perjantai 28. helmikuuta 2020

Yli 40 prosenttia saamelaiskäräjävaalien äänestäjistä hylättiin

Uusi saamelaiskäräjät järjestäytyi 27. – 28.2. ja se mitä kyllä piti osata ennustellakin toteutui: käytännössä käräjävaalien edellinen, vaikkakin selvästi niukentunut enemmistö jyräsi puheenjohtajiston ja hallituksen valinnoissa täysin yli 40 prosenttia vaalien äänistä keränneen vähemmistön. Normaalissa suomalaisessa demokratiassa suhteellisuus olisi tuonut vähemmistölle hyvinkin paikkoja puheenjohtajistoon ja hallitukseen, nyt ei ensimmäistäkään.
Täytyykin heti alkuun kysyä, kuinka pitkään saamelaishallintoa eri toimintoineen rahoittava Suomen valtio tällaista vallan ja samalla aineellisen edun kahmintaa hyväksyy ja tukee? Samalla voi osoittaa kysymyksen oikeusministeriöön ja oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonille, miten Suomen saamelaiskäräjävaalien valtaryhmän kerta toisensa jälkeen nähty ja suhteessa yhä räikeämmäksi käyvä menettely istuu kovasti korostetun oikeus- ja ihmisoikeusvaltio Suomen imagoon?
Ehkä tähänkin sopii jatkaa ennustelulla: Henriksson ilmeisesti tyytyy viittaamaan saamelaisten kultuuri-itsehallintoon, johon hänellä ja valtiolla ei ole syytä puuttua. Vielä kun lähiaikoina Inariin saamelaiskäräjien vieraaksi saapuva tasavallan presidentti Sauli Niinistökin loihee samoin lausumaan, voi yli 40 prosenttia saamelaiskäräjävaalien äänestäjistä todeta tulleensa jätetyiksi ihan korkeimmalta taholta toisen luokan saamelaisiksi ja Suomen kansalaisinakin vaille perustuslaissa kirjattua ihmisoikeuttaan.
Vai katsotaanko, että saamelaiskäräjävaalien äänikuninkaat ja -kuningattaret syrjäyttämällä heidän äänestäjiensä oikeudet toteutuvat se kun vain joku kertoo heitä edustavansa?
Saamelaiskäräjävaalit avannut vanhin edustaja, samalla vaalien äänikuningas Kari Kyrö kertoi yhdeksän jäsenen esittäneen vaalitulokseen nojaavaa puheenjohtajisto- ja hallitusvaalia. Heikkoon äänestysprosenttiin jälleen kerran jääneen saamelaiskäräjävaalin yhteisäänimäärä oli noin 2270 ääntä, josta yhdeksän edustajan äänimäärä oli noin1035 ääntä. Sen johdosta nämä yhdeksän jäsentä ehdottivat 60/40 paikkajakoa ja lähtivät luonnollisesti myös siitä, että enemmistölle tulisi käräjien päätoimisen puheenjohtajan paikka.
Neuvotteluja ryhmien kesken käytiin koko avajaispäivän ehtoorupeama, mutta mihinkään suhteellisuuteen ei enemmistön puolelta taivuttu. Itse asiassa 21 edustajan saamelaiskäräjillä ei 9 edustajan vähemmistölle luvattu yhtään puheenjohtajisto- tai hallituspaikkaa. Näin oltiin umpikujassa.
Toisena kokouspäivänä päädyttiin siis suoriin lippuvaaleihin ilman saavutettua sopua. Niinpä puheenjohtajaksi seuraavalle nelivuotiskaudelle tuli kaksi ehdokasta: Tuomas-Aslak Juuso ja Anu Avaskari. Vaalin voitti Juuso äänin 16 – 5. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi esitettiin Kari Kyröä ja Anni Koivistoa, äänijako sama 16 – 5 Koiviston hyväksi. Toiseksi varapuheenjohtajaksi vastakkain olivat Kari Kyrö ja Leo Aikio, joista Aikio sai 12 ääntä ja Kyrö 8 ääntä yhden käräjäedustajan äänestäessä tyhjää.
Neljän hallituksen jäsenen vaalissa tulos oli äänestysten jälkeen sama, vähemmistölle ei hellinnyt yhtään paikkaa. Tässä vaiheessa Kari Kyrö ilmoitti vähemmistön taholta jättävänsä eriävän mielipiteen käräjien avausistunnon pöytäkirjaan. Tyly valintalinja sai jatkoa saamelaiskäräjien lautakuntien valinnoissa, joissa tosin muutamalle harvalle ei-enemmistöläiselle tuli ”säälipaikka”.
Kari Kyrön mukaan yhdeksän käräjäedustajan tekemä paikkajakotarjous ei ollut millään muotoa ylimitoitettu, päinvastoin se oli jonkin verran äänimäärien suhteessa alimittainen. Tällä hänen mukaansa halutiin varmistaa ja osoittaa se, ettei voitu puhua mistään ylimitoitetuista vaatimuksista.
Nyt kun saamelaiskäräjälaista odotetaan ehkä jo vuoden lopussa nykyisen hallituksen ehdotusta, luulisi hälytyskellojen Suomen saamelaishallinnon tilasta soivan jo vähän joka puolueessa. Näin huolimatta siitä, että jokaisesta puolueesta taitaa löytyä myös umpikuuroutta. Eikö saamelaiskäräjävaalia saada millään suhteellisuudet tunnustavaksi listavaaliksi, vai onko Pekka Aikion ja Heikki J. Hyvärisen aikanaan kehittelemä ja lobbaama nykyinen suhteettomuus todella kiveen hakattu tapa hoitaa Suomen saamelaisten edustuksellisuutta heidän yhteiseksi tarkoitetussa hallinnossaan?
Tälläkin kerralla saamelaiskäräjät sen vanhimpana edustajana avannut Kari Kyrö sai avajaispuheessaan turhaan toivoa saamelaisten asiaa parhaiten eteenpäin vievää yhtenäisyyttä. Tilanteessa yhä absurdimmalta kuuluvat varmaan jatkossakin kuultavat puheenvuorot yhdestä ja yhtenäisestä saamen kansasta:
”Saamelaiset haluavat sitä, saamelaiset haluavat tätä…”.


Jk:  Liitän lukijoitteni pyynnöstä tähän jälkikirjoitukseksi Kari Kyrön saamelaiskäräjien avauksessa pitämän puheen:

