maanantai 11. helmikuuta 2019

YK:n ihmisoikeuskomitea vei kysymättä ihmisiltä identiteetin?

Monissa yhteyksissä saamelaiskysymyksissä vedottu kansainvälinen oikeus mahtaa olla suomalaiseen oikeusvaltioajatteluun sovitettuna pelkkää äänekkäimmän ”oikeutta”. Näin joutuu pohtimaan jos hiljattaista YK:n ihmisoikeuskomitean moitetta Suomen saamelaispolitiikasta yleensäkään koettaisi rinnastaa jonkinlaiseen oikeusprosessiin. Mistään tuomioistuinpäätöksestähän ei ollut kyse, mutta saadun suosituksen alla on sentään YK:n nimi.
Ihmisoikeuskomitea siis moitti Suomea siitä, että se oli korkeimman hallinto-oikeutensa (KHO) toimilla loukannut saamelaisen alkuperäiskansan perustuslakiin nojaavaa itsemääräämisoikeutta hyväksymällä saamelaiskäräjävaalien äänioikeutetuiksi käräjien vaalilautakunnan ja -hallituksen hylkäämiä hakijoita. Näin oli tapahtunut kahdesti eli vuosina 2011 ja 2015.
Ihmisoikeuskomitean suositus tuli mainiolla ajoituksella tilanteeseen, jossa Suomessa on menossa eduskuntavaalien kampanjointi ja myöhemmin syksyllä edessä myös saamelaiskäräjävaalit. Niinpä otollista ollut ruveta luomaan painetta siihen, että Suomen seuraavan hallituksen on nopeasti otettava tämä YK-komitean moite pöydälle ja korjattava saamelaiskäräjälakia tai sen tulkintaa saamelaiskäräjien johdon haluamalla tavalla. YK-valituksesta ei ole päätetty saamelaiskäräjien istunnossa. Saamelaiskäräjien hallitus lienee kuitenkin jo sorvaamassa KHO:lle vaatimusta sen ”virheellisten” päätösten oikaisemiseksi.
Tähän mennessä KHO:n päätösten oikaisemista on pidetty suunnilleen selvänä lähinnä vain Ylen saamenradion jutuissa ja niihin hankituissa asiantuntijakommenteissa. Sen sijaan Suomen nykyisen istuvan hallituksen suunnasta YK-suosituksen nopeaa tuomista seuraavan hallituksen käsittelyyn on arvioinut kaiketi vain oikeusministeri Antti Häkkänen, arvioimatta kuitenkaan millainen vastaus Suomen tulisi ihmisoikeuskomitealle muotoilla. Tuota vastaustahan edellytetään kuuden kuukauden kuluessa.
Toki lienee selvää, että myös virkamiespiiristä, ainakin oikeusministeriöstä ja kenties ulkoministeriöstäkin, saamelaisasioiden kirjaamista seuraavaan hallitusohjelmaan muistutetaan. Puolueista hallitusneuvotteluissa tuota asiaa ei varmuudella unohda tuoda esiin RKP, mutta todennäköisesti eivät myöskään vihreät. Näiden puolueiden stereotypioita eivät mitkään uudet tiedot ole päässeet muuttamaan - edes se, että jo noin 70 prosenttia saamelaisista asuu kaupungeissa niin kutsutun saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella.
YK:n ihmisoikeuskomitean posti Suomelle perustui kahteen kanteluun, joista toisen oli laatinut Klemetti Käkkäläjärvi (nimi tuollaisena YK:n papereissa) ja toisen Tiina Sanila-Aikio avustajanaan Martin Scheinin. Oletettu Klemetti Näkkäläjärvi on esiintynyt valituksessaan myös saamelaisia arvoja ajavan yhdistyksen edustajana, Sanila-Aikio sekä yksityisenä saamelaisena että saamelaiskäräjien puheenjohtajana.
Vaikka kantelijoina olivat yksittäiset henkilöt, YK:n ihmisoikeuskomitea ei ole missään vaiheessa pyrkinyt kuulemaan kantelujen kohteina olevia henkilöitä ja ilmeisesti tyytynyt arvioimaan heidän saamelaisen identiteettinsä tuntemuksellista tai lakiteknistä pätemättömyyttä ainoastaan kantelijoiden ja Scheininin väittämien pohjalta. Olen maallikko, mutta luulisi tällaisessa yksiselitteisesti ihmisoikeuksiin liittyvässä asiassa myös kantelun asianosaisen kohteen pitävän tulla kuulluksi.
Koska Näkkäläjärvellä ja Sanila-Aikiolla on ollut tieto saamelaiskäräjien ei-julkisen vaaliluettelon sisältämistä ”vääristä äänioikeutetuista”, ja heistä jotkut kuten käräjävaalien toinen ääniharava, inarinsaamelainen Kari Kyrö julkisestikin tiedetty, olisi ihmisoikeuskomitealla ollut mahdollisuus tarjota näille kohdehenkilöille tilaisuus jollain tavalla kommentoida prosessia. Ja varsinkin, jos esimerkiksi Sanila-Aikion kantelu kohdistuu hänen poliittiseen kilpailijaansa, saamelaiskäräjien jäseneen Kyröön.
Nyt kun YK:n ihmisoikeuskomitea on nimestään huolimatta päätynyt ojentamaan Suomea noiden kyseessä olevien ihmisten ihmisoikeuksien ylitse, luulisi Suomen sentään vastausta laatiessaan ja sitä antaessaan toimivan suomalaisen oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien mukaisesti. Siis kuulemalla osallisia ja ehkä puolestaan huomauttamalla myös komiteaa oikeusvaltion tarpeesta soveltaa oikeudenmukaisuutta ja laillisuutta myös alkuperäiskansa-asioissa.
Ylen Ykkösaamussa 9.2. haastateltu KHO:n presidentti Kari Kuusiniemi perusteli varsin suoraselkäisesti oikeuslaitoksensa päätöksiä muistuttaen, että ne perustuivat osaltaan YK:n rotusyrjinnän vastaisen komitean aiemmin antamien huomautusten johdosta tehtyihin linjantarkistuksiin. Tuo komiteahan moitti Suomea liian kapeasta saamelaismääritelmästä! Kuusiniemi arvioi ihmisoikeuskomitean kantojen perusteita puutteellisiksi.
Martin Scheinin ehätti Twitterissä moittimaan Kuusiniemeä ”poliittisista kannanotoista”, joilla hän pyrkii ohjaamaan KHO:n muita tuomareita tekemästä ”objektiivisia” päätöksiä – siis muuttamasta KHO:n linjaa. Kun jo taannoisissa Mirhaminmaan metsäkäräjöinneissä saamelaisalueella epäonnisesti hässäköinyt Scheinin syyttää jotain korkea-arvoista tuomaria politikoinnista, ja mutkan kautta objektiivisuuden puutteesta, tulee mieleen milloin tämä Martin on katsonut viimeksi peiliin.

J.k:

Neljän saamelaiskäräjien jäsenen kirje YK:n suuntaan sekä tiedoksi Suomen vastausta YK:n ihmisoikeuskomitean suositukseen valmisteleville tahoille:

We resign from the UN Human Rights Committee decision - the Finnish Sámi Parliament Electoral Commission and the Government have violated the Sámi human rights

We resign from the UN Human Rights Committee's decision (1.2.2019). The decision and the things that support it are one-sided and based on inadequate information. The issue has not been addressed by the Finnish Sámi Parliament Assembly.
The Finnish Sámi Parliament Electoral Commission and Government have violated the Sámi human rights and sovereignty by leaving part of the Sámi outside the right to vote, which is a fundamental civil right.

Because of their legal security and budget, the Sámi Parliament does not represent a threatened group that needs protection from its own Sámi groups. The Supreme Administrative Court of Finland has found illegal actions by the Finnish Sámi Parliament Electoral Commission and the Government. In the future, there is still a need for The Supreme Administrative Court of Finland appeal channel, which is to monitor the realization of democracy. We wonder about the international UN body, which, with one-sided knowledge of the matter worldwide, is lobbied to speak out without thinking of the causal consequences for endangered indigenous peoples.

We also wonder about the Sámi Parliament president Tiina Sanila-Aikio's individual complaint that she has made as a private individual. He has learned things and documents in his work as President of the Sámi Parliament. We do not have the opportunity for other representatives to do so. She has used her personal position for personal gain in this matter. She does not represent the Sámi people as an individual and we have no support for this measure.
The position of lawyer Martin Scheinin as a defender of the Sámi people is questionable. He has been biased 30 years ago. Tiina Sanila-Aikio has provided a written answer on her actions as an expert in the Sámi Parliament.
The key issue in the decision is that it is not based on real knowledge of the course of events. The decision is based solely on the information received from the appellants. The appellants are people who have taken a narrow view of the Sámi. The 93 people complained of have not been heard by the UN Human Rights Committee.
Numerous of  Sámi have not given Sanila-Aikio the authority to act as a private individual in the name of the entire Sami people, nor is the Sámi Parliament Government in a position to authorize an individual to use personal data in her personal complaint.
The members of the Finnish Sámi Parliament.
Kari Kyrö, Anu Avaskari, Pigga Keskitalo and Tanja Sanila

57 kommenttia:

 1. KHOn presidentin puhe antaa toivoa siitä, että Suomen oikeuslaitoksesta löytyy vielä kykyä tuottaa oikeutta. Vaan miten lienee kun poliittinen lainsäätäjä lukee lööpit ja pyrkii sovittamaan toimensa niihin. Siitä syntyy se kompromissi?

