perjantai 24. elokuuta 2012

Lappalaispelossa jo paniikin piirteitä

Lapin Kansan mukaan saamelaiskäräjien puheenjohtaja Klemetti Näkkäläjärvi on leimannut Keski-Suomen maakuntalehtien Sunnuntaisuomalaisessa (19.8.2012) lappalaiset tietämättömiksi, suvaitsemattomiksi rasisteiksi, joiden moinen rasistinen liikehdintä on kummunnut pelosta.

Siis pelosta, että Suomi ratifioi ILO 169 -sopimuksen ja pohjoismaisen saamelaissopimuksen saamelaiskäräjien johdon vaatimalla tavalla, ohittamalla Lapinmaan asutus- ja maankäytön historian.
Minusta tällaisiin toistuviin leimaamisiin on aiheellista ruveta reagoimaan.
Syytösten kohteiden ja tällaisia syytöksiä mediaan kirjaavien toimittajien on aiheellista ruveta kysymään perusteluja.
Jos lähdetään rasismista, on selvitettävä antaako Suomen rikoslaki joillekin tiettyjen ryhmien johtaville poliitikoille tai heidän politiikkaansa sitoutuneille ja leimautuneille tutkijoille erivapauden leimata tunnistettavaa kansanryhmää ja jopa nimeltä sen edustajia rasisteiksi? On syytä kysyä missä tarkkaan ottaen ilmenee se rasismi, josta puhutaan.
Ehkäpä näiden syytettyjen kannattaa pyytää esimerkiksi oikeuskansleria tutkituttamaan mahdollinen syyllisyytensä, ovathan syyttelijät olleet useimmiten virkamiesasemissa olevia ja heidän toimintansa oikeellisuus on siten oikeuskanslerin arvioitavissa. Oikeuskansleri voisi nähdäkseni antaa asian esimerkiksi valtakunnansyyttäjän tutkittavaksi sikäli kun hän katsoo rasismisyytökset aiheellisiksi – tai aiheettomiksi.
Toinen kysymys koskee tietämättömyyttä.
Jos Klemetti Näkkäläjärvi tai joku muu saamelaispoliitikko, tutkija tai muu äänessä ollut väittää näin, hän voisi varmaan kertoa väitteensä kirjaavalle toimittajalle omat faktansa tuon tietämättömyyden osoittamiseksi.
En ole esimerkiksi Klemetiltä nähnyt tai kuullut  vuosia velloneen maaoikeuskiistan aikana juuri muita perusteluja, kuin että saamelaiskäräjien vaaliluetteloon kelpuutetut saamelaiset ovat Suomen perustuslaissa tunnustettu alkuperäiskansa, jolle siksi - tuolla statuksella - tulisi ILO 169 -sopimus ratifioimalla säätää kollektiivinen oikeus valtionmaihin.
Miten tällainen peruste voi riittää Suomen oikeusvaltiossa maaoikeudellisiin ratkaisuihin?
Saamelaisuudesta Klemetti on muun muassa lausunut, että saamelaiseksi synnytään ja että saamelaiskäräjien vaaliluetteloon voidaan päästä vain ”saamelaisyhteisön” hyväksynnällä. Siis syntyminen viittaa polveutumiseen, mutta se ei riitä mikäli saamelaiskäräjien vaalilautakunta tai -hallitus ei hyväksy henkilöä saamelaiseksi?
Miten tällainen peruste voi riittää Suomen oikeusvaltiossa alkuperäiskansaoikeudellisiin ratkaisuihin?
Minusta itselle epämieluisan tiedon torjuminen leimaamalla se virheelliseksi ja tiedon esittäjät tietämättömiksi rasisteiksi kertoo paljon näin sanojista. Klemetti Näkkäläjärven ja hänen tukijoittensa julkisuudessa esittämissä parahduksissa on jo paniikin piirteitä.
Kuten jo kautta vuosikymmenten, myös toimittajat leimataan saamelaispoliitikkojen taholta joko tietämättömiksi, rasisteiksi tai sitten oikeiksi toimittajiksi riippuen siitä kuinka huonosti tai hyvin he toistavat saamaansa yhtä ja ainutta totuutta.
Toimittajien hyvyys punnitaan myös sillä, kuinka hyvin he torjuvat esimerkiksi ”rasistisen lappalaisliikkeen” tai ”statuksettomien saamelaisten” sanoman sekä sitä mahdollisesti tukevan tutkimustiedon.
Sain hiljattain blogini kommenteissa linkin saamelaiskäräjien hallituksen jäsenen, lokakuun akussa poliitikosta Yle Saamen uudeksi päälliköksi astuvan Pirita Näkkäläjärven Facebook-sivuilla kesäkuussa käytyyn keskusteluun, jossa ihmeteltiin YLE Lapin radion ja Helsingin Sanomien ”uskomattoman asenteellista ILO-uutisointia ” ja ihmeteltiin oliko Hesari ”valinnut puolensa saamelaiskysymyksessä”. Pirita kertoi kirjoittaneensa asiasta Hesarin päätoimittajalle ja saanut Mikael Pentikäiseltä vastauksen, jonka mukaan lehti ei valitse asioissa puoltaan, vaan yrittää uutisoida niitä eri osapuolia kuullen.
Professori Pekka Sammallahden mielestä Hesarin toimittaja näyttää kuitenkin valinneen puolensa, kuten aikanaan VV Lapin Kansassa (vakava leima nuorelle Hesarin toimittajalle?). Myös Pirita näkee kyseisen toimittajan sortuneen jo toistamiseen kertomaan jutuissaan lappalaisten näkemyksiä, joten asia huolestuttaa.
Taina Pieski, joka lienee Liikenne- ja viestintäministeriön viestintäjohtaja, epäilee kyseessä olevan puhtaasti toimittajan tiedon puute. Hän neuvoo saamelaiskäräjiä lisäämään viestintäänsä etelän päämedioiden suuntaan, sillä ”Lapin medialle viestiminen ei etelään kuulu eivätkä päättäjät lue Lapin medioita”.
Pieski myös neuvoo tapaamaan kyseistä toimittajaa.
Alan osaajan näkemys?
Paitsi että paikallista asioiden viestintää on siis turha harjoittaa, sitä kannattaa suorastaan välttää ja tarpeen mukaan jopa estää?
Näin tulkitsen ainakin tuoreen tapauksen, jossa tutkija Tanja Joonan pääsy luennoimaan Inarin kirjastoon estettiin Inarin kirjastotoimenjohtaja Eija Leivon kertomana yhden aktiivisen henkilön puhelinsoiton jälkeen. Joona olisi luennoinut väitöstyönsä pohjalta ILO 169 -sopimuksen soveltamisesta, muun muassa alkuperäiskansan sekä sopimuksen tarkoittaman alkuperäiskansan alueen rajauksista.
En spekuloi kuka tuo väärän henkilön ja tiedon torjuja oli, vaikka kansan parissa siitä näyttää olevan tietty käsitys. Oli hän kuka oli, mutta tapaus on hyvin erikoinen ja jättää leimansa.
Media voisi vaikkapa Klemetti Näkkäläjärveltä kysäistä, edustaako tällainen fundamentalistinen menettely sitä Lapinmaan tulevaisuutta, johon kiivaimmat saamelaispoliitikot muut ovat väärässä ja sen kiistäessään tyhmiä rasisteja -politiikallaan tähtäävät?