Saamelaiskäräjien avajaispuhe 27.2.2020
Arvoisat saamelaiskäräjien jäsenet, hyvät läsnäolijat!
Minulla on sekä ilo, että suuri kunnia saada teidän edessänne avata tämä Suomen saamelaiskäräjien seitsemäs istuntokausi 2020 – 2023. Tämä vuosi, 2020 on saamelaiskäräjien 24. toimintavuosi.
Saamelaispolitiikan käsittelyn yhteydessä on nykyisin, ehkäpä yhä enemmän, tullut tavaksi puhua asioistamme kansainvälisessä kontekstissa. Teen tästä tavasta nyt poikkeuksen. Puheeni aihevalinnat johtuvat siitä, että meidän Suomen saamelaisten elämää ja keskinäistä kanssakäymistä koskevat asiat kaipaavat juuri nyt, asioistamme ehkäpä kaikkein kipeimmin kohennusta.
Ikämiehenä en voi mitenkään olla tyytyväinen nykytilaan, jossa keskinäiset kiistamme alkavat näyttäytyä ulospäinkin, ikään kuin ne olisivat saamelaisten normaali olotila. Sellaisten mielikuvien syntyminen ihmisten mieliin laajemmin vaarantaa uskottavuuttamme ja myönteisesti alkaneen saamelaisten kulttuuri-itsehallintokehityksen. Kokemuksestani tiedän, että näin ei tarvitse olla. Me pystymme parempaan.
1.  Jaan tämän avauspuheeni kahteen osaan. Aluksi saamelaiskäräjien synnystä, sen työstä ja saavutuksista sekä olisiko jotain voitu tehdä toisin.
2.  Näkymiä on tulevaisuuteemme.
Saamelaisten oma parlamentti ei ole ollut itsestään selvyys. Sen kehitys ja synty on ollut monivaiheinen. On merkittävää, että Suomeen, Pohjoismaista ensimmäisenä, perustettiin jo vuonna 1973 saamelaisvaltuuskunta, saamelaisten parlamentin edelläkävijänä. Saamelaisvaltuuskunnan
oleva saamelaiskäräjälaki. Voidaan sanoa, että vuonna 1996 alkanut saamelaiskäräjien työ saamelaisten elämän hyväksi on kuluneiden vuosikymmenten aikana ollut monivaiheista. Toiset meistä pitävät sitä onnistuneena, toiset taas eivät niinkään.
Meillä on tavoitteita ja niissä onnistumisia
Eräs merkittävä tavoite ja virstanpylväs, joka saavutettiin vuonna 2012 oli tämän saamelaiskäräjien oman toimitalon, Sajoksen valmistuminen. Tämä yli 14 miljoonaa euroa maksanut rakennus toteutettiin Suomen valtion ja Inarin kunnan tuella, meidän saamelaisten työn ja toiveiden mukaisena. Valmistuminen oli kymmenien vuosien haaveiden täyttymys. Rakennuksen ollessa valtion taseessa Suomen valtio vastaa nyt rakennuksen ylläpidosta, joka on merkittävä asia sekin. Tästä saavutuksesta ja onnistuneista järjestelyistä meidän saamelaisten on syytä olla tyytyväisiä ja kiitollisia.
Vuoden 2019 viimeisessä saamelaiskäräjien kokouksessa saamenkielten opetuksen nykyvaiheen raportointi oli ilolla merkille pantavaa. Raportti olikin edellisen saamelaiskäräjien toimintakauden mieluisinta kuultavaa useimmille meistä käräjien jäsenistä. Laaja-alainen kielten elvytystyö on ollut saamelaiskäräjien toiminnassa onnistunutta. Siitä saamme kiittää kaikkia arvokkaaseen kielityöhön ja opetukseen osallisia. Kielityössä tekijät ovat saaneet kokea myös lukuisia tunnustusta saaneita onnistumisia.
Erityisesti jo uhanalaisiksi vaipuneiden inarin- ja koltansaamen kielten elvytys, niiden opetuksen ja juurruttamisen toimet eri tasoilla ja eri oppilaitoksissa, ansaitsevat aivan erityisen kiitoksen, joka on annettava myös ansioituneille kielityön pioneereille.
Kun tavoite on laajalti hyväksyttyä ja toiminta avointa, kuten kielten opetuksessa, silloin työllä on hyvät mahdollisuudet onnistua. Työilmapiirissä, jossa on työlle selkeä tavoite, vapaus elää ja hengittää ilman pelkoja, vallitsee innostus. Sellainen lataa ihmisessä uskomattomia voimia. Työ on tehokasta.
Siinä vapauden ilmapiirissä työ on antanut tekijöilleen ja koko toimintaan virtaa ja voimaa viedä asioita eteenpäin, onnistumisiin saakka. Mikään muu tekijä, kuin työn mielekkyys ei saa tekijäänsä niin liekkeihin kuin itse työtehtävien sisältö, on todettu työpsykologian tutkimuksissakin.
Niidenkin perheiden jäsenet, joissa oman suvun kieli on ollut menetettynä, saavat nykyisin tilaisuuden opiskella sukujensa kieltä esi- ja alakouluikäisistä alkaen. Kunnat ja nykyisin myös monet kaupungit ovat vahvasti mukana opetuksen järjestämisessä. Saamen kielten opetuksen ja kielten käytön vahvistamisen tiellä, valtion ja kuntien tuella, on kielityössä toimijoidenkin hyvä jatkaa eteenpäin.
Saamelaisen taidekulttuurin vahvaa eteenpäin menoa ja menestystä maailmallakin olemme niin ikään saaneet hämmästellen kokea. Taiteen eri aloilla taiteellisia taipumuksia omaavat saamelaiset eivät todellakaan ole pitäneet kynttiläänsä vakan alla. Se näkyy myös saamelaisten taiteiden harrastajien kasvavana määränä. Saamelaistaiteelle on myös kysyntää ja esiintymisiä on saatu kokea yhä suuremmilla estradeilla livenä, radiossa ja televisiossa. Saamelaiskäräjille ohjattujen määrärahojen puitteissa saamelaistaiteen eteenpäin menoa ja monialaista kehitystä on voitu myös tukea. Yksityisen sektorin saamelaistaiteelle osoittama taloudellinen tuki on ollut hyvin merkittävää. Eteenpäin menon siivittämänä erityisesti nuorten monilahjakkuuksien esiintulot ja menestyminen ovat olleet voimakkaita. Taiteiden alalla tapahtuneen kehityksen päästyä näin hyvään vauhtiin on syytä toivoa kehitykselle jatkoa, monialaisesti ja korkeatasoisesti.
Ovatko sitten kaikki saamelaiskäräjien menneen vaalikauden toimet olleet onnistuneita?
Olemmeko saamelaispolitiikassa kyenneet vastaamaan meille asetettuihin haasteisiin. Ovatko kaikki saamelaiskäräjien tähänastiset toimet olleet onnistuneita? Vai onko niin, kuten politiikassa yleensäkin, ettei virheiltäkään ole vältytty?
Tällaisia kysymyksiä voidaan asettaa lukuisia. Esitän tässä muutamia. En kuitenkaan ryhdy niihin vastaamaan, vaan haluan jättää vastauksien antamisen ja johtopäätösten teon jokaiselle teille kuulijoille itsellenne, jotta jokainen voi vastata haluamallaan tavalla.
1.  Ovatko saamelaiskäräjien toimet lain ja yhteiskuntajärjestystä ylläpitävän oikeuslaitoksen vastustamisessa loppuun saakka ajateltuja ja kaikkien saamelaisten etujen mukaisia? Tällä en tarkoita taannoisia kalareissuja kotijoella, vaan saamelaiskäräjien henkisten ja merkittävän määrän taloudellisten resurssien käyttämistä maan korkeimman hallintotuomioistuimen päätösten mitätöintiyrityksiin.
2.  Palveleeko tuollainen oikeuslaitoksen ja sen myötä laillisen yhteiskuntajärjestyksen vastustaminen saamelaisia ja olisiko siihen käytetyillä henkisten resurssien ja niiden myötä summalla euroja ollut parempaa käyttöä, vaikkapa oppimateriaalien hankinnassa ja saamelaislasten kulttuuripalveluissa?
 3.  ILO-169 sopimuksen ratifiointia tavoiteltiin tilanteessa, jossa sisäiset kiistat repivät saamelaisyhteisöä. Osaa saamelaisista jätetään edelleen vaaliluettelon ulkopuolelle. Oliko sopimuksen ratifioinnin tavoittelu tuossa tilanteessa tarpeen? Onko pohjoismaisen saamelaissopimuksen valmistelu ollut avointa ja riittävän läpinäkyvää?
4.  Onko saamelaiskäräjien elinkeinopolitiikka palvellut kaikkia saamelaiselinkeinoja, vai olisiko saamelaisten elinkeinoihin liittyviä asioita voitu suunnata toisin? Onko kaikkien saamelaiselinkeinojen harjoittajia kohdeltu yhdenvertaisesti? 
Kuten totesin, harkitkoon jokainen, sisäisen tuntonsa ja vakaumuksensa mukaan vastauksia noihin kysymyksiin.
Kuljemmeko turhaan kahta puolta tunturia?
Me saamelaiset olemme kulkeneet jo pitkään tunturin kahta puolta. Olemme ajautuneet tilanteeseen, että osa meistä ajaa tunturin toista laitaa noudattelevaa juvaketta pitkin, osan hiihtäessä saman tunturin vastakkaisen rinteen alla vuottuvaa latua.
Tavatessa miehet voivat jättää tervehtimättä ja naiset kääntävät päänsä, ojentamatta käsiään perinteiseen syleilyyn. Miksi meille näin ikävästi on käynyt?
On muutamia riidan aiheita, joita me emme ole kyenneet sopimaan. Keskeiseksi riidan aiheeksi on noussut, kuka on saamelainen. Toiset edellyttävät saaman kielen osaamista, ja kielen menettäneet korostavat polveutumista, sekä veren perimää. Saamelaiskulttuurin mukaisen elämäntavan säilyttämisen tärkeydestä ollaan molemmissa leireissä paremmin samaa mieltä.
Miksi me olemme olleet niin syvästi eri mieltä keskenämme? Voiko olla niin, että riitelemme turhaan? Ovatko riitamme syntyneet vääristä tiedoista, tai turhista ennakkoluuloista toisiamme kohtaan?
Miksi me emme saa sovittua erimielisyyksiämme? Sen vuoksiko, että nykyaika pilasi kykymme selvittää erimielisyytemme? Antoiko nykyajan hyvinvointi, erilaisine tukimuotoineen meille elämisen mahdollisuudet riitaisinakin? Vai ohjaavatko sivullisten ohjeet liiaksi ajatteluamme? Kykenemmekö sopimaan asioistamme keskenämme, ilman ulkopuolisten liiallista sekaantumista asioihimme?
Kiistelemme myös maankäytöstä ja maan hallinnasta. Kuinka hyvin me tunnemme toistemme maankäyttöä, maankäytön tarpeita, perinnettä ja historiaa? Tunnemmeko toistemme toiveita? Tunnemmeko me lakeja ja säädöksiä, jotka ohjaavat maan ja veden käyttöoikeuksia? Muutosten tarpeessa, tunnemmeko lainmuutos prosesseja?
Niin, tunne tai tunnusta, kummasta sitten lienee enemmän kysymys? 
Olen monialaisesti keskustellut vuosikymmenten aikana lukuisten utsjokelaisten, inarilaisen ja myös enontekiöläisten kanssa. On keskusteltu ja kummasteltu. On selvää, että elinkeinojen kesken ja niiden välille voi syntyä kitkaa, kun toimita-alue on sama. Olemmeko menneet liiaksi vain vahvojen ehdoilla? Mikäli niin on, mitkä lienevät perusteet asioiden hoitoon tuolta pohjalta. Onko se vanhastaan kuulunut elämään ja kulttuuriin? Vastaavaa, alistavaa vallankäyttöä on toki tapahtunut muuallakin, joten ei se ainulaatuista maailmassa ole ollut.
Meillä ihmisillä on usein tapana ajatella, että olemme itse oikeassa ja vastapuoli väärässä. Asiat ovat kuitenkin harvoin mustavalkoisia. Sen vuoksi ihmisten ja elinkeinojen välisissä kitkatilanteissa me tarvitsemme paljon nykyistä enemmän ratkaisuihin pyrkivää, keskinäistä kanssakäymistä ja keskusteluja. Samalla alueella toimijoiden kitkatilanteissa tavoitteena tulee olla toimintojen yhteensovittaminen. Olisiko niitä tilanteita varten perustettava oma, kulttuuriin ja sovitteluun perehtynyt hallintoelin?
Kiistelemmekö me sen vuoksi, kun luulemme olevamme vahvoilla. Muistammeko, että ”luulo ei ole tiedon väärtti.”
Valtion ja saamelaisten välisiä suhteita ratkomaan asetetaan pian sovintokomitean komissaarit. Työ komiteassa pitää olla aihealueella laaja- alaista. Sovintokomitean ja sen komissaarien yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi on asetettava rauhan saaminen saamen maahan ihmisten kesken. Toivoa sopii myös, että uudistettava saamelaiskäräjälaki saa sellaisen muodon, että elämämme jatkuisi sopuisampana.
Tavoitteita uuden toimintakauden alkaessa
Lienee paikallaan hetki katsoa myös sitä, mitä voisimme tehdä, että kulkukeinomme yhtyisivät, ymmärtäisimme paremmin toisiamme ja kulkumme tasoittuisi?
Pääministeri Antti Rinteen hallituksen ja sittemmin Sanna Marinin hallituksen ohjelmaan on kirjattu mm. kaikkien saamelaisten kielellisten ja kulttuuri oikeuksien turvaaminen ja saamelaiskäräjälain uudistaminen, jonka toimeenpanoa onkin jo valmisteltu. Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson on julkisuudessa hiljakkoin todennut lain keskeisiä kiista- asioita esivalmistellussa lakiluonnoksessa kompromisseiksi. Lain valmisteluun nimettävien saamelaiskäräjien edustajien tulee huolehtia siitä, että laissa tullaan huomioimaan kaikki saamelaiset, kuten hallitusohjelmaan on kirjattu. Ymmärrämme kaikki, että muu ei saa nyt enää tulla kyseeseen. Menneistä kokemuksista on syytä ottaa oppia.
Olemme nyt aloittamassa saamelaiskäräjien 24. toimintavuotta. Se on jälleen uusien mahdollisuuksien alku meille kaikille. Se on uuden alku myös 21 asiantuntevan jäsenen saamelaiskäräjille. Se on jokaisesta meistä itsestämme kiinni, miten me tämän uuden alun, uuden mahdollisuuden käytämme.
Koemmeko tarvetta reivata kulkumme kurssia? Kuinka hyvin meillä on tiedossa se, mitä edessämme on, eli mitä me tulemme tämän 4-vuotiskauden aikana ja sen jälkeen kohtaamaan?
Sen me tiedämme jo nyt, että kohtaamme, ja lienemme jo kohdanneetkin ilmastonmuutoksen. Talvisin pakkaset ovat hellittäneet ja lumen määrä näyttää pohjoisessa lisääntyvän, ilmojen ollessa epävakaampia. Vaikutukset ulottuvat elinkeinoihimme. Ilmastonmuutoksesta on sanottu, että alkuperäiskansojen kokemustiedolla voi olla käyttöä muutoksen hillinnässä.
Edessämme ovat myös maailman ja omankin alueemme yleisen kehityksen haasteet ja saamelaisten odotukset alueensa kehityksestä. Liikenneyhteyksien kehittäminen, tiet, lentokentät, lentoliikenne sekä Jäämeren ratahanke. Kaikkiin näihin meidän pitää kyetä vastaamaan. Yhtään näitä asioita helpompia eivät ole alueemme yksityismetsien, vesien ja maankäytön asiat, joista jo nyt on saatu aikaan kiistoja.
Edellä luetellut asiat liittyvät saamelaisalueen elinkeinojen kehitykseen. Kuinka elämäämme kotiseudullamme kehitetään? Miten elinkeinot kehittyvät ja miten niiden kehitys turvataan niin, että kaikki saamelaiselinkeinot saavat yhdenvertaisen kohtelun toistensa kanssa.
Harkintaa, yhteensovittamista, avara- ja kauaskatseisuutta tarvitaan kaikkialla. Asioiden hoidossa kannattaa edetä avoimin kortein. Asioista kannattaa tiedottaa ajoissa ja riittävästi. Kaikkia asianosaisia tulee informoida. Ratkaisujen tulee olla reiluja, joissa kaikkia asiaan osallisia kohdellaan tasapuolisesti.
Saamelaiskäräjien työn tulee olla avointa, yhdenvertaisuuteen perustuvaa ja innovatiivista. Tekijöillä pitää olla kauaskantoista näkemystä, jolla mahdollisimman monelle saamelaiselle, myös nuorelle, annetaan mahdollisuus elää kotiseudullaan. Tilaa meillä on.
Poronhoitoa saamelaiskulttuurin elinkeinona ja matkailua tukevana brändinä ei ole syytä väheksyä. Kuitenkaan se ei ole koskaan ollut alueellamme eläneiden saamelaisten ainut elinkeino. Ei se ole sitä nytkään. Vaikka monet nuoret saamelaiset ovat voineet jatkaa isiensä jäljillä poronhoidossa, liian moni saamelaisnuori joutuu muuttamaan pois kotiseudultaan. Usein syynä on työn ja toimeentulon vaikeudet. Sen vuoksi meidän on tuettava kaikkien saamelaiselinkeinojen kehitystä ja elinkeinojen uusia innovaatioita, yhdenvertaisina perinteisten elinkeinojen kanssa.
Luonnontuotteidemme jalostusasteen nostamista kannattaa vielä reippaasti viedä eteenpäin. Tutkimukselle ja tuotekehitykselle ja tuotteiden markkinoinnille on alueemme tuotteiden tuotannossa hyvä tilaus. Alan aktiivisuuden ja toiminnan ollessa yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti merkittävää, se on myös tuettua. Se avaa toimeentulomahdollisuuksia myös nuorille, jolloin ei olisi pakko muuttaa muualle. Monimuotoinen elinkeinorakenne on tärkeää koko yhteisön elinvoiman ja sen kulttuurin kehittymisen kannalta. Yhteensovittamista tarvitaan ja yhdenvertaisuus on syytä ottaa pysyväksi normiksi.
Voidaanko kadoksissa ollutta, vuosikymmenten takaista alueen asukkaiden yhteiselon henkeä hyödyntää tähän nyt alkavan saamelaiskäräjien uuden vaalikauden työhön? Voiko tämä käräjien vaalikausi lähteä käyntiin ja jatkua enemmän yksituumaisena, jossa päätöksiä on tekemässä entistä laajempi joukko, jaetulla vastuulla? Voimmeko yhdessä löytää kadoksissa olleen, sovinnollisuuteen pyrkivän yhteiselon. Ja mikä tärkeintä, löydämmekö yhdessä kotiseuturakkauden ja kotiseutumme ihmisten välisen rakkauden?
Näiden kysymysten äärellä avaan saamelaiskäräjien istuntokauden 2020 – 2023.

 Kiitos

38 kommenttia:

 1. Kyrön puhe myös tuosta linkistä:

  https://drive.google.com/file/d/1sn_3WIF3m-GPfm8Pd8_Ep8W5hVBf5VOt/view?usp=sharing&fbclid=IwAR2q7seBog0rR8xIUtYKWkSBF1ytcWaawiSIpPxX8sWxu1eBfPbxkbOq50U

  VastaaPoista
 2. Demokratian sääntö on että jos ei päätös ole yksimielinen niin enemmistön päätös tulee voimaan. Unohtuko tämä perussääntö Veikolta

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Et sitten ole kuullut suhteellisesta vaalitavasta ja -paikkajaosta? Aivan, haaskalla vallitsee voimakkaimman valinta.

   Poista
  2. Demokratiaa voi tutkiskella eduskunnassa, jossa oppositiollakin on edustus valiokunnissa, jopa puheenjohtajuus. Saamelaiskäräjillä vallitsee enemmistön tyrannia eli diktatuuri.
   https://fi.wikipedia.org/wiki/Enemmistön_tyrannia

   Ei sen puoleen, onhan eduskunnassakin tahoja, jotka mielellään ottaisivat mallia saamelaiskäräjistä, heille on oma nimityskin, sopii hyvin myös Säkän enemmistölle.

   Kaiken huippu on, että lautakuntiin valittiin vaaleissa tippuneita tai täysin ulkopuolisia syrjäyttäen käräjille valittuja. Enemmistö inarinsaamelaisten vaaleissa antamista äänistä tosiasiassa mitätöitiin, todellinen demokratian irvikuva.

   Nyt sitten kelpaakin taas kailottaa maailmalle, miten Suomi syrjii vähemmistöä, ihmisoikeusjuristin säestäessä.

   Demokratian sääntö, saamelainen perinteinen oikeuskäsitys, kotakäräjillä testattu!

   Poista
  3. Janne Hirvasvuopio, valtiotieteen ylioppilas, jonka kandidaattitutkielman aihe on saamelaiskäräjät, kommentoi saamelaiskäräjien vaalikokousta UuaiSuomi -blogisivustossa otsikolla "Saamelaiskäräjien järjestäytymiskokous – poliittista draamaa, sensuuriyrityksiä ja opposition ulosmarssi".
   Kirjoitus löytyy osoitteesta:
   https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/jannehirvasvuopio/saamelaiskarajien-jarjestaytymiskokous-poliittista-draamaa-sensuuriyrityksia-ja-opposition-ulosmarssi/

   Kirjoitus on sinänsä terävän rempseä, mutta väärällä asialla, noin minun henkilökohtaisen käsitykseni mukaan. Mielestäni hänen vetämänsä johtopäätöksetkään eivät ole loppuun asti vietyjä. Hän kirjoittaa "Ennustukseni mukaan saamelaispolitiikassa tullaan kokemaan hulluja vuosia. Hallituspaikkoja katsottaessa tämä ei pidä paikkaansa, sillä saamelaiset ovat hitsautuneet yhä tiiviimmin yhteen, mikä näkyy puheenjohtajistonkin kokoonpanossa. Käräjien järjestäytymiskokous antaa kuitenkin viitteitä siitä, että poliittinen sirkus tulee jatkumaan myös tällä kaudella ja odotan mielenkiinnolla mille linjalle itse itsensä nurkkaan ajanut oppositioblokki lähtee."

   Itse näen tilanteen niin, että "oppositio" on kylläkin nurkassa. Se ei kuitenkaan niinkään ole ajanut itseään tähän asemaan, vaan se on sinne ajettu. Janne H:n ilmaisuja käyttäen saamelaiset, tarkemmin ottaen syrjittyjä lukuunottamatta, "ovat hitsautuneet yhä tiiviimmin yhteen" hallituspaikkoja jaettaessa,"mikä näkyy puheenjohtajistonkin kokoonpanossa". Katsottaessa tilannetta laajemmassa poliittisen strategian perspektiivissä voi olla, että saamelaiskäräjät ovat tavallaan ja erässä mielessä ajanut tai maalannut itsensä nurkkaan, eli tehnyt akuankat.

   Hirvasvuopio kirjoittaa: "Saamelaiskäräjien edustajiston enemmistöön on kuitenkin valittu ihmisiä, jotka edustavat edelleen saamen kansan enemmistön ääntä ja hallitus koostuu ihmisistä, jotka kuuluvat jokaiseen saamelaisryhmään ja alueeseen Saamenmaalla. Tätä faktaa ei voi kieltää yksikään yksittäinen edustaja, joiden pettymyksen tulemme varmasti kuulemaan mediasta lähipäivinä."

   Valtiotieteen ylioppilas Hirvasvuopio on tutkinut aihettaan, saamelaiskäräjiä, akateemisesti, mahdollisesti hyvinkin ansiokkaasti ja katsoo ymmärtävänsä sen olemuksen. Hän muistuttaa, että "saamelaiskäräjillä ei ole virallisesti oppositiota tai puoluejärjestelmää. Tässä tarkoitan sillä ryhmittymää, jotka ajavat saamelaisesta valtavirtaisesta ajattelusta poikkeavia näkemyksiä."

   Toivotan menestystä akateemisella tiellä, aina tohtoriksi tai ties kuinka pitkälle asti. Itse olen päätynuyt pelkäksi saman tieteenalan kandiksi ja seuraamaan saamelaiskäräjiä sivusta enemmän journalistin silmin. Tältä pohjalta tehty oma loppukommenttini kuuluisi:
   "Vaalijärjestelmä joka säännöllisesti tuottaa tuloksen jossa eniten ääniä saaneet edustajat syrjäytetään hallituksesta ei täytä demokratian perusvaatimuksia. Sitä joudutaan puolustamaan saamelaiskäräjien erityislaadulla, mutta kyse on yksinkertaisesti syrjinnästä."

   Poista
 3. Saamelaiskäräjien enemmistön käsitys demokratiasta ontuu
  Saamelaiskäräjien järjestäytymiskokous on sitten pidetty. Taas kerran on nähty mitä on saamelainen demokratia. Vaalien tuloksella ei ole mitään merkitystä. Vaalien äänikuninkaan Kari Kyrön syrjäyttäminen puheenjohtajuudesta osoittaa konkreettisesti sen, että inarinsaamelaisten vastustamisesta muodostunut saamelaiskäräjien tärkein tehtävä. Tuoreella päätöksellään saamelaiskäräjät jättää kunnioittamatta äänestystulokset.
  Päätöksellään saamelaiskäräjät osoittaa avoimesti haluttomuutensa noudattaa oikeusvaltioperiaatteita ja aikomuksensa jatkaa mielivallan alueella polttaen sillat takaansa. Tällä linjauksellaan ja vimmaisella taistelullaan saamelaiskäräjien enemmistö pyrkii hävittämään vuosisatojen aikana muotoutuneet yhteydet porosaamelaisten ja Inarin lappalaisten välillä, leventäen ja syventäen keinotekoisia kuiluja eri saamelaisryhmien välillä. Kuten olemme nähneet, saamelaisuus on voima, joka väärin käytettynä voi myös repiä ja hävittää siinä missä sen pitäisi rakentaa ja yhdistää. Tämä repiminen ei uhkaa vain inarinsaamelaisia, vaan yhtä lailla myös meitä porosaamelaisia suhteessamme toisiin, piiriimme kuuluviin ihmisiin. Väkisinkin herää kysymys mihin käräjiä tarvitaan, jos sen tarkoituksena on koko ajan hakea vastakkainasettelua suomenkielisten saamelaisten kanssa. Mitä se hyödyttää meitä saamelaisalueen ulkopuolella asuvia saamelaisia tai muita saamelaisia.
  Nyt ttehdyt puheenjohtajien ja hallituksen valinnat johtavat siihen saamelaiskäräjien itsevalta tulee sortumaan lappalaisten lujaan ja pelkäämättömään vastustukseen. Mielivalta, uhkailu ja mielipidevaino eivät tule lannistamaan näiden omaa maataan ja historiaansa puolustavien lappalaisten miesten ja naisten mieliä. Lappalaisten vuosisataiset oikeusperinteet ovat tehneet alistamisen mahdottomiksi. Näin lappalaiset ovat pelastuneet moraalisesta alennustilasta ja häviöltä. Se on ollut suurta ja kunniakasta taistelua olemassaolosta. Yhtä loistavia esimerkkejä voidaan löytää Lapin historiasta, mutta ne ovat harvassa. Ne lappalaiset jotka taistelun suorittavat, ovat kenelle tahansa ohjeeksi ja opiksi kelpaavia sankareita, jotka puolustavat olemassaoloaan nöyrinä ja pyyteettöminä. Tämän todellisuuden joutuu nyt käräjien eliitti kokemaan. Inarinsaamelaiset eivät tule alistumaan maahan muuttajien mielivallan alla.
  Käräjien puheenjohtajien ja hallituksen valinnat ovat konkreettinen osoitus siitä, että traagillisimmat ajat tässä saamelaiskäräjien alennustilassa ovat alkamassa. Lappalaisten viholliset ovat oman propagandistisen myrkkykylvönsä aiheuttaman joukkomittaisen itsesuggestion vallassa yrittäneet näissä valinnoissa saada murtumia lappalaisten rintamaan. Käsitteet oikeasta ja väärästä kansanvallasta ja mielivallasta ovat hämärtyneet.

  jatkuu...

  VastaaPoista
 4. ...jatkoa:

  Tähän on siis kuitenkin tultu. Kun käräjien esitykset eivät ole johtaneet läpimurtoon, on turvauduttu perinteiseen kolonialistisen ajan juoneen syyttää "ulkopuolisia" saamelaisten sisäisistä ongelmista. Käräjien johto on erikoistunut tähän lähestymistapaan. Se ei tunnusta sitä, että saamenkieliset ja suomenkieliset saamelaiset kuuluvat samaan väestöön. Sen määritelmän raja kuka on saamelainen, on pysynyt huokoisena. On käytännössä mahdotonta rakentaa teksasilaista aitaa tai israelilaista muuria erottamaan samaa väestöä. Kuten Kari Kyrön avauspuhe käräjien järjestäytymiskokous osoitti, että ratkaisun pitää olla poliittinen ja yhteistyöhakuinen, ja se pitää aikaansaada saamelaisten kotiseutualueella eikä Helsingissä tai YK:ssa. Menestyäkseen todellisen rauhanprosessin on oltava kiinteästi sidoksissa alueen etniseen ja maantieteelliseen rakenteeseen.
  Niille jotka väittävät, että riittää kun saamelaisille heitetään rahaa jolla voidaan ostaa suomenkieliset saamelaiset pois pelistä, ei ole aavistustakaan siitä mitä alueella on todella tekeillä tai mikä on todellisuus. Statuksettomien saamelaisten vastarinta on saavuttamassa sellaiset mittasuhteet, että koko saamelaiskäräjien tarve joudutaan lähiaikoina uudelleen arvioimaan. Rahalla ei voida leikata osaa yhtenäisestä kansasta osa pois. Saamelaisia eivät uhkaa ketkään muut kuin heidän tietämättömät, ymmärtämättömät ja pimeyden polkuja yhä syvemmälle harhaan kulkevat johtajansa. Valittu tie on johtamassa uskottavuuskriisiin.
  Sisäisesti eripuraisina ja itseluottamuksensa menettänyt poliittinen johto ei ole koskaan pystynyt vakavasti kyseenalaistamaan inarinsaamelaisten olemassaolon perusteita. Käräjien sisäinen oppositio on ilmaissut itsensä monin eri tavoin, esimerkiksi tuomalla esiin oman historiakäsityksensä, joka on erilainen kuin käräjien eliitin. Käräjien johto on perimmiltään vallanhimoinen, jonka uurastukset saamenkansan parhaaksi ovat pelkkää teeskentelyä, sillä sen tarkoitus on vain lujittaa sen omaa asemaa.
  Vuoden 2015 saamelaiskäräjien vaaleista moraalinen ilmapiiri on huonontunut roimasti. Toiveikkaan nuorison yleensä vaalimat ihanteet - poliittinen moraali, laillisuus, kansalaishyveet, mahdollisuuksien vapaus ja tasa-arvo - on murskattu. Aktiivisin osaa saamelaisnuorista kulkee kirkassilmäisenä saamelaisen kiihkonationalismin lipun perässä, ymmärtämättä että noiden oppien taustalla häärää muutama vanha parta, joiden käsitykset saamelaisen aamunkoiton onnelasta lähtivät kieroutumaan jo puolen vuosisataa sitten. Objektiivisesti ottaen heidän viitoittamalla tiellään jatkaville nuoremman polven saamelaisaktivisteille sopiva tunnuslause, jota ei tosin ole vielä banderolleissa näkynyt, kuuluisi: "Meidän jälkeemme vedenpaisumus!" Vain aatteen sokaisemat voivat olla näkemättä että tällä menolla se on kyllä tulossa.

  Jouni Kitti

  VastaaPoista
 5. Saamelaiskäräjien järjestäytymiskokous on kenelle tahansa demokratian kannattajalle kaikessa röyhkeydessään ainutlaatuinen ja hämmentävä kokemus. Keitä me saamelaiset oikeastaan luulemme olevamme, kun kohtelemme näin mielivaltaisesti jo ennestään päähän potkittuja inarinsaamelaisia? Toimiva demokratia ei saa rajoittua mihinkään kolttien ja pohjoissaamelaisten muodostamaan koalitioon, vaan vaan se on ulotettava yhdenvertaisesti kaikkiin saamelaisryhmiin. On siinä New Yorkin tien kulkijoilla Tuomas Aslakka Juusolla ja Anne Nuorgamilla selittelemistä päähän potkituille Etelä-Amerikan alkuperäiskansojen edustajille, kun he lähiaikoina YK:n alkuperäiskansafoorumissa antavat selityksiä saamelaisdemokratiasta.

  On käsittämätöntä, että joku saamelaisryhmä saa elää ja käyttää valtaa inarinsaamelaisten kustannuksella, eikä tyydy omaan osaansa. Ajatus, että inarinsaamelaisia saa sortaa on kaikkien oikeudellisten normien vastaista. Saamelaisten etujen ja oikeuksien puolustaminen ei saa johtaa sellaiseen inarinsaamelaisia syrjivään mielivaltaan, kuin mitä nähtiin saamelaiskäräjien järjestäytymiskokouksessa.

  Se ei myöskään saa johtaa sellaiseen valtaan joka vihaa ja kadehtii toisia saamelaisia ja saamelaisryhmiä. Päin vastoin meidän on iloittava siitä, että jotkut saamelaiset kuten Kari Kyrö ovat saavuttaneet korkeamman henkisen kehityksen, josta toisetkin käräjien jäsenet voisivat ottaa opiksi. Ei kuitenkaan niin että kehittyneempien tulisi odottaa heikompain rinnalleen ehtimistä, vaan siten että kukin menee niin pitkälle kuin pääsee samalla yrittäen kannustaa jäljellä olevia. Vain tältä pohjalta saavutetaan suurinta yhteistä menestystä.

  Se jolla kuten Kari Kyrö on tietoa ja kokemusta ja joka hankkii niitä lisää samalla jakaen niitä vähäosaisille saamelaisille on tiennäyttäjä muillekin. Hyvä poliitikko pyrkii vielä paremmaksi mutta samalla innostaakseen myös taidoissa muita käräjien jäseniä. Kari Kyrön menestyksen kadehtimenviime syksynä toimeenpannuissa saamelaiskäräjien vaaleissa on mielestäni alhaista ja pikkumaista. Sellaiselle käytökselle ei saa antaa pelitilaa. Päin vastoin meidän kaikkien demokratiaa kannattavien on iloittava Kari Kyrön menestymisestä käräjien vaaleissa. Kyröä äänestäneet ovat osoittaneet luottavansa Kyröön, joka on osoittautunut luottamuksen arvoiseksi ajaessaan vähäväkisten inarinsaamelaisten asiaa.

  Sen vuoksi on minun on mahdotonta ymmärtää käräjien enemmistön halpamaista suhtautumista Kyröön puheenjohtaja valinnassa. Enemmistön kielteinen kanta Kyröön kertoo, että kysymys ei ole pelkästään hänestä, vaan niistä 220 saamelaisesta, jotka vaaleissa äänestivät häntä. Kysymys on myös näiden Kyröä kannattaneiden ihmisten äänen ja asiantuntijuuden mitätöimisestä. Tällainen tuntuu uskomattomalta. Edellä oleva osoittaa sen miten mielivaltaisella pohjalla demokratia toimii saamelaiskäräjissä, jossa 16 ihmistä päätti Kyröä kannattaneiden 220 äänten mitätöimisestä. Näiden ihmisten ääni mitätöitiin. Tämä muistuttaa samaa kuin miten entisissä siirtomaissa toimittiin.

  Silloin kun yhteiset päämäärät enemmistölle eivät ole selvinneet, ilmenee juuri sellaista kuin mitä nähtiin käräjien järjestäytymiskokouksessa. Tällaiset enemmistön lietsomat ristiriidat raatelevat saamelaisyhteisöä eivätkä rakenna sitä. Yhteiseen menneisyyden, yhteisen saamenmaan puolustaminen on haastava tehtävä, jonka suorittamisessa kellään ei ole oikeutta asettua toisen tielle, vaan jokaisen velvollisuus on jalossa kilpailussa viedä kilpailijansa suurempiin tuloksiin. Käräjien järjestymiskokouksessa tehdyt valinnat ovat kuin mielivallan sanelemia. Historia tässäkin tulee paljastamaan valinnat saaliinhimon ja koston asiakirjoiksi.

  Jouni Kitti

  VastaaPoista
 6. Seurasin mielenkiinnolla sivuuttaisiko YLE Sapmi
  n. 40 %:ia käräjäedustajien saamista äänistä edustavan ryhmän ydinkaartin ulosmarssia vaalikokouksesta. Olisiko hyvät journalistiset käytännöt taas hukassa?

  Tulihan YLE Sápmilta juttu, näkyvät "ostaneen" Hirvasvuopion Halla-aho -vertailun. Voisi kuitenkin ajatella että koska saamelaiskäräjien ominaislaatuun kuuluu ettei siinä ole puolueita eikä varsinaisesti oppositiota, se selviäisi parhaiten tehtävästään alkuperäiskansaryhmien neuvottelu-, päätöksenteko- ja edustuselimenä niin että sen hallitusta ei koottaisi kärjistetyn parlamentaarisella periaatteella jossa kaikki paikat ja sen kautta poliittinen ja hallintovalta vaalivoittajille, vaan ennemminkin poikkiparlamentaarisella periaatteella, jossa hallituspaikat jaettaisiin suunnilleen edustajien ja/tai mahdollisten listojen saamien äänimäärien suhteessa. Minulla on paha tunne siitä että väitteet jatkuvasti ulosjätettyjen "yhteiskyvyttömyydestä" ovat veruke, jolla työrauha ostetaan edustavuuden hinnalla ja jonka kautta saamelaiskäräjien painoarvo vajuaa.

  VastaaPoista
 7. Nyt vaalivoittajat kävivät eilisen uutisen mukaan Anna-Majan luona valittamassa surkeaa asemaansa suomalaisessa yhteiskunnassa.

  VastaaPoista
 8. Nyt pitäisi joku tehhä Ohisalon avustaja Laitin maakuntauutisissa antamasta lausunnosta.Kuka on se taho joka kylvää vihaa?Taitaa olla mm.Laiti itse!

  VastaaPoista
 9. Inarinsaamelainen on kerännyt nimilistaa, joka tukee saam.kär. eliitin vaatimusta vaikeuttaa entisestään juuri statuksettomien inarinsaamelaisten pääsyä vaaliluetteloon. Ei voi muuta kuin ihmetellä moista toimintaa omaa kansaansa vastaan.

  VastaaPoista
 10. Sama aljo kuin aiemminkin.

  VastaaPoista
 11. Kiista "kuka on saamelainen" jatkuu.
  Saamelaiskäräjien uuden johdon ja hallituksen valinnat ovat inarinsaamelaisten keskuudessa aiheuttaneet voimakkaan vastareaktion. Selvästi on nähtävissä, miten saamelaiskäräjien poliittisen johdon käyttäytymisellä inarinsaamelaisia kohtaan pyritään muuttamaan inarinsaamelaisten kantoja niin, että he luopuisivat kokonaan politiikasta. Poliittisen johdon toiminnassa kyse on siitä, ettei tarvitse välittää inarinsaamelaisista. Riskinä on poliittisen maineen tahriintuminen. Media on elänyt saamelaiskäräjien toiminnan ristiriidoista ja konfliktista inarinsaamelaisten kanssa. Niiden avulla on saatu herkullisia uutisia saamelaisiin kohdistuvasta sorrosta ja syrjinnästä.
  Saamelaiskäräjien toiminta on ollut flirttailua poliittisten puolueiden (keskusta ja rkp) kanssa. Poliittisilla puolueilla ja saamelaiskäräjillä onkin lähes väistämättä jonkinlainen suhde, koska niillä on osittain samanlaisia ja päällekkäisiä etuja ajettavanaan. Suhteita on lähinnä yksittäisten yksilöiden välillä, mutta myöskin erilaisten eri lakeihin perustuvien organisaatioiden kautta.
  Saamelaiskäräjien johto pitää suomenkielisiä saamelaisia syynä alueen epävakauden luomisessa ja laajemmin koko saamelaisalueella. Siksi se pyrkii eliminoimaan samalla alueella asuvat suomenkieliset saamelaiset kieltämällä heidän saamelaisuutensa, vaikka kuinka nämä kuinka kykenisivät täyttävänsä saamelaiskäräjälain oikeudelliset perusteet. Onneksi KHO:n on huomannut tämän etnopoliittisen vedätyksen.

  Nykyinen kiistaa on merkittävästi vaikuttanut saamelaiskäräjien johdon toimenkuvaan. Monet saamelaisten ääriliikkeiden edustajat ihailevat saamelaisten itsehallinnon toimintaa, koska sen tavoitteena on vapauttaa saamelaiset epätasa-arvoisuudesta ja vallanpitäjien oikeutukseen nojaavasta ikeestä. Inarinsaamelaisten itsepuolustuksen tuomitsemista on vaikea ymmärtää. Kysymys on heidän identiteettinsä kieltämisestä ja oikeudesta kuulua alkuperäisväestöön. Eli kysymys on vapaudesta valita. Toisin ajatteleviin ja sananvapautta käyttäviin inarinsaamelaisiin kohdistuvaa syrjintää on mahdotonta ymmärtää. Tähän mennessä kaikki sovitteluyritykset ovat epäonnistuneet. Tähän asti suomenkielisten ja saamenkielisten väliset kiistat "kuka on saamelainen" on ratkaistu toistaiseksi ilman voiman käyttöä. Suurelta osin se johtuu siitä, että kiistan osapuolena olevat ihmiset tuntevat toisensa, ovat tekemisessä päivittäin toistensa kanssa työelämässä samoissa organisaatioissa ja muutoinkin. Joten väkivallan säännöistä ei ole tarvinnut neuvotella ja ehdoista sopia erikseen.

  Saamelaisideologiaan perustuvat liikkeet suhtautuvat nykyisen yhteiskunnallisen järjestyksen hajottamiseen valtavirrasta poiketen. Niille hajaannuksen aiheuttaminen on tarkoituksellista, koska nykyistä yhteiskuntaa pidetään voimattomana ja siten helposti kumottavana. Konflikti toimii tässä strategiassa mainiosti, koska konfliktilla rikotaan muttei rakenneta. Saamelaisideologia on eräänlainen todellisuuden selittäjä, joka antaa kuvan siitä, millainen täydellisen saamelaismaailman tulisi olla. Sen avulla tulkitaan maailman tilaa ja tapahtumia, kuten suomenkielisten ja saamenkielisten välisiä ristiriitoja ja valtasuhteita. Esimerkiksi pohjoissaamelaiset katsovat, että käynnissä oleva konflikti johtuu inarinsaamelaisten ahneudesta ja itsekkyydestä. Konfliktin uskotaan ratkeavan sillä, että suomenkielisiltä saamelaisilta evätään saamelaisstatus ja perustetaan saamelainen itsehallinto, jonka jälkeen ei tarvitsi noudattaa voimassa olevia säädöksiä eikä muista välittää.

  jatkuu...

  VastaaPoista
 12. ..jatkoa:

  Saamelaisideologia perustuu poliittiseen manifestiin, yksittäisten henkilöiden julkisuudessa ja somessa esitettyihin kantoihin heijastellen näiden laatijoiden maailmankuvaa ja aikaa. Saamelaisideologia on sisäisesti ristiriitainen ja voimakkaan harhaista ja kaukana reaalimaailman asioista. Saamelaiskäräjien toiminnalle on poikkeuksellista, ettei noudata politiikan teon kannalta tiettyjä sääntöjä. Säännöt on tavallisesti kirjoitettu kuten lait, tai kirjoittamattomia kuten hyvät tavat ja perinteet.

  Ylä-Lapin kiista ei ole syntynyt poliittisessa tyhjiössä, eikä inarinsaamelaisiin kohdistuva painostus ole yksinomaan seurausta joidenkin pohjoissaamelaisten yksittäisestä päähän pistosta. Saamelaiskäräjien johto on pyrkinyt yhteiskunnalliseen keskusteluun vaikuttamalla inarinsaamelaisiin kohdistuvalla vihapuheella.

  Poliittisen propagandan ymmärrys oli ehtinyt miltei hävitä Lapissa ihmisten kansalaistaidoista ennen kuin kiista Ylä-Lapin maaomistuksesta alkoi. Sen jälkeen informaatio vaikuttamisesta on keskittynyt Saamelaiskäräjien poliittisen johtoon ja sen toimintaan. Maanomistuskiista on näyttäytynyt vain yhdeltä askeleelta käräjien politiikassa, jota olen seurannut yli 40 vuotta. Kiistan takana on pieni päättäjien piiri, joka on manipuloinut estotta julkista mielipidettä ja poliittista kenttää laidasta laitaan. Saamelaiskäräjien puheenjohtajan vaikuttaminen YK:n ihmisoikeuskomiteaan on tuottanut lisää propagandaa. Puheenjohtajan toiminta on silti jättänyt jälkeensä ihmetyksen, mistä ilmiöstä on pohjimmiltaan kysymys. Miksi johto toimii siten kuin toimii vaikka tosiasiat näyttävät aivan toista ja seuraukset pelkästään molemmille saamelaisosapuolille vahingollisilta.

  Saamelaisasiassa asiantuntijakeskustelu on pitkään pyörinyt muutaman asiantuntijan varassa (esim. Scheinin). Jos joku on uskaltanut tehdä johtopäätöksiä keskustelusta, on häntä välittömästi syytetty saamelaisvastaisuudesta. Kansalaismielipiteeseen käräjien johto on yrittänyt avoimen ja rakentavan keskustelun sijaan vastata vastakkainasettelulla. Ilmeisesti tosiasioiden toteaminen on provokaatio. Kyse ei ole huonosta tilannetiedosta. Kaikki me tiedämme, että käräjien vaatimukset eivät ole perustuneet tilanne ja olosuhteiden tarkasteluun. Vaatimukset eivät ole perustuneet mihinkään lailliseen perusteeseen, vaan sen kumoamiseen. Käräjien poliittinen johto on yrittänyt tilannetietoa muuttaa kestämättömin argumentein saamelaismyönteiseksi ja vastaavasti inarinsaamelaisten kannalta kielteiseksi. Kannanotot ovat sisältäneet sensuuria ja salailua. Onneksi suuri yleisö ja poliittiset päättäjät huomasivat ajoissa tämän. Informaatiosodassa käräjien johto on yrittänyt kiistää ja kumota esitetyt faktat vasta-argumentteina. Se on yrittänyt kiistää tämän tilanne ja olosuhdeselvityksen tarpeellisuuden vaikuttamalla omiin asiantuntijoihinsa.

  Koska saamelaiskäräjien propagandakoneisto ja saamelaisseparatistit eivät ole kyenneet luomaan saamelaisille todellista toimivaa itsehallintoa, vaihtoehdoksi on jäänyt tilanteen vääristely. Ilman muunneltua totuutta käräjien poliittinen johto ei esimerkiksi kykenisi uskottavasti perustelemaan toimintaansa.

  Saamelaiskäräjien hallinto kuvastaa äärimmäisellä ja intensiivisellä tasolla käräjien rajattoman vallan tavoitetta, ennen näkemätöntä syrjintää inarinsaamelaisia kohtaan, vertaansa vailla olevaa valtion hallinnon, poliitikkojen ja tiedotusvälineitten manipulointia, jolla on pyritty ohjaamaan suuri yleisö myötämielisiksi saamelaisten "oikeutetuille" tavoitteille. Samalla se kuvastaa rodullisen paremmuuden ideologian tuhoisaa voimaa ja äärimmilleen vietyä rasismia. Mielenkiintoista on ollut havaita, etteivät poliittiset päättäjät ole tajunneet sen, että kuinka nykyaikainen yhteiskunta voi tällaisen saamelaisaktivistiryhmän edessä olla tekemättä mitään vaan se antaa saamelaiskäräjille pelitilaa käydä julistamatonta sotaa suomenkielisiä saamelaisia kohtaan. Manipulointi on laajentunut myös YK:n elimiin asti. Kuinka kauan tällaisen inarinsaamelaisiin kohdistuvan syrjinnän annetaan jatkua?

  Jouni Kitti

  VastaaPoista
 13. Kari Kyrö ja saamelainen eksotiikka ei kaikille käykään, tämän päivän Helsingin Sanomissa.
  https://twitter.com/TotisenTosi/status/1236612943162343425

  VastaaPoista
 14. Suomen kuvalehti on uusintajulkaissut Katja Hirvasahon Kanavassa 8/2018 ensijulkaistun artikkelin saamelaisuudesta ja unhoon painetusta peräpohjolaisuudesta:
  https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/koko-lappi-on-mielikuvituksen-tuote-joka-on-luotu-matkailun-ehdoilla/
  Sanoisin että mielenkiintoinen artikkeli mitä tulee peräpohjalaisuuden unhoonpainumiseen ja -painamiseen.
  Mitä tulee saamelaisuuteen ja lappalaisuuteen, artikkelilla on selvä pyrky. Taas kerran todistellaan että "Toisin kuin saamelaisten kansanpuku, Keski-Lapin umpitakki ei liity sukutraditioihin. Se on ollut lämmin ja käytännöllinen työvaate". Ja "Tämä keksitty Lappi, jonka mielikuvituksellisuutta ei Etelä-Suomessa tiedosteta, on ollut omiaan antamaan pontta joissakin Lapin kunnissa ilmaantuneelle lappalaisiksi tai saamelaisiksi itseään kutsuvien suomalaisten nativistiselle liikkeelle. Sillä pönkitetään väitteitä, että he edustavat Keski-Lapin alueella ennen suomalaisten tuloa elänyttä ja suomalaisiin sulautunutta keminsaamelaista kansaa."

  VastaaPoista
 15. Saamelaisten tilannetta arvioitava tosiasioiden pohjalta.

  Saamelaiskäräjien järjestäytymiskokouksen jälkeen tuli sellainen tunne, että tietääkö nyt valittu käräjien uusi eliitti mitään saamelaisten nykyisestä tilanteesta mitään? Siltä ainakin, kun vaalin tulos poliittisista syistä nollattiin inarinsaamelaisten vahingoksi.
  Nuoremmat saamelaiset romantisoivat mielellään meidän ja meidän esivanhempien elämää väittämällä, että heiltä on paljon opiksi otettavaa kestävän kehityksen mallia pohdittaessa. Samaan aikaan he vaativat jyrkkiä toimenpiteitä saamelaisen elämänmuodon turvaamiseksi, siitäkin huolimatta vaikka hyvin tiedetään, ettei sellaista enää ole. Kukaan saamelainen ei elää enää heimo paimentolaisasteella. Mutta sitä ei ajatella, että käytännössä tällaiset vaatimukset merkitsevät kaikille muille kuin saamelaisille rajoituksia ja kieltoja.

  Harva saamelaisten erityiskohtelua vaativista saamelaisseparatisteista tietää mitään aikaisempien aikojen vakavasta puutteesta ja kurjuudesta. Sikäläisissä oloissa ei ollut aavistustakaan sellaisesta kuin saamelaiskysymys. Kaikki tuntui selvältä, että näin on ollut ja näin tulee edelleen olemaan. Lukutaidon kanssa oli niin tai näin. Minkäänlaisista sanomalehdistä ei ollut tietoakaan. Keskustelut liikkuivat silloin kun naapurukset tapasivat jokapäiväiseen elämään liittyvissä asioissa. 1800-luvulla alkoi talvisin Inarin alueen erämaissa ja tuntureilla näkyä entistä enemmän Norjan porosaamelaisia. Vuoden 1852 rajasulun jälkeen kymmenet saamelaisperheet asettuivat keskelle inarinsaamelaisten kalastus ja metsästysalueita. Osa näistä alueelle muuttaneista porosaamelaisista rikastuivat. Mutta useimmille inarinsaamelaisille muutokset merkitsivät siirtymistä vanhasta kurjuudesta uuteen kurjuuteen, monet joutuivat porosaamelaisten rengeiksi ja piioiksi.

  Vähitellen kaukaisemmilta asuinpaikoilta inarinsaamelaiset lähtivät tulevaisuutta etsimään joko Jäämeren rannikolta tai Inarin ja Ivalon markkinapaikoilta ja niiden lähialuilta. Kaikki tämä merkitsi vanhan katoamista ja uuden syntymistä. Venäjän vallan aikana tapahtunut tilojen perustaminen toi uuden hengen. Kehityksen kärjessä olivat Inarijärveen laskevien jokin suut ja jokivarret. Hitaasti alkoi muuttua elämän koko kuva Inarin erämaissa. Historiallisen kehityksen vääjäämättömien lakien mukaisesti vanha - aika oli lopussa, sen oli vähitellen väistyttävä uuden tieltä. Uusi aika ja uudet mahdollisuudet olivat astumassa uuden tilalle. Silloin olisivat asiat hyvin. Papit olivat kertoneet, että näin opetettiin suurissa kirjoissa. Suuri toivo väritti puutteessa elävien metsä- ja kalastajasaamelaisten elämää, mutta puute ei poistunut. Suuria haaveiltiin ja tavoiteltiin, mutta haaveet raukesivat nälkävuosien ankeissa tunnelmissa.

  Vanhan kalastaja -ja metsäsaamelaisuuden rinnalle syntyi vähitellen uusi ja omaleimainen kulttuuri. Syttyi paljon uutta ja arvokasta, mutta samalla nopeasti muuttuvaa ja häviävää. Katoavaisuudestaan huolimatta menneisyys kuitenkin vaikuttaa enemmän tai vähemmän huomaamattomana myös nykyisinä ja tulevina aikoina.

  Suurten murroskauden eläneiden vaiheet eläneiden ja kokeneiden saamelaissukupolvien edustajat ovat jo poissa. He jos ketkä tiesivät mitä oli elää ankeissa olosuhteissa aikana, jolloin yleinen elämisen taso ei ollut kohonnut vuosisataiselta luontaistalouden tasolta, jolla nälkä sääteli väkiluvun kehitystä. He elivät aikana, jolloin yhteiskunta ei juuri tarjonnut tukeaan puutetta kärsiville. Suomen Lapissa ei kukaan saamelainen elä tänä päivänä äärettömässä köyhyydessä kuten Intiassa ja Kiinassa, joissa se on ylivoimaisen enemmistön todellisuutta. Tämän päivän saamelaisilta muistot esi-isiemme karusta elämästä ovat täysin unohtuneet; he elävät kunnon asunnoissa, heillä on puhtaat vaatteet, he ajavat autoilla, moottorikelkoilla, mönkijöillä heillä on tietokoneet, kaikki nykyaikainen teknologia kyettävissään. Missään ei näy huonosti pukeutuvia lapsia. Pihalla leikki hyvin puettuja lapsia ja itsetietoiset kyläläiset katselevat televisiota.

  jatkuu...

  VastaaPoista
 16. ...jatkoa:

  Jostain syystä ILOn sopimuksen ratifiointia vaativat saamelaiset eivät halua vaivata itseään ja lapsiaan menneisyyden surkeuksilla. Puhutaan paimentolaiskansojen elämänmuodon turvaamisesta, mutta ei puhuta mitään saamelaisten itsensä aiheuttamasta ylilaidun katastrofista. Totuus löytyy Inarijärven saarissa olevista vanhoista hautuumaista. Monet inarinsaamelaiset ovat kuolleet nälkään tai vaarallisiin tauteihin.

  Sikäläisissä oloissa ei ollut aavistustakaan sellaisesta kuin saamelaiskysymys. Kaikki tuntui selvältä, että näin on ollut ja näin tulee edelleen olemaan. Lukutaidon kanssa oli niin tai näin. Minkäänlaisista sanomalehdistä ei ollut tietoakaan. Keskustelut liikkuivat silloin kun naapurukset tapasivat jokapäiväiseen elämään liittyvissä asioissa.

  Tendenssin kaltaista valikoivaa totuutta, asiat huonosti vai hyvin?

  Paljon puhutaan tänään saamelaisten ja muiden alkuperäiskansojen sorrosta ja uhkasta minkä inarinsaamelaiset muodostavat aidoille saamelaisille vaatiessaan saamelaisstatusta. KHO:n päätöksiä arvostellaan laidasta laitaan. Se sijaan jutut vähittäisistä parannuksista ja edistysaskeleista pääsevät harvoin julkisuuteen. Lisääntyvän lehdistövapauden ja paremman teknologian ansiosta kuulemme yhä useammin hyökkäyksistä eri puolilla maailmaa alkuperäiskansoja kohtaan. Törkeyden huippuna pidän saamelaisten asian viemistä ilman Suomessa tapahtunutta oikeudellista prosessia YK:n ihmisoikeuskomitealle ikään kuin Suomi aidosti sortaisi saamelaisia. Tosiasiassa asian viemisellä YK:n ratkaistavaksi haluttiin suomenkieliset saamelaiset eroittaa sukulaisistaan. Todellisuudessa kysymys oli dramatisoinnista, eikä mistään muusta. Arkipäivää elävistä saamelaisista kukaan ei ole ilmoittanut tällaisen politiikan puoltajaksi.

  Tämä osoittaa miten taitavat separatistit ja lobbaajat pelottelevat tietämättömiä saaden tilanteen näyttämään toivottomalta, vaikka yleinen suhtautuminen saamelaisiin onkin parantunut selvästi. Ei ole lainkaan ihme, että monet saamelaiset kuvittelevat harhaisesti olojen jatkuvasti huononevan. Harhaluulo olojen huononemisesta tuottaa stressiä toisille ja saa toiset menettämään toivonsa.

  Tällaisesta on päästävä eroon. On stressaava olla näkemättä ja ymmärtämättä aikaansaatua edistystä. Saamelaisten huonoa tilaa valittavat eivät näe sitä mikä valtava edistys on tapahtunut Suomen itsenäisyyden aikana. Mikä siinä on, että arvostelijat eivät halua tätä myöntää itselleen? Vastustan ylidramatisointia. Itse näen nykyisen maailmankuvan rakentavana ja käyttökelpoisena. Valitettavasti saamelaiset ovat oppineet kiinnittämään huomiota asioihinsa draaman avulla. He luulevat, että kielteiset tarinat ovat dramaattisempia kuin neutraaliset ja positiiviset. He tavallisesti jättävät kertomatta miten pitkällä aikavälillä saamelaisten asioissa on tapahtunut paljon parannusta. Jotkut jopa kehtaavat puhua saamelaisten kansanmurhasta.

  On muistettava, että verkottuneessa ja läpinäkyvässä maailmassa myös alkuperäiskansojen tilanteessa raportoidaan paremmin kuin koskaan ennen. Tällainen saamelaismedioitten dramatisointi jättää kertomatta sen, että saamelaisia koskevat muutokset ovat paljon yleisempiä kuin tiedetään. Ylidramatisointi riistää meiltä, suurelta yleisöltä ja lapsiltamme totuuden. Väitetyt todisteet meitä saamelaisia kohdanneista hirveyksistä ovat pelottavia, mutta ne saattavat olla myös suuri voimavara silloin kun ryhdymme selvittämään totuutta ja etsimään itsellemme suuntaa. Ne työkalut auttavat meitä arvostamaan sitä mitä meillä nykyisin on jo ja antavat toivoa, että me saamelaiset kykenisimme jatkamaan pitkää taivalta kohti rauhaa, hyvinvointia ja ongelmien ratkaisua.

  jatkuu...