  VastaaPoista
 2. Tämän komitean jäsenet kävivät muistaakseni asian vuoksi viime vuonna tutustumismatkalla Suomessa.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Olikohan YK:n ihmisoikeusneuvoston porukkaa? Löytyykö komitean käynnistä mitään ja jos niin keitä kuuli?

   Poista
 3. YK:n ihmisoikeuskomitean kannanoton perusteluissa on merkittäviä virheitä, mikä osoittaa jälleen kerran, miten asioiden huono valmistelu on karannut kantelijan käsistä. Tällaisessa ristiriitatilanteessa lappalaiskäsitettä tulisi selventää tekemällä itse käsitteen sisältämistä arvoasetelmista sisältöanalyyttinen tutkimus. Se voisi olla osa tilanne ja olosuhde selvityksestä. Tämä selvitys on ulotettava myös suomalaisuus- ja saamelaisuuskäsitteisiin, jotta kaikki ryhmät tuntisivat olevansa samalla viivalla. Saamelaiset eivät ole sen alkuperäisempää väestöä kuin inarinsaamelaiset, joka on alueen ainoa todellinen alkuperäiskansa. Pohjoissaamelaiset ja koltat ovat tulleet myöhemmin alueelle, joten heitä ei voi pitää millään kriteereillä alueen alkuperäisväestönä

  Lappalaisasutus on ollut olemassa jo paljon ennen kuin alueelle tunkeutuivat Norjasta käsin porolappalaiset, joiden jälkeläiset kutsuvat nykyään itseään saamelaisiksi. Tämä porolappalaisten ryhmä on juurtunut Suomeen n.160 vuoden kuluessa. Alun perin tilapäisestä oleskelusta, kontakteista ja sesonkiluonteisesta oleskelusta Suomessa kehittyi aikaa myöten yhä laajentuva siirtolaisuus, joka synnytti pohjoisempiin kuntiin porolappalaisperäisen asutuksen. Näistä siirtolaisista syntyi perinteellisestä lappalaisesta yhteiskunnasta kielellisesti ja perinnetaustaltaan eroava ryhmä, joka suomalaisesta näkökulmasta muodostaa vähemmistökulttuurin. On kuitenkin huomattava, ettei tätä vähemmistökulttuuriksi nimitettävää ryhmää voida pitää homogeenisenä, omaan vähemmistöpolitiiseen toimintaan pystyvänä vaan pikemminkin joukkona populaatioita, joille on yhteistä kieli, perinnetausta ja sosiaalinen asema suomalaisessa yhteiskunnassa. Useimmat Norjasta ja Ruotsista Suomeen muuttaneet porolappalaispopulaatiot ovat muodostaneet selviä asutussaarekkeita. Pohjois-Suomen alkuperäisväestönä heitä ei kuitenkaan voida pitää, vaan saamelaisten syrjimiä lappalaisia.

  Lappalainen käsite ei ollut aikoinaan mitenkään positiivinen. Suhtautuminen alueelle etelästä tulleisiin uudisasukkaisiin on vaihdellut äärimmäisen positiivisesta äärimmäiseen negatiiviseen. Pääväestön käyttämä lappalainen termin käyttö käyttöä kuvaa samanlainen enemmistövähemmistö asetelma. Se sisälsi vähemmistöön kuulumisen kannalta vuosisatojen aikana itse lappalaissanaan kytkeytyneen vähättelevän, aliarvioivan ja diskriminoivan sävyn. Tämän päivän lappalaisuus on samastumista siihen perinnepohjaiseen kulttuuriin, jossa nykylappalaisten esivanhemmat elivät 1800-luvulla. Tänä päivänä uusi etninen tietoisuus lappalaisten menneisyydestä ja nykykulttuurin rikkaudesta ja ominaislaadusta saattaa johtaa siihen, että lappalaissanasta tulee jälleen positiivinen käsite.

  Saamelaiskäräjien politiikassa on tähän mennessä tapahtunut absoluuttinen syrjintä alueen alueen alkuperäisväestöä - lappalaisia - kohtaan. Näiden esi-isät pakotettiin vaihtamaan kielensä toiseksi ja luopumaan elämänmuodostaan. Poliittisilla päätöksentekijöillä ei ole oikeutta ohittaa tällaista realiteettia ja ryhtyä kuvaamaan tapahtumia Saamelaiskäräjien poliittisen johdon vaatimien ehtojen mukaan.

  jatkuu...

  VastaaPoista
 4. ...jatkoa:

  Juridiikan, moraalin ja etiikan kannalta tilannetta ei saa päästää siihen, että Saamelaiskäräjien poliittinen johto päättää, miten saamelaisten ja lappalaisten yhteinen historia nähdään, sitä näkökulmaa ei saa määritellä siten, että lappalaisista muodostettu etninen ryhmä saamelaiset määritellään Suomen ainoaksi alkuperäiskansaksi. Sellainen valinta johtaa poliittiseen syrjintään todellista koloniasaatiossa kielensä menettänyttä alkuperäisväestöä - lappalaisia - kohtaan. Valloittamiseen on aina liittynyt alistamista, pakkokäännyttämiseen liittyvän tiedon pimittämistä ja hävittämistä. Joten Saamelaiskäräjien poliittinen johto edustaa vaatimuksineen omia itselleen lappalaisten historia mitä suurimmassa määrin siirtomaavaltaa.

  Samaa väestöä koskevan saamelaisten verisukulaisten - lappalaisten - syrjinnän referenssiä onkin syytä etsiä paremminkin mielivallan puolelta, halusta näyttää ja käyttää valtaa. Saamelaisjohtajien alkuperäiskansateoriat, joita saamelaisjohto on tämän tuosta esittänyt, ovat muuttuneet aatteeseen hurahtaneiden aivoissa rasistisiksi teoreemoiksi. Saamelaiskäräjien johto on elänyt kuin siirtomaavallan aikaa: kolonialismin aatteellinen edellytys on ollut että siirtomaaisännillä on oikeus kohdella miten tahansa alkuperäisväestöä. Tässä tapauksessa lappalaiset ovat joutuneet saamelaisjohdon vallan näytön ja käytön kohteeksi. Saamelaiset ovat eläneet jo 20 vuota tämän hienostuneen rasismin huumassa. Joten lappalaisten näkökulmasta katsottuna saamelaisjohtajien toiminta näyttää uusien siirtomaaisäntien huonoimpia piirteitä. Tämän siirtomaapolitiikan rengiksi pyritään tällä kertaa valjastamaan YK:n ihmisoikeuskomitea.

  Jouni Kitti

  VastaaPoista
 5. KHO:lla on tässä asiassa rooli syrjintäkiellon toteutumisen ylläpitäjänä. Vallan kolmijaon periaatteiden mukaan Suomen hallitus sen enempää kuin eduskunta ei voi suoraan antaa oikeuslaitokselle määräyksiä siitä minkäsisältöisiä näiden päätösten on oltava. Niinpä hallitus tai valtio ei voi määrätä että KHO:n olisi purettava tai muutettava YK-komitean moittimia päätöksiä. Jos hallitus tahtoo muuttaa tilannetta, sen tulee muuttaa asiaa koskevaa lakia. Toisin sanoen perustuslain mukaista järjestystä seuraten hallituksen tulee valmistella ja esittää eduskunnalle lakiehdotus, jonka se antaa eduskunnalle käsittelyyn. Ehdotuksessa syrjintäkielto tulee huomioida Suomen lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

  Lakimuutoksia harkittaessa ja muovattaessa tulisi huomioida, että kansainvälinen alkuperäiskansaoikeus edellyttää, että kansalliset lait tukevat alkuperäiskansan oikeutta itse päättää perinteidensä mukaisesti, millä menettelyillä ja perusteilla päätetään kuka on alkuperäiskansan jäsen, ja oikeutta itse tehdä nämä päätökset, kuitenkin syrjintäkieltoa rikkomatta. Tilanne, jossa nykyajan luomusta edustava saamelaiskäräjät päättää saamelaisyhteisöjen etnisten, kielellisten ja kulttuuristen rajojen yli kuka on saamelainen on alunperinkin ollut tämän periaatteen vastainen, ja tämä on käynyt yhä ilmeisemmäksi kärjistyen aina saamelaiskäräjien vaalien alla ja vaalien jälkeen käräjien hallitusta muodostettaessa.

