torstai 11. tammikuuta 2018

Joku kiittää Luojaa lappalaisten kuukahtamisesta!

Paikallislehti Inarilaisen tesktiviestipalstalla joku nimetön oli pahoittanut mielensä Kari Kyrön edellisessä lehden numerossa julkaistusta kirjoituksesta ”Ratkaiseeko polveutuminen ja kulttuurin säilyttäminen vai kieli?”  Kyrö mielestäni hyvin perustellusti nosti esiin polveutumisen keskeisyyden määriteltäessä alkuperäiskansoja, yhdessä näiden alueensa asuttamisen ja kulttuurin kanssa. Kielen merkitystä hän ei jättänyt mitenkään omaan arvoonsa, mutta esimerkiksi kansainvälisesti juuri polveutuminen ja alueen yhtäjaksoinen asuttaminen ovat nuo keskeisimmät perusteet. Maailmassa on monia alkuperäiskansoja, joiden alkuperäinen kieli on menetetty - ainakin suurimmalla osalla kansan jäsenistä.
Tuo Kyröön vihastunut kirjoitti:
”…, mutta onneksi hänen hengenheimolaisiaan on vähän ja he ovat jo ikäihmisiä. Enkä ole, luojan kiitos, nähnyt, että olisi järjestäytyneitä lappalaisnuoria. Eli luotan siihen, että seuraava sukupolvi on viisaampi.”
Kommentti on monella tavalla huomionarvoinen:
Lähtökohtaisesti kirjoittaja ei tunnusta kansainvälistä alkuperäiskansamääritystä, koska hän tai hänen viiteryhmänsä ei sitä täytä. Hän kuitenkin tiedostaa inarinsaamelaisen Kyrön edustavan oikeuksineen ja kulttuureineen sellaista lappalaista alkuperäiskansaa ja -kulttuuria, joka pyrkii jakamaan ja kenties jopa kumoamaan kirjoittajan pelkkään poliittiseen onnistumiseen perustuvaa asemaa ja yksinoikeutta.
Kirjoittaja paljastaa sen dogtriinin, johon etnopoliittinen alkuperäiskansa-ajattelu on nojannut jo 1970-luvulta. Toisin sanoen, lappalaisoikeudet on tiedostettu, mutta alun alkaen niiden todellisten omistajien on uskottu nukahtaneen assimilaation ikuiseen uneen ja unohtaneen identiteettinsä. Kun sitten lappalaisliike heräsikin eloon ja nosti esille historialliset saantonsa, siitä tuli etnopolitiikan päävihollinen. Lappalaiset, joiden oikeuksiin vedoten lähdettiin ratsastamaan kohti Saamenmaan auringonnousua, tuli kiellettyjä Klemetti Näkkäläjärven ”satuolentoja”.
Jo varsin varhain saamelaisvaltuuskunnan loppuajoilla sen piirissä aavisteltiin edessä olevan pitkä kamppailu poliittisen saamelaisuuden ja historiallisen lappalaisuuden kesken. Olin paikalla eräässä tuollaisessa saamelaisvaltuuskunnan yleiskokouksessa, jossa enontekiöläinen saamelaisvaltuutettu piti palopuhetta 1970-luvun saamelaisradikaalien työn jatkajien tarpeesta.
Tämä puhuja, Nils Henrik Valkeapää, pyysi valtuutettuja katsomaan ympärilleen toisiaan ja huomaamaan kuinka harmaantunutta se joukko siinä jo oli. Hänen mielestään oli korkea aika suunnata saamelaisparlamentin ponnistelut uuden ”taistelijasukupolven” kasvattamiseksi. Se tarkoitti nuorison poliittista herättämistä ja sitä toteuttavaa koulutusta. Tätä opetusta on sittemmin saatu onnistuneesti aikaan Lapin ja Oulun yliopistoissa sekä Koutokeinossa. Eräs tuon opetustyön merkittävä saavutus