  VastaaPoista
 17. ...jatkoa:

  Aloittaessani saamelaispoliitikkona ja Sapmelas-lehden toimittajana en tiennyt juuri mitään perustrendeistä. Ne oli minun opeteltava. Tiesin ja tunsin olevani loukussa. Tohtori Nilla Outakoski riensi hätiin ja nosti minut ylös. Sitten suomalainen yhteiskunta nosti minut vielä ylemmäs. Huomasin, että ymmärrys ulkopuolisesta maailmasta alkoi parantua. Minun elinaikana Suomi on noussut yhdeksi maailman johtavaksi maaksi kuten ihmisoikeuksien puolustamisessa. Olen 77 vuotta pitkän elämäni aikana joutunut muutaman kerran silmätysten kuoleman kanssa. Minun hengissä selviytyminen on aina riippunut muista. Perheen, ilmaisen koulutuksen, ilmaisen terveyden ja sosiaalihuollon ansiosta olen päässyt tuosta ajasta tähän uskomattomaan tilaan missä kaiken tietämyksen ja kokemuksen mahdollistaman luovuuden avulla voin arvioida saamenkansan nykyistä tilannetta myös tosiasioiden pohjalta. Se on sitä edistystä, josta jokaisen saamelaisen tulisi kohdaltaan iloita.

  Sitä kannattaisi myös oikeusministeriön saamelaiskäräjälain muutoksia pohtiva työryhmän pohtia.
  Tiedosta ei ole pulaa, enemmänkin kysymys on kyvystä käyttää tietoa.

  Jouni Kitti

  VastaaPoista
 18. Saamelaisten elämänmuoto ja nykyaika.

  Mitä on jäljellä paljon mainostetusta saamelaisten perinteisestä elämänmuodosta, jota on mainostettu mallina kestävästä kehityksestä? Tällaisia mietteitä tulee mieleen kun katselee Inarin saamelaismuseo Siidan näyttelyä, jossa esitetään erilaisen havaintoesimerkein saamelaista perinteistä elämänmuotoa kotakäräjäjineen. Kun samana päivänä vierailija menee saamelaiskulttuurikeskus Sajokseen seuraamaan saamelaiskäräjien yleistä kokousta hän hämmästyy: kokoustilan -kulttuurikeskus Sajoksen- parkkipaikan olevan täynnä kokoukseen saapuneiden saamelaiskäräjien jäsenten ja kokousta avustavien virkamiesten autoja.

  Vieras ei voi välttyä ajatukselta, että tässä yhdistyy huipputekniikka saamelaisten nykyaikaiseen elämäntapaan. Nyt ei tulla enää kokouksiin porolla ajaen, hiihtäen, kävellen tai veneillä toisesta päästä Inarinjärveä. Miellyttävämpää matkustamistapaa kuin omalla autolla saavat saamelaiset hakea. Pohjoissaamelaisilla ja koltilla on ollut enemmän kuin herkullista päästä nauttimaan henkeäsalpaavista teknologian saavutuksista, joita edustavat autot, satelliittipuhelimet, moottorikelkat, mönkijät. On hienoa ja heikkoa itsetuntoa hivelevää päästä näyttämään miten pieni saamenkansa porskuttelee isompien kehityksen mukana.

  Saamelaiskäräjien kokoukseen matkaava käräjien jäsen huomaa miten maisemat liukuvat ohi kuin elokuvissa. Saamelaiskulttuurikeskus Sajos, iso kokouspaikka on korkean teknologian ja insinööritaidon huipputuote, silmiä hivelevän kaunis. Mistään ei näy jälkeä paljon mainostetusta saamelaisesta elämänmuodosta.

  Saamelaiset pääsevät tänne Inariin pidettäviin käräjien kokouksiin helposti omilla autoillaan, josta kiitos kuuluu valtiolle, joka on huolehtinut, että syrjäisemmillekin seuduille on tieyhteys. Kokouksissa tätä kukaan ei muista, vaan saadaan kuulla syytöksiä siitä miten huonosti valtio kohtelee saamelaisia kun se ei tee tuota eikä tätä tai jättää saamelaisten maaoikeudet vahvistamatta. Tämä johtuu siitä, että saamelaiset suhtautuvat edelleenkin epäluuloisen torjuvasti valtioon. Sitä vaan ei uskalleta tunnustaa, että tänä päivänä useimmat saamelaiset nauttivat tekniikan tuloksista siinä missä muutkin kansalaiset. Samoin saamelaiset nauttivat hyvinvointiyhteiskunnan kakista palveluista. Korkea teknologia huippusovellutukset ovat korjanneet saamelaisten vanhentunutta kuvaa maailmalla alkukantaisen elämänmuodon edustajina.

  Vuonna 2012 käyttöön otettu saamelainen kulttuurikeskus Sajos on ollut alusta lähtien poliittisten intohimojen temmellyskenttänä niin rakennuksena kuin laitoksena. Täällä saamelaispoliitikot ovat yrittäneet huonolla menestyksellä havisuttaa historian lehtiä väittämällä alueen kuuluneen aikoinaan saamelaisille. Joten tämän kaikille saamelaisille tärkeän seikan vuoksi saamelaisen historian käsikirjoitus vaatisi uudelleen kirjoittamista. Tästä on tullut kiistan aihe, koska alueen ovat aikoinaan omistaneet inarin lapinkylään kuuluneet saamelaiset, ei siis ne saamelaiset, jotka ovat saamelaiskäräjien vaaliluettelossa. Alueen alkuperäiset omistajat ovat siis olleet muita kuin aluetta itselleen vaativat Norjasta ja Ruotsista muuttaneet porosaamelaiset sekä Neuvostoliitosta inarinsaamelaisten veromaille asutetut kolttasaaamelaiset.

  Kokoukseen matkalla olevat käräjien jäsenet saattavat matkan varrella hämmästellä ohi vilahtelevia rakennuksia, uudenaikaisia poroteurastamoja. Nämä kertovat etteivät saamelaiset elä heimoasteella, niin kuin ulkomaisille medioille kerrotaan. Nämä ovat tämän päivän saamelaiskulttuurista kertovia merkkejä. Tällainen on siis tänään saamelaisten elämänmeno alueella, jolla on pitkä menneisyys takanaan, josta osia on nähtävissä inarin saamelaismuseossa. Nykyään saamelaisuus tarkoittaa samaa kuin alkuperäiskansa tietouteen yhdistyvä sivistys. Nykyajan saamelainen elämänmuoto jäljittelee länsimaista tapakulttuuria, pukeutumista ja ruokailua.

  jatkuu...

  VastaaPoista
 19. ...jatkoa:

  Ruotsalaiset johtivat aikanaan lappalaisen kulttuuripiirin murrokseen. Vähitellen lappalaiset lähtivät vaatimaan vapautta, veljeyttä ja tasa-arvoa. Nykyään nuorempien haaveena on luoda uusi ja laaja saamenmaa omien sukujen johdolla, mutta haaveet ovat romahtaneet lappalaisten noustessa vastarintaan, koska historia oli ymmärretty väärin. Se mitä maailman politiikassa tapahtuu ei hetkauta saamelaisia.

  Ruotsin tai Venäjän vallan alaisuudessa eläneistä saamelaisista huolimatta ei parhaimmallakaan tahdolla voi sanoa, että saamelaiset olisivat mitenkään toisista samanlaisissa olosuhteissa elävistä henkisesti ylempänä. Ja miksi olisivat? Heillähän on omasta takaa upeita tuntureita, tuhansia järviä ja jokia, poroja, lohta ja muuta. Jos jostakin mistä saamelainen voi valittaa on se, ettei hän omista näitä tuntureita. Ylipäätään ulkomaalaiset eivät saamelaisia kiinnosta. Ei edes naapurit. Sen tietävät myös statuksettomat saamelaiset, jotka ovat yrittäneet käytä huonolla menestyksellä vuoropuhelua saamelaiseliitin kanssa.

  Kun puhutaan saamelaisten oloista voi todeta, että saamelaisilla ei ole rakennuksista puutetta. Kukaan ei elä heimoasteella avotaivaan alla. Saamelaisten poliittisille johtajille ei ole yhdentekevää mitä heistä maailmalla puhutaan. Tietoisesti jätetään kertomatta, että valtio on saamelaisille myönteisten toimenpiteiden seurauksena rakentanut satoja omia poromiestiloja, luontaiselinkeinotiloja ja kolttatiloja. Asia on niin arkaluontoinen, että siitä ei haluta ulkomaalaisille vieraille kertoa. Saamelaisten itsekeskeisyys ja muun maailman täysi tarpeettomuus tulee sitäkin selvemmin näkyviin, kun istuu jossakin ihmisoikeuskokouksissa.

  Siellä käräjien nokkamiehet osoittautuvat loistaviksi seuramiehiksi ja kärsivällisiksi tiedottajiksi, jotka jaksavat selittää delegaateille saamelaiskäräjien ihmisoikeuspolitiikan kiemurat ja niiden monimutkaiset perustelut moneen kertaan. Tietysti heillä on oma henkilökohtainen etunsa tiedottaessaan saamelaille, mutta ero alkuperäisfoorumin ulkolaisille jäsenille tiedottamiseen verrattuna on niin hätkähdyttävä, ettei sellaista muualla näy. Tällaista voi kutsua kahdella rattailla ratsastamisesta.

  Mutta vielä yksi kysymys, ketä nämä itseriittoiset omaan napaan tuijottavat Jumalan rakastamat saamelaiset ovat? Se on asia jota he itsekin edelleen pohtivat. Se johtuu siitä, että heidän mandaattinsa ovat päähän potkitut inarinsaamelaiset kyseenalaistaneet. Voi siis luulla olevansa muita alkuperäisempi, vaikkei oikein itse tiedäkään kuka hän on. Kaikki saamelaisaktivistit eivät vieläkään itsekään tiedä mistä saamenmaa on saanut alkunsa. Siinä onkin pohtimista, sillä saamelaiset eivät ole edes oikea alkuperäiskansa, vaan keinotekoinen eri heimojen käsittävä yhdistelmä, jolla on moninaiset lähtökohdat. Suomalaisten tavoin he eivät voineet aikojen alussa eikä myöhemminkään julistautua "suomalaisia emme ole, ruotsalaisiksi emme voi tulla, olkaamme siis saamelaisia." Tästä johtuu, että saamenmaa ei ole tietenkään ollut mikään luonnollinen maantieteellinen kokonaisuus. Saamenmaalle ei siis ole tiettyä maantieteellistä kokonaisuutta. Saamenmaalla ei siis ole yhtä tiettyä syntyhetkeä, vaan se on syntynyt monesti ja usein huomaamatta.

  VastaaPoista
 20. Maailmanlaajuinen koronavirus ei ole maailman historiassa uusi ilmiö.
  Nyt kun tästä koronavirusepidemiasta keskustellaan, muistin virkistämiseksi palauttaa mieliin minkälaisia vaikutuksia Inarissa tammi-helmikuussa 1920 riehunut espanjan tauti aiheutti ja mitä siitä seurasi.

  Sen kynsissä väestöstä menehtyi 190 ihmistä mikä oli 10% kunnan asukasmäärästä. Espanjan taudissa menehtyi myös mummini Kristiina Kitti 23.1.1920. Ajat olivat tuolloin ja sitä aikaisempina vuosina olleet hyvin vaikeita etenkin poromiesperheille. Lumisten ja ankarien pakkastalvien johdosta kuoli tuhansia poroja nälkään. Monilla poromiehillä loppuivat porot lähes kokonaan, perheet hajosivat. Näin kävi äitini vanhemmille Kristiinalle ja Niilalle. Seuraus tästä oli, että Menesjärvellä sijainnut Hopitusojan kruununmetsätorppa jäi autioksi. Äitini siskot piikoivat ja veljet auttoivat vaikeuksissa olevia sukulaisiaan Hannu Kittiä ruokapalkalla Lismassa, Uula Kittiä Pyhäjärvellä Kaapin Jounia eli Jouni Aikiota Lemmenjoella.

  Ronkajärvellä asuneen isäni Lars Ole Westin ja hänen vaimonsa Briitan viidestä lapsesta kolme tyttöä kuoli espanjan tautiin. Tytöt on haudattu Inarin hautuumaahan. No miten on mahdollista, että tauti ulottui myös kaukana erämaissa poroja paimentaviin sukulaisiin? Tätä ehkä valaisee saamelaismuseon teksti "Espanjantaudin loppunäytös alkoi joulukuussa 1919. Suomessa tämän viimeisen influenssa-aallon tuhoisimmat seuraukset koettiin Inarissa. Inarin ja Utsjoen aluelääkäri Yrjö Jukola totesi ensimmäiset influenssaan sairastuneet 10. päivä tammikuuta 1920 Kaamasen kylässä. Potilaat olivat saaneet tartunnan kauppamatkallaan Norjan puolella Näätämön kylässä. Tauti levisi nopeasti koko Kaamasen kylään ja edelleen muihin kyliin". Eräs taudin leviämisväylä oli siis poromiesten kauppamatkat Norjaan, Jäämeren rannalle, jossa poronlihalla vaihdettiin elintarvikkeita. Virus oli todennäköisesti jalkautunut merimiesten mukana tänne. Kaapin Jounin mukaan tällainen kauppamatka saattoi kestää parikin viikkoa.

