maanantai 15. lokakuuta 2012

Apulaisoikeusasiamieheltä moitetta Inarille

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin on lähettänyt Inarin kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnalle 9.10.2012 päivätyn kirjeen, jossa hän ottaa kantaa Männikön palvelukodin asukkaiden huolenpidossa havaitsemiinsa puutteisiin. Sakslinin moittiva kannanotto perustuu hänelle tehtyyn kanteluun, siihen kunnasta annettuihin vastauksiin sekä hänen kesäkuussa Männikköön tekemäänsä tarkastuskäyntiin.
Männiköstä apulaisoikeusmiehelle tehty kantelu koski eritoten palvelukodin ryhmäkoti Mustikkaa; kyseessä on ikäihmisille tarkoitetun niin sanotun ”tavallisen asumisen” palveluosasto, johon ei Lapin aluehallintovirastosta saadun lausunnon mukaan liity ympärivuorokautista hoivaa tai hoitoa.
Koska kantelussa oltiin huolissaan Mustikan asukkaiden huoneista puuttuvista hälytyskelloista ja ettei asukkaiden mahdollisuudesta hälyttää apua oltu muutenkaan huolehdittu riittävästi, ja kun kunta oli vastineessaan käsitellyt turvallisuuspuolta niukasti, siirsi Sakslin asian aluehallintoviraston selvitettäväksi.
Moitteet apulaisoikeusasiamies antoi siitä, että Mustikan asukkaiden ulkoiluttaminen oli jätetty paljolti ulkopuolisten vapaaehtoisten kuten mahdollisten omaisten varaan. Saadun selvityksen mukaan talon henkilökunnalla ei ole ollut aikaa asukkaiden ulkoiluttamiseen muulloin kuin lähinnä vain viikonloppuisin.
Mustikan asukkailleen tarjoamasta muusta viriketoiminnasta Sakslin jättää moittimatta, koska hänelle oli tarkastuskäynnillä vakuutettu lautakunnan taholta virikepuolta olevan runsaasti. On lauluhetkiä, bingoa, karaokea, jumalanpalveluksia, pihapelejä, makkaranpaistoa nuotiolla ja niin edelleen. Selvityksen mukaan vanhuksille myös luetaan sanomalehtiä ja kirjojakin.
Mahdollisuus liikkumiseen ja muun muassa Männikön ulkopuolella oleviin kulttuuritapahtumiin osallistuminen ovat apulaisoikeusmiehen mielestä ikäihmisten hyvinvoinnin ja terveyden kannalta tärkeitä.
Kunnan vastinetta kommentoinut kantelija toi esille vielä epäilynsä vanhuksen kunnon heikkenemisestä, koska hänen nesteen saannistaan eli juomisesta ei ollut huolehdittu riittävästi. Apulaisoikeusmiehelle oli tarkastuskäynnillä kerrottu kuinka asukkaiden nesteen saantiin kiinnitetään erityistä huomiota. Nesteytyksen toteutusta ei kuitenkaan seurattu järjestelmällisesti.
Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinin mukaan riittävän nesteytyksen laiminlyöminen huonontaa ikäihmisten fyysistä ja henkistä vointia ja aiheuttaa terveysongelmia. Nestevajaus heikentää verenkiertoa ja sen mukana kudosten hapensaantia ja munuaisten toimintaa.
Apulaisoikeusmiehen mukaan ryhmäkoti Mustikan asukkaiden riittävästä nesteen saannista tulee huolehtia ja nesteytystä pitää myös seurata.
Edellisen johdosta voin lisätä, että vuosien mittaan vastaavia yöturvallisuuteen ja -hoivaan sekä juuri vanhusten janoisuuteen liittyviä huolia ja havaintoja on kuulunut useammilta Männikön asukkaiden omaisilta. Minään yllätyksenä apulaisoikeusasiamiehelle tehtyä kantelua ei näin voitane pitää.
Ovatko ongelmien takana liian tiukalle ”kehitetyt” voimavarat, sillä tuskinpa tällaisissa asioissa voi olla kyse mistään asenteista tai jostain välinpitämättömyydestä?


Veikko

2 kommenttia:

  1. Mielenkiintoista tässä jutussa myös se,että männikön henkilökunta ei tiennyt asiasta mitään ennen tätä juttua...?

    VastaaPoista
  2. Edellinen sosiaali- ja terveyslautakunnan kokous on ollut 2.10.12. Seuraavassa kokouksessa, jonka ajankohtaa en vielä tiedä, asian pitäisi olla ainakin tiedoksiantona.

    VastaaPoista