lienee - Suomen valtioon kohdistuvan vihan ohella - tietynlainen historian typistäminen ja oikominen. Saamelaisuuden määrittelyssä se haluttiin tarkoitushakuisesti katkaista vuoteen 1875, koskapa lappalaismomentista arveltiin alun perin olevan maaoikeuksien saannissa hyötyä, mutta samalla varsinaiset lappalaiset voitaisiin rajata oikeuksien ulkopuolelle. Sittemmin kun haukuttu Suomi hätääntyi myöntämään perustuslaissaan etnisille saamelaisille alkuperäiskansan statuksen, saamelaismääritelmän polveutumista tunnustavasta lappalaismomentista tuli riesa. Parhaillaankin siitä on pyrkimystä päästä eroon meneillään olevassa saamelaiskäräjälain uudistamistyössä. Nykyinen saamelaisjohto ei enää vetoa lappalaisoikeuksiin, vaan Suomen perustuslain tunnustamaan alkuperäiskansa-asemaan.
Kun siis paikallislehden tekstiviestinkirjoittaja viittasi puuttuviin ”järjestäytyneisiin lappalaisnuoriin”, hän ilkkui järjestäytyneiden saamelaisnuorten olemassaololla. Mitä se sitten tarkoittaa? Nähdäkseni sitä, että kun Kyrön ja kumppaneiden päät kallistuvat viimeisen kerran, joku joukko odottaa vastustuksen valta- ja oikeuspyrkimyksilleen viimeinkin päättyvän ja Saamenmaan auringon pääsevän lopultakin loistamaan viimeisten harmaiden pilvien kaikottua.
Tätäkö sinä Luojaa kiittänyt tarkoitit?
Vielä jos analysoisi tuota lyhyttä viestiä, siinä viitataan alentuvasti Kyrön ja kumppanien tyhmyyteen; ”Eli luotan siihen, että seuraava sukupolvi on viisaampi”. . Minusta se antaa aihetta huoleen siitä syvällisemmästä, negatiivisesta asenteesta vanhempiin kansalaisiin ja muihin kansanryhmiin nähden, joka näissä valaistuneissa nuorissa järjestäytyneissä asuu. Tällaisenko, sinällään pienen, mutta äärimmäisen aggressiivisen uuden saamelaiseliitin johdollako aluetta pitäisi tulevaisuudessa yrittää asuttaa ja kehittää? Jos kuunnellaan ja luetaan sitä vihaa tihkuvaa viestiä, jota nämä onnistuneen koulutuksen tuotokset suoltavat, ei järin valoisalta näytä.
Lienee varmasti jo parikymmentä vuotta siitä kun tulin maininneeksi tuosta harmaantumisesta jotain lapinkyläihmisten kokousta seurattuani. Melkoiselta takamatkalta ovat historiallisten oikeuksiensa puolustajat joutuneet lähtemään, eikä heillä ole todellakaan ollut valtion suomia resursseja kasvattaa nuorisoaan oikeustaistelunsa jatkajiksi. Ei varmasti myöskään oivallusta tuohon kasvattamiseen.
Ihan en silti menisi kuuluttamaan lappalaisten – tai sanotaan statuksettomien saamelaisten – taistelun päättymistä tappioon. Jotain he ovat kaikesta rasistisesta lyömisestä ja tyhmittelystä huolimatta saaneet aikaan ja esimerkiksi aiemmin kovin yksisilmäinen media on ruvennut suhtautumaan kriittisemmin sille syötettyyn ns. ”oikeaan tietoon” saamelaisista ja heidän oikeuksistaan.
Vielä kun Suomi oikeusvaltiona uskaltaisi näyttää ajoittain kovin piilossa pitämiä kynsiään. Ja ne monet asioista jo perillä olevat lappalaisnuoret ja nuoremmat lappalaiset aktivoituisivat.

