sunnuntai 16. helmikuuta 2020

Saamelaiskäräjälain muutostyö jälleen käynnissä

Uusi saamelaiskäräjät kokoontuu ensimmäiseen istuntoonsa parin viikon päästä. Väki käräjillä vaihtui sen verran, että muutoksia toimintaan rohkenisi odottaa. Yksi mielenkiintoisin muutos on luonnollisesti käräjien johdon muodostuminen, onhan Klemetti Näkkäläjärven seuraajana ja hänen ”linjansa” uskollisena jatkajana puheenjohtajuutta hoitanut Tiina Sanila-Aikio jäämässä varmuudella pois. Puheenjohtajaksi puheenjohtajan paikalle on haluajia, mutta jääkööt nuo kuullut ja kuulumattomat spekulaatiot tässä avaamatta.
Jos saamelaiskäräjien toiminnassa voisi odottaa muutoksia, jopa saamelaispolitiikan avartumiseen päin, ollaan toisaalla jatkamassa jo pitkään vireillä ollutta saamelaiskäräjälain uudistamista ikään kuin vanhoin kujein. Näin ainakin mitä hankkeen vetäjään, oikeusministeriöön tulee. Kun oikeusministerinä on jälleen rkp:n Anna-Maja Henriksson ja lain valmistelua vetävä virkamies demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikön johtaja Johanna Suurpää, ei jotenkin heti jaksa uskoa mihinkään avartumisiin. Ja etenkään, kun ainakin vielä istuvan hallituksen piiristä löytyy vanhaa ”vahvaa tietoa” saamelaisten heikosta asemasta ja saamelaispolitiikan kipukohdista. Näin olen ollut näkevinäni muiden muassa vihreän sisäministerin Maria Ohisalon ulostuloista. Ja onhan hänellä vahvaa ja värittymätöntä saamelaiskysymysten asiantuntemusta ihan avustajakunnassaankin? Henriksson ja Ohisalo ynnä muut ministerit ja edustajat voivat kääntyä myös ihmisoikeusprofessori Martin Scheininin puoleen vahvistaakseen oikeaa tietoaan - sikäli kun Firenzen Mestari ehtii avittamaan viime aikojen perussuomalaisjahdiltaan.
Saamelaiskäräjälain uudistaminen polkaistiin käyntiin kaikessa hiljaisuudessa tammikuussa, jolloin työtä varten perustettiin työtyhmä tehtävänään saada vuoden loppuun mennessä aikaan hallituksen esitykseksi kelvollinen lakiluonnos. Suurpään vetämässä työryhmässä ovat saamelaiskäräjien edustajina Tiina Sanila-Aikio, Tuomas Aslak Juuso ja Heikki Paltto, lisäksi käräjien lakimies ja hallintopäällikkö. Käräjien nykyisen puheenjohtajiston pesti kestää maaliskuun loppuun, jolloin käräjiltä pitäisi kaiketi jo olla remmissä uusi tai ainakin uudistunut edustus. Lakityöryhmän muu jäsenistö koostuu Sanna Marinin hallituksen ministerien erityisavustajista, joten kansanedustajia ei ole suoraan moiseen työhön sidottu.
Lakityöryhmän työstä ei ole tietenkään mitään julkisuuteen asti kantautunut. Joitain kuulemisia työryhmä on jo järjestänyt ja kuultavina ovat olleet ainakin inarinsaamelaisten ”kilpailevat” yhdistykset sekä Klemetti Näkkäläjärvi aisaparinaan Tauno Haltta Sami A´rvvut-yhdistyksen nimissä. Myös saamelaisneuvoston edustajaa on kaiketi kuultu.
Ihan käytäviltä olen kuullut ja tänään taisi Lapin Kansakin kertoa oikeusministeri Henrikssonin kommentoineen alkanutta lakityötä niin, että nyt on vakaa aikomus saada uudistus tehtyä. Hän on myös antanut ymmärtää, että lain hyväksyminen edellyttää ”kaikkien osapuolten antavan periksi”. Tämä ei voine tarkoittaa muuta kuin sitä, että kommentti liittynee kysymykseen saamelaisuudesta, sen määrittelystä, ja siis ketkä voivat olla osallisia äänestäjinä tai edustajina saamelaiskäräjillä.
