sunnuntai 15. joulukuuta 2019

Asuntola-aikaan ulottuva totuus- ja sovintokomissio?

Marraskuun puolivälissä uutisoitiin valtioneuvoston kanslian ilmoituksesta, jonka mukaan saamelaisten totuus- ja sovintokomission perustaminen on edennyt. Ylen uutiskuvissa asian äärelle oli kokoontunut silloisen pääministeri Antti Rinteen kyljille saamelaiskäräjien koko puheenjohtajisto tukenaan pari muutakin käräjäedustajaa. Joukosta ”luonnollisesti” puuttuivat inarinsaamelaisten kärkihahmot Anu Avaskari ja/tai Kari Kyrö sekä statuksettomien kalastaja- ja metsäsaamelaisten edustus.
Noista statuksettomista tässä heti sen verran, että valtioneuvoston kokoamassa yli 300-sivuisessa sovintokomission pohjaraportissa oli heihin uhrattu vajaat kymmenen sivua.
Uutisissa kerrottiin kuinka saamelaisten totuus- ja sovintokokouksen mandaatti oli käsitelty hallituksen iltakoulussa ja katsottu, että asiassa voitiin edetä nimeämisprosessiin. Tarkoituksena oli asettaa viisijäseninen komissio, joka olisi toiminnassaan itsenäinen ja riippumaton tavoitteenaan käydä läpi historian tapahtumat ja oppia niistä.
Komission mandaattia kerrottiin valmistellun vuoden 2019 aikana saamelaiskäräjien ja kolttien kyläkokouksen kanssa. Näiden toimielinten oli tarkoitus käsitellä mandaatti osaltaan ja komissaarien nimeäminen tapahtuisi näiden nyt joulukuulle ajoitettujen käsittelyjen jälkeen.
Vajaat neljä vuotta sitten silloisen pääministerin Juha Sipilän ideoiman komissiohankkeen etenemistä lähes finaaliin iloitsivat saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio, kolttien luottamusmies Veikko Feodoroff sekä sisäministeri Maria Ohisalo. Viimeksi mainittu kertoi hallituksen iltakoulun jälkeen tyytyväisyydestään facebookissa todeten Suomen kantavan näin vastuutaan saamelaisten tilanteesta.
”Saamelaisten asema Suomessa on ollut monella tapaa heikko. Suomen valtio ei ole esimerkiksi kunnioittanut saamelaisten maaoikeuksia ja aina 1970-luvulle asti saamelaisia pakkosuomalaistettiin asuntolakouluissa. Suomi on saanut kansainvälisiä moitteita saamelaisten kohtelusta vielä viime vuosinakin”, julisti Ohisalo.
Tässä kohdassa päästään otsikossa esiin nostamaani asiaan. Eli siihen, mistä tässä etenkin Kanadan alkuperäiskansojen sovittelua matkivassa ja siellä päin vaikuttaneen saamelaisprofessorin markkinoimassa hankkeessa on ollut kaiken aikaa kyse. On puhuttu vain nykyisen, suomalaista hyvinvointia ja tukea nauttineen keski-ikäisen ”asuntolasukupolven” ja heistä ammentavien nuorempien ”historiasta”. On ollut jäätävää havaita miten pinnallisesti tämä asia halutaan Suomen päättäjille myydä ja miten helposti he sen ostavat. Tämä Ohisalokin on jokin ihan tohtoritason ihminen!
Jos Suomi haluaa vakavissaan katsoa mitä kaikkea pahaa se tai sitä edeltänyt valtionhallinto on tehnyt saamelaisille, silloin tunnetuille lappalaisille, ei 1950- ja -60-lukujen asuntola-aika todellakaan ole mikään keskeisin pakkosuomalaistamisen historiapylväs. On mentävä aikaan, jolloin ”sivistys” tuotiin Lapinmaahan ja herrat papit ja maallisen vallan virkamiehet karsivat lappalaisilta heidän luonnonuskontonsa, yhteisölliset käytäntönsä ja vielä kielensäkin. En usko, että viime vuosina Sipilän ”sovittelijoille” ulisseita saamelaispoliitikkoja olisi istutettu jalkapuissa, pieksetty raipoilla tai heiltä viety samassa mitassa maittensa ja vesiensä käyttöoikeuksia, kuin vietiin Kemin Lapin metsälappalaisilta ja Inarin kalastajalappalaisilta. Sittemmin heiltä - siis myös osalta inarinsaamelaisia - on haluttu evätä saamelaisstatuskin kuin pisteenä suomalaiselle ja valtasaamelaiselle kolonialismille. Suomihan tässä sorrossa on ollut valtiona tukena vuoroin passiivisesti, vuoroin tietoisen aktiivisesti.