Veikko

17 kommenttia:

 1. Klemetin pelot eivät perustu minkäänlaiseen tutkimukseen. On myös aiheellista alkaa kysyä, ketkä ovat Lapinkylien alkuperäisiä asukkaita? Kumpuaako Klemetin pelko siitä, että hänen ymmärryksessään saamelaisuuden ulkopuolelle on jätetty ihmisiä, jotka ovat oikeutettuja osallistumaan alkuperäiskansakeskusteluun?

  Millä hän perustelee sen, että hän on samasta suvusta kuin hänen rajaamansa ihmiset?

  Minustakin on aika kysymään perusteluita. Ei riitä, että ihmisiä - saamensukuisia - syytetään rasisteiksi. On tivattava vastauksia. Kuka sen tekee, kun kommentit menevät aivan kritiikittömästi mediaan?

  Aikooko Suomi edistää tätä alkuperäiskansa-ajattelua myös rasisminseurauslautakuntaan CERD:iin?

  Silloinhan Suomi on mukana kieltämässä esimerkiksi Tasmanian alkuperäiskansat, jotka ovat vastaavassa asemassa kuin Suomen statuksettomat saamelaiset.

  Klemetin perustelut ovat loppuneet, kun hän osaa vain vetää enää rasismikortin.

  On myös muistettava, ja tätä ei tuoda esille aktiivisesti, että saamelasissa on aktiivinen oppositio saamelaiskäräjien ajamalle politiikalle. Tämä oppositio on kasvanut ja se uskaltaa olla äänekäs. Se vaatii oikeutta ja se vaatii saamelaiskäräjien johdon harjoittaman politiikan loppua.

  VastaaPoista
 2. Tämä kirjoitus on osuva. Jättää paljon mietittävää.

  VastaaPoista
 3. Niin että etelässä ei lueta Lapin medioita? Eikä siellä päättäjät seuraa mitä Lapissa tapahtuu? Jos ei viestintäministeriössä, niin ainakin valtioneuvostossa ja eduskunnassa, terveisiä vain sinne ja ihmetelkää!

  VastaaPoista
 4. Pelko on aina merkki tietämättömyydestä. Tietämättömyys on vain puettu suunnitelmallisuuden pukuun.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kyllä tietokin voi aiheuttaa pelkoa. Vaikkapa tieto siitä, että on väärässä ja voi paljastua. Mitä taas käyttäytymiseen siinä tilanteessa tulee, suunnitelmallisuuden sijasta näkyy aggressiivisuus.

   Poista
 5. Katotaan, mitä sanoo Saxlin tässä tapauksessa.

  VastaaPoista
 6. Näitä on hyvä tuoda esille näitä epäkohtia.

  VastaaPoista
 7. vähemmistövaltuutetun sivuilta:

  "Mielipidevapaus ja sananvapaus ovat perusoikeuksia. Suomen lainsäädännössä ja erilaisissa kansainvälisissä sopimuksissa sananvapauden käyttöä kuitenkin rajoitetaan siten, että sananvapauden turvin ei sallita muiden perusoikeuksien tai ihmisarvon loukkaamista. 

  Toisaalta jokaisella on sananvapaus, mikä tarkoittaa oikeutta pitää mielipiteitä sekä vastaanottaa ja levittää tietoja ja ajatuksia viranomaisten siihen puuttumatta. Sananvapauden suojan piiriin ei kuulu ainoastaan sellaiset tiedot tai mielipiteet, jotka otetaan vastaan mielellään tai joita pidetään harmittomina tai yhdentekevinä, vaan myös sellaiset, jotka koetaan häiritsevinä ja epämiellyttävinä. Näin ollen esimerkiksi maahanmuuttopolitiikan ja kotouttamispolitiikan kritisoiminen kärkevälläkin tavalla on sallittua. "

  Saamelaiskäräjien ja saamelaispoliitikkojen tekemisien ja harjoitetun politiikan arviointi ja kritiikki tai heille epämieluisienkin mielipiteiden esittäminen tai tieteellisten tutkimustulosten esittäminen kuuluvat sananvapauden piirii,

  VastaaPoista
 8. Aikiot kirjoittavat Lapin tutkimusseuran julkaisussa s. 34, ettei lingvistinen kriteeri edusta kulttuurista todellisuutta. Miksi kuitenkin Pekka Aikio on vaalilautakuntatyöskentelyssään korostanut lingvistisen kriteerin tärkeyttä? Siinä on iso ristiriita. Tutkijana ja poliitikkona on väittänyt aivan kahta asiaa. Samoin näyttää Klemetti tekevän. Hän on kirjoittanut 2006, ettei 1960-luvun luetteloissa ole kuin lingvistisen kriteerin omaavat saamelaiset.

  VastaaPoista
 9. Poliitikon on kestettävä toimintaansa kohdistuvaa kritiikkiä niin kauan kuin se ei ole valheellista ja tahallista. Mutta voiko poliitikko toimia tahallaan valheen perusteella ja loukata ihmisiä? Siinä nämä kaksi asiaa kohtaavat. Mitä sanovat ihmiset, joita loukataan poliitikon taholta valheellisin tiedoin?

  VastaaPoista
 10. Olen rekisterisaamelainen, enkä missään nimessä hyväksy nykyisen saamelaiskäräjien hallituksen toimia enkä eräiden yksittäisten jäsenten käyttäytymistä.

  VastaaPoista
 11. Siinä mielessä poliitikon aivan turha kaivaa tietoja kunnianloukkauspykälistä, sillä niin läheltä menevät hänenkin puheet sielä kunnianloukkauksen keskellä.

  VastaaPoista
 12. Tässäpä laskeskelen jo tarkkaan, että ketä seuraavaksi äänestämme. Viime vaaleissa pitkäaikainen äänestyssuosikki menetti jo äänensä rasististen mielipiteidensä takia. Nimimerkki vapaampien mielipiteiden perässä

  VastaaPoista
 13. Saamensukuiset ei-rekisterissä olevat syyttävät Klemettiä rasistiksi ja myös Klemetti heitä rasisteiksi. Miksi minua tulisi kutsua, kun minäkin pidän Klemettiä rasistina? Olenko siis minäkin rasisti? Rasistinen rekisteri saamelainen, joka ei hyväksy Klemetin rasismia? Onko eri mieltä oleminen rasismia? Keskustelu ei silti taida vielä olla edes alkanut, kun keskustelua demokratiasta käydään rasismikortein?

  VastaaPoista
 14. Tulipa se Klemetillä kiire oikoa puheitaa, vaan mitäpä se auttoi, kun siellähän se rasismi kuitenkin istui tekstissä vankasti.

  VastaaPoista
 15. enää ei riitä rasismi, vaan pelissä ovat fasismi ja separatismi. Kovia ja ihmeellisiä ovat SaKän lausunnot ja mielipiteet. Irtisanoudun nykysaamelaisesta linjasta olla saamelainen. Se on itsekästä, linjatonta ja näköalatonta.

  VastaaPoista