Henrikssonin viittaus herättää kysymään mitä periksi annettavaa hänestä mahtaa olla statuksettomilla inarin- ja metsäsaamelaisilla? Tässä vaiheessa on vaikea arvuutella mitä moinen ministerin oraakkelimainen näkemys mahtaa pitää takanaan. Se on varmaa, että kieleen ja ”ryhmähyväksyntään” kytkeytyvää saamelaisuuden määritelmää tullaan edelleen pitämään joidenkin sinnikkäiden puolelta esillä. Keskustelin äsken erään ”kirjoissa olevan” inarinsaamelaisen kanssa ja hänen mielestään ärhäkimpiä ”suomalaisten” ja ”suomalaistuneiden saamelaisten” erottelijoita ”oikeista saamelaisista” ovat ”suomalaisten äitien” synnyttämät saamelaiset – ja myös ne äidit.
”On se kyllä muuten merkillistä, miksi suomalaisen naisen ja saamelaisen miehen aviosta syntyy aina vain saamelaisia lapsia ja vastaavasti samoin saamelaisen naisen ja suomalaisen miehen aviosta? Oli niin tai näin, aina syntyy vain saamelaisia, ja sehän näkyy jo heidän määrässä kun katsoo sen ilmoitettua kasvua muutaman vuosikymmenen ajalta”, tuo henkilö pohdiskeli.
Hänen mukaansa kummaa asiassa on sekin, että joitain ei haluta hyväksyä saamelaisiksi eikä saamelaiskäräjien äänestäjiksi, vaikka heidän polveutumisensa ja elämäntapansa (kulttuurinen jatkumo) yltäisi todistetusti kuinka pitkälle historiaan tahansa.
Oikeusministeriön lakityöryhmä ei ole ainakaan toistaiseksi kutsunut kuultavaksi statuksettomia saamelaisia. Inarinmaan lapinkyläyhdistys on kuitenkin ehtinyt lähettää työryhmälle postia, jossa muun muassa muistutetaan, ettei käräjälain uudistamista pidä esittää heikentämään nykyisen, Suomen saamelaisaluetta pisimpään asuttaneen alkuperäiskansan lappalaisten (saamelaisten) jälkeläisten asemaa myöhemmin muualta muuttaneiden poronhoitaja- ja poronomadisukujen ja muiden ryhmien hyväksi. Inarinmaan lapinkyläyhdistys viittaa niin sanottuun heikentämiskieltoon ja edellyttää valtion vastaavan nykyistä paremmin kaikkien saamelaisten yhdenvertaisuudesta.
Lapinkyläyhdistys näkee, ettei nykyisen saamelaiskäräjälain kolmatta pykälää (3§) ole tarvetta muuttaa, jolloin lain valmisteluissa ja esitöissä pitää ainoastaan painottaa erityisesti käräjien vaalilautakunnan velvoitetta noudattaa lakia; hyväksymällä henkilö vaaliluetteloon aina kriteerien täyttyessä. Yhdistyksen mukaan sekä vaalilautakunnan että tuomioistuimen on tulkittava lakia sen sanamuodon mukaisesti. Lappalaisperusteen soveltamista ei yhdistyksen mukaan voida rajata ajallisesti.
Lapinkyläyhdistyksen mukaan käräjälain saamelaismääritelmän ”lappalaiskohtaa” voidaan kyllä täydentää muotoon: ”että hän on sellaisen henkilön jälkeläinen, joka on merkitty tunturi-, metsä- tai kalastajalappalaiseksi maa-, veronkanto- tai henkikirjassa ja, että hän on säilyttänyt ja kunnioittaa saamelaiskulttuurin mukaista elämäntapaa ja arvoja, joihin kuuluu oman kulttuurin vaaliminen ja saamenkielten käytön tukeminen.”
Jälleen siis saamelaispolitiikan saralla on tapahtumassa. Kun katsoo saamelaiskäräjien ja Suomen hallituksen taakse jääneitä vaalikausia, ei ehkä heikommin voi nyt mennä demokratian (saamelaiskäräjät) eikä etnisen erottelunkaan (Sipilän-Lohen ”kompromissi”) kannalta. Tai sitten menee?