  Poiketen USA:n hallituksen rauhansopimusten kautta tunnustamista sikäläisistä alkuperäiskansaheimoista saamelaiset eivät muodosta sisäasioissaan suvereeneja kansakuntia (engl. nations). Koska Suomen kansalaisuuden omaavat saamelaiset ovat,tahtoivatpa tahi ei, Suomen kansalaisia, KHO:n oikeudellista suvereenisuutta sille perustuslaissa tai muussa laissa määrätyissä asioissa ei voida sulkea pois tai lakkauttaa saamelaisten kohdalla tai Suomen rajojen sisällä, ei ainakaan ilman perustuslain muutosta.

  Suomessa asuvien alkuperäiskansaryhmien, olivatpa nämä erilaisten perusteiden mukaan enemmän tai vähemmän "aitoja", tasavertaisen kohtelun nimissä porosaamelaisilla täytyy olla oikeus määrätä omien perinteidensä mukaisesti kuka heihin kuuluu (jne, kts. edellä),ja järjestäytyä itseään koskevaan itsehallintoon ilman että KHO määraisi heidän joukkoonsa otettavaksi henkilöitä, joita he eivät itse porosaamelaiseksi hyväksy (elle kyse ollut syrjinnästä tai asiaa koskevien sääntöjen ja perusteiden rikkomisesta). Sama oikeus määrätä itse jäsenistään ja omasta itsehallinostaan kuuluu kuitenkin yhtä lailla Suomessa asuville muille (sanan laajemmassa merkityksessä) saamelaisille. Näiden asioiden järjestely saamelaiskäräjälain perinpohjaisen uudistamisen yhteydessä on täysin mahdollista, mutta se edellyttää että porosaamelaiset luopuvat asemastaan kaikkien Suomessa asuvien saamelaisten (sanan laajemmassa merkityksestä) edustajina, jonka aseman he pitävät hallussaan lukumääräisen enemmistönsä voimin. Muistelen Klemetti Näkkäläjärven ja hänen yhdistyksensä esittäneen samansuuntaisia ajatuksia lausunnossaan saamelaiskäräjälain uudistamisehdotuksesta. Se on suunta ja aukko josta tie rakentaville ratkaisuille voisi käydä.

  VastaaPoista
 6. Metsälamppalaiset ovat asuneet vuosituhansia samoilla asuin sijoilla suomenmaassa. Kuusamosta - Kittilän alueilla ainakin jo 2000-4000 vuoden..Saamelaiset/ porolaoplaisia 160 vuotta

  VastaaPoista
 7. Saamelaiskäräjien hallituksen palatsivallankumouksen suunnitelma :

  Saamelaiskäräjien hallitus päätti käyttää valtion budjettiin hyväksytyn "hallinnon kehittämiseen " tarkoitetun määrärahan uusien virkojen perustamiseen:
  Hallitus esittää perustettavaksi:
  elinkeinosihteerin, kansainvälisen asioiden sihteerin ja viestintäsihteerin virat. Lisäksi se esittää uusien virkojen perustamiseen liittyviä työjärjestysmuutoksia, olemassaolevien virkojen lakkauttamista ja tehtävämuutoksia.
  Näillä muutoksilla valmistaudutaan tilanteeseen, jossa puheenjohtajan tehtävät supistuvat käräjien kokouksen puheen johtamiseen. Tosiasiallinen valta ohjata saamelaiskäräjiä siirtyy virkamiehille eikä saamelaiskäräjävaalien tuloksella ole merkitystä.
  Näin nykyinen saamelaiskäräjien sisäpiiri betonoi asemansa tapahtui vaaleissa mitä vain.
  Uusien virkamiesten nimet eivät tulle kenellekään yllätysenä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hyvä A.P. Ei saamelaiskäräjien vaalien tuloksilla ole tähänkään asti
   ollut mitään merkitystä. Vaaleilla ei saa aikaiseksi minkään valtakunnan "ylläriä".

   Poista
 8. Näin on oikeusministeriön virkamiesten osalla ollut jo pidempään olemassa vaikka hallitukset ovat vaihtuneet ovat lain valmistelijoina tekevät ominpäin. Saamelaisasioista vastaava Johanna Suurpään rooli ja samaan hallintoon valittu Juuson kohdalla on. Ilmeisesti Tiina Sanila Aikiolla on pyrkimys päästä tuohon samaan virastoon vaikuttamaan. Koskapa oikeustieteet niin kovasti nykyisin kovasti häntä kiinnostaa.

  VastaaPoista
 9. Nyt kun olen tarkemmin tutustunut paljon keskustelua aiheuttaneeseen YK:n ihmisoikeuskomitean kannanottoon voin todeta, että kannanotto on puhtaasti etnopoliittinen kannanotto, jossa puolustetaan saamelaiskäräjien edunvalvontaa inarinlappalaisia vastaan. Päätös osoittaa miten ihmisoikeuskomiteaa on tietoisesti pyritty ohjaamaan suuntaan, jossa inarinsaamelaisten oikeutta nauttia ihmisoikeuksista rajoitetaan kyseenalaisin perustein. Eikö heitä ihmisoikeussopimukset koskekaan? Sen vuoksi ilmoitan tällä kirjoituksella saamelaiskäräjien johdolle, että en ole saamelaisena äänestäjänä antanut suostumustani Tiina Sanila-Aikiolle rajoittaa inarinsaamelaisten mahdollisuuksia nauttia ihmisoikeuksista muiden saamelaisten tavoin.
  Seuraavassa perustelen asiaa tarkemmin. Päätöksestä saa oudon kuvan: saamelaisten sukulaisten statuksettomien saamelaisten mahdollisuuksia rekisteröityä saamelaiksi pyritään estämään ikään kuin heitä eivät ihmisoikeussäännökset koskisi. Koska kulttuurieroja ei näiden ryhmien välillä ole, kiista ratkeaa ainoastaan DNA tutkimusten perusteella.
  Olin saamelaiskäräjien jäsenenä vuonna 1999 mukana Ivalossa käsittelemässä 1128 henkilön hakemuksia saamelaiskäräjien vaaliluetteloon merkitsemisestä. Olin tyrmistynyt siitä, että vaikka kolmen päivän ajan tutustuimme huolellisesti hakijoiden selvityksiin, kaikki lappalaisperusteella hakeneet hylättiin. Hylkäävä päätös tehtiin siitäkin huolimatta, vaikka hakijat olivat suurelta osin serkkuja ja sukulaisia jo ennestään vaaliluetteloon merkittyjen kanssa. Myös entisen puheenjohtaja Klemetti Näkkäläjärven verisukulaiset hylättiin. Näkkäläjärvi itse oli mukana tuolloin yhdessä muiden käräjien jäsenten kanssa päättämässä asiasta. Mukana olleista käräjien jäsenenä jätin ainoan eriävän mielipiteen. Suurin osa hylätyistä oli inarinsaamelaisiin kuuluvia statuksettomia saamelaisia, jotka polveutuivat mm. Morottajista, Aikioista, Paadareista, Sarreista jne.
  Minulla heräsi välittömästi kysymys siitä, miksi Saamelaiskäräjien vaalilautakunta, Saamelaiskäräjät ja KHO eivät tunnustaneet näiden sukujen lappalaisten jälkeläisten täyttävän vaadittavat kriteerit? Saamelaiseksi hyväksymisen ehdoksi asetettiin, ettei hakeva ihminen voi vedota kauemmaksi kuin neljän sukupolven takaisiin viranomaisluetteloihin merkittyihin isovanhempiin – vuosiluku 1875 asetettiin rajaksi. Ratkaisu on outo, kun perustuslakivaliokunta hylkäsi tällaisen rajapaalun saamelaiskäräjälakia säädettäessä. KHO vuonna 2011 väljensi saamelaismääritelmään liittyvää tulkintaa, mikä oli oikeansuuntainen ratkaisu. Se ei kuitenkaan oleellisesti alentanut kynnystä tulla hyväksytyksi saamelaiskäräjien vaaliluetteloon. Menettely on ehdottomasti liian byrokraattinen.
  Kyseinen vuosiluku on ristiriidassa mm. ILOn yleissopimus 169:n ja Cobon määritelmän kanssa, joissa painotetaan nimenomaan alkuperäiskansan polveutumista mahdollisimman kaukaisista alkuasukkaista – kansa, joka on asuttanut aluetta pitkään ennen valloittajan saapumista alueelle. Suomessa on siis toimittu koko alkuperäisyyden perusajatuksen vastaisesti vain poliittisten intohimoihin ja vallan käyttöön nojaten. Sellainen johtaa ennen pitkää rappioon, mikä tarkoittaa samalla käräjien uskottavuuden menetystä.

  jatkuu...

  VastaaPoista
 10. ...jatkoa:

  Vuosiluku 1875 on perusteltu kieliperusteella, joka tukisi KHO:nkin mukaan kieltä ja kulttuuria koskevaa kulttuuri-itsehallintolakia. Ristiriitaa pelkästään kieliperusteisessa tulkinnassa aiheuttaa mm. se, että nykyinen pohjoissaame ei ole Suomen lappalaisten äidinkieli, vaan se on Norjan saamelaisten kieli, toiseksi kieliperuste on ulkoinen opittava peruste ja siksi heikompi kuin ihmisen sisään rakennettu perimä, kolmanneksi kieliperuste ei ole mitenkään tärkeä kansainvälisessä alkuperäiskansamäärittelyssä. Esimerkiksi inuiitit ja Amerikan intiaanit eivät puhu alkuperäistä kieltään, silti heillä on oma erityinen kulttuurinsa ja he nauttivat alkuperäiskansastatuksesta.
  Mielestäni Suomessa kolonialistinen ja rasistinen ajattelu, joka kohdistuu historiallisiin lappalaisiin ja statuksettomiin saamelaisiin saamelaisalueella, jatkuu yhä edelleen alkuperäiskansamäärittelyssä, ulkopuoliset haluavat johtajan ottein määritellä kuka kukin on, valta halutaan pitää poissa alkuperäisimmiltä asukkailta, kuten inarinsaamelaisilta. Heimokansat, lappalaiset ja saamelaiset, halutaan riitauttaa keskenään asettamalla heidät eriarvoiseen asemaan. Rajaa vedetään pakolla ja rinnastamalla tykitys kohdentamattomaan raketinheitintuleen. Miksi?
  Hallituksen esityksessä saamelaiskäräjälakia valmisteltaessa tuotiin esille polveutuminen kieliperusteen lisäksi. KHO päätöksessään saamelaiskäräjien vaaliluetteloon hakeutumisesta tehdystä valituksesta perusteli nykyisiä kielellisiä saamelaisia lappalaisten jälkeläisiksi. ”Osa näistä jälkeläistä on saattanut kadottaa saamen kielen äidinkielenään jo niin kauan sitten, että heitä ei nykyisen määritelmän mukaan enää pidetä saamelaisina. Tämän vuoksi esitettiin, että saamelaisina pidettäisiin saamenkielisestä syntyperästä riippumatta myös sellaisen henkilön jälkeläistä, joka on merkitty tunturi-, metsä- tai kalastajalappalaiseksi maa-, veronkanto- tai henkikirjassa.” (KHO 22.9.1999 s. 21)
  KHO perusteli kieliperusteen olevan tärkeämpi side saamelaisuuteen kuin verotuksen, elinkeinoon perustuvan taloudellisen siteen. (KHO 22.9.1999 s. 24) Mielestäni määrittelyistä on jätetty pois oleelliset kriteerit, perimä ja kulttuuri ja asumishistoria. Kieli ja verotus eivät tuo esille kuin pienen osan historiasta. Tärkein side alkuperäiskansaan on kokonaisuus elämänpiireineen, ei jokin detalji, kuten väitetään.
  Edellä oleva osoittaa miten YK:n ihmisoikeuskomitea on yrittänyt ratkaista kysymyksen kuka on saamelainen puhtaasti sellaisin perusteinen, jotka kiistaa ylläpitävä saamelaiskäräjät on halunnut. YK:n ihmisoikeuskomitean kannanotto ei ratkaise "kiistaa kuka on saamelainen" ja Ylä-Lapin maaoikeuksien sisältöä miltään. Näillä näkymin kiistaa ylläpitävistä ihmisistä ja heidän asiantuntijoistaan ei ole tilanteen rauhoittajaksi.

  Jouni Kitti
  Saamelaisvaltuuskunnan jäsen 1975-1995
  Saamelaiskäräjien jäsen 1996-1999

  VastaaPoista
 11. Saamelaiskäräjien tiedotus ja toiminta on 1/1 Venäjän käyttämän tiedotuksen kanssa.Suolletaan valheita hyväuskoisille hölmöille ja kielletään olevansa koko prosessin takapiruna ja toimijana.Kyllä löydetään syy aina muitten toiminnasta ja keretään joskus uhriutua ennakkoon.Uhriutuminen on nytkin kyseessä Tenon kalastusoikeudenkäynnissä.Ei saamelaiskulttuuri kuole vaikka Suomen lakia kunnioitettaisiinkin.Kysehän on vain näyttää maailmalle miten huonosti heitä kohdellaan.Suomen virkakoneisto on täysin läpimätä jollei pysty suojaamaan yksityisen/valtion etuja noita höyrypäitä vastaan.Eipähän kukaan tunnu ottavan vastuuta yhteismetsän hakkuukiistaan.Sankareitten nimet on tiedossa mutta jostain syystä nimiä ei kerrota.Mukana tässä sopassa on kummatkin oddasatit ja tv 1 lapin uutiset.Kysykää joskus vastapuolen mielipidettä.Puun ostaja on lähtökohtaisesti pelkuri eikä hänkään sano totuutta.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. No eipä tuo ihme ole kun oppi-isänä ja pääneuvonantajana on Neuvostoliiton ajan "edistyksellisen" ajattelun ja opin omaava professori samoin suuntautuvine kavereineen. Se vain hämmästyttää miten tuo oppi vielä tänä päivänäkin puree. Puunostajat ovat sen edessä lullukoita ja eduskuntakin näkyy peruuttelevan kun nuo toverit vähän twiittailevat. Tämän viikonlopun aikana Juha Sipiläkin tulee kysymään saamelaiskäräjien johtajilta neuvoa miten kannattaisi politiikassaan jatkella.

   Poista
  2. Netistä poimittua uutiskommentointia perustuslakivaliokunnan sote-taikinoinnista ja sitä lisää jarruttavasta tiedustelulakisekoilusta. Alan miehet molemmissa politiikkaa pyörittämässä:
   ”Perustuslakiblogi on Suomen valtiosääntöoikeudellisen seuran ajankohtaispalsta. Perustuslakiblogin vastaaviin toimittajiin ja muuhun toimituskuntaan lukeutuvat Turun yliopiston oikeustieteen professori Juha Lavapuro, Helsingin yliopiston valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen ja European University Instituten professori Martin Scheinin. Kaikki ovat Suomen johtavia akateemisia ihmisoikeus-, perusoikeus-, yhdenvertaisuus- ja perustuslakiasiantuntijoita, joita eduskunnan perustuslakivaliokunta käyttää asiantuntijoinaan. Kaikkia kolmea mainittua perustuslakijuridiikan professoria yhdistää osallistuminen alkujaan marxilaisen ja aikoinaan 1950-luvulla Neuvostoliiton vaikutusta suomalaisten oikeusoppineiden piirissä ajamaan perustetun oikeusaktivistisen Oikeuspoliittinen Yhdistys Demla ry:n toimintaan. Demla tunnettiin vuoteen 2002 asti nimellä Suomen Demokraattiset Lakimiehet. Esimerkiksi entisellä Demlan puheenjohtaja Martin Scheininillä on takanaan mittava ura paitsi akateemisen juridiikan piirissä myös suomalaisen äärivasemmiston vaikuttajana. Scheinin on toiminut Turun akateemisessa sosialistiseurassa, SKDL:n eduskuntaryhmän palveluksessa ja Suomen kommunistisen puolueen keskuskomitean jäsenenä.”
   Scheinin on jossain haastattelussaan pitänyt ”epä-älyllisenä” sitä, että hänen henkilöönsä käyvää ”opiskelija-aikaista” vasemmistotaustaa nostetaan esiin. Nykyisin hän kertoo äänestäjänä kannattaneensa lähinnä vihreitä ja sosialidemokraatteja. Kollektiiviseen omistukseen ja hallintaan nimellisesti perustuva, mutta todellisuudessa keskitetysti johdettu autoritaarinen Saamenmaa sopii kylläkin vielä siihen ideologiaan, josta professori tuntuu olevan itseensä liitettynä kiusaantunut.

   Poista
  3. Saamelainen utopia kummittelee
   Euroopassa ja YK:n komiteassa.

   Rappion merkit ovat vahvat kun tarkemmin tutustuu YK:n ihmisoikeuskomitean yritykseen ratkaista saamelaiseliitin ylläpitämä kiista "kuka on saamelainen" ja kuka ei. YK:n ihmisoikeuskomitean langettava päätös saamelaisten syrjinnästä liittyy saumattomasti saamelaiskäräjien vaatimuksiin joiden mukaan Suomen valtion pitää palauttaa saamelaisalueella olevat, valtion itselleen omimat maat takaisin saamelaisille, tarkemmin ottaen saamelaiskäräjien määräysvaltaan. Kyseessä on uusi luku jo vuosikymmeniä jatkuneesta pyrkimyksestä ja hankkeesta, jonka tavoitteena on saamelaisaktivistien ja heidän tukijoidensa ajama kollektiivinen maanomistus. Tästä tulee mieleen miten valikoiva on ihmisen muisti, ei haluta vieläkään tunnustaa sitä miten kommunismin utopialle kävi entisessä Neuvostoliitossa; se romahti kuin korttipakka.

   Kollektiivinen maanomistus ei ole saamelainen perinne eikä vanha saamelainen instituutio, vaan myöhäissyntyinen ajatusrakennelma, joka on syntynyt niinkin myöhään kuin 1960-luvun loppupuolella silloin radikalisoituneiden saamelaisaktivistien keskuudessa. Se syntyi heijastamalla marxilaiseen historiakäsitteistöön sisältyvä oletus alkuyhteiskunnan kollektiivisesta maanomistuksesta mekaanisella tavalla saamelaiseen alkuyhteiskuntaan. Sen enempää ajatus saamelaisesta alkuyhteiskunnasta kuin sen maanomistuksen kollektiivisesta luonteesta eivät millään tavalla perustuneet todellisuuteen, vaan kyseessä oli puhtaasti todellisuuteen perustumaton aatteellinen ajatusrakennelma.

   Nuoret vasemmalle vahvasti kallistuneet saamelaiset aktivistit loivat itselleen romantisoivan ihannekuvan menneestä saamelaisesta kulta-ajasta ja rakensivat sen pohjalta ja avulla mielikuvan tulevaisuuden saamelaisesta ihanneyhteiskunnasta, jossa vallitsisi kollektiivinen maanomistus. Lyhyesti sanoen he loivat saamelaisen utopian. Nyt tuon ajan aktivistit, sikäli kuin vielä ovat keskuudessamme, ovat jo vanhoja, mutta heidän luomansa idea elää uusien aktivistipolvien kantamana.

   Saamelaisen kommunismin aate kummittele Euroopassa – Ylä-Lapissa, Helsingissä Brysselissä ja Strasbourgissa. Yhdyttyään Euroopassa liihottelevaan nationalismin aatteeseen ja verhouduttuaan kunniallisen ihmisoikeustaistelun kaapuun se on lehahtanut Atlantin yli ja lumonnut YK:n ihmisoikeuskomitean tuomitsemaan Suomen valtion ja vaatimaan KHO:lta että tämä purkaisi tuomionsa joilla saamelaiskäräjät määrättiin merkitsemään vaaliluetteloonsa siitä syrjittyjä henkilöitä. Hyvin ovat purreet YK:n alkuperäiskansafoorumeilla esitetyt itkusilmäiset vetoomukset ja Suomen saamelaiskäräjien suunnalta lähtenyt valituskirjelmä. Sen taustalta löytynee kylläkin joukko vanhemman polven utopistiaktivisteja, joilla kynä pysyy vielä hyvinkin kädessä. Ovatpa eräät heistä edenneet professoriksi ja jopa kansainvälisen tason ihmisoikeusasiantuntijoiksi asti, niin että he osaavat puhua ja kirjoittaa tavalla joka puree YK:n ihmisoikeuskomiteassa toimiviin kollegoihinsa.

   YK-komitean päätöksen lähtökohtana olleen valituskirjelmän takapiruja aikoinaan innostanut aate istuu näemmä niin tiukasti, että he ovat edelleen sokeita valituksen avulla tavoiteltujen pidemmän tähtäimen tavoitteiden sisällöstä ja luonteesta. Vai nekö juuri antavat heille energiaa toimia saamelaisten aktivistien ystävinä? Olin uskonut, että saamelaisesta kollektiivisesta porojen ja maan omistuksesta olisi saatu jo enemmän kuin riittävästi käytännön kokemusta ja näyttöä sortuneen Neuvostoliiton alueelta ja ajalta. Tiedän mistä puhun; olen työskennellyt entisen Neuvostoliiton alueella lähes puolitoista vuotta ja nähnyt miten sisäinen rappio on syöpä joka vie potilaan terveyden. Joten nyt on saamelaiskäräjien tarpeellisuuden arvioinnin paikka.

   Poista
  4. Kiitos kuka lienetkin.Tuostahan voisikin kehittää asiaa eteenpäin pienemmässä mittakaavassa.Otettaisiin joku jo hakkuilta suojeltu alue ja luovutettaisiin se saamelaisille kollektiivisesti hallitsemaksi alueeksi ja myöskin tokkakunta/palkinen merkkaisi poronsa yhdellä merkillä.Poronomistajat omistaisi tokasta vain heidän osuutensa verran poroja,muut olisi kollektiivin omaisuutta.Kuinkahan kaunis ajatus olisi? Alkaisivat miettiä miksi Yhteismetsillä on niin tiukat säännöt ja lait.Sanonminä hohtimet että kyllä kaksijalkaisija ahmoja silloin ilmestyy.

   Poista
 12. Tiina Sanila-Aikion avustajana YK:n ihmisoikeusneuvostolle tehdyn valituksen laadinnassa ja asian hoitamisessa YK:n suuntaan toimi Martin Scheininin. Kirjelmässä perustuslakivaliokunnan lausuntojaa kutsutaan "yhden poliittisen elimen mielipiteiksi".

  Helsingin Sanomissa 17.2.19 kellossa on toinen ääni:
  https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006004788.html?utm_campaign=tf-HS&utm_term=2&utm_source=tf-other&share=c13446d0c30d8d12bb9806c87afb0f12

  HS:n jutussa hdeksi aiheeksi nousee myös Scheinin menneisyys Demokraattiset lakimiehet -yhdistyksen (Demla ry) piirissä,SKP:n keskuskomitean jäsenenä ja SKDL:n eduskuntaryhmän juristina 1980-luvun alkupuolella. Scheinin kertoo jutussa että yli 30 vuotta hänelle on riittänyt aatteeksi kansainväliset ihmisoikeudet.

  Ottaen huomioon miten Sanila-Aikio luonnehti perustuslakivaliokuntaa YK-valituksessan ja sen että teksti YK-valituskirjelmässä lienee viime kädessä pitkälti Scheininin muotoilema, Scheini näyttäisi siis perustuslakiasiantuntijan roolissaan toimivan "mielipiteitä" tuottavan poliittisen elimen asiantuntijana.

  VastaaPoista
 13. Anonyymi esittää mielenkiintoisen ehdotuksen saamelaisutopian aloittamista
  luonnonsuojelualueella kollektiivisen talouden pohjalta. Ehdotus on kuin kopioita saamelaisutopia käsikirjasta jota saamelaiskäräjät on vuosikausia pitänyt ohjeenaan.
  Kaunishan aate kyllä on, mutta siitä puuttuu edelleenkin kokonaan ajatus siitä,
  miten tuo aate käytännössä menestyy, miten se
  rakennettaisiin järjestyneessä yhteiskunnassa ja mihin se toteutuneena johtaisi.

  Seuraavassa on syytä arvioida tuon utopian käyttökelpoisuutta Ylä-Lapin olosuhteissa.
  Aktivistien tavoite on, että saamelaisessa utopiassa saamelaiset saavat niin
  monipuolisen koulutuksen ja sivistyksen sukuyhteisönsä kannustamana, että he
  kykenevät suoriutumaan kaikista kulttuuriinsa sisältyvistä tehtävistä. Marxin
  mukaan toteutuneessa kommunismissa ihminen on vapaa tekemään vähän sitä sun tätä
  tätä – aamulla ahkeroi itselleen mieluisassa työssä, illalla vaikkapa kirjoittaa runoja.
  Saamelaiseen ihanneyhteiskuntaan siirrettynä ihminen aamupäivällä kalastaa,
  iltapäivällä metsästää ja illalla voi vaikka joikailla nuotion äärellä. Utopistien ajatus
  on, että saamelaiskulttuurissa ei tuoteta hyödykkeitä markkinoita varten, vaan omaan
  tarpeeseen. Näin markkinatalous ikään kuin itsestään kuoleentuu pois.

  Ihanteellisessa saamelaiskulttuurissa ei tuoteta vain isännälle, eikä yksittäiselle
  poromiehelle tai tasa-arvoiselle poronaiselle, vaan kollektiivin muodostamalle
  yhteisölle. Sillä ei ole enää tavaroita siinä mielessä että niillä olisi osto- ja
  myyntihinta, vaan ainoastaan konkreettisia tuotteita. Kun saamelainen
  ihanneyhteiskunta on kuviteltu ihan loppuun asti, siinä yhtyvät kuvitellun muinaisen
  saamelaisen kulta-ajan yhteiskunnan ja kuvitellun tulevan saamelaisen uuden kulta-
  ajan ihanimmat piirteet. Silloin tuotteita ei vaihdeta keskenään, niitä ei osteta eikä
  myydä. Ne yksinkertaisesti vain saapuvat kollektiivisen yhteisön varastoon ja silloin
  siitä ottavat jotka tarvitsevat niitä. Rahaa ei tarvita lainkaan. Miten se niin voi olla,
  kysyy jokainen. Tätä utopistit selittävät että aluksi tarvitaan tiettyjä sääntöjä.
  Myöhemmin kun saamelainen yhteiskunta ja uusi saamelainen ihminen on
  vahvistunut ja omaksunut kaikki vanhan saamelaisen kulta-ajan ihanteet tällaisia
  sääntöjä ei enää tarvita: kaikki tietävät miten sukuyhteisössä toimitaan.

  Vaikka luontoresursseja on tietenkin säästetty, kaikkia tuotteita on luonnollisesti
  riittävästi, ja kaikki puutteet on aikoja sitten poistettu. Jokaiselle suodaan oikeus ottaa
  niin paljon kuin tarvitsee, mutta yhdelläkään saamelaisilla ei ole intressiä ottaa
  enempää kuin tarvitsee. Eikä silloin ole myöskään mahdollista ottaa ylimääräistä
  myytäväksi, koska rahalla ei ole enää perinteisessä saamelaisessa sukuyhteisössä
  mitään merkitystä. Saamelaisessa utopiassa ei ole yksittäisiä poron ja tilanomistajia,
  on vain kollektiiviin kuuluvia tavallisia saamelaisia.

  Tämän jälkeen elämä on paljon helpompaa kun kaikki sujuu niin kuin kollektiivinen
  sukuyhteisö ja sen laajentuma saamelaiskäräjät haluaa. Silloin ei tarvita enää erityisiä
  lakeja, eikä mitään sellaisia sääntöjä jotka ovat vieraita sukuyhteisölle. Näin
  saamelaisen elämänmuodon tiellä oleva byrokratiakin kuoleutuisi pois. Tämä jälkeen
  ei tarvitsisi ajatella sitä kuinka paljon hermoja, voimia, työtä tarvitaan politikointiin ja
  turhan byrokratian pyörittämiseen joka päivä. Sen verran byrokratiaa pitää toki
  säilyttää mitä tähänastisen kokemuksen mukaan tarvitaan lappalaisten ja muiden
  suomalaisperäisten mukaan pyrkijöiden vaatimusten vastustamiseen.

  jatkuu...

  VastaaPoista
 14. ...jatkoa:

  Kun olisi pantu sulku niin lappalaisten pyrkimykselle tulla luetuksi
  alkuperäisväestöksi kuin suomalaisten saamelaiskäräjiin suuntautuneelle
  satatuhatpäiselle valloitusvyörylle – jonka pääluvun on kuten muistamme laskenut
  Oulun yliopiston matemaatikko yksilön tarkkuudella – olisi takaportti saamelaiseen
  onnelaan suljettu. Sen jälkeen saamelaiskulttuuri kohoaisi ennennäkemättömän
  korkealle tasolle. Se olisi todella yli-inhimillistä. Kun saamelaisiin kohdistunut
  sortaminen häviäisi, katoaisi myös luonnon aiheuttama sorto saamelaisia kohtaan.
  Tämä kaipaa vähän selitystä. Vanhemman aktivistipolven alkuperäisen näkemyksen
  mukaan saamelaiset alkaisivat näes ensimmäistä kertaa elää järkevää elämää
  kollektivistisessa saamelaisonnelassa.

  Ajateltiin, että luonto ja lappalaiset sortavat saamelaisia, ei ihminen luontoa. Edessä olevan Suuren Muutoksen myötä loppuisi siihenastinen saamelaisen kärsimys ja raadanta luonnon armoilla, joka ei paljon
  eronnut pedon elämästä. Ratkaisevan helpotuksen toisi itänaapurin esimerkin
  mukaisesti tekniikka, kuten moottorikelkat ja helikopterit. Ihan kaikkea ei siltä
  suunnalta oltu valmiita omaksumaan, vaan tulevaisuudenvisio rakentui
  yhdistelemällä parhaalta tuntuvat palavat saamelaisesta heimonationalismista ja
  saamelaisesta sosialismista. Aikojen ja aatevirtausten muuttuessa visio, ideologia ja
  propaganda muuttui korostaen yhä enemmän ekologiaa ja saamelaisten ainutlaatuista
  luontosuhdetta.

  Nykyisessä monimutkaisessa ja ristiriitaisessa tilanteessa, jossa vastakkain on
  samasta väestöstä epäonnistuneella saamelaismääritelmällä erotettua kaksi
  pääryhmää – saamelaiset ja statuksettomat saamelaiset – niin Suomen valtion kuin
  saamelaisten poliittiselta johdolta vaaditaan viisautta, realismia ja vastuuntuntoa ja
  taitoa selvittää tosiasiallisesti samaan väestöön kuuluvien edut todellisen tilanteen
  välttämättömyyteen. Ihmisten väliset suhteet on palautettava molemminpuoliseen
  luonnolliseen tilaan. Utopia ei ole siihen ratkaisu.

  Monet saamelaisaktivistit ovat sanoneet, että aate oli hyvä, mutta jätkät pilasivat sen.
  Nykyaikana on tietenkin tasa-arvon nimissä lisättävä, että vähänkös aktivistien
  joukossa on vuosien varrella häärännyt myös akkoja. Jos vanhat sanonnat ”jätkät ja
  akat” tuntuu liian rahvaanomaiselta tai peräti loukkaavalta, voin toki kirjoittaa
  vaikkapa vain ”saamelaisaktivisteja” ilman sukupuolisidonnaisia ilmaisuja.

  Saadut kokemukset ovat kuitenkin osoittaneet tuon aatteen hyvyyden, tai oikeastaan
  sen käyttökelpoisuuden kyseenalaisuuden. Aktivistien mielestä aate oli kaunis, mutta
  siitä puuttui lähes kokonaan ajatus siitä miten tuo aate toimisi käytännössä., miten se
  rakennettaisiin ja ennen muuta miten se hallittaisiin. Tästä seuraakin sitten
  pääkysymys: miten niin kauniin ja hienon utopian tavoittelu ei ole edennyt alkua
  pitemmälle. Saamelaisten tuli vapautua heitä riistävästä suomalaisesta
  vieraantumisesta ja sorrosta, ja sitten saamelaisten piti elää haluamallaan tavalla.
  Valtion ja muiden maanomistus piti poistaa ja tilalle palauttaa saamelaisten oma
  lapinkylien hallinto. Luonnonvarojen omistus ja niiden hallinta tuli antaa
  saamenkansalle ja toteuttaa aito ja välitön saamelaisdemokratia. Saamelaisia sortava
  vanha valtakoneisto oli lakkautettava tarpeettomana, saamelaiset itse olisivat
  hoitaneet hallintotehtäviä työnsä ohella. Valtion ja muiden maanomistukset olisivat
  kuoleentuneet pois.

  jatkuu...

  VastaaPoista
 15. ...jatkoa:

  Mitkä syyt estivät, ettei päästy alkua pitemmälle? Miksi nämä haaveet eivät ole
  toteutuneet, miksi taivas ei ole laskeutunutkaan maan päälle. Olisiko mitään viisautta
  löydettävissä käsittämällä että utopiat ovat heikko perusta jolle rakentaa ja tavoitteena
  kangastuksia. Tätä kannattaa pohtia mietittäessä kannattaako tällaista oman oksan
  sahaamista ja oman itsensä kieltämistä jatkaa. YK:n ihmisoikeuskomitea on nyt antanut
  vahvaa sivustatukea ja asettanut Suomen valtion seinää vasten. Tavoitteena Suomen
  lappalaisen alkuperäiskansan perintömaille muodostettava etnisesti puhdas
  saamelainen maanomistus ja lappalaiset ulkopuolelleen sulkeva ja näiden yli
  kävelevä saamelainen itsehallinto on kuitenkin kaukana toteutumisestaan ja
  ajallemme ja Suomen oikeusperinteen ja tasavaltaisten periaatteiden kannalta täysin
  vieras.

  VastaaPoista
 16. Mielenkiintoista nähdä miten Yle-saamen jutussa haastateltu Veli-Pekka Lehtola määrittelee metsälappalaisia, mutta toisaalta kyllä toivoo heidän löytävän identiteettinsä. Lehtolan venkoiluun siältyy tuo hänen toivomuksensa, etteivät metsälappalaiset kilpailisi identiteettinsä haussa saamelaisia vastaan, kun tosiasiassa he ovat joutuneet puolustautumaan saamelaispolitiikan ja tällaisten lehtoloiden suunnasta tullutta kiistämistä ja vähättelyä vastaan. Lappalaisuus on siis koettu jonain uhkana etniselle saamelaisuudelle ja siinä vastahyökkäilyssä ei ole ikäviä solvauksia, pahimmillaan joulutontuiksi, ja viittailuja rasistisiin ryhmiin säästelty. Ehkä Lehtola henkilökohtaisestikin haluaa nuo unohtaa?

  https://yle.fi/uutiset/3-10651139

  VastaaPoista
 17. Lehtolan mainitsema peräpohjalaisuus tuntuu aivan vieraalta käsitteeltä. Outoa olisi, jos metsälappalaisilla/-saamelaisilla ei olisi ollut itsestään käytössä omakielistä nimitystä "saamelainen". Ainakin paikannimistä "Sombio" ja "Somuskoiit" entisen Sompion alueelta sekä "Somanperä" ja "Somustenperä" Kuusamossa viittaavat omakieliseen sanaan. Venäjän ja Ruotsin virkamiehet käyttivät veronkannossaan "metsälappalainen "-sanaa ja samalla tavoin kirjoittivat myös "tunturilappalaisista". He eivät käyttäneet "saamelainen"-sanaa.

  VastaaPoista
 18. Joku on lukenut Joonan väitöskirjan, kun pitää tulla Inarilaisen viesteihin ilkkumaan, olisihan joku niistä YK-valittajista. Voipi vastaavasti myös kysyä, koska sopis aloittaa niiden maiden palauttaminen oikeille omistajille?

  VastaaPoista
 19. Näin puolustusministeri Jussi Niinistö kommentoi Martin Scheininin toimintaa:
  "Kun julkisessa tehtävässä on, täytyy itse kunkin hieman ottaa iskuja vastaan, jos niitä jakeleekin", Niinistö perustelee blogitekstiään. Puolustusministeri arvostelee yhä kovemmin sanoin tiedustelulakeja kritisoineita perustuslakiasiantuntijoita. Erityisen voimakkaasti hän hyökkää professori Martin Scheininiä kohtaan. Tiistaina julkaistussa blogitekstissä Niinistö nosti esiin Scheininin taustan Suomen kommunistisessa puolueessa ja Turun akateemisessa sosialistiseurassa.
  Hesarissa julkaistu Niinistön kommentti Scheininistä kertoo meille saamelaisille minkälaisen asiantuntijan kanssa olemme tekemisissä. Siksi suosittelen etäisyyden ottamista esim. YK:n ihmisoikeuskomitean ratkaisuun. Itse teen sen nyt ilmoittamalla sanoutuvani irti käräjien YK:n ihmisoikeuskomitean kannanotosta. Saamelaisena äänestäjänä en hyväksy tällaista ulkoparlamentaarista, äänestäjien selän takana tapahtuvaa toimintaa. Suomeksi sanottuna epädemokraattista toimintaa. On pakko kysyä: Onko käräjien poliittisella johdolla valta noussut hattuun kun äänestäjiä yritetään harhauttaa?
  Saamelaiterveisin
  Jouni Kitti

  VastaaPoista
 20. Kari Kyröä ei mainita saamelaiskäräjien entisen tai nykyisen puheenjohtajan YK-valituksessa nimeltä, mutta valitusten teksteistä ilmenee yksiselitteisesti että hän muodostaa valittajien mielestä pahimman kiven heidän kengässään. Kyrö sai vaaleissa kolmanneksi suurimman äänimäärän (189) ja hävisi äänimäärässä eniten ääniä keränneelle Sanila-Aikiolle vain 1 (yhdellä) äänellä. Puheenjohtaja on ilmoittanut, että hän ei asetu lähestyvissä vaaleissa ehdokkaaksi. Silti ei ole perusteetonta nähdä hänen valitukseensa sisältyvissä nimenomaan Kyröön kohdistuvissa muotoiluissa yritys puukottaa poliittista kilpailijaansa selkään. Käräjien puheenjohtaja on käräjähallituksen valtuuttamana valittanut YK:lle vaatien vaaliluettelon puhdistamista ja siihen ottamisen rajoittamista vain hallituksen hyväksymiin saamelaisiin. Tulee mieleen tilanne jossa hallitus valitsee kansan.

  Sanila-Aikion avustajana YK-valitusasiassa toimi ja toiminee edelleen professori Martin Scheinin. Mitä tulee Scheininin menneisyyteen kommunistisen opiskelijaliikkeen aktiivina ja peräti puolueen keskuskomitean jäsenenä en korostaisi sitä liikaa. Jos Scheininin omiin sanoihinsa on uskoinen, hän on jo yli 30 vuoden ajan nähnyt asiat toisesta näkökulmasta. Silti Scheininin menneisyyskin on hyvä pitää mielessä ja jopa esillä, erityisesti jos on havaittavissa piiloyhteyksissä hänen varhaisemman ajattelunsa ja hänen tänä päivänä edistämien saamelaiskäräjien vaatimusten välillä. Tällainen voisi olla marxilaisen historiakaavan korostaman primitiivitsen yhteisöjen "alkukommunismin" ja saamelaiskäräjien ajaman kolektiivisen maanomistuksen ja -hallinnan välillä.
  Olen itse yrittänyt korostaa, että Scheinin on ansioitunut kansainvälisesti ihmisoikeuksien asiantuntijana. Yksityiskohtaisesti en tätä puolta hänen toimissaan tunne. Olkoon Scheinin maailmankatsomus kuinka muuttaunut tahansa, on ilmeistä että hän ei osaa päästää irti uransa alkuvaiheissa omaksumistaan katsantokannoista saamelaisasioissa. Suola, jonka makuun hän pääsi nuoruutensa Lapissa, janottaa yhä, ja valitettavasti hän hyödyntää YK:n palveluksessa hankkimiaan kontaktejaan ja kokemustaan saman saamelaisnationalistisen liikkeen palvelemiseen jota hän palveli jo Angelin maaoikeusjuttujen aikoihin. Noista vuosista liike on muuntunut ja saanut tuulta siipiensä alle kansainvälisestä alkuperäiskansaliikkeestä ja lentää korkeammalla kuin koskaan. Oikeusministeri toisensa jälkeen on ollut sen panttivankina ja ministeriö sen laajennettuna etäsihteeristönä. Maan hallitukset ovat sitä palvelleet ja sen edessä kiemurrelleet, vuoroin pokkuroiden, vuoroin jarrutelleen. Kohta sen edessä taipuu taas pääministeri ja hallitus, ja hallituksen esityksiä käsitellessän eduskunta. Kohta KHO tekee vielä yhden käännöksen vääntäen, ruotien ja käännellen sen perusteita lähes yhtä taidokkaasti kuin kansainvälistä tunnustusta nauttivista ansioituneista ihmisoikeusasiantuntijoista koostuva YK:n ihmisoikeuskomitea ajankohtaisissa Suomea kosekvissa päätöksissään.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Pieni täydennys Scheininin "esihistoriaan" näissä nk. saamelaiskiistoissa. Hän käräjöitti jo ennen Angelin tapauksia muutamaa saamelaista Miehaminmaan alueen hakkuita vastaan. Hävisi sen YK-retkensä ja haki sittemmin revanssia Angelissa. On myöhemmin mm. jaotellut saamelaistenkin ihmisoikeuksia arvokkaampiin ja vähemmän arvokkaisiin. Näin kun verrattiin saamelaista poromiestä ja saamelaista metsuria. Tällaiset heitot ihmisoikeusjuristilta ovat olleet omiaan herättämässä pohdintoja kyseisen henkilön ajattelusta ja sidoksista.

   Poista
 21. Oikaisenpa saman tien itse kirjoituksessani olleen virheen. Eniten ääniä vaaleissa, 205, keräsi Anu Avaskari. Tiina Sanila-Aikio sai 190 ääntä eli (paras ottaa laskuri esille) eli 15 vähemmän.