8 kommenttia:

 1. ”…, mutta onneksi hänen hengenheimolaisiaan on vähän”

  Kyrö sai vaaleissa 189 ääntä, tätä enemmän ovat koko käräjien historian aikana saaneet kai vain Avaskari ja Sanila hekin näissä vaaleissa.

  Kyrön, Avaskarin ja Pekkalan äänisaalis yhteensä 461, runsas 15% äänestäjistä on tietenkin vähän mutta kuitenkin enemmistö inarinsaamelaisten äänistä. Enemmistö vaan joissain tapauksissa ei ole matemaattinen käsite vaan poliittinen kuten tässä.

  VastaaPoista
 2. Veikon blogikirjoitus pani taas kerran pohtimaan sitä mikä ero on saamelais- ja lappalaiskäsitteellä, vai onko niillä mitään eroa? Tähän mennessä kukaan tutkija ei ole yrittänyt vastata tällaiseen perustavaa laatua olevaan kysymykseen.

  Nykyään etninen saamelaiskäsite määräytyy saamenkielisyyden mukaan ja on tarkoin erotettavissa lappalaiskäsitteestä. Kun taas puhutaan lappalaisista on siis huomattava, että he eivät ole yksinomaan olleet saamelaisia, vaan mukana on runsaasti niitä alkuperäisiä Lapin asukkaita jotka valtiovallan kielipolitiikan vuoksi ovat aikaisempina aikoina assimiloitu suomenkielisiksi. Tämä koskee erityisesti inarin- ja metsäsaamelaisia.

  Luonnosuojelulaissa (71/23) esiintyy ilmaisu ”paimentolaislappalainen” mutta muutoin ei Suomen lainsäädännössä tätä nimeä esiinny. Toisaalta on taas huomattava, että vuonna 1923, jolloin laki annettiin, oli jokainen lappalainen saatavissa selville nimeltään mainittuna maakirjasta, henkikirjasta tai veronkantoluettelosta vuodesta 1695 aina vuoteen 1923 saakka, jolloin vero lakkautettiin ja myös lappalaisista pidetyt rekisterit. Inarinsaamelaisten osalta tämä kriterio on tärkeä. Jos se poistetaann laista, merkitsee se myös polveutumisen mitätöimistä.

  Lappalaisina pidettiin kaikkia niitä henkilöitä, jotka harjoittivat ns. lappalaiselinkeinoja, joita olivat poronhoito, kalastus ja metsästys. Siis myös kaikki ne suomenkieliseksi assimiloituneet lappalaiset, jotka asuivat samoissa kylissä saamenkielisten kanssa olivat lappalaisia, jos he harjoittivat näitä elinkeinoja. Tämä pitää aina muistaa kun puhutaan siitä kuka polveutuu alkuperäisväestöstä. Saamelaiset ja lappalaiset polveutuvat molemmat samasta väestöstä eli lappalaisista.

  ILO-sopimuksen mukaan päättäminen siitä kuka kuuluu alkuperäiskansaan, ja millä perusteilla ja menettelyllä asiasta päätetään, kuuluu alkuperäiskansalle itselleen. Suomessa tätä päätösvaltaa harjoittaa saamelaiskäräjät ensisijaisesti vaalilautakuntansa kautta. Saamelaiskäräjien vaaliluettelo perustuu kuitenkin alun perin täysin harrastelijatasolla ja puutteellisesti tehtyyn saamelaisväestön kartoitukseen, jota on sittemmin täydennetty saamelaiskäräjien vaalilautakunnan syrjivällä käytännöllä. Se ei ole laadittu niiden periaatteiden mukaan kuin ILO-sopimus edellyttää eli västelölaskenta on ensiksi tehtävä. Sellaista Suomessa ei ole tähän mennessä tehty. Nyt on sen aika.

  Täsmennykseksi on todettava, että ILO-sopimus edellyttää, että alkuperäiskansan jäsenten hyväksymisen tulee tapahtua perinteisin menettelyin. Saamelaiskäräjät ja sen vaalilautakunta eivät millään tavoin edusta nykyaikaan säilynyttä alkuperäiskansan omaa instituutiota, eikä niiden suorittama alkuperäiskansan jäsenten karsinta edusta millään tavoin perinteitä. Omituista on, että päätösvaltaa siitä, kuka kuuluu alkuperäiskansaan, harjoittaa siis Suomessa elin, jonka valtuuttanut väestöpohja on itsessään rajattu samaan suuntaan syrjivällä menettelyllä. Tämän edustuksellisuutensa vajavaisuuden vuoksi saamelaiskäräjiltä puuttuu laajemminkin täysi legitimiteetti Suomen kaikkien saamelaisten edustajana.

  jatkuu...

  VastaaPoista
 3. ...jatkoa:

  Vaikka saamelaiskäräjät edustaa Suomen lain mukaan kaikkia Suomen saamelaisia, se edustaa kansainvälisen alkuperäiskansaoikeuden valossa tehdyssä tarkastelussa ainoastaan niitä saamelaisia, joita se on itse hyväksynyt vaaliluetteloonsa. Kansainvälisen alkuperäiskansaoikeuden perustalta saamelaiskäräjien ulkopuolelle jätetyillä saamelaisilla on täysi oikeus tulla kuulluiksi heitä koskevissa alkuperäiskansa-asioissa, ja Suomen valtiolla on velvollisuus kuulla heitä ja huomioida heidän kantansa ja oikeutensa tasavertaisesti saamelaiskäräjien kanssa.

  ILO-sopimuksen mukaan nimenomaan valtion tehtävänä on huolehtia, että kaikki ihmiset, joita sopimus koskee, ymmärtävät olevansa sopimuksen piirissä ja pääsevät se piiriin. Räikeässä ristiriidassa tämän kanssa on edellisen hallituksen valmistelema, mutta eduskunnan nurin äänestämä saamelaiskäräjälain muutos, joka sisälsi saamelaismääritelmän kaventamisen entisestään. Tähän oli myötävaikuttanut se, että lakimuutoksen valmisteluun oli saanut osallistua ainoastaan saamelaiskäräjien edustajat, vaikka saamelaiskäräjien edustusmandaatti on edellä selostetuista syistä osittain vain legaali eli lain kirjaimen mukainen, mutta ei legitiimi, eli lain hengen ja yleisten demokraattisten periaatteiden mukainen. Edellisen hallituksen esitys ja sen valmisteluprosessi oli huippuesimerkki siitä miten Suomen hallitukset ja oikeuslaitos ovat kritiikittömästi tukeneet edustavuudeltaan puutteellisen ja syrjivän saamelaiskäräjien harjoittamaa politiikkaa, jolla merkittävä osa Suomen alkuperäisväestöstä pidetään suljettuna alkuperäiskansa-aseman ulkopuolella vastoin ILO:n sopimuksen tavoitteita ja periaatteita.

  Jouni Kitti

  VastaaPoista
 4. Saamelaisjohto tukijoineen lähentelee elämöinnillään härskiyden huippua. Sieltä lienee kohta suunta vain alaspäin.

  VastaaPoista
 5. Mielenkiintoista on seurata miten halllituspuolueiden kansanedustajat suhtautuvat tähän inarinsaamelaisten asiaan. Saamelaislakityöryhmän jäsen kansanedustaja Markus Lohi esittää kirjoituksessaan Lapin Kansassa 11.1.2018, että saamelaiskulttuurin turvaamiseksi tulisi Inarin kunnan alueella harkita luonnonvaroista päättämisen siirtämistä Metsähallituksen, kunnan ja saamelaiskäräjien muodostamalle yhteistoimintaelimelle. Mielestäni esitys hallintomalliksi on vähintäänkin tässä tilanteessa outo, sillä se on täysin irrallaan alueen todellisen alkuperäisväestön – inarinsaamelaisten – historiasta ja oikeuksista. Mikään Lohen esittämistä yhteistoimintaelimen osapuolista ei pätevällä tavalla edusta inarinsaamelaista alkuperäiskansayhteisöä. Sen sijaan esitys jatkaa tähänastista inarinsaamelaisiin kohdistuvaa kolonialismia ja syrjintää; Muut kuin inarinsaamelaiset itse tulisivat päättämään heidän alueensa luonnonvaroista. Tällaiselle syrjivälle käytännölle ei löydy perusteita kansainvälisistä alkuperäiskansa- tai ihmisoikeussopimuksista, vaan rikkoo niitä ilmiselvästi.
  Saamelaiskäräjät on hyväksynyt vaaliluetteloonsa vain osan Inarin historiallisen lapinkylän asukkaista polveutuvista henkilöistä, eikä siten voi pätevästi edustaa inarinsaamelaisia. Suurin osa vaaliluetteloon merkityistä on Norjasta ja Ruotsista 1800-luvun loppupuolella muuttaneiden porosaamelaisten jälkeläisiä, joilla ei ole omistuksia Inarin lapinkylän alueisiin muutoin kuin asutuslakien tai laillisten maakauppojen kautta, minkä lisäksi heillä on käyttöoikeuksia poronhoitolakien ja yleisen Suomen kansalaisuutensa kautta.
  ILO-sopimuksen tulkinnassa tulee huomata, että se ei perustu yksilöiden maanomistukseen lainkaan, eikä Suomessa taas ole voitu osoittaa kollektiivisia omistus- tai käyttöoikeuksia perinteisten tai muidenkaan elinkeino-oikeuksin osalta koskaan olleen. Sen sijaan inarinsaamelaisilla on vahva näyttö siitä, että he ovat oma alueensa alkuperäisintä väestöä, ja vahva näyttö myöskin maaomistuksesta ja hallinnasta. Tämä on syytä muista aina kun Lapissa haetaan oikeudenmukaista ratkaisua maanomistusta ja hallintaa koskeviin kiistoihin. Inarinsaamelaisten syrjinnälle on saatava vihdoinkin loppu.

  VastaaPoista
 6. Verot valtion maksettaviksi.

  http://timohellman.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249124-sinunkin-poydassasi-syo-saamelainen

  Itärajan takana oli ei niin kauan sitten kokeilu, jossa valtion piti kuoleentua ajan oloon tarpeettomana. Utopiasta ei kuitenkaan tullut mitään.

  Voisikohan Aslak ihan aluksi kokeilumielessä ehdottaa, että Saamelaiskäräjät tulisi omillaan toimeen, onnistunutta kokeilua voisi sitten laajentaa.

  VastaaPoista
 7. Hyvä: Verot valtion maksettaviksi! Ja vielä: Pois politiikka eduskunnasta! Kaksi vaatimusta joissa populismi kiteytyy kauniisti. "Alas valtio!" taas ilmaisee anarkismin pähkinänkuoressa. Anarkismi tulee kreikan kielestä ja tarkoittaa lähinnä "ilman hallitsijaa". Vaikka anarkismin idea eri vivahteineen on huomattavan vanha, itse termin vanhin tunnettu käyttö ajotuu niinkin myöhään kuin vuoteen 1539.

  VastaaPoista
 8. Saamelaiskäräjien voimasuhteista on laadittu analyysi.

  https://faktalavvu.net/2018/01/17/saamelaiskarajien-voimasuhteista-ja-alueellisesta-tasapainosta-anu-avaskarille-kok-ja-inarin-kunnanjohtaja-toni-k-laineelle/

  https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYTA1MTRlYWQtNTgxZC00NjgyLThlOTAtOGU3M2I2Zjk5ZGMyIiwidCI6IjYzYzgwY2M5LThlMjItNDg5ZC1iZjQ1LTZiMTg1ZGZjNGYwZiIsImMiOjh9

  Saamelaisalueen ulkopuolella asuu yli puolet äänioikeutetuista, mutta paljonko äänioikeuttaan käyttäneistä?

  Mielenkiintoinen on myös MSBI:n kolmannella sivulla oleva tieto valittujen kielitaidosta. Inarinsaamen hallinta näyttäisi olevan yllättävän monella, myös Heikki Paltto, Jan Sajets, Tiina Sanila-Aikio, Aslak Holmberg, Veikko Feodoroff. Onkohan näin?

  VastaaPoista