tulleen enemmän tai vähemmän yhtenäisenä joukkona Suomenlahden poikki vain noin 2 000 vuotta sitten ja työntäneen Suomenniemeä etelää myöten asuttaneet saamelaiset tieltään pohjoisen perukoille.
Tosiasiassa tutkimus tuntee jo käytännössä lähes sataprosenttisen varmasti sekä suomalaisten että saamelaisten alkuperän ja saapumiset Fennoskandian ja nykyisen Suomen alueille.
Eri väestöjen sukujuuria ei ole voitu selvittää vain yhden tieteenalan perusteella. Siihen on tarvittu genetiikkaa, arkeologiaa ja kielitutkimusta, joilla kaikilla on toki voitu päätyä ainakin osittain ristiriitaisiin tuloksiin, mutta joita tuloksia on pystytty tulkitsemaan myös paljolti samoin päätelmin.
Omalta osaltani olen taipuvainen uskomaan erityisesti nykyaikaiseen geenitutkimukseen, jota tosin edellinen saamelaiskäräjien puheenjohtaja Pekka Aikio luonnehti aikanaan ”Hitlerin hommiksi” eli tuntui vastustavan saamen kansan alistamista moiselle tutkimukselle.
Mutta jos kuitenkin…
On siis yleisesti tiedossa, että Suomen aluetta asutettiin heti jääkauden väistyessä niin sanottua itäistä reittiä eli nykyisen Karjalan suunnasta. Nuo muinaiset asuttajat olivat kieleltään ugrilaista juurta ja heistä mahtoi syntyä myöhemmin myös lappalaisina tunnettu väestö, jonka myöhäinen perimä ulottunee nykyään Lappiin aina Inaria ja kenties Tenonvarren varhaisimpia asujia myöten.
Sitten oli se läntinen joukko, joka samosi pohjoiseen nykyisen Norjan rannikon suunnassa ja jota kääntyi myöhemmin itään kohdaten väistyneen jäätikön toisella puolella olevat asuttajat. Väestöt olivat kieliltään erilaisia ja jossain vaiheessa osa läntisistä tulijoista vaihtoi kielensä ugrilaiseksi.
Onkohan niin, että nykyisten saamelaisten geneettinen kirjavuus johtuu nimenomaan jo tuhansia vuosia sitten tapahtuneesta väestöjen sekoittumisesta. Eli tieteen kirjoituksista lainaten ”Saamelaisten esivanhemmat ovat todennäköisesti peräisin eri marginaaliheimoista, joita jo kivikaudelta lähtien on saapunut eri suunnista Pohjois-Fennoskandiaan”.
Mutta mikäpä on saamelaiskäräjien näkemys saamen kansan alkuperästä?
Saamelaiskäräjien verkkosivuilta sen voi jokainen lukea. Ainakin sillä julkaistavasta Oktavuohta –verkkolehdestä sen määritellessä saamelaista alkuperäiskansaa:
”Saamelaiset ovat Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän alkuperäiskansaa, jonka varhaisemmista vaiheista voidaan edelleenkin esittää vain olettamuksia. Kieleltään saamelaiset kuuluvat suomalais-ugrilaiseen kieliperheeseen. Siitä huolimatta, että saamelaiset ovat kielellisesti sukua suomalaisille, saamelaisten geneettisessä perimässä on säilynyt piirteitä, jotka erottavat saamelaiset kaikista naapurikansoistaan. Saamelaisten alkuperä on siten edelleen arvoitus, jota useiden tieteenalojen tutkijat ovat pyrkineet selvittämään.”
”Tutkimus ei ole toistaiseksi voinut antaa saamelaisten alkuperästä tarkempaan kuvausta kuin ensimmäisen saamenkielisen proosateoksen vuonna 1910 julkaissut Johan Turi (1854-1936). Turi kuvaa teoksessaan Muittalus samid birra (Kertomus saamelaisista) laajasti saamelaisten perinteistä elämää. Teos on saamelaiskirjallisuuden klassikko ja se on käännetty useille maailman kielille, myös suomeksi. Turin teos on edelleenkin hyvä lähdeteos saamelaiskulttuurista.”
”Turi kirjoittaa kansansa alkuperästä mm. seuraavaa: Saamelaisista ei ole kuultu, että he olisivat tulleet tänne mistään. Saamelainen on ollut paikallinen asuja kautta koko Lapinmaan, ja kun saamelainen aikoinaan oleskeli näillä seuduin rannikolla, silloin ei meren rantamilla ollut muita asukkaita. Siihen aikaan saamelaisten kelpasi olla ja elellä. Ja saamelainen on asunut ruotsalaisalueillakin kaikkialla. Silloin ei ollut talollisia lähimaillakaan; saamelaiset eivät edes tienneet että oli muita ihmisiä kuin he itse.
Siitä saatte geeni-, arkeologia- ja kielitutkijat!

Veikko

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti