sunnuntai 7. heinäkuuta 2019

Olisiko jo YK-kantelujen aika?

Korkein hallinto-oikeus (KHO) torjui saamelaiskäräjien hallituksen vaatimukset peruuttaa joukolta käräjien äänioikeutettuja heidän äänioikeutensa eli viedä heiltä käytännössä saamelaisen kulttuuri-itsehallinnon osallisuuden identiteetti. Näin siitä huolimatta, että nuo ”väärät saamelaiset” täyttivät Suomen saamelaiskäräjälain saamelaisuuden määritelmät, mutta eivät nauttineet kapea-alaisen saamelaisjohdon ”ryhmähyväksyntää”. Oman kulttuurisen saamelaisryhmän hyväksyntä ei näille kieltäjille riittänyt, eikä varmaan edelleenkään riitä.
On mielenkiintoista havaita kuinka saamelaiskäräjien hallituksen ja sen tueksi jälkikäteen haalitun yleiskokouksen enemmistön toiminta on alettu tunnistaa härskiksi syrjinnäksi jo niin sanotun suuren yleisönkin piirissä. Aiemmin kun saamelaisjohto on voinut luottaa suomalaisten tietämättömyyteen saamelaisista ja tuohon joukkoon on voitu liittää myös maan päättäjien enemmistö. Tilanne on siis vihdoin muuttumassa – siitä huolimatta, että saamelaiskäräjien valtaryhmällä on käytössään valtion tukema vaikuttamisorganisaatio venyvine määrärahoineen.
Se on sanottava, että tokihan virheellistä mielikuvaa ja tietoa saamelaisista edelleenkin on paljon. Yhtenä, yksimielisenä mutta niin sorrettuna poronhoitajakansana, joka tarvitsee valtaväestön intellektuellien alentuvaa ymmärtämistä ja avustamista?
Myös saamelaisten sisäisen sorron arvostelijoiden parissa esiintyy erilaisia väärinymmärryksiä. Luin muutama päivä sitten (5.7.) vantaalaisen Ion Mittlerin Uuden Suomen kolumnin, jossa hän katsoi KHO:n torjuneen ”saamelaiskäräjien vaatimukset rotuerottelun tyyppisten kriteerien tiukentamisesta saamelaisen kansan ja äänioikeuden määrittelyssä”.
Mittlerin mukaan ”saamelaiskäräjien agenda on ollut jo pitemmän aikaa tiukentaa rotuopillista puhtautta saamelaisen kansan määrittelemisessä”. Hänestä ”Suomen valtio on edustanut asiassa maalaisjärkeä, ja jossain määrin ehkä yhtenäistä linjaa verrattuna siihen miten esim. suomalaisuus määritellään”.
Mittler kirjoittaa kuinka ”Suomen valtio aikoinaan määräsi, vastoin saamelaiskäräjien enemmistön tahtoa, että vaaliluetteloihin pitää hyväksyä muutamia kymmeniä sinne hakeutuneita, jotka osaavat saamen kieltä tai joiden isovanhemmat ovat etnisiä saamelaisia, mutta joiden isä ja/tai äiti ovat suomalaista kantaväestöä”.
Se että YK:n ihmisoikeuskomitea asettui tukemaan saamelaiskäräjien vaatimuksia ja katsoi Suomen valtion rikkoneen saamelaisten ihmisoikeuksia, oli Mittlerin mukaan linjauksena absurdi: ”…että rotuerottelu on rikos ihmisoikeuksia kohtaan, mutta alkuperäiskansoilla on oikeus määritellä itse keitä he ovat, tarvittaessa myös rotuerottelun keinoin.”
Minusta rotupuhtauden osalta hakoteillä oleva Mittler heitti kuitenkin kolumninsa lopuksi mainion kysymyksen: ”Kumpi oli ensin, muna vai kana? Jos saamelaisilla on oikeus itse päättää keitä he ovat, niin kuka sitä ennen päätti keitä he ovat, joille annetaan tämä oikeus päättää keitä he ovat?”
Jos Suomen saamelaismääritelmä lähtisi kansainvälisestä, polveutumista painottavasta alkuperäiskansamääritelmästä - eikä kielestä -, ja jos saamelaiskäräjien johdon ajamassa ihmisten identiteetin kieltämisessä olisi kyse jostain ”rotupuhtaudesta”, ei käräjien äänestäjäluettelo olisi laisinkaan pitkä. Siitä tippuisivat ensimmäisenä useimmat sen johtajat.  Niinpä kyse onkin vain nykyisen valtaa pitävän ryhmän etujen turvaamisesta taannoisen saamelaisvaltuuskunnassa kuullun palopuheen mukaisesti: ”Meille on tulossa kohta laki, joka antaa meille paljon hyvää. Ei siis ole mitään järkeä ruveta kasvattamaan joukkoamme.”
Huhtikuussa 2014 uutisoitiin kuinka Kanadan korkein oikeus päätti yksimielisesti, että Kanadan statuksettomat intiaanit ja métis-kansaan kuuluvat ihmiset pitää lukea intiaaneiksi, kun määritellään minkä tason perusteella hallituksen tulee järjestää heidän julkiset palvelunsa. Suomalaistaustainen saamelaisprofessori Rauna Kuokkanen Toronton yliopistosta ehätti kertomaan, ettei Kanadan päätöksellä ollut mitään heijastavaa merkitystä Suomen saamelaismääritelmälle.
Kanadassa statukseton intiaani on juridinen termi, jolla tarkoitetaan sellaisia henkilöitä, joita ei pidetä intiaanilain (Indian Act) mukaisina intiaaneina.
”Termi statukseton intiaani koskee vain Kanadaa. Se on valtion intiaanilain kolonialistinen sivutuote. Intiaanilaki loi statusintiaanin juridisen kategorian. Tavoitteena oli tehokkaasti rajata valtion velvollisuuksia ja rahoitusta alkuperäiskansojen terveydenhoidon ja koulutuksen suhteen”, Kuokkanen selosti Ylen uutisessa.
Métis-nimityksellä tarkoitetaan tavallisesti ihmisiä, jotka ovat alkuperäiskansoihin kuuluvien naisten ja ranskalaisten tai englantilaisten miesten jälkeläisiä. Uutisessa tuomari Rosalie Abella perusteli Kanadan korkeimman oikeuden linjausta alkuperäiskansaan kuulumisella: ”He ovat kaikki intiaaneja, koska he kaikki kuuluvat alkuperäiskansaan.”
Suomessa on tunnettu jo pitkään tohtori Erika Sarivaaran esille nostama käsite statuksettomat saamelaiset. Heillä tarkoitetaan käytännössä Suomen vanhimmista saamelais – tai lappalaisryhmistä – polveutuvia ja ikiaikaisilla asuinsijoillaan eläviä inarin- ja metsäsaamelaisia. Inarinsaamelaisista osa on saanut saamelaisstatuksen ja on näin hyväksytty saamelaiskäräjien äänioikeutetuiksi.
Olisiko – vaikkapa osittain Kanadan esimerkkiinkin viitaten – aika näiden kiistatta Suomen alueen alkuperäiskansaan kuuluvien saamelaisten kannella YK:n rotusyrjintää vastustavalle komitealle (CERD) tai ihmisoikeuskomitealle kokemastaan ja vuosikymmeniä jatkuneesta sisäisestä syrjinnästä ja Suomen valtion passiivisuudesta lopettaa tuo syrjintä. Eli onko saamelaiskäräjälaki valtion kolonialistinen sivutuote, jonka tavoitteena on ollut tehokkaasti rajata valtion velvollisuuksia ja rahoitusta?
Henkilökohtaisesti en luota lainkaan siihen joidenkin kansanedustajien suusta kuultuun ilosanomaan, jonka mukaan maan uuden hallituksen ohjelmassa on päätetty edistää kaikkien saamelaisryhmien asemaa ja oikeuksia. Sikäli kun tuo hallitus pysyy yleensäkään pitkään koossa, tulokset alkuperäiskansa-asiassa saattavat muodostua peräti negatiivisiksi.
Odottamalla, luottamalla tai luovuttamalla ei alkuperäisten asia edisty.

81 kommenttia:

 1. Ryhtyä YK-kanteluun on kieltämättä juridisesti suhteellisen vahvalla pohjalla.
  Perustana olisi luonnollisesti perustuslain 17.3 §:n saamelaisen käsite, minkä piiriin mm. statuksettomat saamelaiset ja Inarinsaamelaiset selkeästi kuuluvat. Tältä pohjalta saamelaisten vaalioikeuksien ja hallinnon olisi rakennuttava nykyistä selkeästi laajemmaksi siten, että mm. edellä mainitut saamelaisryhmät saisivat niille kuuluvat oikeudet.

  VastaaPoista
 2. Jos tällainen kantelu YK:n ihmisoikeuskomitealle tehtäisiin, saamelaiskäräjät värväisi arvatenkin asiamiehekseen Martin Scheininin,joka toimi saamelaiskäräjien puheenjohtajan Tiina Sanila-Aikion avustajana hänen valittaessaan komitealle omissa, käräjien ja kenen kaikkien nimissä liekin valittanut siitä miten KHO:n päätökset ovat loukanneet hänen henkilökohtaisia oikeuksiaan saamelaisena. Eipä taida ainakaan Suomesta löytyä sellaista juristia joka uskaltaisi ja kykenisi kilpasille Scheininin kanssa YK:n ihmisoikeuskomitean edessä, kun Scheininin esitys perustelurakennelmineen tuotti hänen päämiehelleen Sanilalle myönteisen päätöksen. Jos käräjäosapuolen edustaja turvautuisi pohjimmiltaan samoihin perusteluihin vastatessaan kanteluihin, komitean olisi hiukan vaikea ottaa eri kantaa kuin tapauksessa Sanila-Aikio vs. Suomen valtio. Täysin mahdotonta se ei ole, koska komitea on mainitussa päätöksessä todistanut kykynsä päätähuimaaviin "kuolemanhyppyihin" jotka uhmaavat tavallisen logiikan painovoimalakeja tavalla joka saisi oikeudelliset sananselittäjät nostamaan erimuotoisia päähineitään kulttuureissa, joissa oikeudenkäyttä pitkälti perustuu aiempien päätösten tulkintaan, tulkintojen tulkintaan jne jne. Lisäksi on pidettävä mielessä että Scheinin on ollut ihmisoikeuskomitean jäsen ja erityistarkkailija. Taitapa kyllä jäädä valitukset tekemättä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Scheinin on sitä paitsi saamelaiskäräjien ja poromiesten pitkäaikainen asiamies ja pienpolitiikko näissä yhteyksissä, joten hänen lausumiin on suhtauduttava kuten asianosaisen lausumiin suhtaudutaan. Ei mitään erityistä.

   Poista
  2. Jos valituksen allekirjoittajina ovat:
   Avaskari, 205 ääntä
   Kyrö, 189 ääntä
   Sanila, 119 ääntä
   Keskitalo, 77 ääntä
   Pekkala, 67 ääntä
   Yhtensä 657 ääntä edustaa 21,6% vaalin äänimäärästä, niin Scheininin perustelurakennelmilla voi pyyhkiä, sanonko mitä?

   Poista
  3. Yli 20 % saamelaisista voi jo edustaa yhteisöä monissa asioissa. Tuon kokoinen ryhmä voi jo antaa ryhmähyväksyntää, jos se ylipäätään on tarpeen, koska saamelaiskäräjälaki eikä kv-oikeus sitä edellytä.

   Poista
 3. Ei kumarrella puujumalia, hyvä osoitus oli KHO purkuhakemukset tänä vuonna. Kotimaassa toimivat juristit jyräsivät oikeamielisyydellään lain vääristelijät. Oikeuden oli tapahduttava.

  VastaaPoista
 4. Kuten KHO:n tuorein ratkaisu osoittaa, kannattaa suhtautua varsin kyynisesti nykyisen saamelaiskäräjin johtoryhmän todelliseen kykyyn ja haluun muodostaa kantansa tosiasioiden perusteella. Saamelaiskäräjiä on viime aikoina arvosteltu varsin rankasti siitä, että se on kävellyt tieteen ja tutkijoiden yli lausuntoja laatiessaan, milloin tutkimusten tulokset, tai niin kuin nyt, KHO:n ratkaisut eivät olekaan sille halutun laisia.
  Saamelaiskäräjien politiikka ja sen etnonationalismi politisoivat tällä hetkellä lähes kaikki alkuperäisväestöä koskevat keskustelut. Se heijastuu myös tuomioistuinlaitokseen, jonka saamelaiskäräjät yritti purkuhakemuksellaan haastaa perusteilla jotka eivät olleet juridisia, vaan puhtaasti etnopoliittisia. Saamelaiskäräjien mielestä näyttää olevan väärin, että KHO ei ole sen tai minkään muunkaan osapuolen talutusnuorassa. Tämä jos mikä osoittaa, että oikeusvaltiota halutaan kammeta suuntaan jossa vain saamenkielisillä saamelaisilla on oikeuksia, mutta muilla vain velvollisuuksia palvella pohjoissaamelaisia ja kolttia.
  Käräjät perusteli hakemuksessaan noudattavansa puolueettomuutta ja objektiivisuutta. Kuten KHO:n viimeisin ratkaisu osoittaa, sellainen perustelu saamelaiskäräjien kaltaiselta etnopoliittiselta elimeltä oli puhdasta puppua. Tiedän mitä puhun. Olin yhtenä saamelaiskäräjien jäsenenä mukana kun käräjät käsitteli vuonna 1999 kolmepäiväisessä kokouksessaan 1128 saamelaisen hakemusta päästä saamelaiskäräjien vaaliluetteloon. Kaikki lappalaisperusteen nojalla saamelaisstatusta hakeneet hylättiin. Selaillessani hakemuksia tulin vakuuttuneeksi siitä, että tietämättömistä poliitikoista koostuva saamelaiskäräjät on väärä taho ratkaisemaan kuka on aito ja kuka on epäaito saamelainen. Kokouksen jälkeen kävin viemässä KHO:n kirjaamon eriävän mielipiteen. Tämän jälkeen KHO tunnusti päätöksessään hakijoiden olevan lappalaisten jälkeläisiä, mutta katsoi ettei heitä voitu pitää lain tarkoittamina saamelaisina, koska etäisyys saamenkieleen oli heidän kohdallaan liian etäinen.
  KHO:n päätös myös osoittaa selkeästi, että puolitotuuksilla ei kannata lähteä oikeutta hakemaan. Saamelaiskäräjät näyttää viljelevän muunnettua totuutta surutta silloin, jos se vain auttaa pyrkimyksissä omiin poliittisiin päämääriin. Jos Arkadianmäellä noudatettaisiin amerikkalaisista tuomioistuimista tuttua periaatetta “koko totuus, eikä mitään muuta kuin totuus”, eduskuntasalissa olisi aika hiljaista. Saamelaiskäräjien osalta totuuden suhteen näyttääkin pätevän usein sama kuin lain tulkinnan: hyvä tarkoitus pyhittää keinot. Mutta auta armias, jos jäät kiinni valehtelusta. Seurauksena voi olla vaikkapa potkut ministerin pallilta. Mutta miten on saamelaiskäräjien kohdalla, sopii kysyä? Nyt on korkea aika näistäkin asioista keskustella jo senkin takia, että valtio tukee tällaista samaa väestöä koskevaa erottelupolitiikka. Kuten olemme nähneet, sellainen ei johda mihinkään muuhun kuin kiistan kärjistymiseen.

  Jouni Kitti

  VastaaPoista
 5. Valtioneuvoston julkaisusarjassa ilmestyi hiljattain selvitys jonka nimi on "Metsälappalaiskulttuurin ja sen edistäminen". Julkaisussa käsittelee metsälappalaisia ja heidän kulttuurinsa erityispiirteitä.
  Tämä selvitys on yksi kaikissa suhteissa epäonnistuneen Hallbergin toimikunnan esityksistä ainoa, joka on saatu maaliin. Selvitys on rajattu koskemaan vain metsälappalaisia, mutta ei heidän verisukulaisia saamelaisia. Tällainen tarkoituksenhakuinen rajaus sinänsä jo muodostaa ongelman: ei haluta avata sitä, että saamelaiset ovat samaa väestöä, joiden erityispiirteissä ei ole mitään eroa. Seuraavassa arvioidaan mitä ongelmia tällainen rajaus aiheuttaa.
  Rajaus on tehty hankkeen käynnistysvaiheen edellä oikeusministeriön virkamiesten toimesta. Selvityksellä pyritään kartoittamaan metsälappalaisten kulttuuria ja kulttuurin erityispiirteitä. Selvitys ei ole tieteellinen tutkimus, vaikka siinä onkin pari nimekästä tutkijaa kirjoittajina. Oikeusministeriö varasi selvityksen tekemiseen 80 000 euroa ja selvittäjäksi valittiin metsälappalaisten asiasta ennestään tietämätön konsultti siitäkin huolimatta, että avoimessa haussa hakijoina oli professoritason tutkijoita. Jo tämäkin kertoo siitä miten tätä alkuperäiskansan määrittelyyn keskeisesti liittyvää kysymystä halutaan marginalisoida eli suomeksi sanottuna oikeusministeriö ja saamelasikäräjät halusi vesittää tosiasioiden esiintulon. Tosiasioita ei haluta millään päästää eduskunnan tietoon ns. virallisten julkaisujen kautta.
  Mitä nyt julkaistusta selvityksestä sitten jää käteen vai jääkö mitään? Ensimmäinen havainto on, että kaikista vastaväitteistä huolimatta metsälappalaisia on sittenkin olemassa etenkin Keski ja Etelä-Lapin alueella, joiden olemassaolo on ollut tunnettu tosiasia jo 1600-luvulla. Tässä ei ole sinänsä mitään uutta. Selvitys osoittaa, että metsäsaamelaiskulttuuri elää ja voi hyvin. Ongelma on ollut vain siinä, että alkuperäiskansa, saamelaisia edustava saamelaiskäräjät ei ole tunnustanut tähän mennessä metsälappalaisten olemassaoloa. Tarkennuksena on todettava, että metsälappalaisten alue käsitti aikoinaan historiallisen Kemin lapinkylän alueen, joka ulottui Kuusamosta Utsjoelle. Joten Inarin metsä- ja kalastajasaamelaisten rajaaminen selvityksen ulkopuolelle kertoo miten herkästä asiasta on kysymys. Tästä epäkohdasta on nyt avoimesti puhuttava.
  Vaikka selvityksessä kirjoittajina on pari nimekästä tutkijaa, antaa selvitys varsin ohuen kuvan metsälappalaisista, heidän alkuperästään ja kulttuurinsa erityispiirteistä. Heidän historiansa käsittely on myös varsin ohut. Se, että ihmisiä on satunnaisotannalla valittu kertomaan miten he kokevat ja näkevät metsälappalaisuuden, antaa oudon kuvan selvityksen lähestymistavasta. Mitä ovat heidän kulttuurinsa erityispiirteet ja monta muuta kysymystä nousee esiin.

  jatkuu...

  VastaaPoista
 6. ...jatkoa:

  Joka tapauksessa selvitys ei kerro sitä, että metsälappalaisilla on suomenkielisten saamelaisten kanssa ollut enemmän yhtäläisyyksiä kuin eroavaisuuksia. Sama on tilanne tänään, molempia ryhmiä on yhteiskunnan rakennemuutos kohdellut samalla tavalla ja molemmat ryhmät elävät ja toimivat yhdessä ja erikseen samalla tavalla. Tämä on tosiasia, jonka hyväksyminen sopii huonosti Saamelaiskäräjien markkinoimaan maailmankuvaan "Suomen ainoasta alkuperäis- ja heimokansasta" ja joka käsittää vain kolme sukupolvea taaksepäin.
  Pitäisi puhua mieluummin saamelaisten ja lappalaisten yhteistä historiasta kuin siitä mikä erottaa. Miksi tästä keskeisestä aiheesta ei voida avoimesti puhua? Saamelaisten ja metsälappalaisuuden yhteisörakennelman samankaltaisuus herättää pelkoja kuplan puhkeamisesta, mikä on täysin ymmärrettävää kaiken loan heiton jälkeen mitä käräjien johto on harjoittanut.
  Pidän vaarallisena tienä pyrkimystä metsälappalaisten olemassaolon rajoittamiseen tällaisten tarkoitushakuisten selvitysten nojalla, jolla ensin tunnustetaan metsälappalaisten olemassaolo, mutta sen jälkeen lopuksi kielletään. Tosiasiassa metsälappalais -ja saamelaiskulttuurin muuttuminen käyvät yhtä jalkaa. Selvitys osoittaa selkeästi sen, että tilanne ja olosuhdeselvitys odottaa tuloaan. Se ei sinänsä vie keneltäkään mitään, vaan kertoo todellisuuden nykytilanteesta. Se olisi tie kohti sovintoprosessia. Joten nyt julkaistu selvitys metsälappalaisten piirteistä ja Antti Pentikäisen esityksestä sovintoprosessiksi joutavat roskakoriin.

  Jouni Kitti

  VastaaPoista
 7. ” ettei Ohisalo olisi voinut paremmin avustajaansa valita: asiapoliitikko valitsi agitaattorin, jonka kokemus kansalaisyhteiskunnasta, _viestinnästä_ ja mielipidevaikuttamisesta tullee hyödyttämään vielä koko vihreää puoluetta. ” näin Helga West 5.7.

  https://helgawest.com/2019/07/05/petra-laiti-on-maan-parhaita-agitaattoreita-ja-nyt-han-tyoskentelee-maria-ohisalolle/?fbclid=IwAR3JLb_mM5lgeHfRvu8oHFtUitwGkQBvHfdyyXJ9X4iyT_tz5cnHaqyuQWM

  Ei mennyt kuin pari päivää, kun agitaattori joutui selittelemään viestintäänsä parhain päin, mopo oli alkanut keulia pahemman kerran.

  Suomalainen, lue ja valistu. )))

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/284946-ministeri-maria-ohisalon-avustajan-petra-laitin-kommentti-iakkaista-hammastytti

   Siis tuosta oli kysymys. Eikä muuten Mikko Kärnäkään pöyristynyt kun sattuu olemaan nyt samaa hallitusjoukkuetta.

   Poista
 8. Scheinin Ykkösaamussa, Isis-leirin suomalaiset, KHO:n saamelaispäätös ja hallitus,

  https://areena.yle.fi/1-50163483

  Scheinin äänessä 27:00 alkaen, n. 42:00 mainitaan lyhyesti KHO.

  VastaaPoista
 9. Kun on kyse terroristeista tai sellaisiksi epäillyistä luottaisin Scheinin kokemukseen, vaikka hän onkin kallellaan liberalismiin päin todetessaan että näillä henkilöillä voi olla pahoista kokemuksista saatuja traumoja. Minkähänlaisia ja kuinka paljon traumoja on noiden porukoiden uhreilla. Pään leikkaaminen on kyllä traumatisoiva kokemus, jos vähän leikkaajalle ja katsojile, niin varsinkin uhrille. Saamelaisasioiden kohdalla sanoisin että ne ovat tälle juristille jonkinlainen fix idé, joiden kohdalla hänen olisi syytä hellittää ettei vajota itseään viellä syvemmälle suohon.

  VastaaPoista
 10. Nykyinen saamelaispolitiikka elää menneessä eli siinä, että poronhoidon tulee syrjäyttää muut saamelaiselinkeinot. Nuoret ovat hylänneet sen. Jo n. 85 % nuorista asuu muualla.