  Monet saamelaiset jotka eivät itse ole kokeneet ennen tällaista romantisoivat mielellään mennyttä aikaa. Sellaista kuullessani minun on pakko pysähtyä, jäädä katselemaan ympärilleni. Mutta kun katsoo maailmaa vanhan saamen että uuden saamen välillä, varsinkin mennyttä aikaa ja tätä päivää realismin valossa, jää väkisinkin miettimään mitkä ovat eri saamelaissukupolvien arvot? Miksi ja miten maailmankuva on muuttunut noista ajoista? Tavattoman tärkeä tekijä tässä on ollut espanjantauti, jonka järkyttäviä vaikutuksia inarilaisten elämään edesmennyt äitini Magga kuvaili minulle kauniilla saamenkielellä ja ne jäivät syvälle nuoren pojan mieleen. Tautiin menehtyi Inarissa 190 ihmistä. Se on paljon enemmän kuin toisessa maailmansodassa kaatuneitten inarilaisten määrä.

  jatkuu...

  VastaaPoista
 21. ...jatkoa:

  Äitini mukaan elossa olevia vaani jatkuva hengenvaara, ainainen yhdessäolo kuolleitten tai kuolevien kanssa, mikä loi merkillisen ilmapiirin elävien ihmisten lähelle ja saattoi heidät ajattelemaan syvällä vakavuudella sellaisia kysymyksiä ,joihin kukaan suomalainen tai saamelainen ei kyennyt antamaan vastausta. Jumaltakin kaiken hädän hetkellä rukoiltiin apua. Äitini osasi saamenkielisen katekismuksen ulkoa, mikä vaikeassa tilanteessa helpotti kummasti. Jotkut kysyivät hädissään: jatkuuko elämä tämän kaiken kauheuden jälkeenkin? Äitini ihmettelikin miksi tätä ongelmaa ei kukaan ollut vielä ratkaissut. Sellaista ei koskaan ennen ole ollut yhtä lähellä saamelaisia. Espanjan tauti hävitti myös käsityksen ihmisen merkityksestä - hänen kuolemansa ja elämänsä ei tuntunut merkitsevän mitään. Tuntematon voima johti kaikkea.

  Äitini mukaan espanjan taudin jälkeen elämän palautuminen kesti kauan. Entiset yhteistyö ja toimintaverkostot joko hävisivät tai vaurioituivat. Monet talot olivat autioituneet. Nyt oli kuitenkin kaiken koetun jälkeen uuden maailmankuvan rakentaminen edessä, jolloin hän huomasi, että valmis pohja oli sittenkin jäänyt jäljelle, jonka päälle saattoi ryhtyä rakentamaan. Äitini mukaan uuden elämän rakentamisessa korostui erityisesti inarinsaamelaisten rakentava ja kannustava rooli. Äitini sukupolvesta, joka selvisi espanjan taudin koettelemuksista kasvoi tämän ajan suuri liike, tämän ajan tärkein virtaus, inarinsaamelaisia puoltava liike. Sen voima on uusi siinä, että se eroaa kaikista tätä edeltäneistä virtauksista.

  Lopuksi totean, että on tuskallista nähdä miten nuoremman polven saamelaisaktivistien kannanotoissa ilmenee lohduton vieraantuminen ja täysi ymmärtämättömyys siitä että nyt eletään koko maailmaan uhkaavan ongelman keskellä. Nyt ei ole vallankumousten suunnittelujen aika. Me kaikkia saamelaiset, suomalaiset ja kaikki muutkin olemme samassa veneessä.

  Lähteet: Inarin kulttuuritoimen haastatteluaineisto, Inarin kunnan äänitearkisto, Tarinoiden Inari, Terveyskirjasto Duodecim, Siida, ja Saamelaismuseo. Jouni Kitin äidin Magga Kitin ja Kaapin Jounin kertomukset.

  Jouni Kitti

  VastaaPoista
 22. Alla linkki tuoreeseen maalliseen pitkäperjantain saarnaani aiheena Korona, Kristus ja kasvonaamiot. Kirjoitus on kliinisesti puhdas kerettiläisistä saamelaispoliittisista kannanotoistani, joten myös minun blokanneet tytöt ja herkät pojat voivat sen lukea.
  http://hirvasrumpu.blogspot.com/2020/04/koronasta-kristuksesta-ja.html

  VastaaPoista
 23. Koronan tuoma etätyö on hajoittanut loputkin saamelaishallinosta työskentelemään kotona. Vaivalla hankittu Sajos ei täyty työntekijöistä koronan jälkeenkään. Ei mene kauan, kun Sajos muuttuu hotelliksi ja hieno hotelli tuleekin. Ei haittaa asioiden hoitoa tai hoitamattomuutta etäily. Jäljet tulevat jäämään korona ajasta myös saamelaispolitiikkaan, se on varma. Uusi aika ja hyvinvointiyhteiskuntamme on tukeva alusta ponnistella yhteisten asioiden hyväksi, lapissa asuvat niin suomalaiset kuin saamelaisetkin löytävät toivottavasti yhteisen tahtotilan kärjistyneen tilanteen parantamiseksi.

  VastaaPoista
 24. https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/jannehirvasvuopio/perinteiset-elinkeinot-vastakkain-saamelaiskarajien-toisessa-kokouksessa/

  VastaaPoista
 25. Petra tuskin löytää todisteita ihmisten pakottamisesta Euroopan kiertueelle.Eivätköhän menneet rahan houkuttelemina. Ollaan vaan puolin ja toisin kunnioitusta vailla. Petra Laiti HBL:ssa:https://www.hbl.fi/artikel/en-ursakt-racker-inte-nu-vantar-samerna-pa-upprattelse/?fbclid=IwAR09uUa_dAfAdLA-GkeLnZzIEZfkes5gC8pG7kMnbcIVmS_T_X10s8YhyVg

  VastaaPoista
 26. Vastatuuleen-kirjasta Lassi Saressalo "vastakarvaan" https://agricolaverkko.fi/review/yksi-nakemys-saamelaiskeskustelusta/

  VastaaPoista
 27. Edellä viitattiin Jaana Kannisen ja Kukka Rannan kirjaan "Vastatuuleen” - Saamelaisten sulauttamisesta jonkinlaisena totuutena saamelaisten huonosta kohtelusta ja sorrosta.

  Kaikki kirjan argumentit eivät kuitenkaan kestä päivänvaloa, eikä se käsittele kaikkia saamelaisryhmiä yhdenvertaisella tavalla. Väitän, että kirjassa esitetyt ajatukset tuskin etenevät kirjoittajien toivomalla. Vai etenevätkö? Eikö maailman kansojen historia ole täynnä tapahtumia, joiden käyttövoimana on hyödynnetty muunnettua totuutta. Monesti on ollut myös niin, että valtaa ovat saaneet tahot, jotka ovat pystyneet vakuuttamaan toisia antamatta tosiasioiden sitoa käsiään.

  Vastatuuleen-kirjan voi nähdä hyvinkin vanhan perinteen jatkamisena. Kautta historian eri puolilta maailmaa kotoisin olevat kansatieteilijät ja arkeologit ovat tulleet Lappiin ihastelemaan saamelaisten luonnonläheistä mutkatonta elämää. Tämä ilmiö toteutuu edelleen ja nyt asialla ovat myös toimittajat ja tietokirjailijat. Tällaiset ihmiset ovat usein hurmaantuneet Lapista ja siellä kohtaamastaan alkuperäisyydestä. Saamelaisia ja lappalaisia koskevan tiedon vaje antaa pelitilaa täyttää menneisyyttä koskevan tiedon aukot romantisoiduilla kuvilla, jotka pohjimmiltaan eivät lisää tietoamme, vaan ennemminkin kertovat kirjoittajan alkuperäisyyden kaipuusta ja tarpeesta kuvata "jaloja villejä" sen edustajina.

  Kirjan tendenssinomaisuus on enemmän kuin ilmiselvä, enkä usko, että tekijöillä on ollut tarkoituskaan tätä peitellä. Kirjan tarkoitus on tehdä kerralla selväksi päättäjille ja suurelle yleisölle, miten huonosti valtio on kohdellut saamelaisia. Kun kirjoittajat ja kirjassa äänessä olevat saamelaiset ovat päättäneet, että näin se on, yritetään saada hallitus tukemaan kirjan esityksiä. Kirjoittajia on vaivannut jonkinlainen vallankumouksellinen kiihko, mutkien oikaisemisen tarve ja saamelaispoliitikkojen miellyttämisen tarve, joka näkyy teksteissä voimakkaina asenteina ja kannanottoina. Joten tietokirjana sitä ei voi pitää.

  Jouni Kitti

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kuten Lassi Sarassalo tuolla edellä olevan linkin takana olevassa blogissaan toteaa, enempi pamfletti kuin tietokirja. Ja pohtii oikein onko tekijöitä kenties vedätetty.

   Poista
 28. Inarinsaamelaisten syrjintä ei ota laantuakseen

  Seurattuani hiljattain Inarissa pidettyä saamelaiskäräjien kokousta vahvistui käsitykseni, että demokratia on saamelaisille liian vaikea asia. Kokous osoitti, että saamelaiskäräjien johdolla on siitä omalaatuiset tulkinnat. Siitä kokouksesta muutamia huomioita.
  Opposition vaikutus valmisteilla oleviin asioihin on pyritty minimoimaan. Käräjien poliittinen johto ei näy muistavan tai haluaa tunnustaa, että demokratian ja oikeusvaltion periaatteita ovat ennakoitavuus, avoimuus, yhdenvertaisuus ja niiden takaama turvallisuus ja luottamus. Nykyinen hallinto on mielivaltaista, epätasa-arvoista ja salailevaa. Se ruokkii epävarmuutta, mikä on luonut edellytykset näkymättömän valtakoneiston toiminnalle. Salailu on valvovan kaaoksen keskeisiä rakennuspuita, koska näennäisen julkisiakin asioita piilottelemalla voidaan salamyhkäisyyden varjon alle häivyttää todellinen päätöksentekomekanismi. Demokratiassa virheet tunnustetaan, pyydetään ehkä anteeksi ja korjataan suuntaa. Käräjien nykyjohdolta on turha tätä odottaa.
  Saamelaiskäräjien päättäjät ovat valinneet toisen tien: totuus pyritään salaamaan ja sen kertojia syrjitään saamelaisvastaisina. Tästä konkreettisena esimerkkinä; hallitus on valinnut kaksi suomalaista saamelaiskäräjälain muutosta valmistelevaan työryhmään; Kalle Variksen ja Martin Scheininin. Saamelaisena demokratian kannattajana en hyväksy tällaista, koska ko. henkilöiden valinnalla pyritään varmistamaan yhden aatteen poliittinen suuntaus, jonka Martin Scheinin itse paikallislehti inarilaisessa on julistanut arvioidessaan käräjien vaaleissa eniten ääniä saaneen Kari Kyrön saamelaisuutta. Kyseisten henkilöiden kielteinen kanta uusimpiin tutkimustuloksiin ja KHO:n ratkaisuihin saa kylmät väreet kulkemaan selässäni.
  Scheininin kohdalla valinta herättää kysymyksen missä siitä kulkee tieteellisen tutkimuksen ja politiikan raja. Jos tutkija omin päätöksin ottaa tavakseen tarjoilla julkisuudessa tieteellisten tosiseikkojen ja johtopäätösten asuun puettua muunnettua tietoa, joka palvelee määrättyjä poliittisia päämääriä, hän menettää tieteellisen uskottavuuden, jota on vaikea palauttaa. Toki tuollainen heiluminen tutkijan ja poliitikon roolien välissä on helpompaa, jos suurin osa tutkijan lähitiedeyhteisöstä koostuu samanhenkisistä tutkijoista, joiden poliittinen näkemys ohjaa heidän tutkijan työtään ja tieteen nimissä tehtyjä poliittisia kannanottojaan. Scheininin valinta käräjien edustajaksi saamelaiskäräjälain tarkistamistyöryhmän jäseneksi osoittaa, että kyse on juuri tästä. On helppo valita tällainen henkilö jäseneksi, kun hän ei ole lain tarkoittama saamelainen eikä ole vastuussa kenellekään tekemisistään, saati sitten äänestäjille
  Saamelaisasioissa pitää pyrkiä rakentamaan sopua, käydyn repivän keskustelun jälkeen ja sijaan.
  Marin Scheininin valinnasta voi päätellä, että käräjien uudella johdolla on tarkoitus jatkaa edelleen aiemman sisältöistä samaa kansanryhmää jakavaa, riitoihin johtavaa ja akateemisia arvoja alentavaa inarinsaamelaisten syrjintää.
  Kun käräjien kokoonpanoa tarkastelee, näkyy selvästi, miten enemmistön muodostama verkosto suojelee käräjien eliittiä, jonka jäsenet tietävät olevansa turvassa tekivätpä nämä mitä tahansa. Nyt eliittiä vaivaa kuitenkin entistä suurempi epävarmuus, oikeusturvaan ei enää voi sataprosenttisesti luottaa, asemat on varmistettava muulla tavoin. Ongelma poistuisi, jos käräjien toiminnan läpinäkyvyyttä parannetaan niin, että se ulottuu koko hallintoon aina sen pohjimmaisiin linnakkeisiin. Väärä tieto on joskus arvokkaampaa kuin oikea. Vieläkin arvokkaampaa on tiedon puute. Molemmat on sisäistetty käräjien johdossa, mikä näkyy ja tuntuu huonosti valmistetuissa lausunnoissa ja kannanotoissa. Käräjien johdossa nykyisen ja menneen vuorovaikutus on tunnustettava. Käräjät ei halua antaa inarinsaamelaisille saamelaisstatusta eikä päästää heidät asioiden valmisteluun. Vaarattomin aihe on keskustelu ILOn sopimuksesta, jota Suomi ei ole ratifioinut.

  jatkuu...