Jk. Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson on kertonut myös pohjoismaisen saamelaissopimuksen maaliin saattamisen olevan nykyhallituksen - tai ainakin oikeusministeriön tavoitteena.
Ehkä vielä joskus tässä vuoden varrella kuullaan mitä esimerkiksi Lapin kansanedustajat sanovat näistä hankkeista. Viimeksihän syntyi ainakin Mikko Kärnän jälkikäteen paheksumana jonkinlainen skandaali, kun Sipilän hallituksen piirissä puuhattu "kompromissi" tuli julki ennen aikojaan. Hiljaa piti hyvä tulla ja lappalaisten pullahtaa toisen luokan äänioikeudettomiksi saamelaisiksi.

13 kommenttia:

 1. Mainitsemasi sisäministeri Maria Ohisalo latasi saamelaisten kansallispäivänä nettiin koko tiedon arsenaalinsa saamelaisista. Näin:"Saamelaisia asuu Suomen lisäksi Norjassa, Ruotsissa ja Kuolan niemimaalla. Tänä vuonna juhlitaan lisäksi alkuperäiskansojen kielten vuotta. Yhdeksästä saamen kielestä pohjoissaamea, inarinsaamea ja koltansaamea puhutaan Suomessa.
  Jokainen meistä voi jo pienellä työllä oppia lisää saamelaisista ja alkuperäiskansoista, sekä tarkastella omia mielikuvia ja ennakkoluuloja vähemmistöjen suhteen. Voimme käydä saamelaisten kulttuurikeskuksessa ja museoissa oppimassa perinteisistä elinkeinoista, voimme opetella muutaman sanan heidän kieliään tai voimme tehdä ilmastotekoja suojellaksemme arktisia alueita ja siten sen alkuperäiskansoja.
  Samalla on myönnettävä, että Suomen valtion ja saamelaisten yhteinen historia ei ole ongelmaton. Kuten muuallakin maailmassa, valtio ei ole läheskään aina osannut hoitaa suhdettaan alkuperäiskansaan, ja saamelaiset ovat valitettavan usein jääneet sivuun heitä itseään koskevassa päätöksenteossa. Virheistä pitää kuitenkin ottaa opiksi. Meidän pitää antaa saamelaisille keskustelutilaa ja päätösvaltaa, erityisesti heitä itseään ja pohjoista Suomea koskevissa asioissa.
  Viime hallituskaudella käynnistynyt totuus- ja sovintokomissiotyö jatkuu tälläkin hallituskaudella, jotta saamelaisiin kohdistunut pakkosuomalaistaminen saataisiin koko Suomen tietoon ja vääryyttä kokeneet saisivat oikeutta. Hallitus kunnioittaa ja edistää saamelaisten kielellisten ja kulttuuristen oikeuksien toteutumista ottaen huomioon kansainväliset sopimukset. Osana tätä työtä selvitetään vuodesta toiseen pöydälle jääneen alkuperäiskansoja koskevan ILO 169 -sopimuksen ratifioinnin edellytyksiä.
  Itse pidän tärkeänä, että Lapin herkkää luontoa suojellaan kunnioittaen samalla EU:n ainoaa tunnustettua alkuperäiskansaa, saamelaisia. Alkuperäiskansojen aseman parantamiseksi tarvitaan niin yksilöiden tietoisuuden lisääntymistä kuin yhteisiä, yhteiskunnallisia ponnistuksia. Tähän tarvitaan meitä kaikkia. Jos et ole koskaan kiinnittänyt asiaan huomiota, niin tänään on hyvä päivä aloittaa."

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Ei ole EU:n ainoa , eikä EU:n ainoa tunnustettu alkuperäiskansa

   Poista
 2. Mielenkiintoista nähdä miten hallitusohjelmassa luvattu kaikkien saamelaisryhmien yhdenvertainen kohtelu aiotaan toteuttaa. Sipilän kompromissi ei ainakaan yhdenvertaisuutta edustanut, enemmän erottelua ja eritoten yhdenvertaisuuden kieltämistä.

  VastaaPoista
 3. Mitenkäs tuosta ministeri Ohisalon tietopläjäyksestä tuli hakematta mieleen Kalevalan kolmas runo, jossa nuori Joukahainen lähtee kilpalaulantaan Väinämöisen kanssa. Tarina on muutenkin lukemisen arvoinen, mutta se saa aivan uuttaa hohdetta kun sovittaa nuoret ja ylipäätänsä Lappia huonosti tuntevat, mutta silti sen väestöä mestaroivat poliitikot Joukahaisen osaan.
  Laulu löytyy vaikkapa täältä:
  http://neba.finlit.fi/kalevala/index.php?m=1&s=12&l=1

  VastaaPoista
 4. Veikon blogikirjoituksessa tulee esiin jälleen kerran miten piiri pieni piiri pöyrii saamelaisten itsehallinnon valmistelussa. Sitä se on tehnyt lähes 30 vuotta ja edelleen ollaan lähtöasemissa. Eikö jo kannattaisi pysähtyä pohtimaan missä vika? Eikä asetelma näytä lainkaan siltä, että nytkään päästäisiin tavoitteisiin: valtion ja yksityisten maiden käytöstä päättäminen siirrettyä saamelaiskäräjille.

  Saamelaiskäräjien johdon on ollut tähän mennessä vaikea hyväksyä vallan kolmijako-oppia ja sen osana riippumatonta oikeuslaitosta, joka on meidän oman järjestelmämme kivijalka. Nykyistä demokratian järjestelmää leimaa myös kansallismielinen sulkeutuneisuus, jossa sisäisen demokratian muodot, ilmiöt ja kehitys ovat puhtaasti sisäinen asia, johon ulkopuolisten ei tule puuttua.

  Selvästi on nähtävissä, että Saamelaiskäräjät ajaa tällaista järjestelmää. Saamelaisella kulttuuri-itsehallinnolla eli autonomialla saamelaiskäräjät tarkoittaa riippumattomuutta kansainvälisestä ja kotimaisesta järjestelmästä ja taloudesta, toisin sanoen kukaan ei saisi puuttua saamelaisten kulttuuriautonomiaan ja arvostella sitä. Tämä osoittaa sitä, ettei saamelaiskäräjien johdossa ole ymmärretty YK:n sen enempää kuin EU:n perimmäistä tarkoitusta. Näitä kansainvälisiä järjestelmiä halutaan käyttää lyhytjännitteisesti ja pinnallisesti, poimien rusinat pullasta, viis veisaten syvemmistä periaatteista ja perusideoista. YK ja EU kelpaavat silloin kuin niiden suunnalta saadaan maaniteltua omia asioita edistäviä kannanottoja. Ei väliä sillä, mitä tarinaa niille syötetään ja mitä ollaan puolustamassa - esimerkiksi itse harjoitettua syrjintää. Voidaan sanoa, että saamelaisen sielunmaiseman pimeämpi puoli on saanut todellisen riemuvoiton, kun itsenään YK:n ihmisoikeuskomiteaa on saatu höynäytettyä toimimaan hyödyllisen idiootin roolissa. Mikäpä olisi silloin enää mahdotonta. Tiet ovat auki taivaisiin asti. Tämä kävi selkeästi ilmi hiljattain Inarissa pidetyssä alkuperäiskansafoorumissa, jossa tilaisuudessa vierailevat delegaatit saivat kerrankin inarinsaamelaisten suusta kuulla totuuden inarinsaamelaisten syrjinnästä mikä oli suuri yllätys tilaisuuden järjestäjille.
  EU ja YK eivät ole tarkoitettu vapaamatkustajille. Tänään vastakkain ovat perinteiset eurooppalaiset arvot - oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien korostaminen - sekä niitä vastustava epäterve nationalismi ja siihen sekoittuneet ääri-ilmiöt. Saamelaiskäräjien sekoilu on saanut aikaan tilanteen jossa Suomen valtion suhteet saamelaiskäräjiin ovat valinkauhassa. Kyse on siitä, että ymmärtävätkö saamelaiset oman tilanteensa oikein. Suomi ei voi toimia loputtomasti saamelaisten toilausten takuu- ja maksumiehenä.
  Alkuperäiskansakysymyksessä eurooppalaiset arvot johtavat kysymykseen mihin vedetään ihmisoikeuksien rajat suhteessa saamelaisiin, suomalaisiin, todellisiin hädänalaisiin maahanmuuttajiin. Saamelaisten tilannetta tulisi arvioida laadittavan tilanne ja olosuhdeselvityksen pohjalta.
  Saamelaisten itsehallinnon osalta on jäänyt selvittämättä, miten saamelaisten oma päätöksentekojärjestelmä sopii Suomessa noudatettavaan demokratiaan ja vallan kolmijakoon. Saamelaiskäräjälain uudistamista valmisteltaessa edessä on pohtimista vaativa suunnanvalinta. Lähdetäänkö vahvistamaan nationalistista suvereenin demokratian järjestelmää, jossa johdossa on yhteistä saamelaista valtiota ajavien nationalistinen etujoukko, joka on vastuussa vain itselleen, ja jossa korkeimpana lakina ovat kiihkeän kansalliset mutta epämääräisiksi jäävät ''saamelaiset arvot''. Vai vahvistetaanko demokratiaa, jossa valittu hallitus puheenjohtajineen on poliittisessa vastuussa saamelaiskäräjien yleiskokoukselle, jossa noudatetaan Suomen lakia ja ollaan kehittämässä saamelaista itsehallintoa yhtenä osana monikulttuurista ja monikielistä Suomen kansakuntaa, Suomen valtion suojeluksessa ja sen kanssa rakentavassa vuorovaikutuksessa?

  jatkuu...

  VastaaPoista
 5. ...jatkoa:

  Tähän mennessä saadut kokemukset ovat osoittaneet, että yhteiskunnan päätöksenteossa on harvoin tilanteita, jossa saamelaiset voittavat, koska se edellyttäisi vallankumousta. Tavallisesti yhden etu on toisen tappio. Päätöksentekijät kaikilla tasoilla ovat vain ihmisiä ja heillä on monenlaisia vaikuttimia. Yhdessä ääripäässä ovat pyyteettömästi yhteisen hyvä asialla olevat idealistit, toisessa härskisti omaa etua ajavat pyrkyrit. Monella saamelaiskäräjien jäsenellä puuttuu kokemuksen kautta hankittua tietoa päätöksenteosta ja sen valmistelusta. Käräjien saavutuksia itsehallinnon saralla arvioitaessa on nähtävissä, ettei ole ymmärretty miten monimutkaisista asioista on kyse. Päättäjiltä vaaditaan entistä enemmän vastuuta ja sitä että he myös perustelevat tekemisiään paljon paremmin kuin nyt. Keveillä eväillä ei kannata toista kertaa lähteä kalastelemaan YK:lta tukea yhdelle samaan kansaan kuuluvalle etniselle ryhmälle toisen kustannuksella, ja se ensimmäinenkin kerta olisi totisesti saanut jäädä tekemättä.

  Jouni Kitti
  Saamenkielisen Sapmelas-lehden päätoimittaja (1980-1999)

  VastaaPoista
 6. Painavaa tekstiä, Jouni, hyvä!
  Havaintoni Kalevalan kolmannen laulun osumisesta tähän kilpalaulanta-asetelman sai tästä kirjoituksesta täydellisen vahvistuksen. Tässä muutama säkeistö jossa kuvataan vanhan tietäjän voimalaulantaa:

  Ei ole laulut lasten laulut,
  lasten laulut, naisten naurut,
  ne on partasuun urohon,
  joit' ei laula kaikki lapset
  eikä pojat puoletkana,
  kolmannetkana kosijat
  tällä inhalla iällä,
  katovalla kannikalla.
  Lauloi vanha Väinämöinen:
  järvet läikkyi, maa järisi,
  vuoret vaskiset vapisi,
  paaet vahvat paukahteli,
  kalliot kaheksi lenti,
  kivet rannoilla rakoili.

  Runo kertoo tilanteesta jossa kesustelu on tullut pisteeseen jossa asioissa kauan mukana ollut ja niitä ymmärtävää ikämies ärähtää rehvastelevalle nuorukaiselle joka on lähtenyt mittelemään tietojensa syvyyttä ja voimaa hänen kanssaan. Ilman runomittaa ja vapailla nykyaikaisilla ilmauksilla voisi sanoa että tietäjä tokaisee nuorukaiselle, jonka korvantaustat ovat vielä märät, että "Leikki leikkinä mutta pylly pois tyynyltä!" ja sitten istuttaa kerskailijan noin kuvaannollisesti potalle. Ikävää vain, ja häpeäksi,että etenkin naisministerit näkyvät olevan oman aikansa Joukahaisten laulujen lumoissa, ja taitaapa niitä kuunnella eräät muutkin ministerit.

  VastaaPoista
 7. Onko oikeusministeri Henrikssonin lupauksilla katetta?

  Lapin Kansassa oikeusministeri Henriksson lupaa, että vielä tämän vuoden aikana saaamelaiskäräjälain uudistaminen viedään läpi. Lupaus tuntuu ennenaikaiselta, koska tarvittavat lainmuutokset eivät perustuisi mihinkään luotettavaan tilanne- ja olosuhdeselvitykseen.

  Jotta oikeusministeriö voisi asian tilasta muodostaa kokonaisvaltaisen käsityksen, ehdotan, että oikeusministeriö asettaa lainvalmistelijoista riippumattoman tutkijatason asiantuntijaryhmän arvioimaan vallitsevat tutkimustiedot ja tosiseikat, joista ei voi edes poliittisesti sopia, ja selvittämään erilaisia vaihtoehtoja saamelaiskäräjälain muuttamiseksi ja ILOn yleissopimuksen ratifioimiseksi ennen kuin asian valmistelua jatketaan pelkästään nykyisen ahtaan saamelaismääritelmän pohjalta.

  Tänä päivänä ihmetellään kovasti mistä suomenkielisten ja saamelaisten välinen kiista johtuu? Väitetään, että kaikki johtuu rikkaiden ja köyhien välisistä eroista: rikkailla on enemmän rahaa ja valtaa. Mitään muuta eroa ei näyttäisi olevan. Kyseessä on populistinen yksinkertaistus. Onko asia juuri näin? Norjasta Inariin muuttaneet porosaamelaiset kasvoivat ja elivät turvatuissa olosuhteissa, heidän oli vaikea ymmärtää köyhiä, ankeissa oloissa eläneitä inarinsaamelaisia, joiden tausta oli aivan erilainen.

  Inarinsaamelaiset tulivat tuohon aikaan hyvin vaatimattomista oloista. Osa heistä oli torppareita ja maattomia. Kysymys oli kuilusta, josta vain pieni ryhmä onnistui kiipeämään ylös. Kyse oli köyhyydestä, inarinsaamelaisilta puuttui sosiaalinen asema, josta sosiologit tänään puhuvat. Asemaan liittyi myös monia asioita kuten arvostettu asema tai asunnon sopiva sijainti, mutta kyseessä oli tuohon aikaan varallisuudesta, sillä 1800-luvulla Suomessa sosiaaliset uudistukset eivät olleet vielä käynnistyneet.

  Näin Kemin-Lapissa 1800-luvulla ei ollut puhettakaan nykyisen hyvinvointiyhteiskunnan tarjoamista palveluista: lasten terveystarkastuksista aikuiseksi asti, ilmaisesta koulun käymisestä, opintotuesta ja edullisista lainoista, runsaista stipendeistä niille joita pidetään kaukokatseisina ja lahjakkaina tai mahdollisuudesta nähdä suhteellisen halvalla Välimeren maiden ohella muutakin maailmaa.

  Yhteiskunta on pyrkinyt antamaan kaikille tasa-arvoiset mahdollisuudet, mutta tuohon "rikkaat” utopiaan on yhä yhtä pitkä matka, sillä perheet ovat erilaisia, koulujen taso vaihtelee, mutta saamenmaa pysyy provinssina internetistä ja langattomasta viestinnästä huolimatta. Sen statuksen nostamisesta nyt kiistellään. Väistyvä käräjien johto on pyytänyt avukseen Suomen hallituksen ministereitä Ohisaloa, Haavistoa, Henrikssonia ja Marinia. Lähivuodet näyttävät kuinka pitkälle päästään. Väitän, että näkymät eivät näytä hyviltä. On vaikea uskoa, että ministerien perustelemattomat mielipiteet, jotka eivät perustu ajan tasalla olevaan tilanne ja olosuhdeselvitykseen, johtaisivat mihinkään.

  jatkuu...

  VastaaPoista
 8. ...jatkoa:

  Nykyään väitetään, että varallisuuserot saamelaisten keskuudessa olisivat kasvaneet siitä syystä, ettei saamelaisilta puuttuvat kollektiiviset maaoikeudet. Väite ei pidä paikkaansa. Suurin osa saamelaisista on maanomistajia. Erityisesti lähes kaikilla porosaamelaisilla on tällä hetkellä porotiloja, luontaiselinkeinotiloja ja kaikilla kolttaperheillä valtion rahoittamat asunnot. Oikea vastaus rikkaiden porosaamelaisten ja köyhien inarinsaamelaisten väliseen eroon on se, että rikkaimmilla on aina paremmat mahdollisuudet elää ja toimia haluamallaan tavalla. Mitkään kyyniset selitykset saamelaisten maaoikeusien puutteesta pysty kaventamaan tätä kuilua, sillä saamelaistenkin kohdalla on niin, että tasa-arvoinen kollektiivinen saamelaisyhteiskunta pysyy ikuisesti samanlaisena unelmana kuin kaatunut kommunistinen yhteiskunta. Saamelaispolitiikka voi tarjota kiihoketta niille saamelaisille, jotka seuraavat kateellisina pohjoissaamelaisten kerskakulutuksen sävyttämää elämäntyyliä. Se miksi siihen nyt halutaan kytkeä YK:n ihmisoikeuselimet ja EU, johtuu siitä, että tälle kerskakulutukselle ja inarinsaamelaisten syrjinnälle haetaan oikeutusta.

  On tuskallista nähdä, miten saamelaiskäräjien toiminnasta näkyy lohduton vieraantuminen omasta ajastaan ja täysi ymmärtämättömyys suomalaisia kohtaan, jotka ovat kuitenkin heitä hädässäkin auttaneet. Tuntuu oudolta se, että saamelaisia auttaneita suomalaisia jatkuvasti syyllistetään ja yritetään rangaista, vaikka suomalaiset maksavat kaikki saamelaisten tarvitsemat palvelut ja koulutuksen, "itsehallinnon" kokeilut.

  Seuraavassa vielä muistinvirkistämiseksi kertaus siitä miten Suomen valtio huolehtii ihmisten perusturvasta saamelaiset mukaan lukien:

  -Suomessa on ollut sairaille ilmainen tai ainakin halpa julkinen terveydenhuolto
  -Suomessa on maailman mitassa hyvä sosiaaliturva
  -Suomessa on hyvät eläkemaksujen rahastointiin perustuvat eläkeoikeudet
  -Suomessa on maailman paras lukutaito ja paras kirjastotoimi
  -Suomessa maailman parhaimpiin kuuluvat kouluopetuksen tulokset. Koulut ovat ilmaisia, kouluateriat terveellisiä. Yliopisto-opetus maksutonta ja opiskelijoilla hyvä rahallinen opintotuki
  -Suomessa on suoraan vuokranantajalle menevä asumistuki, plus toimeentulotuen asumislisä samoin työttömyyskorvaukset.
  -Suomessa on äitien ja lasten neuvolatoiminta maailman huippuluokkaa. Lapsilisät, isyysloma ja lasten kotihoidon tuki parantavat perhekeskeistä lastenhoitoa. Lastentarhat korkealaatuisia.
  -Suomessa on valtion rahoituksella saamelaisille tarkoitettu vanhustenpalvelu (Esko Seppänen 2017)

  Edellä olevan lisäksi valtion ja kuntien rooli elinkeinojen ja yritystoiminnan edellytysten luomisessa on myös merkittävää luokkaa, josta myöhemmin.

  Jouni Kitti

  VastaaPoista
 9. Jenni Laiti ja hänen kanssakirjoittajansa Florian Carl vetävät mutkat suoriksi Ruotsin Girjas-oikeuden tulkinnassa, ilmastokriisin syiden ja parannuskeinojen tulkinnassa yms Al Jazeeran englanninkielisillä verkkosivuilla julkiastussa mielipideartikkelissa. Kirjoituksisessa palautetaan mieliin että Madridissa viime vuonna vieraillut saamelais- ja inuittivaltuuskunta kiinnitti huomion "maidenpalautusliikkeisiin". Kirjoittajat kiteyttävät näiden liikkeiden ydinajatuksen vaatimukseksi alkuperäiskansojen perintömaiden (ancestral lands) palauttamisesta takaisin niillä eläville alkuperäiskansoille. Kirjoituksen alla Jenni Laiti esitellään näin: "Jenni Laiti is a Sami artivist, climate justice activist and traditional Sami craft maker (suom. Jenni Laiti on saamelainen aktivisti, ilmasto-oikeusaktivisti ja perinteisten saamelaisten käsitöiden tekijä). Toinen kirjoittaja Florian Carl on dekolonisaatiota ja ilmasto-oikeudenmukaisuutta kannattava aktivisti, joka suorittaa tohtorinopintoja Lontoon yliopistossa.
  Linkki kaksikon kirjoitukseen:
  https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/victory-sweden-colonialism-200205092318758.html

  VastaaPoista
 10. Lapin Kansan pääkirjoitus 19.2.2020 jossa aiheena oli oikeusministeri Henrikssonin vielä tänä vuonna eduskunnalle annettavaksi lupailema hallituksen esitys uudeksi saamelaiskäräjälaiksi innoitti minut kommentoimaan kirjoitusta ja muutenkin kirjoittamaan aiheesta Hirvasrumpu-blogissani. Oikeastaan blogin täysi nimi on kyllä "Uusi hirvasrumpu". Se "uusi" nimessä tuli alun perin siitä kun ensimmäiset yritelmät menivät teknisesti n.s. vituroiksi, mutta kyllähän "uusi" viittaa myös uudistumiseen ja sen sellaiseen. Pitkä kirjoitus on osoitteessa
  http://hirvasrumpu.blogspot.com/2020/02/viela-kerran-tytot-ja-pojat.html

  VastaaPoista
 11. Lapin Kansassa 19.2.2020 oikeusministeri Henriksson peräänkuulutti sovinnon aikaansaamista vuosikymmeniä kestäneeseen kiistaan siitä kuka kuulu saamelaisväestöön. Tilanteen rauhoittamiseksi hän vaati kompromissia. Se vaan ei taida onnistua pakottamalla. Saamelaiskysymyksen ratkaisun ongelmat ovat varsin pitkälti samoja kuin saamelaiskäräjälain säätämisen aikaan vuonna 1995. Tässä yhteydessä on aiheellista huomauttaa, ettei Euroopassa ole todettu heimoasteella elävää alkuperäiskansaa. Alkuperäiskansan määritelmä edellyttää yleissopimuksessa tiettyä alhaista kehitysasetta ja kansan omien instituutioiden edes osittaista säilymistä, mitä koskeva olosuhdeanalyysi on Lapin osalta tekemättä. Tässä yhteydessä olisi osattava erottaa säilyneet perinteiset instituutiot elvytetyistä. Jos elvytetyille instituutioille, kielelle ja muille kulttuurin ilmentymille annetaan painoarvo, sama on tehtävä kaikkien niiden väestöryhmien kohdalla joiden alkuperäiskansa-aseman tunnustaminen voi tulla kysymykseen. Tämä on yksi sovinnon rakentamisen edellytyksistä.

  Vuosien kuluessa konflikti on saanut uusia piirteitä, mutta sen ytimessä oleva kiista siitä kuka on saamelainen on edelleen ratkaisematta. Kiistaa yritti ratkaista myös ns. Hallbergin työryhmä esittämällä polveutumisen katkaisemista. Hallbergin esittämä malli olisi vain johtanut kiistan kärjistymiseen, koska se merkitsee ulkomailta Suomeen muuttaneiden saamelaisten oikeuksien vahvistamista inarinsaamelaisten kustannuksella.

  Kiistaan voisi löytyä ratkaisu saamelaiskäräjien edustajien ja statuksettomien saamelaisten välisillä suorilla neuvotteluilla, joissa tunnustetaan ILOn sopimuksen 169 periaatteet polveutuminen ja itseidentifikaatio määriteltäessä kuka kuuluu ILOn sopimuksen tarkoittamaan alkuperäiskansaan. Mielestäni tässä herkässä tilanteessa oikeusministerin Henrikssonin tehtävänä on puolustaa oikeusvaltiota eikä heitellä kapuloida rattaisiin niin kuin hän Lapin Kansassa kevytmielisesti heittelee. Hänen roolinsa on luoda edellytykset neuvotteluprosessille siten, että osapuolet yksiselitteisesti hyväksyvät toistensa oikeuden tuoda neuvotteluprosessiin omat tosiasiansa. Olen varma, että sitä tietä kulkemalla nykyinen vastakkainasettelu saadaan purettua. YK:lla voisi siinä olla merkittävä rooli.

  Historia ei juuri tunne tapauksia, että jokin toinen osapuoli, jossa sen kansalaisilla on todellinen määräämisvalta, olisi aloittanut kiistaa hyökkäämällä samalla alueella asuvan väestön oikeuksien kimppuun. Tavallinen saamelainen ja muu paikallinen ihminen ei halua alistua tällaisen kiistan aiheuttamiin kärsimyksiin jonkin tietyn etnisen ryhmän aseman tai sen taloudellisten etujen vuoksi. Kiistat syntyvät tavallisesti siellä, missä poliittiset johtajat pääsevät määräämään ihmisten kohtaloista ohittaen tavallisen ihmisen mielipiteen. Kansa saadaan kiistaan mukaan tehokkaasti yksipuolisen tiedotuksen avulla, jonka tehtävä on tarkoituksenhakuinen ja toivottu tiedonvälitys. Meidän kaltaisessa oikeusvaltiossa tästä on korkea aika päästä eroon. Ratkaisun avaimet ovat oikeusministeri Henrikssonilla. Kuten Gunnar Pettersson eriomaisessa kirjoituksessaan osoittaa asia ei liene Henrikssonille ainakaan tuntematon.

  Jouni Kitti

  VastaaPoista