  VastaaPoista
 11. Viitaten hiljattain saamelaiskäräjien varapuheenjohtajien Juuson ja Palton kommentteihin siitä, että KHO olisi menetellyt virheellisesti kun se ei purkanut saamelaiskäräjien vaatimuksesta vuosina 2011 ja 2015 tekemiään ratkaisuja. Tähän toteaisin, että KHO ratkaisuissaan on pysytellyt poliittisten ristiriitojen yläpuolella eivätkä KHO:n neuvokset tee juridisissa kysymyksissä saamelaiskäräjien hallituksen tai vaalilautakunnan hylkäävistä päätöksistä tehtyjä valituksia poliittisesti sitoutuneina. Käräjien purkuhakemus herätti sinänsä väkisinkin uskottavuusongelman, joka ei kuitenkaan koske KHO:ta vaan saamelaiskäräjiä itseään ja sen asiantuntemuksen puutetta. Käräjät yritti purkuhakemuksessa tehdä selkoa omasta asemastaan ja oikeudestaan määritellä kriteerit, joiden se väitti turvaavan päätöksentekonsa objektiivisuuden.
  Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset vuosilta 2011 ja 2015 ovat saamelaiskäräjille vastenmielisiä monellakin tavalla. Kaiken kaikkiaan Saamelaiskäräjien asiassa tekemät päätökset oli riittämättömästi perusteltu. Vaaliasiat käsitellään Suomessa yleensä kiireellisinä. Ne käsitellään myös hallintotuomioistuimissa perinteisesti tarkasti ja menettelyvaatimukset ovat muusta hallinnosta poiketen tarkkoja. Sinänsä KHO:n tuolloin antamat päätökset ovat pakottaneet muuttamaan saamelaiskäräjien hallintokäytäntöä, sillä sen samankaltaisten päätösten tekeminen jatkossa tulee johtamaan virkavastuun toteutumiseen. Tämä tiedoksi kaikille saamelaiskäräjien jäsenille ja heidän asiantuntijoilleen Scheininille ja kumppaneille.
  Saamelaiskäräjille KHO:n päätökset vaikuttavat siinä, että pakottavat muuttamaan yleistä äänioikeuskelpoisuuden tulkinnassa noudatettua linjaa. Tehtyjen päätösten mukaisesti äänioikeuskelpoisuuden tulkinnan tavoitteena on selvittää, miten henkilö voi rekisteriin päästä, onhan hän jo hakemuksella ilmaissut sellaisen samaistumistarkoituksen.
  Koko tulkinnan tarkoitus on KHO:n päätöksissä muotoiltu uudelleen. Hakemuksella pyritään rekisteriin eikä käsittelyn tarkoitus ole muuta kuin tutkia sen edellytykset. Itse samaistumisen edellytyksiä käräjät eivät voi enää asettaa uusiksi tai yleensä kyseenalaistaa. Tämäkin käräjien purkuhakemus oli huonosti perustelu.
  KHO:n ratkaisut vuosina 2011, 2015 ja nyt 2019 ovat kovat isku sitä ennen sovelletulle saamelaisideologian mukaiselle linjaukselle. Ei siis ihme, että käräjät halusi päästä noista KHO:n uusista linjauksista eroon ja säilyttää oma käsitys tuomiovallasta, tai pikemminkin säilyttää tuomiovalta omissa käsissään. Pitää kuitenkin hyväksyä se, että kyse on julkisesta autonomisesta järjestelmästä, jonka pitää olla tasapuolinen ja avoin. Saamelaiskäräjät on kaikella toivottavalla selkeydellä tullut todistaneeksi, ettei se kykene tasapuolisuuteen ja avoimuuteen. Ja ideologiakin on kärsinyt vain, jos oletetaan sen tavoittelevan uutta valtajärjestystä ja uusia oikeuksia.

  jatkuu...

  VastaaPoista
 12. ...jatkoa:

  Korkein hallintotuomioistuin on tosiasiassa laittanut päätöksensä pohjaksi saamelaisten ja lappalaisten samankaltaisen ja -aikaisen asutus- ja elintapahistorian. Siinä kokonaisvaltainen tarkastelu auttaa paljon asian ymmärtämistä. KHO on epäsuorasti tunnustanut kummatkin ryhmät. Sen pohjalta se on kansainvälisiin asiakirjoihin viitaten hyväksynyt samaistumisen perustana saamelaisuudelle. Sama peruste on myös alkuperäiskansan määritelmän yleisenä edellytyksenä ILOn yleissopimuksen mukaan. Tältäkin osin KHO:n uusin päätös tarkentaa sitä mitkä ovat ILOn sopimuksen tarkoittamat reunaehdot; itseidentifikaatio ja polveutuminen.
  Olemme siten tilanteessa, jossa valtion ylintä lainkäyttövaltaa hallintoasioissa käyttävä tuomioistuin on laajennetussa kokoonpanossa voimassa olevan perustuslain ja muun lainsäädännön sekä Suomea sitovien kansainvälisten sopimusten valossa harkinnut valituksen alaisia saamelaiskäräjien päätöksiä ja niiden perusteluja, ja niitä koskevia valituksia perusteluineen. Esille tulleita seikkoja arvioiden, ja punniten osin keskenään eri suuntiinkin vetäviä oikeudellisia etuja ja tavoitteita, KHO on päätynyt kussakin tapauksessa ratkaisuun "jota kaikki asianomaiset noudattakoot". Näyttää siltä, että käräjien puheenjohtajat eivät ole ymmärtäneet sitä, että KHO on sitonut valtion kantoja vaikuttavalla tavalla.

  Jouni Kitti

  VastaaPoista
 13. ”En ymmärrä miksi inarinsaamelaisia tai muitakaan saamelaisryhmiä syrjittäisiin vaaliluetteloon pääsystä. Saamelaiset tunnistavat toisensa ja toistensa suvut vuosisatojen päähän, tietävät ketkä on saamelaisia ketkä ei. Mitä syrjintää se on?”

  https://twitter.com/marikor/status/1148272416659054592

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Porosaamelaissuvut tietävät toisensa varmasti jopa satojen vuosien takaa. Toisten saamelaiskulttuurien tunnistaminen ei tietenkään onnistu. Eiväthän tunnistajien suvut ole olleetkaan tässä maassa kovinkaan kauaa.

   Poista
 14. Voi kun ois hienoa, että juuri tämä hallitus ratifioisi #ILO169

  https://twitter.com/mihkal/status/1150059929186820096

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Mitäköhän se Petran isukki tekisi sillä ILO:lla? Taisi häipyä aikanaan aika vikkelästi muihin maisemiin täältä unelmien Saamenmaalta.

   Poista
 15. Tuo ymmärtämätön lienee koltta, kun toimii Kolttakulttuurisäätiön asiamiehenä. Koltat tuntevat inarilaiset vasta 70 viime vuodelta.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Tällä helsinkiläisellä Nellimintien parantaminenkin väärin?
   https://twitter.com/marikor/status/1147464118288441344

   Onko kysynyt nellimiläisiltä?

   Poista
 16. Suomessa tää toimii mm. silleen, et tietyt saamelaisvastaiset ryhmät puhuu saamelaisista maahanmuuttajina �� toinen sivuava termi on "saamelaistaustainen", jolla häivytetään saamelaisuus tietynlaiseksi suomalaisuuden alalajiksi.

  https://twitter.com/hirvasjanne/status/1150711807650275328

  VastaaPoista
 17. Näitä kommentteja lukiessa on naurussa pitelemistä. Hulluus ruokkii hulluutta. Rafi ja rahkesvuoda didjiide ja din mailbmai!

  VastaaPoista
 18. Törkeää on touhu! Toisaalta, saapa nähdä mitä oikeusministeri vastaa tuolle Kärnälle. Jotain teatteria puolin ja toisin ja siinä kaikki?

  https://www.lapinkansa.fi/lappi/saamelaiskarajat-poistanut-khon-lisaaman-ehdokkaan-vaaliluettelosta-vetoaa-ykn-moitteeseen-mikko-karna-vaatii-rahahanojen-katkaisua-3608366/

  VastaaPoista
 19. Saamelaiskäräjien vaalilautakunta on päättänyt, että KHO:n päätöksen nojalla saamelaiskäräjien äänestysluetteloon merkityt saamelaiset poistetaan äänestysluettelosta siitä huolimatta, että he ovat ilmaisseet olevansa saamelaisia ja täyttävän polveutumiskriteerin. Nykyisen saamelaiseliitin mielestä on väärin, että nämä sukumailleen tilan perustaneet inarinsaamelaiset haluavat saamelaisstatuksen. Sen vastustamisesta näyttää muodostuneen saamelaiskäräjien tärkein tehtävä. Tuoreella päätöksellään saamelaiskäräjät jättää huomioimatta KHO:n periaatteessa samoissa asioissa tekemään päätökseen sisältyvän linjauksen. KHO:n mukaan hallinto-oikeudellinen päätös, joka on perustunut sitä tehtäessä voimassa olevan lain perusteltuun tulkintaan, pysyy.

  Päätöksellään saamelaiskäräjät osoittaa avoimesti haluttomuutensa noudattaa oikeusvaltioperiaatteita ja aikomuksensa jatkaa mielivallan alueella polttaen sillat takaansa. Tällä linjauksellaan ja vimmaisella taistelullaan saamelaiskäräjien enemmistö pyrkii hävittämään vuosisatojen aikana muotoutuneet yhteydet porosaamelaisten ja Inarin lappalaisten välillä, leventäen ja syventäen keinotekoisia kuiluja eri saamelaisryhmien välillä. Kuten olemme nähneet, saamelaisuus on voima, joka väärin käytettynä voi myös repiä ja hävittää siinä missä sen pitäisi rakentaa ja yhdistää. Tämä repiminen ei uhkaa vain inarinsaamelaisia, vaan yhtä lailla myös meitä porosaamelaisia suhteessamme toisiin, piiriimme kuuluviin ihmisiin.

  Saamelaiskäräjien itsevalta on sortumassa lappalaisten lujaan ja pelkäämättömään vastustukseen. Mielivalta, uhkailu ja mielipidevaino eivät ole lannistaneet näiden omaa maataan ja historiaansa puolustavien lappalaisten miesten ja naisten mieliä. Lappalaisten vuosisataiset oikeusperinteet ovat tehneet alistamisen mahdottomiksi. Näin lappalaiset ovat pelastuneet moraalisesta alennustilasta ja häviöltä. Se on ollut suurta ja kunniakasta taistelua olemassaolosta. Yhtä loistavia esimerkkejä voidaan löytää Lapin historiasta, mutta ne ovat harvassa. Ne lappalaiset jotka taistelun suorittavat, ovat kenelle tahansa ohjeeksi ja opiksi kelpaavia sankareita, jotka puolustavat olemassaoloaan nöyrinä ja pyyteettöminä.

  Lappalaiset elävät parhaillaan suurten ratkaisujen aikoja. Traagillisimmat ajat tässä saamelaiskäräjien alennustilassa ovat alkamassa. Lappalaisten viholliset ovat oman propagandistisen myrkkykylvönsä aiheuttaman joukkomittaisen itsesuggestion vallassa yrittäneet saada murtumia lappalaisten rintamaan. Käsitteet oikeasta ja väärästä kansanvallasta ja mielivallasta ovat alkaneet hämärtyä. Mutta suurena kokonaisuutena lappalaiset seisovat asemissaan puolustamassa kaikkea sitä mikä oikeaa ja totta on. Lappalaisten maailma ei ole syntynyt pimeyttä ja orjuutta varten, vaan valoa ja vapautta varten. Lappalaiset kulkevat vaikeuksissa puhdistunein ja kirkastunein voimin uuden aamun aurinkoa kohti, mutta ei hurmahenkisesti vaan luottaen oikeusvaltioon. Jos kuitenkin halutaan puhua niistä korkeammista voimista jotka ovat porosaamelaisiakin johdattaneet jo kristinuskoa edeltävältä ajalta alkaen, on hyvä pitää mielessä että vaikka vanhan ajan saamelaisia syytettiin ja jopa tuomittiin pakanuudesta, niin heidän ylimpänä jumaluutenaan oli päivä, toisin sanoen valo. Jo muutaman sadan vuoden se on käsittänyt myös valistuksen vastakohtana tietämättömyydelle. Tähän ihanteeseen ahtaat heimonationalistiset aatteet istuvat yhtä huonosti kuin ylipäätänsä meidän aikaamme..

  jatkuu...

  VastaaPoista
 20. ...jatkoa:

  Tähän on siis kuitenkin tultu. Kun käräjien esitykset eivät ole johtaneet läpimurtoon, on turvauduttu perinteiseen kolonialistisen ajan juoneen syyttää "ulkopuolisia" saamelaisten sisäisistä ongelmista. Käräjien johto on erikoistunut tähän lähestymistapaan. Se ei tunnusta sitä, että saamenkieliset ja suomenkieliset saamelaiset kuuluvat samaan väestöön. Sen määritelmän raja kuka on saamelainen, on pysynyt huokoisena. On käytännössä mahdotonta rakentaa teksasilaista aitaa tai israelilaista muuria erottamaan samaa väestöä. Ratkaisun pitää olla poliittinen ja yhteistyöhakuinen, ja se pitää aikaansaada saamelaisten kotiseutualueella eikä Helsingissä tai YK:ssa. Menestyäkseen todellisen rauhanprosessin on oltava kiinteästi sidoksissa alueen etniseen ja maantieteelliseen rakenteeseen. Niille jotka väittävät, että riittää kun saamelaisille heitetään rahaa jolla voidaan ostaa suomenkieliset saamelaiset pois pelistä, ei ole aavistustakaan siitä mitä alueella on todella tekeillä tai mikä on todellisuus. Statuksettomien saamelaisten vastarinta on saavuttamassa sellaiset mittasuhteet, että koko saamelaiskäräjien tarve joudutaan lähiaikoina uudelleen arvioimaan. Rahalla ei voida leikata osaa yhtenäisestä kansasta osa pois. Saamelaisia eivät uhkaa ketkään muut kuin heidän tietämättömät, ymmärtämättömät ja pimeyden polkuja yhä syvemmälle harhaan kulkevat johtajansa.

  Sisäisesti eripuraisina ja itseluottamuksensa menettänyt poliittinen johto ei ole koskaan pystynyt vakavasti kyseenalaistamaan valtiovallan perusteita. Käräjien sisäinen oppositio on ilmaissut itsensä monin eri tavoin, esimerkiksi tuomalla esiin oman historiakäsityksensä, joka on erilainen kuin käräjien eliitin. Käräjien johto on perimmiltään vallanhimoinen, jonka uurastukset saamenkansan parhaaksi ovat pelkkää teeskentelyä, sillä sen tarkoitus on vain lujittaa sen omaa asemaa.


  Valtion strategisista tavoitteista:

  Valtion strategisena tavoitteena on saada ILOn sopimus ratifioitua. Ongelmaksi on osoittautunut, että ei oikein tiedetä ketä sopimus Suomessa koskee, koska sen perusteeksi ei ole minkäänlaista väestölaskentaa tai tilanne- ja olosuhdeselvitystä, joka osoittaisi millaisessa oikeustyhjiössä saamelaiset elävät nykyään. Strategisimmin tarkasteltuna saamelaisten kotiseutualueesta on tullut keskeinen uhka suomen valtiolle ja sen poliittiselle otteelle valtakunnan pohjoisimmista alueista. Lopputulos Suomen ponnistelussa Ylä-Lapin vakauttamiseksi on se, että saamelaiskäräjät yrittää johtaa vaatimuksineen näitä ponnisteluja, vihan kylvöä ja riidan ylläpitämistä. Nykyisellään tällaiset pyrkimykset ovat pelkkiä haavekuvia.

  Valtion vaihtoehdot ovat rajalliset. Suosituin vaihtoehto balkanisaatio ja etnisten suojelualueiden luominen ei tulisi toimimaan Ylä-Lapissa. Vakavasti otettava sosiaalipoliittinen ja taloudellinen suunnittelu perustarpeiden takaamiseksi sen asukkaille olisi vakauden ehdoton perusedellytys. Tämä ei olisi pelkästään Ylä-Lapin saamelaisten etu, vaan sen näkisivät myös muut asukkaat, joita ovat rasittaneet vuosikymmeniä kestäneet loputtoman tuntuiset erimielisyydet.

  jatkuu...

  VastaaPoista
 21. ...jatkoa:

  Jotta Ylä-Lapin nykyinen valtataisteluiden kehä saataisiin poikki, ei ole mahdotonta että lapinkylien yhteistyöjärjestö voisi täysin korvata koko nykyisen saamelaisen poliittisen järjestelmän. Jatkuva valtion avustusten varassa toimiva saamelaiskäräjät ei hyödytä ketään yksittäisiä saamelaisia suppeaa eliittiä lukuun ottamatta. Sen sijaan joukko muutoksia voisi toteutuessaan viedä alueen myönteiseen talouskehitykseen ja samalla rakentaa ja vahvistaa valtion demokraattisia rakenteita.
  Ongelma on siis rakenteellinen. Saamelaisten talous lepää kapean tuotantopohjan varassa ja on vahvasti riippuvainen avustuksista. Porolaitumet ovat riittämättömät poromäärään nähden, ja jäkälikköjen vaurioituminen ja maapohjan eroosio ovat yleisiä ongelmia. Silti vieläkin vahingollisempia ovat maaseutua lamauttavat sosiaaliset rakenteet. Muutosta jarrutetaan siksi, että nykyinen vallitseva tilanne sopii saamelaiseliitille, joka ei ole muusta kiinnostunut kuin omasta asemastaan.

  Edellä oleva osoittaa, että saamelaisten historiassa ei ole tylsiä hetkiä. Kun saamelaiset siirtyivät demokratiaan, juhlinta oli laimeata. Monet saamelaiset miettivät edustiko muutos minkäänlaista liikettä eteenpäin. Vastaukseni on, että itse asiassa on astuttu monta askelta taaksepäin. Ja mikä pahinta valtio on pantu tämän sotkun takuu- ja maksumieheksi, ja aivan viime vuosina vielä sylkykupiksi.

  Vuoden 2015 saamelaiskäräjien vaaleista moraalinen ilmapiiri on huonontunut roimasti. Toiveikkaan nuorison yleensä vaalimat ihanteet – poliittinen moraali, laillisuus, kansalaishyveet, mahdollisuuksien vapaus ja tasa-arvo – on murskattu. Aktiivisin osaa saamelaisnuorista kulkee kirkassilmäisenä saamelaisen kiihkonationalismin lipun perässä, ymmärtämättä että noiden oppien taustalla häärää muutama vanha parta, joiden käsitykset saamelaisen aamunkoiton onnelasta lähtivät kieroutumaan jo puolen vuosisataa sitten. Objektiivisesti ottaen heidän viitoittamalla tiellään jatkaville nuoremman polven saamelaisaktivisteille sopiva tunnuslause, jota ei tosin ole vielä banderolleissa näkynyt, kuuluisi: ”Meidän jälkeemme vedenpaisumus!”. Vain aatteen sokaisemat voivat olla näkemättä että tällä menolla se on kyllä tulossa.

  Jouni Kitti

  VastaaPoista
 22. Kolttakulttuurisäätiön suurin uhka on saamelaiskäräjien vaaliluettelo, jos asiamiehen aktiviteettia seuraa. Kulttuurista sinänsä ei näytä irtoavan kommentoitavaa.
  https://twitter.com/marikor

  VastaaPoista
 23. Katsokaa KHO;n päätös on tullut. Valittaja voitti.

  VastaaPoista
 24. KHo: Muu päätös 3561/2019 1.8.2019 Saamelaiskäräjien vaalilautakunnan päätös kumotaan ja poistetaan.

  VastaaPoista
 25. Kärnän ja Scheininin kisaa...
  https://twitter.com/KarnaMikko/status/1156888788519608322

  VastaaPoista
 26. Oikeusministerin kannanottoa odotellessa.

  VastaaPoista
 27. Oikeusministeri Henriksson on julkisuudessa sanonut että oikeusministeri tai -ministeriö ei saa puuttua saamelaisten itsehallinnollisen elimen toimintaan, vaan mahdollisten valitusten y.m. ratkaiseminen kuuluu tuomioistuimille. Nyt KHO on siis ratkaissut tuoreimman valituksen, olisiko vielä ennätysnopeasti. Asia on sillä selvä, mutta vain Suomen oikeusjärjestelmän puitteiden sisällä. Nyt jännitämme mitä Suomen valtio vastaa tai on jo vastannut YK:n ihmisoikeuskomitealle, ja mikä on saamelaiskäräjien ja etenkin vaalilautakunnan seuraava siirto. Itse näen aiankin yhden käräjien vastahankaryhmän kannalta hyvän siirron, mutta totisesti en anna sitä neuvoa vaan jään odottamaan keksivätkö he sen tai jotain muuta. Montakohan siirtoa vielä tulee, ja pussittavatko he lopulta itsensä vai keräävätkö potin?

  VastaaPoista
 28. Sceinin vaatii eduskuntaa koolle saamelaisten vuoksi (Lapin Kansa). Mitenhän nyt toteutuu toisistaan riippumaton vallan kolmijako....

  VastaaPoista
 29. Martin Scheinin on oikeassa!

  ”Meillä on äkkiä syntynyt uusia identiteettejä
  … jotkut julistautuvat Inarin saamelaisiksi. ”

  https://aijaa.com/suKWyC

  https://www.lapinkansa.fi/lappi/ihmisoikeuksien-professori-vaatii-eduskuntaa-koolle-saamelaisten-vuoksi-kho-oli-pontius-pilatus-ja-etninen-vastakkainasettelu-karjistyy-3614018/

  VastaaPoista
 30. Mitä pitemmälle tämä saamelaiskäräjien vaalilautakunnan onneton operaatio avautuu, sitä selvemmin näkyy sen olleen tämän saamelaiskiistaa vuosikymmeniä masinoineen agitaattorin keissi, viimeinen taisto.
  Scheinin on aiemminkin ratsastanut kollektiivisen haavemaansa rakentamisessa ymmärtämättömiä hyödyntäen, varhaisimpana esimerkkinä taannoinen Mirhaminmaan metsäkiista ja sen nolo päätös. Nyt hän latasi toivonsa nykyisen hallituksen ja sen löperön oikeusministerin varaan ja huutaa niitä yhä apuun Suomen korkeinta oikeuslaitosta vastaan.
  Scheinin käy jo kierroksilla, joilla hän syyllistyy melkoiseen yksilöitävien ihmisten syyttelemiseen saamelaisten päälle sylkemisestä. Olisiko siinä jo tutkinnan paikka? Hän samalla uhkailee kuinka tilanne vain kärjistyy jos saamelaiskäräjävaaleja ei lykätä. Lupaa siis masinoida ”meteliä, etnisiä jännitteitä, oikeusjuttuja ja kansainvälisiä oikeusjuttuja”.

  VastaaPoista
 31. Käräjien puheenjohtaja päätti radiohiljaaisuuden:

  Vaalien järjestäminen näissä puitteissa, jonka Suomen valtio/KHO on asettanut, tuntuu kohtuuttomalta. Saamelaisten ulosmarssi Saamelaiskäräjiltä on lähempänä kuin koskaan. Tämän puntaroiminen tulee olemaan meidän vuoden loppuun istuvien jäsenten tehtävä,

  https://twitter.com/TiinaSaAi/status/1157212945924927493

  VastaaPoista
 32. https://www.lapinkansa.fi/lappi/ala-asetu-vaaleissa-ehdolle-ala-aanesta-saamelaisyhdistys-vaatii-saamelaisia-taistelemaan-kulttuuri-itsehallinnon-puolesta-ja-kieltaytymaan-vaaleista-3614482/

  Klemetti Näkkäläjärvi lietsoo vaalikapinaa tehdäkseen lopun sukulaistensa pääsystä saamelaiskäräjien vaaliluetteloon – joka pääsy yhdistetään myös hyväksyntään saamelaiseksi.
  Klemetin saamelaisuus juontaa isälinjaa Enontekiön Näkkäläjärven rannalle vaimonsa Margareetta Eiran kanssa asettuneesta Salomon Henriksson Kaukosesta, jonka entinen sukunimi oli Kyrö ja joka muutettuaan vaihtoi nimensä Näkkäläjärveksi. Salomon Näkkäläjärven (ent. Kaukonen, ent. Kyrö) isoisä oli Klaus Mikonpoika Kaukonen, entinen Kyrö, jonka isä taas oli Mickel Mickelson Kyrö (1644 - 1734), joka oli Inarin Kyröjen esi-isän Henrik Kyrön (1727 – 1795) isoisä.
  Klemetin saamelaisuus lähtee äitilinjalta siis Eira-suvusta. Ja Eirojahan hän ei myöskään hyväksyisi saamelaisiksi. Sanotaan, että suku on pahin. Absurdiksi asiaa tekee vielä se, että juuri Klemetti taisi olla se saamelaispoliitikko, joka lanseerasi saamelaisia suomalaisista erottamaan käsitteen sukuyhteisö.

  VastaaPoista
 33. Ettäs tiedätte...
  " Nyt verolappalaisista tiedetään enemmän. Ja he ovat kaikki kuolleet aikaa sitten. "
  https://twitter.com/pekkasammallah1/status/1158602355690151938

  VastaaPoista
 34. Onko tapahtunut kansanmurha tai kaikkien pakkosiirto Alaskaan?Tai kenties kaikki kuolivat nälkään?

  VastaaPoista
 35. Mahtoivat kuolla pääosin n.s. luonnollisista syistä. Mutta ihanko jälkeläisiä jättämättä?

  VastaaPoista
 36. Putkahtipa mieleen että saamelaiskäräjälain 4 a § mukaan saamelaiskäräjien ja sen toimielimiin sovelletaan hallintolakia. Käräjälain 26 b §:n 1. mom:ssa säädetään "Saamelaiskäräjien hallituksen 26 §:ssä tarkoitettuun ((= vaaliluetteloon ottamista koskevaan)) päätökseen ja vaalilautakunnan ((= itseoikaisuna tekemään vaaliluetteloon ottamista tai siihen lisäämistä koskevaan)) 26 a §:ssä tarkoitettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen viimeistään 14 päivänä siitä päivästä, kun asianomainen on saanut päätöksestä tiedon.

  Saman §:n 3. mom:ssa säädetään vielä erikseen: "Valituksen tekemisestä on muutoin voimassa, mitä hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

  Hallintolain (6.6.2003/434) 6 § kuuluu:

  Hallinnon oikeusperiaatteet

  Viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti sekä käytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Viranomaisen toimien on oltava puolueettomia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. Niiden on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia.

  7 § (9.5.2014/368)
  Palveluperiaate ja palvelun asianmukaisuus

  Asiointi ja asian käsittely viranomaisessa on pyrittävä järjestämään siten, että hallinnossa asioiva saa asianmukaisesti hallinnon palveluita ja viranomainen voi suorittaa tehtävänsä tuloksellisesti.

  Hallintolain 23 § mukaan asiat "on käsiteltävä ilman aiheetonta viivytystä".

  VastaaPoista
 37. Nykyinen maanomistusta ja hallintaa koskeva kiistaa ei ole syntynyt ainostaan saamelaisidentiteetistä, vaan myös vallasta päättää maiden ja vesien käytöstä. Sekä inarinsaamelaisten, pohjoissaamelaisten että kolttasaamelaisten historialliset ja perinteiset oikeudet maiden ja vesien käytöstä ovat vielä pitkälti virallisesti selvittämättä. Yleiset kehityskulut kyllä ovat kaikkien tiedossa, mutta Saamelaiskäräjät ja sen käyttämät "asiantuntijat" eivät halua tunnustaa historialliset tosiasiat kuten kolttien asuttamisen inarinsaamelaisten historiallisille alueille toisen maailmansodan jälkeen. Sama koskee porosaamelaisia, jotka asutettiin vuoden 1852 rajasulun jälkeen Suomeen. Luotettavan arvion tekemiseen tarvitaan luotettava tilanne ja olosuhdeselvitys.
  Saamelaiset on perustuslaissa tunnustettu alkuperäiskansaksi. Saamelaiskäräjät yrittää ILO-sopimuksen ratifioinnin nojalla "palauttaa takaisin saamelaisille valtion vuosisatoja sitten laittomasti itselleen ottamat maat". “Vuosisatoja” sitten ei kuitenkaan puhuttu “saamelaisista” vaan “lappalaisista”. Näitä käsitteitä tulkitaan nyt vastoin tosiasioita eri tavalla. Onko siis "lappalaiseksi" merkittyjä esi-isiä omaava tänä päivänä "suomalainen" vai "saamelainen"? Kuka siis edustaa sitä vuosisatojen takaista saamelaista, jolle maat tänään palautettaisiin? Tämä on ratkaistava ensin ennen kuin ratifioinnin valmistelua jatketaan. Oulun yliopiston selvitys Oikeusministeriölle muodostaa hyvän pohjan jatkoselvityksille. Sen lisäksi tarvitaan väestölaskenta, jotta todella tiedetään ne ihmiset, joita ILOn sopimuksen ratifiointi koskee. Tämä tiedoksi myös Klemetti Näkkäläjärvelle!

  Jouni Kitti

  VastaaPoista
 38. Tämmöinen tapaus - tämä Pekan miniä.

  https://junka-aikio.net/end-sami-parliament-on-finlands-indigenous-policy-and-online-hate-speech/?fbclid=IwAR2bcY3IbAEKBmDzgqIy1dmIMVpxdwyWf3shD_SOUUOOiPBdL8FNmGdGr7A

  VastaaPoista
 39. Onko kysymys poliittisesti hyväksytystä rasismista?

  Tällaisen kuvan saa kun lukee kansainväliselle yleisölle tarkoitettua tekstiä (Junka-Aikio). Siitä saa helposti sen kuvan aitosaamelaisten pahimpia sortajia olisivat suomenkieliset saamelaiset/lappalaiset, juuri kukaan ei enää puhu suomalaisista sortajina, ellei sitten ole puhe siitä että lappalaiset ovat suomalaisia, ja nimenomaan saamelaisvastaisia ja saamelaisia sortavia suomalaisia. Junka-Aikion kirjoitus yhdessä Saamelaiskäräjien kanssa testaa rajoja tekemällä yhä radikaalimpia esityksiä lappalaisten oikeudelliseksi nitistämiseksi. Tämä osoittaa sen miten pitkälle suomenkielisten saamelaisten eli lappalaisten vastainen kiihotus on jo mennyt.
  Suomenkielisten saamelaisten syrjintä perustuu tuntemattomaan pelkoon. Lappalaisvastaisilta saamelaispoliitikoilta on kysyttävä, miksi he haluavat että lappalaisten olemassaolo kielletään. Kuinka monta lappalaista puoltavaa poliitikkoa on? Ja miksi lappalaisten vastaiset saamelaiset yrittävät pimittää tiedon, että saamelaiset polveutuvat lappalaisista? Onko avain tähän rasistiseen vihaan etsittävä syväpsykologian käsitteistöstä, onko kyse kuvaannollisesta isän- ja äidinmurhasta kansantieteellisen historian ja sukupolvien aikajatkumossa? Vai onko yksinkertaisesti kyse taloudellisista eduista ihan meidän aikanamme, ja yhteiskunnallisten muutosten herättämän ahdistuksen, voimattomuuden, alempiarvoisuustunteiden ja vihan kohdistamisesta syntipukkeihin, suomenkielisiin saamelaisiin tai lappalaisiin.
  Olipa syyt ja selitykset mitkä tahansa, tilanne on purettava, ja sen aikaansaaminen on valtion vastuulla. Kaikki tietävät, että lappalaiset elävät tällä hetkellä historiansa suuressa käännekohdassa. Oikeushistoria on vapauttava heidät saamelaiskäräjien holhouksesta. KHO:n viimeisin ratkaisu osoittaa että ensimmäinen askel on otettu. Voidaan silti kysyä onko viisasta ja vaaratonta uskottavuus kriisissä kamppailevalle saamelaiskäräjille etsiä ristiriitoja sovinnon sijasta, lietsoa tyytymättömyyttä ja epäjärjestystä rauhan ja hyvän järjestyksen sijasta, puolustaa suomenkielisten saamelaisten vastaista toimintaa lain ja oikeuden sijasta.
  Junka-Aikiolle tiedoksi, että jos rauha halutaan palauttaa, on prosessi aloitettava paikallisella tasolla neuvotellen. On käytännössä mahdotonta rakentaa teksasilaista aitaa tai israelilaista muuria erottamaan samaa väestöä. Ratkaisun pitää olla poliittinen ja yhteistyöhakuinen, ja se pitää aikaansaada saamelaisten kotiseutualueella eikä Helsingissä tai YK:ssa.
  Lappalaisten valtava enemmistö on selvillä siitä kuinka välttämätöntä on että alueella valitsee täydellinen rauha ja lainalainen yhteiskunta ja järjestys säilyy järkkymättömänä. Olkoon se meidän kaikkien päämäärä!

  Jouni Kitti

  VastaaPoista
 40. https://areena.yle.fi/1-50248743?autoplay=true Radiossa haastateltavana Kari Kuusiniemi, Korkein hallinto-oikeus

  VastaaPoista
 41. Korkeimman hallinto-oikeuden presidenttiä Kari Kuusiniemeä haastateltiin radiossa.
  https://areena.yle.fi/1-50248743?autoplay=true

  VastaaPoista
 42. Lapin kansanedustajat jämäkkinä.
  https://yle.fi/uutiset/3-10920137

  Mitenkä on Tiinan kanssa?
  https://yle.fi/uutiset/osasto/sapmi/lappi_riikkabeaiairasat_samedikki_valggaid_ii_oacco_sirdit_ja_muittuhit_seammas_ahte_samiid_assiid_ruhtadit_stahta_ruaiguin/10920209

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Karjalan tyttö kovasti pettynyt kun Suomi ei hyväksy/sovella saamelaisten itsemääräämisoikeutta. Katse kansainvälisessä oikeudessa.

   Poista
  2. Lapin kansanedustajien suomenkielinen tiedote on kokonaisuudessaan luettavissa linkistä, joka on ylläolevan tekstin "Mitenkä on Tiinan kanssa?" alla. Linkistä aukeava artikkeli on saamenkielinen, mutta suomenkielinen tiedote aukenee luettavaksi kun klikkaa tiedotteesta otettua kuvaa, jonka kuvatekstinä on "Loga riikkabeaiáirasiid reivve dás" eli juuri ohje lukea tiedote tuosta. Myös suurennuslasi-kuvake opastaa samaan.

   Poista
 43. Viime päivinä olemme saaneet lehdistä lukea, että 36 saamelaista on asettunut ehdokkaiksi syyskuussa pidettäviin vaaleihin. Vaalit tulevat olemaan siinä mielessä mielenkiintoiset; jatkuuko vanha meno vai muuttuuko politiikka inarinsaamelaisia kohtaan myötämielisemmäksi. Joka tapauksessa riskit ovat merkittäviä. Jos uusi valittava käräjät pyrkii pitäytymään vanhoihin kliseisiin, se on vaarassa pikku hiljaa näivettyä saamelaisiin ja lappalaisiin vieraantuneina. Monelle äänestäjälle tämän päivän saamelaisuus vaikuttaakin sen ideologiasta taustaa ajatellen luotaan työntävältä. Jos saamelaisuutta halutaan nostaa merkittäväksi poliittiseksi voimaksi, ehdokkaiksi alkaneiden on mietittävä politiikkansa perusteita ja perusteluja uudestaan.

  Erottuaakseen selvästi muista poliittisista kumppaneistaan on kysyttävä, mikä olisi yksilön tasolla tapahtuva yhteiskunnallinen parantaminen. Sellainen ei voi koskea pelkästään lappalaisille kuuluvien laillisten maaoikeuksien siirtäminen saamelaisrekisteriin merkityille saamelaisille.

  Oma ajatukseni on ollut että Suomi tekisi niin kuin monet muutkin valtiot: Avoimesti perustellen todettaisiin että ILO-sopimus ei sovellu Suomen oloihin, mutta että Suomi tulee sopimusta ratifioimatta soveltamaan sen henkeä ja periaatteita kansallisiin olosuhteisiinsa. Maaoikeuskiistaan voisi löytyä tämän paketin yhteydessä käytännön tason ratkaisu, joka kantaisia vuosikymmeniä eteenpäin: "moratorio", aikalisä jossa Norjan maaoikeusratkaisua osin myötäillen
  1) Valtio pidättää omistusoikeuden Lapissa oleviin valtionmaihin, mutta siirtää niiden hallinnon pitkäksi määräajaksi uuden perustettavan elimen hallintaan.
  2) Tilanomistajat (lappalaiset) pitävät kiinni konkreettisista vaateistaan, joita selvitellään samanaikaisesti taustalla.
  3) Vanhat lapinkylät elvytetään, uusia ehkä perustetaan, alkuperäiskansan/väestön eri ryhmien puhevaltaa käyttämään.
  4) Porosaamelaiset tuovat esille omat konkreettiset tarpeensa/toivomuksensa/vaatimuksensa.
  5) Ratkaistaan muunkin paikallisen väestön vaikutuskanavat.
  6) Kukin ryhmä tuo esille omat käytännön tason intressinsä, joita sovitellaan.
  Tunnustetaan että intressit ovat osin samat, osin erilaiset, osin päällekkäiset ja kilpailevat, ja lähdetään etsimään ratkaisuja näitä sovitellen, luopuen ajatuksesta että joku ryhmä dominoisi toisia. Täysin kansallisella ratkaisulla ilman ILO-ratifiontia vältettäisiin ulkoa tuleva kansainvälisten elinten päsmäröinti, jolloin kansallisten kompromissien teko olisi helpompaa.

  Jouni Kitti

  VastaaPoista
 44. Paras olisi mielestäni,että poropohjoissaamelaiset muodostaisivat oman "alkuperäiskansaryhmänsä" . Silloin ryhmähyväksyntä osuu varmasti
  oikeaan.

  VastaaPoista
 45. Laillistettu alkuperäiskansa vaatii polveutumista poistettavaksi. Miten noin???

  VastaaPoista
 46. Iltasanomat: Oikeusministeri tapaa saamelaiskäräjien edustajia vaalikiistan vuoksi:
  https://www.is.fi/politiikka/art-2000006204286.html

  VastaaPoista
 47. Lapin Kansan toimittajalla on asenne kohdallaan kun on tehnyt kysymyspatteria Henrikssonille. Ja Henrikssonilta odotettua kaartelua.

  https://www.lapinkansa.fi/lappi/valtioneuvosto-suostui-saamelaiskarajien-neuvottelupyyntoon-oikeusministeri-henriksson-lapin-kansanedustajien-kannanotosta-saamelaiskarajien-rahoituksen-vahentaminen-ei-ole-ajankoh-3623549/

  VastaaPoista
 48. Taitaapi arvon oikeusministeri tavata vain "sorrettujen"valtaapitävien edustajia!!!!!

  VastaaPoista
 49. Jan Saijets yrittää Lapin Kansassa 14.8.2019 todistella, että nyt voimassa oleva saamelaismääritelmä lappalaisperusteineen johtaa siihen, että suomalaiset valtaavat saamelaisten itsehallinnosta vastaavan saamelaiskäräjät ja että Lapin kansanedustajat olisivat tällaista sortopolitiikka tukemassa. Väite ei pidä miltään osin paikkaansa. Lapin kansanedustajat vaativat, että saamelaiskäräjät noudattaa Suomen lakia. Saijetsin mielestä saamelaiskäräjien on voitava itse päättää kuka on saamelainen, ilman ulkopuolisten asettamia oikeusnormeja ja KHO:n kaltaista ulkopuolista korkeinta valitusastetta. Tämä Saijetsin kannanotto kuulostaa Suomi nimisen oikeusvaltion mitätöimiseltä.
  Tämä vaatimuslinja kytkeytyy kuitenkin rasistiseen rajanvetoon, syrjintään ja pelon politiikkaan. Teema "kuka on oikea saamelainen" kuuluu tiukasti kiihkosaamelaiseen ideologiaan. Väitän, että Saijetsin maalamat uhkakuvat eivät tule toteutumaan, mitään suomalaisperäisten uudistilallisten jälkeläisten vyöryä saamelaiskäräjille ei tule. Sen sijaan ns. lappalaisperuste on erittäin tärkeä inarinsaamelaisille, koska se on ainoa heidän kielihistoriansa huomioon ottava oikeusperuste. Tämän oikeusperusteen kaataminen tarkoittaa inarinsaamelaisten lopullista syrjäyttämistä kaikista niistä taloudellisista eduista, joita alkuperäiskansasopimuksen ratifiointi tuo tullessaan. Saijetsin virtaviivainen kannanotto herättää aiheellisen kysymyksen siitä, eikö kansainväliset ihmisoikeussopimukset koske myös statuksettomia saamelaisia? Tilanne ja olosuhdeselvitys väestölaskentoineen rauhoittaisi tilanteen. Siinä on oikeusministerille eväitä ratkaista kiista rauhanomaisesti.

  Jouni Kitti

  VastaaPoista
 50. Ilmaisu "taistella tuulimyllyjä vastaan" on yhtä yleisesti tunnettu kuin ainakin meillä väärinymmärretty. En nyt tässä puhu tuulivoimaloiden vastustamisesta, vaan vanhemmasta, kuvaannollisesta ilmaisusta tuulimyllyjä vastaan taistelemisesta.

  Ilmaisu on peräisin Cervantesin, tarkemmin ottaen espanjalaisen kirjailijan Miguel de Cervantes Saavedran romaanista Don Quijote (alunperin Don Quixote). Vuosina 1605 ja 1615 kahdessa osassa julkaistu romaani parodioi aikansa suosittuja ritariromaaneja. Teosta on kutsuttu ensimmäiseksi moderniksi eurooppalaiseksi romaaniksi, ja Cervantesin panos espanjan kielen ja kirjallisuuden kehittäjänä on ollut uraaurtava, eikä teoksen vaikutus rajoitu espanjalaiseen kirjallisuuteen.

  "Don Quijote" on tunnetusti tarina "nerokkasta" (todellisuudessa vanhuudenhöperöstä), liian paljon ritariromaaneja lukeneesta ritarista Don Quiote de la Manchasta ja hänen aseenkantajastaan Sancho Panzasta. Tästä ei sen enempää, kuin että yksi romaanin tarinoista kertoo siitä miten "surullisen hahmon ritari" Don Quijote näkee harhoissaan tuulimyllyt talonpoikia sortavina jättiläisinä - vieväthän talonpojat kaikki viljansa niiden kitaan. Niinpä kansaa puolustava ritari karsii tuulimyylyjen kimppuun peitsi tanassa "uljaalla" Rosinante-ratsullaan, joka on todellisuudessa auttamattomasti elonkaarensa lopussa oleva luuska. Nimenomaan tästä on jäänyt elämään sanonta "taistella tuulimyllyjä vastaan".

  Suomessa ilmaisu on jostain syystä alkanut elää omaa elämäänsä saaden toisen merkityksen kuin se miten kirjailija sille antoi, ja niin kuin sitä muualla maailmassa käytetään. Niinpä Urbaani sanakirja määrittelee sanonnan "taistella tuulimyllyjä vastaan" tarkoittavan "käydä toivotonta taistelua,
  kamppailla vastaan asiaa, jota ei kuitenkaan tule koskaan voittamaan". Mutta näkyypä sama ilmaisun vääristynyt käyttö levineen myös Ruotsinmaalle, "jossa kamp mot väderkvarnar" usein tarkoittaa uljasta mutta turhaa taistelua ylivoimaista vihollista vastaan.

  Mutta, kuten olisi jo pitänyt käydä selväksi, Cervantesin sankari ei käynyt taistoon todellista, ylivoimaista vihollista vastaan, vaan kuvittelemiaan kauheita jättiläisiä vastaan, jotka olivat todellisuudessa hyödyllisiä ja tuiki tarpeellisia tuulimyylyjä. Tässä ei ole oikea paikka miettiä sitä, oliko kirjailija kätkenyt tarinaan myös kritiikkiä tuulimyllyjen omistajia vastaan, jotka ehkä ottivat jauhatusmaksun lisäksi jotain feodaaliveroa.

  Miten tämä liittyy Jan Saijetsin Lapin Kansassa 14.8.2019 esittämiin ajatuksiin ja yleisemminkin kiihkosaamelaisen falangin argumentointiin? Liittyypä hyvinkin, ja juuri Cervantesin tarinan alkuperäisessa ajatuksessa. Don Quijoten tavoin nuo surullisen hahmon ritarit ja ritarittaret aseenkantajineen ovat ensin luoneet itselleen harhakuvan "saamelaisvastaisista voimista" ja saamen kansan sortamisesta,johon rooliinhe ovat sovittaneet niin lappalaisia, Suomen valtiota, KHO:ta kuin Lapin kansanedustajia, ja monen monituista muuta tahoa. Tätä viholliskuvaansa he markkinoivat kohtalaisen menestyksekkäästi oikealle, vasemmalle ja suurten vesien ylitse. Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (ruots) on aikaisemmin ollut sen lumoissa, niin kuin myös monet hyvää tarkoittavat tutkijat, taiteilijat ja muut älymystöön ja kulttuuriväkeen kuuluvat.

  Vähättelemättä vähänkään saamelaisten ennen ja nytkin kohtaamaa syrjintää toivon että joku pysäyttäisi nykyisen saamelaisen hullunmyllyn, joka Könnin kuokkamiehen tavoin on riistäytynyt hallinnasta. Niinpä seuraan kehitysoptimistina mielenkiinnolla onko ministeri oppinut mitään edellisestä kerrasta ja vaikkapa Hallbergin toimikunnan tragikoomisista vaiheista.

  VastaaPoista
 51. http://jannehirvasvuopio.puheenvuoro.uusisuomi.fi/279768-saamelainen-kielenmenettaja-ala-hapea

  ” Yksi varhaisimmista kouluun liittyvistä muistoistani oli äidistäni huokuva huoli: me emme saisi saamenkielen opetusta lainkaan, vaikka opettajakin oli jo löytynyt. Oppilasmäärän minimivaatimus ei täyttynyt. Se oli ensimmäinen pettymykseni byrokraattiseen koneistoon ja epäoikeudenmukaisuuden tunne oli valtava.
  Olen aika lailla katkera siitä, etten edelleenkään osaa kunnolla sukuni kieltä. Enkä ole asian kanssa yksin.”

  Eli suku ei opettanut kieltä, koulun vika. Suku ei siis halunnut siirtää identiteettiä, sopii kysyä miksi? Miksei äiti, sukulaiset, isovanhemmat, jää useita avoimia kysymyksiä.

  Ymmärtämystä ei kuitenkaan taida löytyä niitä kohtaan, jotka ovat kokeneet saman muutama sukupolvi aikaisemmin.

  VastaaPoista
 52. ”Saamelaiskäräjien vaalilautakunta on tehnyt kantelun korkeimman hallinto-oikeuden 16:sta päätöksestä, joilla vaalilautakunnan heinäkuussa tekemät itseoikaisut oli kumottu. Kantelu on tehty KHO:lle hallintolainkäyttölain mukaisena ylimääräisenä muutoksenhakukeinona.”

  Häntä yrittää heiluttaa koiraa.

  https://www.samediggi.fi/2019/08/20/saamelaiskarajien-vaalilautakunta-kanteli-khon-virheellisista-paatoksista/?fbclid=IwAR1z0YODwAdiVZYKiTo2AZ6DIqLZIAL0YFxW7b64avCl_tcF4KU6GdJglHY

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Pitäisiköhän haikosten vaihtaa neuvonantajaa?

   Poista
  2. Hallintolainkäyttölaki (26.7.1996/586)
   34 § 2. mom: "Asian saa ratkaista asianosaista kuulematta, jos - - - kuuleminen on - - - ilmeisen tarpeetonta."

   Poista
 53. Valittaminen KHO:n viimeisimmästä päätöksestä osoittaa kaikille sen, että Saamelaiskäräjien vaalilautakunnan röyhkeydellä ja vauhtisokeudella ei näytä olevan loppua näkösällä. Osoite on ehdottomasti väärä. Tällaisista lainmuutoksista valittaminen osoite on eduskunta. KHO:lle ei kuulu sellaiset asiat kuin saamelaiskäräjälain muuttaminen. Saamelaisen itsehallinnon eri vaiheita seuranneena voin sanoa, että se on ollut jatkuvaa sekoilua totuuden ja utopian rajamailla. Harjoitetussa politiikassa ei ole ollut yleisesti hyväksyttyä vakiintunutta järjestystä, vaan sen on korvannut jatkuva juonittelu inarinsaamelaisia kohtaan. Tästä johtuu, että epävarmuus tulevaisuudesta heijastuu tällä hetkellä hyvin voimakkaasti saamelaispolitiikan kenttään. Meillä saamelaisilla on se käsitys – ja monien tosiasioiden pohjalta uskotaan saamelaisten olevan oikeassa siinä, että suomalaiset ovat saamelaisten pahimpia sortajia. Todellisuus ei kuitenkaan ole näin mustavalkoinen. Usein toistetun romanttisen käsityksen mukaan saamelaiset tarvitsevat suojelua ainutlaatuisen, esimerkillisen luontosuhteen turvaamiseksi. Todellisuus tässä kuten muissakin asioissa on kuitenkin toinen.

  Ylä-Lapin kriisin ajankohtaisten käänteiden jälkeen ei ole syytä jäädä odottamaan sitä mitä seuraavaksi tapahtuu. Kaikki vastuuntuntoiset ihmiset ovat sitä mieltä, että KHO:n viimeisin päätös merkitsee käännekohtaa suomenkielisten ja saamenkielisten saamelaisten välisissä suhteissa, eli palaamista takaisin maantapaan kuuluviin kestäviin käytäntöihin, mikä on ollut ennen kriisiä ollut rauhanomaisten suhteiden perusta. Välittömänä seurauksena on ollut kuitenkin saamelaiskäräjien aseman ja auktoriteetin romahtaminen kaikkia saamelaisia edustavana itsehallintoelimenä. Kukaan ei kuitenkaan enää halua väheksyä inarinsaamelaisten lujuutta ja taitoa puolustaa omaa kansallista olemassaoloaan pohjoissaamelaisten ylivaltapyrkimyksiä vastaan.

  Jouni Kitti

  VastaaPoista
 54. Miten tällaisessa tilanteessa voidaan turvata oikeudenmukaiset ja rehelliset vaalit. Jos itse olisin äänestämässä vaatisin vähintäänkin vaalitarkkailijoiden asettamista tai mieluummin vaalilautakunnan jääväämistä vaaliprosessista välittömästi.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Samoin olen ihmetellyt vaalisalaisuuden säilymistä, kun tietty porukka ottaa äänestyspostin vastaan ja avaa kuoret.

   Poista
  2. Eikä sekään olisi ensimmäinen kerta jos ääntenlaskentaan matkalla ollut vaaliuurna viivähtäisi yön yli jonkun ehdokkaan saunakamarissa. Tällaistakin tapausta tuossa parlamentissa on joskus puitu.

   Poista
 55. Vaalit toimitetaan 2.-30.9. Äänestysasiakirjat postitetaan 2.9. alkaen. Siis vaikka 20.päivä. Nykyisen postin kulun huomioiden, ihmettelen suuresti onko tämä laillista. Jos vaalit alkavat 2. päivä, pitää silloin olla myös mahdollisuus äänestää.

  VastaaPoista
 56. Onko tutkittu tieteellisesti poronomadien tunkeutumisesta Enontekiön alueelle???

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. https://koha.lapinkirjasto.fi/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=744467

   https://koha.lapinkirjasto.fi/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=825315

   Kts. myös muut Mauno Hiltusen ja Matti Enbusken tutkimusjulkaisut.

   Poista
  2. Joku kyseli tietoja Suomeen muuttaneista porosaamelaisista. Vastaus kyselijälle. Valtaosa Suomen saamelaismääritelmän tarkoittamasta saamelaisväestöstä polveutuu Norjan puolelta parempien elinolojen vuoksi Suomeen muuttaneiden porosaamelaisten jälkeläisistä. Valtio on tunnustanut yksipuolisesti perustuslaissa kielisaamelaisille alkuperäisyyden. Saamelaiskäräjät on lisäksi antanut ymmärtää, että saamelaisten oikeudet ulottuivat kolmen valtakunnan alueelle. Näin asia ei kuitenkaan ole, vaan saamelaiset, silloinkin kun he liikkuivat valtakunnanrajojen yli, olivat jonkun kuninkaan alamaisia, myöhemmin jonkun valtakunnan kansalaisia.
   Saamelaisten, eli lähinnä Norjan ja Ruotsin porolappalaisten, tunkeutumiseen Suomen rajojen sisälle liittyi varsin paljon kielteisiä, joskus jopa kyseenalaisia ja alkuperäiskulttuuria tuhoavia piirteitä. Näitä tosiasioita on Heikki Tikkanen käsitellyt vuonna 1964 tekemässä pro gradu -tutkielmassa Suomen ja Norjan Lapin rajaneuvottelut 1829-52. Kotisivuiltani netissä löytyy laatimani yhteenveto Tikkasen työstä ja kertoo porolappalaisten, eli suurporonhoitoa harjoittavan saamelaisväestön, saapumisesta Suomeen. Huom. myös kirjoittajan esi-isät ovat Norjasta Suomeen muuttaneita porosaamelaisia.
   Ennen kuin Norjan puolen porosaamelaiset alkoivat suurten porolaumojensa kanssa laiduntaa Inarin aluetta ja myöhemmin asettua sinne pysyvästi asumaan, maata olivat asuttaneet pelkästään kalastaja- ja metsäsaamelaiset. Näiden Inarin kanta-asukkaiden asutushistoria alueellaan kattoi koko sen ajan jolloin aluetta koskevia asiakirjoja on laadittu tai johon muistitieto yltää, ja asutuksen juuret ylsivät satoja ja ehkä tuhansia vuosia senkin taakse. Tätä pohjoissaamelaisten valloittajien on vaikea tunnustaa ja siksi sumutusta koitetaan kaikin tavoin jatkaa, jotta Suomen poliittiset päättäjät eivät saisi tietää totuutta.

   Jouni Kitti

   Poista
 57. No nyt on julkisen sanan neuvosto JSN löytänyt puolueettomat ja objektiiviset asiantuntijat arvioimaan saamelaisten sortoa. Kaleva (Lapin Kansa) on lähtenyt näköjään edistämään Piritan vaalikampanjaa ja kuningatartietä kohti saamelaiskäräjien puheenjohtajuuta.

  http://www.jsn.fi/uutiset/saamelaiset--media-ja-sananvapaus--paneelista-suora-nettilahetys/

  VastaaPoista
 58. Piritassa on kyllä ainesta, mutta on toistaiseksi ollut (poro)saamelaisen heimo-kiihkokansallisuusaatteen lumoissa ja yksi sen tehokkaimmista airueista. Näin etenkin YLE Sápmin johtajana, mutta Lontoossa suorittamiensa jatko-opintojenkin jälkeen hän on on ollut poliittisesti virkeä. Hänen diplomityönsä aiheena oli saamelaisten sananvapaus. Koska Lapin Kansan suoralähetyksessä levitettävässa keskustelussa ehkä viitataan Piritan tutkimukseen on syytä muistuttaa tuon akateemisen työn perusheikkoudesta: Siinä on haastateltu rajoitettua, varsin pientä joukkoa saamelelaisaktivisteja, Piritan tuttuja ja saamelaispoliittisia sielunsiskoja ja -veljiä, ja tutkija käytti aineistonsa kokoamiseen nettipohjaisia yhteydenpitovälineitä. Tutkija on analysoinut tältä joukolta keräämänsä vastaukset, ja tehnyt sille teema-analyysin, löytäen siitä teemoja joissa vastaajat kertovat kokevansa että heidän sanavapautensa saamelaisina on eri tavoin rajoitettu tai että heidän sanomansa ei tule esille tai huomioiduksi. Aineisto oli siis peräisin pienestä ja valitusta otoksesta, joka ei ollut edustava koko saamelaisväestölle. Tästä huolimatta tutkija ja hänen sanomaansa edelleen levittävät henkilöt ovat etenkin sosiaalisessa mediassa tuoneet julki käsitystään jonka mukaan tutkimus todistaisi koko saamelaisväestön sananvapauden olevan rajoitettu. Odotettavissa on, että teema toistuu myös edessä olevassa keskustelussa. YLE Sápmin johtajana Piritalla oli erinomaisen hyvä mahdollisuus käyttää omaa ja muiden saamelaisten sananvapautta. Valitettavasti hän väärinkäytti sitä niin että osa hänen johtamansa julkisen rahoituksen yleisradiotoiminnasta toimi saamelaisnationalistisen propagandan levityksen ja politiikanteon kanavana, jossa samanhenkisille saamelaispoliitikoille avautui järjestelmällisesti suurempi sananvapaus kuin saamelaiskäräjien syrjimille saamelaisille. YLE Sápmi toimi Pirita Näkkäläjärven alaisena saamelaiskäräjien äänitorvena eikä sen vahtikoirana, laiminlyöden julkiselle yleisradiotoiminnalle ja yleensä nimensä ansaitsevan journalismin tärkeimmän tehtävän. Nämä kannattaa pitää mielessä ja miksei jopa nostaa esille julkisessa paneelikeskustelussa, jonka otsikkona on "Saamelaiset, media ja sananvapaus". Jos kellä riittää siviilirohkeutta ja ammatillistä selkärankaa.

  VastaaPoista
 59. Pitäisikö jonnekin verkkoon avata paikka, jonne koottaisiin näiden uhriutuvien, vaiennettujen saamelaistahojen julkista tai keskinäistä vihakirjoittelua lappalaisista, suomalaisista, inarinsaamelaisista jne?
  Melkoinen kooste siitä varsin nopeasti syntyisi ja varsin ihmeellinen kuva ns. älymystön osallistumisesta törkeilyyn.

  VastaaPoista
 60. Täällä on yhenlainen kooste :
  https://faktalavvu.net/

  VastaaPoista
 61. Helsingissä pääkirjasto Oodissa pidettiin 26.8.2019 Yle Sapmin toimesta järjestämä ns. vaalipaneeli, jossa kuudella saamelaiskäräjien vaaleissa ehdokkaana olevalle oli järjestetty mahdollisuus esitellä politiikkansa tavoitteita. Tältä osin pidän tilaisuuden antia varsin kevyenä. Ehdokkaat eivät juurikaan esitelleet äänestäjille omia visioitaan siitä miten ja missä kohtaa saamelaisten olosuhteita voitaisiin yhdenvertaisuuden kannalta parantaa.
  Meidän täällä Etelä-Suomessa asuvien saamelaisten asioista ei tuntunut kukaan vaalipaneeliin osallistunut kukaan huolta kantavan, vaikka meitä täällä on yli 70 % Suomen saamelaisista. Välillä puhuttiin kansasta, kansakunnasta ja siitä miten se määritellään. Tältäkin osin anti oli vähäinen. Tilaisuudessa esiintynyt alkuperäiskansafoorumin puheenjohtaja Anne Nuorgam toi esiin miten saamelaisten oikeuksien kannalta käänteentekevä on ollut YK:n ihmisoikeuskomitean ratkaisu, joka nyt testataan tässä ns. Vetsikko-joen kalastusoikeuskiistassa. Täsmennyksenä Annelle totean, että ratkaisu ei ole lainvoimainen ja sen perusteet poikkeavat Suomen lain tarkoittamasta perintökaareen edellyttämästä näytöstä. Joten veikkaan, että pyrkimällä ohittamaan Suomen toimiva oikeusjärjestelmä, YK:n ihmisoikeuskomitean esitys ei anna valtuuksia siihen, että toisten saamelaisten laillisia oikeuksia kavennetaan toisten hyväksi viittaamalla kollektiivisiin oikeuksiin. Tällaisesta menettelystä on paikallisille saamelaisille paljon enemmän haittaa kuin hyötyä.

  Ainoastaan tutkija Hanna Guttormin puheenvuoro saamelaiskäräjälain lappalaisperusteesta oli sellainen, joka osoitti, ettei sen ottaminen lakiin ole tarkoitettu toimimaan saamelaisia vastaan, vaan kaikkien niiden saamelaisten puolesta, jotka itseidentifioituvat saamelaisiksi. Tähän lisäisin vielä, että saamelaisten ja lappalaisten suhteen suuri teema ei ole ollut vihollisuus, vaan saamenkielen kautta jonkinasteinen erillisyys. Etnisesti melko yhtenäisessä saamen ja suomenkielisessä väestössä on ollut hyvin vähän kansanryhmin välisiä jännitteitä. Aitosaamelaisten kiihkonationalistien opit ja toiminta tähtäävät vastakkainasetteluun ja kärjistämiseen. Mielestäni saamelaiskäräjien saamelaismääritelmän perusteella tekemät historian tulkinnat ovat olleet irvokas tapa edistää "alkuperäiskansan asiaa". Yhteisen historian erottajaksi on tullut ideologia, joka on ollut fanaattisempi kuin uskonto konsanaan, vaikka se onkin verhottu kauniisiin asuihin, vaikuttaviin joikuihin ja puheisiin ainutlaatuisesta luontosuhteesta.

  Mitä itse olisin ehdokkailta odottanut? Olisin odottanut, että ehdokkaat olisivat kertoneet omista arvoistaan, kukaan ei puhunut jokaisen ihmisarvon tunnustavasta, ihmisten erilaisuuden hyväksymisestä ja saamelaisten ja suomalaisten yhteistyötä vaalivasta moniarvoisuudesta sekä suvaitsevaisuudesta. Nämä ovat ainakin minulle tärkeitä visioita, joiden puolesta kannattaa taistella.

  Vaalipaneeli osoitti minulle, että pelottava tosiasia on, että tämän päivän yhteiskunnassa on vahvoja voimia, jotka häikäilemättä käyttävät hyväkseen ihmisten tietämättömyyttä markkinoidakseen oppeja, jotka on poimittu suoraan pimeältä keskiajalta tai lainattu sortuneista sosialistisista yhteiskunnista. Vielä pelottavampaa on se, että nämä hämärät voimat ovat saaneet yhä enemmän vastakaikua, ja että sekä joukkoviestimet että yhteiskunta rohkaisevat niitä sen sijaan että taistelisivat niitä vastaan asiallisen tiedottamisen avulla. Toivon, että tämä kommentti ei loukkaa niitä jotka ovat suunnitelleet "hyvässä" tarkoituksessa eri paikoissa pidettäviä vaalitilaisuuksia.

  Jouni Kitti

  VastaaPoista
 62. Viittaan ylempänä olleeseen kirjoitukseen Pirita Näkkäläjärven tutkimuksesta, joka käsitteli saamelaisten sananvapautta.

  Olen saamelainen, kasvanut saamelaiseksi ja koen, että Piritan tekemä tutkimus osoittaa hyvin paljon juurikin sitä, että leimaantumisen pelossa aktivistiksi, valittajasaamelaiseksi tai turhan valittajaksi on juuri syy tähänkin kirjoitukseen anonyyminä saamelaisena.

  Tämä yhteiskunta tuntuu tukahduttavan saamelaisia. Väsyttävän niitä rohkeita, jotka nimellään ääneen yrittää puolustaa omaa elämäänsä. Sitä elämää, johon on kasvanut.

  Saamelaisten ahdistusta lisää myös hyvin paljon pelko. Pelko siitä, ettei ensinnäkään ymmärretä lainkaan saamelaisten elämää, sielua, ylipäätänsä maailmankatsomusta.

  Kaikki päätökset, jotka ovat hyvin tiiviisti kosketuksissa saamelaisten elämään, ja joilla on suurin merkitys juuri saamelaisten elämään, tehdään etelässä päättäjien taholta,joihin pitäisi vain mukautua äänettömästi. Uskon (ja toivon) tämän johtuvan ainoastaan siitä, ettei suomalaisen identiteetin ja kulttuurin omaavana ymmärretä saamelaisten erilaista elämää kokonaisuutena.

  Omalta osaltani voin kertoa, että arvostan suuresti niinä rohkeita saamelaisia, jotka nimellään ja kasvoillaan ns.antautuvat suuren yleisön arvostelun kohteeksi hakemalla ainoastaan oikeutusta omalle identiteetilleen sekä kokonaisuutena koko elämälleen erityispiirteineen. Kiitos niille Rohkeille!

  Toinen asia, joka liittyy kokonaisuuteen, on se että hyvin monet ihmiset, jotka ovat kasvaneet suomalaisiksi, suomalaisessa kulttuurissa, ovatkin sukututkimuksen yleistyessä löytäneet sukupolvien takaa saamelaisen esivanhemman, jonka perusteella julistautuvat saamelaisiksi. Millainen yhteys heillä on oikeasti saamelaiseen kulttuuriin tällä hetkellä, tai ajassa ennen sukututkimuksen löydöstä?

  Saamelainen tuntee toisen saamelaisen. Se pitää paikkaansa, vaikkei koskaan olisi aiemmin kyseistä saamelaista tavannutkaan. Siihen on yhteys ja sen tuntee. Saame!aisuuden tunteen on tuntenut ja tiennyt jo lapsuudestaan yksinkertaisesti miten ja missä on kasvanut, mitä perinnetietoa on siirretty sukupolvilta toisille, tai miten tuntee kuuluvansa tähän maailmaan.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Tämä yhteiskunta ei ole kyllä ahdistanut saamelaisia, vaan antanut heille melkein kaikki mitä on osattu pyytää. Oikeusvaltion rajoissa.
   Mikä on se ajatusmaailma, joka oikeuttaa asettumaan toisen ihmisen ajatuksien, tuntemisten, elämäntavan ja polveutumisen, kokonaisuudessa identiteetin sisään ja katsomaan ne kelvottomiksi?
   Onko näin tehty sinun kohdallasi tai osaatko kuvitella miltä sellainen "ahdistaminen" tuntuu?

   Poista
  2. Ensisijaisesti kritiikki koski Piritan itsensä ja hänen kannattajiensa jatkuvasti harjoittamaa hänen tutkimustulosten yleistämistä koskemaan koko saamelaisväestöä, vaikka tutkija oli valinnut tutkimusta varten itsensä kanssa samanhenkisten saamelaisaktivistien ryhmän haastateltavikseen. Näin hän katsoo osoittaneensa tieteellisesti, että saamelaisten sananvapaus Suomessa on rajoitettu. Näinkin saattaa jossain mielessä olla, mutta kyseinen tutkimus ei sitä osoita ja vielä vähemmän se todistaa että näin olisi. Sitä ei käy kiistäminen, että tukimustulokset kuvastavat haastateltujen kokemuksia ja tuntoja, ja siitä ne voinee yleistää koskemaan laajemminkin saamelaisia poliittisia aktivisteja ja ehkä erityisesti tutkija-aktivisteja, jollainen Pirita itsekin on. Mutta ei koko väestöä.
   Näiden aktivistien rohkeus ansaitsee kaiken kunnioituksen, mutta valitettavasti heidän toimintaansa ja julistustaan, myös silloin kun se on puettu tieteen asuun, ohjaa heikkolaatuinen historian tuntemus ja poliittinen analyysi. Tämä on juuttanut heidät saamelaisen nationalismin ahtaaseen versioon, jossa saamelaiseksi kelpaa ainoastaan porosaamelainen, ja tämän ahtaan saamelaispolittiikan myötäkulkijat koltta- ja inarinsaamelaisten joukossa. Nehän vaalilautakunta "tuntee", eikä sinulla pidä muita saamelaisia oleman. Tai niinkuin minun tavoin anonyymi kirjoittaja 27. elokuuta 2019 klo 15.09 yllä asian muotoilee: "Saamelainen tuntee toisen saamelaisen. Se pitää paikkaansa, vaikkei koskaan olisi aiemmin kyseistä saamelaista tavannutkaan. Siihen on yhteys ja sen tuntee". Tällainen mystiikan tasolle nouseva tai sukeltava saamelainen identiteetti on sinänsä luonnollinen saamelaisen identiteetin sisälla ikänsä eläneelle, mutta vaalilautakunnan jäsenten tietämykseksi ja päätösten perusteluiksi se ei riitä kun on kyse vaaliluettlon ulkopuolelle syrjityistä henkilöistä, jonka saamelainen kulttuuri, identiteetti ja historia yhteisö- ja yksilötasolla poikkeaa "oikeaoppisesta" saamelaiskaavasta. Juuri sellaista kaavaa aitosaamelaiset aktivistit, tutkija-aktivistit heidän joukossaan, ajavat nykyisestäänkin supistettavan saamelaismääritelmän muodossa lakiin kuin käärmettä pysyyn, samalla kuin he lyövät julkisissa kirjoituksissaan kaavaansa sopimattomia saamelaisia kuin vierasta sikaa. Se ei ole kunniotusta ansaitsevaa, vaan häpeällistä. Voisipa sanoa että kyseessä on penikkataudin omainen nationalistinen poikkeama sinänsä oikeutetun ja tarpeellisen saamelaisliikkeen historiassa. Kommunistisesta "poikkeamastaan" liike selvisi kohtuuhyvin, mitä nyt pyrky kollektiiviseen maanomistukseen elää vahvana. Aseellista toimintaa ihannoiva trotskilaissaamelainen poikkeama kukoistaa Suopunkiterroristien julistuksessa herättäen tuskaa, huolta ja hiukan hymyä. Mutta kukahan osaisi nähdä hiukan laajemmin ja eteenpäin edustaa vaaleissa uutta vaihtoehtoa, sellaista visiota jota meidän aikamme huutaa?

   Poista
 63. Vaalilautakunta valittaa
  valittamasta päästyään

  Lapin Kansa uutisoi 30.8.2019, että saamelaiskäräjien vaalilautakunta on kannellut KHO:n presidentin saamelaisradiossa esittämistä mielipiteistä. Vaikka rikoslain virka- ja vaalirikoksia koskevat määräykset eivät nykylain mukaan valitettavasti koske sen enempää saamelaiskäräjiä kuin sen vaalilautakuntaa, niiden toiminta on kuitenkin julkista hallintoa jonka tulee täyttää hallintolainsäädännössä asetetut vaatimukset. Ilmeisesti etnopoliittiseen rooliinsa ja kokoonpanoonsa luottaen nämä elimet kuitenkin elävät oikeudellisesti kuin Ellun kana ruispellossa. Arvioidessaan kuka on saamelainen ja kuka ei, lautakunta liikkuu laillisuuden rajamailla, seikkailee luvatta rajavyöhykkeellä ja käväisee jopa rajan takana. Näin, vaikka lautakunnalla on käytössään juristeja – tai osittain ehkä juuri siksi. Voisi jopa nähdä asian toisin päin niin, että muutamalla etnonationalistiseen suurhankkeeseensa juuttuneella juristilla on käytössään vaalilautakunta, niin kaukaa haettuja ovat ne perusteet joiden varaan lautakunta on rakentanut viimeisimmät KHO:lle osoitetut valituksensa KHO:n päätöksistä ja toimista.

  Oikeudellisesti nämä perustelut ovat kuitenkin hauraita oljenkorsia. Vaalilautakunta jättää kantelussaan huomioimatta KHO:n päätökseen sisältyvän linjauksen, jonka mukaan hallinto-oikeudellinen päätös, joka on perustunut sitä tehtäessä voimassa olevan lain silloiseen tulkintaan, pysyy. Tämä linjanveto pätee myös niihin tapauksiin, joita vaalilautakunnan tuorein valitus koskee. Tämä lienee ollut Kuusiniemen mielessä, kun hän YLE:n haastattelussa toteaa vielä KHO:n ratkaisua vailla olevista asioista ”On selvää, että nämä ihmiset on palautettava vaaliluetteloon”. Kun vaalilautakunta polemisoi KHO:n presidentin sanomisia YLE:n haastattelussa, se lukee niihin omiaan.

  Vaalilautakunnan mukaan Kuusiniemi olisi väitetyllä ”ennakoinnillaan” ”loukannut tuomareiden riippumattomuutta ja puolueettomuutta sekä mielikuvaa KHO:n edellytyksistä käsitellä valitukset oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatteita kunnioittaen”. Tämä on pötyä; Kuusiniemi ei KHO:n presidenttinäkään määrää mitä KHO:n itsenäiset tuomarit jaostoissaan päättävät. Jos Kuusiniemi on sanomisillaan loukannut noita periaatteita, niin ei
  kuitenkaan yleisessä käsityksessä, vaan lähinnä saamelaiskäräjien hallituksen ja vaalilautakunnan mielestä, ja nämä taas ovat valitusasiassa osapuoli. Lisäksi nämä julkista tehtävää suorittavat elimet ovat itse, niin kohtalaisen laajassa yleisessä käsityksessä kuin KHO:n tähänastisten päätösten valossa loukanneet tällaisessa toiminnassa vaadittavaa riippumattomuutta ja puolueettomuutta, ja loukanneet mielikuvaa omista edellytyksistään käsitellä vaaliluetteloon ottamista koskevat hakemukset ja valitukset asiallisella, lain mukaisella ja puolueettomalla tavalla ja oikeudenmukaisen käsittely periaatteita kunnioittaen.

  Saamelaismääritelmää omavaltaisesti soveltaessaan vaalilautakunta ei ole tunnustanut sitä, että saamenkieliset ja suomenkieliset saamelaiset kuuluvat perimmiltään samaan väestöön, jossa yhteisöjen raja on ollut ja on huokoinen. On käytännössä mahdotonta rakentaa teksasilaista aitaa tai israelilaista muuria jakamaan tämä väestö. Vaalilautakunnan venkoilu on osa etnonationalistista kampanjaa, jolla saamelaismääritelmän lappalaisperuste halutaan upottaa muka saamelaisvastaisena syvimpänä suohon, ja sen mukana evätä alkuperäiskansa-asema tuntuvalta osalta Suomen Lapin tosiasiallista alkuperäisväestöä. Saamelaisten uhka ei ole KHO:n presidentti, vaan vaalilautakunta erikoisilla tulkinnoillaan ja rajanvedoillaan siitä kuka on "aito" ja kuka "epäaito" saamelainen.

  Jouni Kitti

  VastaaPoista
 64. Hirvasrumpu-blogiini kirjoitin vastinekolumnin tapaisen Anni Ahlakorven Kansan Kansan Uutisissa julkaistuun kolumniin "Totuudenjälkeiset saamelaiset". En pääse, enkä yritäkään päästä irti polvelilevasta tyylistäni joka tuottaa ylipitkiä kirjoituksia. Mutta on siellä asiaa, ja yhenlaista huumoria Ahlakorven kynästä, ja toisenlaista omasta kynästäni, kudottuna vakavan asian lomaan. Täältä löytyy, ja siellä on myös linkki Ahalkorven kirjoitukseen jota omassa kirjoituksessani siis kommentoin.
  http://hirvasrumpu.blogspot.com/2019/08/normal-0-21-false-false-false-fi-x-none.html

  VastaaPoista