  VastaaPoista
 29. ..jatkoa:

  Kaikilla käsitteillä on oma vivahteensa, niin myös harjoitetulla saamelaispolitiikalla. Kokemukset osoittavat, että saamelaispolitiikkaan sisältyy paljon epämääräistä. Monesti poliittiset ratkaisut tapahtuvat enemmänkin kuvitelmien kuin rationaalisen ajattelun pohjalta.
  Saamelaisdemokratiasta voi tuskin antaa ytimekkäämpää määritelmää kuin tämä: se on keskustelukerho, johon saamelaiset äänestäjät ovat valinneet 21 jäsentä. Väitetään, ettei tämä joukko ei ole minkään poliittisen puolueen kellokas. Ehkä tästä juuri johtuu, että merkittäviä poliittisia päätöksiä tämä joukko ei ole toistaiseksi saanut aikaan, enemmänkin ristiriitoja. Se on keskittynyt vain mielipiteiden vaihtoon. Varsinaiset käräjien nimissä tehdyt päätökset ja niiden valmistelun enemmistö on delegoinut hallitukselle. Opposition kanssa ei haluta neuvotella, koska luotetaan siihen, että enemmistö säilyy tilanteessa kuin tilanteessa. Tässä yhteydessä en käy tarkemmin analysoimaan saamelaisdemokratian ja parlamentarismin historiaa, niin kiehtova ja moni-ilmeinen kuin se aihe olisikin.
  Saamelaiskäräjien poliitinen johto on osoittanut olevansa vakuuttunut siitä, että sen pyhä velvollisuus on poistaa käräjien johdolla saamelaisia uhkaavat uuslappalaiset ja viedä saamelaisen demokratian ilosanomaa erityisesti Inarin Lapinmaana tunnetulle alueelle. Samalla eliitti on tehnyt tiettäväksi, että saamelaiskäräjät ei salli minkään tahon asettua uhkaamaan sen omaa ylivalta asemaa, kansainvälisen oikeuden normit saavat väistyä, jolleivät ne satu sopimaan käräjien poliittisesta edusta nousevaan strategiaan. Saamelaisalueella tämä käräjien politiikka yritettiin jalkauttaa Hallbergin toimikunnan ehdotuksilla, mutta huonolla menestyksellä.
  Alkuperäiskanan tunnettu aikakausi on näyttänyt saamelaisväetön keskuudessa ristiriitaiset piirteensä. Harvojen osaksi on langennut hyvinvointi, inarinsaamelaisille se on merkinnyt taistelua olemassaolosta. Yhä uudelleen käynnistyneet kiistat, rauenneet rauhan aloitteet, epäluottamuksen ilmapiiri ja suomen ja saamenkielisten saamelaisten ristiriitojen kärjistyminen ovat tuominneet alueen taantuvaan kierteeseen. Monet koko saamelaisaluetta koskeneet aloitteet herättivät 1990 luvulla toiveikkuutta, mutta viime vuosina on etsitty syitä esitysten toteuttamisen viivästymiselle.
  Perusongelma on se, että vaihtoehdot ovat hyvin vähissä alueella jossa pitkään jatkunut jäätynyt konflikti repii jatkuvasti ja jossa paikalliset asukkaat pyritään toistuvasti alistamaan ulkopuoliseen valta ja seikkailupolitiikkaan. Edellytykset esim. ILOn sopimuksen ratifioimiseksi tarvittavien muutosten toteuttamiseen ovat tällä hetkellä olemattoman huonot. Myöskään yhteiskunnan kehityksen kannalta keskeisten muutosten korjaamiseen ei ole näin muodoin juuri edellytyksiä. Kiista on vaikuttanut kielteisesti saamelaisten kotiseutualueen kehitykseen. Statuksettomat saamelaiset ovat todenneet joutuneensa konfliktin seurauksena kansalaisten perusvapauksia ja oikeuksia rikkovan saamelaisryhmän alaisuuteen, joka on lisännyt inhimillistä tuskaa.
  Saamelaisalueella näyttääkin muodostuneen tilanne, jossa retoriikka ja propaganda alueelle pian koittavasta huomenesta ja todellinen yhteiskunnallinen tilanne etenevät yhä kauemmaksi toisistaan.
  Saamelaisten itsehallinnon historia on vuodesta 1973 lähtien ollut eräiltä olennaisilta osin personallisuuksien historiaa. Tarkoitan tässä yksilöitä, jotka ovat osallistuneet saamelaisen demokratian rakentamiseen. Vuosikymmenien myötä näiden yksilöiden sosiaalinen väri, muodollinen pätevyys, puhetyyli, pukeutuminen jne. on suurestikin vaihdellut. Mutta yhtä kaikki nämä ihmiset ovat jääneet saamelaisen parlamentarismin historiaan. Juuri he ovat herättäneet äänestäjien keskuudessa kaikenlaisia kommentteja ja hymyä, jota toisaalta lehmänkaupat, pinttynyt itsekkyys, oman edun tavoittelu ja äänestäjien liehakointi ovat lietsoneet.

  jatkuu...

  VastaaPoista
 30. ...jatkoa:

  On ilman muuta selvää, että useasti vuosikausia kestävä yhteistyö saman talon seinien sisäpuolella synnyttää yli ryhmäjaon ammatti -ja muuta toveruutta, kunnioituksen ja myötämielisyyden tunteita. Saamelaisten parlamentin historia ei suinkaan ole yksinomaan tai edes voittopuolisesti puoluehistoriaa, pikemmin saamelaiskomiteoiden, saamelaisvaltuuskunnan ja käräjien historiaa, jossa erottuvat sellaiset nimet kuin Erkki Jomppanen, Nilla Outakoski, Matti Sverlo, Erkki Jomppanen, Oula Aikio, Matti Sverloff, Samuli Aikio, Pekka Aikio, Helvi Nuorgam-Poutasuo, Matti Morottaja, Anu Avaskari, Nils Henrik Valkeapää, Irja Seurujärvi-Kari, Klemetti Näkkäläjärvi, Kari Kyrö jne., joka viimeksi mainittu erottuu joukosta erityisesti kielensä menettäneiden ja syrjittyjen kanta- inarinsaamelaisten alkuperäiskansa oikeuksien ja perustuslain 6§ edellyttämän yhdenvertaisuuden puolustajana.
  Saamelaisten itsehallinnon historia on osa Suomen sivistyksen historiaa. Muistamme saamelaiskomiteoiden perustamisen ja vallinneen positiivisen mielialan. Surullisena muistamme ankean mielialan, kun itsehallinto ajettiin karille. Molemmat päätökset ja päätösten perustelut säilyvät joka tapauksessa kauan Saamenkansan aikakirjoissa, luvussa henkinen kulttuuri. Oli sitten miten tahansa, niin päätökset ja muutokset, ne ratkaisut ja vastaratkaisut, ne aloitteet ja aloitteiden kumoamiset, jotka antavat leimansa käräjien työlle, tehdään enimmäkseen sisäpiirissä, jotka sitten tehdään hallituksen tai puheenjohtajiston päätöksinä. Siitä konkreettisena esimerkkinä sote-esityksestä puheenjohtajan käräjien nimissä antama lausunto. Välillä keskustelu on joistakin asioista ollut kirpeää, jos kohta puheenjohtaja on katsonut katkaista pahimmat mielipiteen ilmaisut. Saamelaiskäräjät on monessa mielessä käräjien jäsenille puhetaidon koulu. Samalla käräjät on monelle vasta-alkajalle politiikan alkeiskoulu.

  Jouni Kitti

  VastaaPoista
 31. Sote ja saamelaiset

  Tuomas Aslak Juuso kirjoituksessaan 28.9.2020 Helsingin Sanomissa peräänkuulutti saamelaisten kielellisten oikeuksien turvaamista SOTEn valmistelussa. Mielipiteellään hän selkeästi pyrkii rajoittamaan Soteen liittyviä kysymysten valmistelua vain osaan saamelaisia jättäen samalla suomenkieliset saamelaiset ulkopuolelle, mikä täyttää syrjinnän tunnusmerkit.

  Juuson kirjoitus myös osoittaa, että hän on tietoinen siitä miten saamelaisten asiassa voi käyttää hyväkseen Etelä-Suomen suuren yleisö tietämättömyyttä ja sinisilmäisyyttä. Siksi saamelaiskäräjien johdon taustalla olevia asiantuntijoita käytetään saamelaispolitiikan välineenä, vaikka uusimmat tieteelliset tulokset eivät tuekaan heidän näkemyksiään tässä ja monessa muussa kysymyksessä. Kun uudemmasta kriittisestä tutkimuksesta ei kerrota suurelle yleisölle, myötämielisten tutkijoiden tutkimukset käyvät täydestä kuin väärä raha, vaikka niissä on jo aikoja ollut vahva akateemisen kaapin sivumaku.

  Soteen liittyy paljon kiistanalaisia kysymyksiä, jotka olisi selvitettävä ennen kuin niistä käräjien nimissä lausutaan yhtään mitään. Soteen liittyviin kysymyksiin ja niiden selvittelyyn liittyy myös vallankäyttöä. Ulkopuolisten tekemä, vallankäyttöön liittyvien kysymysten selvittely on tavallistakin ongelmallisempi, koska yhteisön johdon tai koko yhteisön mahdollisen vastustuksen lisäksi sitä vaikeuttaa suuren enemmistön tietämättömyys saamelaisista ja heidän kulttuureista. Mielestäni saamenkielinen väestö ei voi elää ihmisarvoista elämää eristettynä. Nykysaamelaisen -mukaan luettuna suomenkieliset saamelaiset -yhteisön luonteeseen kuuluvat erilaiset vuorovaikutussuhteet enemmistöjen ja eri saamelaisryhmien välillä koulutuksellisella, taloudellisella, sosiaalisella ja poliittisella areenalla.

  Juusolle selvennykseksi; saamelaiset eivät asu muusta väestöstä erillään vaan samoissa kyläyhteisöissä, käyttävät samoja palveluja yhdenvertaisuuden pohjalta. Tästä poikkeaminen vetoamalla kansainväliseen oikeuteen tuntuu tässä tilanteessa absurdilta. Juuso ei näköjään tiedä, että suurin osa Suomen 10 000 saamelaisesta asuu saamelaisalueen ulkopuolella, täällä Uudellamaalla yli 1000 saamelaista. Joten Soten valmistelussa meidän muualla Suomessa asuvien saamelaisten oikeudet on myös turvattava. Pidän Juuson mielipidettä Sotesta meidän täällä etelässä asuvien saamelaisten perusoikeuksien vastaisena.

  Vähemmistöasemaan kuulu usein se, että enemmistö tekee päätöksiä, jotka koskevat vähemmistöjä. Siksi näiden päätösten pohjaksi tarvitaan päivitettyä tietoa. Tosiasiassa Tuomas-Aslakan mielipiteillä ei Soteen liittyviä monimutkaisia asioita ratkota oikeudenmukaisella tavalla. Tällöin voidaan kysyä, millaista tietoa Suomen hallitus tarvitsee saamelaisista päätöksenteon pohjaksi. Vastaus tähän kysymykseen ei ole helppoa, koska kaikkeen tietoon liittyy väärinkäytön mahdollisuus. Sumutusta ei kannata kokeilla. Soteen liittyvät ratkaisut tarvitsevat nyt jos koska tilanne- ja olosuhdearviota. Joten eiköhän aloiteta siitä!

  Jouni Kitti
  Saamenkielisen Sapmelas-lehden päätoimittaja vv. 1980-1999

  VastaaPoista
 32. https://blogit.apu.fi/tutkitusti/on-aika-kuunnella-ja-tunnistaa-omat-etuoikeutemme/

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Katkeraltahan Rannasta tuntuu kun saamelaispropakanta ei saa tuulta siipiensä alle.

   Poista
  2. "Ansioituneet tutkijat ja tietokirjailijat Kukka Ranta ja Jaana Kanninen ovat uskaltautuneet kirjoittamaan kirjan siitä, miten suomalainen kolonialismi on kohdellut saamelaisia.”
   Ansioituneita, rohkeita..? Tekstin alla signeeraus Kukka Ranta.

   Poista