Jos valtion toimintaa ajattelee jotenkin tietoisena, eikä joidenkin ohisalojen perehtymättömyytenä tai sinisilmäisenä hyvesignalointina, voisi totuus- ja sovintoprosessin ymmärtää halvaksi ratkaisuksi hoitaa saamelaisten sulauttamisen aiheuttama tunnontuska pois kuleksimasta. Vaikka muutama ja muutamia vuosia istuva komissaariksi palkattu saamelaispoliitikko tuleekin kohtuulisen kalliiksi, ja vaikka sovintotyön tuloksena joitain sopivia pankkitilejä tai hankkeita kartutettaisiinkin sievoisilla summilla, jää kokonaiskustannus valtion mitoissa siedettäväksi. Verrattuna siihen jos taas lähdettäisiin menemään pitemmälle historiaan ja tarkastelemaan näin aiheutettua kielen ja kulttuurin murhaa (käytän tässä saamelaispolitiikassa niin tutuksi tullutta ja siten ilmeisen toimivaa ilmaisua). Ja etenkin halvaksi verrattuna jos mukaan  tulisi liitettää maa- ja vesioikeuksien osittainenkaan palauttaminen koko lapinmaiden mitassa.
Kanadassa vuonna 2008 perustettu totuusprosessi koski 150 000 alkuperäiskansoihin kuuluvaa ihmistä ja työn tuloksena yli 80 000 heistä on saanut korvauksia fyysisistä ja psyykkisistä kärsimyksistä ja 30 000 henkilöä seksuaalisista hyväksikäytöistä. Ja Kanadassa tuo prosessi käsitteli nähdäkseni vain tai pääosin sikäläistä asuntolakoulujen aikaa. Komissio löysi rahakorvausten lisäksi myös lähes sata parannusehdotusta alkuperäiskansojen tilanteeseen.
Norjassa saamelaisten ja kveenien totuuskomissio on toiminut vuodesta 2017 ja siellä siis myös kveenit on hyväksytty mukaan kertomaan traumoistaan norjalaistamisen ajalta.
Jotenkin vaikuttaa siltä, ettei tässä Juha Silpilän alun perin liikkeelle polkaisemassa totuus- ja sovintoprosessissa aiota kaiken pohjaselvittelyn jälkeenkään paneutua Suomen saamelaiskysymysten ytimeen. Jo aiemmin tämä laistaminen tuli karulla tavalla esille kun Sipilän kiirehtimisen tuotoksena kehiteltiin niin sanottu Markus Lohen ”kompromissi”, jossa statuksettomat kalastaja- ja metsäsaamelaiset haluttiin heittää saamelaiskäräjien vaaliluetteloon kuuluvan saamelaisten ryhmän ulkopuolelle. He saivat olla Lohen mukaan saamelaisia jos niin halusivat, mutta saamelaiskäräjien ulkopuolella ja käytännössä ulkopuolella myös käräjäsaamelaisuuden tuomista hyvistä. Tiedän tarkoin tuon vaiheen, koskapa tuota kahden kerroksen saamelaisuutta markkinoitiin myös minun tietooni ennen sen julkituloa. Nyt sitten olen nähnyt somesta senkin, että Lohen ”kompromissia” esitellyt Mikko Kärnä syyttää minua hänen luottamuksensa pettämisestä kun asia tuli julki politiikan pelimiesten kannalta liian varhain. Tosiasia kylläkin on, että sen taisi ”vuotaa” julki ihan joku muu ja minä päädyin – harvinaista kyllä – nostamaan kuprun esille vasta kun näin sen jo tulleen keskusteluihin.
Ihmettelen muuten kuriositeettina sitä, miksi kansalaisten kuuluisi nauttia edustajiensa luottamusta eikä päinvastoin?
Oli miten oli, näyttäisi lapinpuolustajilla ja myös puolustettavilla olevan edelleen töitä tämän totuus- ja sovintokomissioasiankin tiimoilla. Vai näinköhän on, että Suomen alkuperäisimmän alkuperäiskansan - johon kyllä kuuluu myös näitä ”käräjäsaamelaisia” - suomalaistamishistoria kuitataan sen kipeimmiltä ajoilta lumeen? Historia on kyllä monesti voittajien historiaa, mutta totuus ei välttämättä siihen liity.

 Jk. Ohessa linkki Suomen saamelaisten sovintoprosessin kuulemisraporttiin:

https://vnk.fi/julkaisut/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-287-673-7