  Jos saamelaiskäräjät vaaleineen olisi satu, siinä olisi ehkä tällaisia kohtia: Olipa kerran kaukana Pohjoisessa valtakunta, jota hallitsi nuorempi kuningatar, joka kuitenkin koko ajan tiesi, että todellinen äänikuningatar oli häntä vanhempi nainen. Tätä ei hallitseva kuningatar voinut sietää. Vaikka äänikuningatar oli hallitusasioissa kokenut ja viisaana tunnettu, nuorempi kuningatar ei ottanut häntä salaiseen neuvostoonsa, joka yleensä kokoontui linnan tornin tarkoin vartioidussa kamarissa.
  Suureen neuvostoon äänikuningatar kuitenkin oli pakko päästää. Äänikuningatar oli tavoiltaan hiljainen ja käytökseltään hillitty, mutta nuorta kuningatarta tämä vain suututti ja pelotti. Lisäksi äänikuningatar oli sitkeää sorttia siinä, että kun hän oli asioista eri mieltä, hän kyllä sen sanoi. Ei huutanut, ei meuhkannut, mutta pyysipähän vain kirjuria merkitsemään ylös sen, miten asioita tulisi hänen mielensä mukaan hoitaa. Siksipä häntä ei päästettykään torniin, kun pikkuneuvosto kokoontui neuvomaan kuningatarta valtakunnan tärkeissä asioissa ja suunnitelemaan miten missäkin asiassa seuraavaksi toimitatisiin.
  Jospa valtakunnan asiat olisivat sujuneet niin kuin niiden pitäisi että kansa olisi pysynyt tyytyväisenä ja rauhallisena... Mutta kun ne eivät sujuneet. Nuorempi kuningatar ymmärsi kyllä syyttää siitä äänikuningatarta. Silti hän mietti päivät pääksytysten, ja usein myöas öitä myöten, miten hän pääsisi eroon äänikuningattaresta. Saman tien jos vielä pääsisi eroon vanhasta neuvonantajasta, joka oli vasta ängennyt mukaan suureen neuvostoon... Sinne vain oli tupannut, vaikka pikkuneuvosto oli pannut kaikin voimin vastaan. Lopulta valtakunnanhallinnon suurtuomari on määrännyt että ukko on kelpuutettava neuvoston vaaleihin, ja eikä se peijakas ollut kerännyt ääniä niin että niitä oli vain yksi vähemmän kuin nuorella kuningattarella itsellään. Hävytöntä sellainen!
  Silloinpa joku kuiskasi nuoremman kuningattaren korvaan, että kyllä se apu löytyy. OLi kirjoitettava kirje, ankara syytöskirjelmä, ja lähetettävä se meren yli valtakuntien kokouksen komitealle. Kirjeen voisi vaikka laittaa jonkun nuorukaisen tai neidon mukaan, nehän matkustelivat ahkerasti sillä suunnalla. Mutta mistäpä löytyisi kirjeen kirjoittaja? Siihen tarvittiinkin todellinen velho.
  Näissä mietteissä kuningatar huomasi, että keskiyöhän tässä olisi pian käsillä. Silloin kuningattaren tornikamarin savupiipusta alkoi kuulua outoa myrskyn henkäilyä. Lehahdus puhalsi kynttilät sammuksiin.
  Kuningatar ei kuitenkaan pelännyt. Nyt hän tiesi, kuka auttaisi häntä syytös- ja valituskirjeen laatimisessa. Ja siitä tulisikin sellainen kirje, että lopulta valtakunnanhallinnon suutuomari ryömisi hänen luokseen ja nuolisi hänen kultakenkiään, ja Etelämaan presidentti kättelisi häntä kauniisti ja maireasti hymyillen. Näissä tunnelmissa kuningatarta rupesi laittautumaan yöpuulle. Mielessään hän päätti, ettei hän kauan näitä hallitsemistouhuja jatkaisi, mutta ellei häntä muutsa muistettaisi ja kiitettäisi, niin ainakin siitä, että hän karkoitti Äänikuningattaren porukoihin lyöttäytyneen vanhan neuvonantajan koko omasta valtakunnastaan. Ei nyt ihan sen rajojen ulkopulelle, mutta alamaisen oikeudet ukko kuitenkin menettäisi. Äänikuningatar oli kyllä kovempi luu, mutta eiköhän sekin nöyrtyisi jatkossa. Näissä rauittavissa ajatuksissa kuningatar laski kruununsa yöpöydälle ja vaipui vihdoin uneen.

  VastaaPoista
 22. Tällaisen tiedotteen ovat neljä saamelaiskkäräjien jäsentä antaneet 21.2.2019 julkisuuteen:

  Tiedote koskien YK:n ihmisoikeuskomitean suositusta Suomelle


  Irtisanoutuminen YK:n ihmisoikeuskomitean päätöksestä 1.2.2019

  Päätös ja päätöksen tueksi annetut asiat ovat yksipuolisia ja perustuvat puutteellisiin tietoihin. Asiaa ei ole käsitelty Saamelaiskäräjien yleiskokouksessa. Toteamme, että Suomen saamelaiskäräjien vaalilautakunnan ja hallituksen rikkoneen saamelaisten ihmisoikeuksia ja itsemääräämisoikeutta jättämällä osan saamelaisista äänestysoikeuden ulkopuolelle, joka on keskeinen kansalaisoikeus.

  Suomen saamelaiskäräjät ei edustaa lainsäädännöllisen turvan ja budjettinsa takia sellaista uhanalaista joukkoa, joka tarvitsee suojaa omia saamelaisryhmiä vastaan. Painotamme, että KHO on todennut Suomen saamelaiskäräjien vaalilautakunnan ja hallituksen toimenpiteet laittomiksi. Jatkossa tarvitaan edelleen KHO valituskanavaa eli kyseessä on demokratian toteutumisen valvonta. Ihmettelemme myös kansainvälistä YK-elintä, joka varsin yksipuolisella tietämyksellä ajattelematta asiaa maailmanlaajuisesti lähtee lobattuna lausumaan asiasta ajattelematta kauaskantoisia seurauksia uhanalaisille alkuperäiskansoille.

  Ihmettelemme lisäksi Tiina Sanila-Aikion yksilövalitusta, jonka hän on tehnyt yksityishenkilönä. Hän on saanut tietoonsa asioita ja asiakirjoja saamelaiskäräjien puheenjohtajan toimessaan. Siihen meillä muilla edustajilla ei ole mahdollisuutta. Hän on käyttänyt luottamushenkilöasemaansa yksilölliseen hyötyyn tässä asiassa. Hän ei edusta saamen kansaa yksilönä eikä hänellä ole meidän tukeamme tähän toimenpiteeseen.

  Lakimiehenä toimineen Martin Scheininin asema saamenkansan puolustajana on kyseenalainen. Hän on ilmaissut puolueellisuutensa jo 30 vuotta sitten. Tiina Sanila-Aikio on toimittanut kirjallisen vastauksen hänen toimistaan saamelaiskäräjien asiantuntijana.

  Keskeinen ongelma päätöksessä on se, että se ei perustu todelliseen tietoon tapahtumien kulusta. Kuten päätöksen sivulla 13 todetaan, päätös perustuu ainoastaan valittajilta saatuun informaatioon. Valittajat ovat henkilöitä, jotka ovat suhtautuneet saamelaisuuteen kapea-alaisesti. Valituksen kohteena olleita 93 henkilöä ei YK:n ihmisoikeuskomitea ole kuullut.
  Lukuisat saamelaiset eivät ole antaneet Tiina Sanila-Aikiolle valtuutusta esiintyä koko saamenkansan nimissä yksityishenkilönä tekemässään valituksessa, eikä myöskään saamelaiskärjien hallitus ole siinä asemassa jotta se olisi voinut vuonna 2015 valtuuttaa yksityishenkilön käyttämään tietosuoja-aineistoa henkilökohtaisessa valituksessaan.
  Saamelaiskäräjien jäsenet
  Kari Kyrö
  Anu Avaskari
  Pigga Keskitalo
  Tanja Sanila

  VastaaPoista
 23. Neljä saamelaiskäräjien jäsentä on sanoutunut irti käräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikion sooloilusta tässä YK:n ihmisoikeuskomitean ratkaisuun johtaneesta prosessissa. Näiden neljän käräjien jäsenen kannanotto osoittaa, että demokratia sittenkin toimii jollakin lailla.

  Valitettavasti tällaisella kaksoisroolilla, jossa maailmalla puhutaan toista ja täällä toista osoittaa miten käräjät kaivaa itselleen hautaa. Tiina Sanila-Aikion toimintaa osoittaa miten romahtamisen merkit ovat jo erittäin vahvat. Pelätään kasvojen menetystä, eikä aiheetta. Euforia estää näkemästä todellisuuden. Toimittajat ja saamelaiseliitti eivät ole välittäneet tarkastella saamelaiskäräjien rasistisia näkemyksiä ja sitä saamelaista radikaaliliikettä joka toimii taustalla kulisseissa. Saamelaiskäräjien toiminta alkaa lähestyä rasismia, koska se suhtautuu vihamielisesti ja pyrkii eristämään lappalaiset samoissa yhteisöissä elävistä aitosaamelaisista. Empatia loistaa poissaolollaan rasistisista lausunnoissa joita käräjien entinen ja nykyinen johtaja jakelee ympäri maailmaa, viimeksi YK:n ihmisoikeuskomitealle.

  Monet lappalaiset puolustavat olemassaoloaan tänään sinnikkäästi. Heidät on hylännyt saamelaiskäräjät ja Suomen valtio. Kun saamelaisten kansallinen identiteetti on vahvistunut itsehallinnon seurauksena, ovat lappalaisten poliittiset oikeudet tähän verrattuna kulkeneet taaksepäin. Kaiken tämän lappalaisvastaisen politiikan seurauksena lappalaisten kansallistunne ja itsetietoisuus on kuitenkin voimistunut ja lappalaiset tavoittelevat yhä näkyvämmin omapohjaista alkuperäiskansastatusta päästäkseen irti saamelaiskäräjien kahleista.

  Aitosaamelaisessa propagandassa rotu ja etninen alkuperä ovat edelleenkin tärkeimpiä asioita lappalaisten vastaisessa taistelussa. Tällainen politiikka pitää uskaltaa ja jaksaa kyseenalaistaa. Lappalaisten on jatkuvasti puolustettava kansalaisoikeuksiaan, kuten perus- ja ihmisoikeuksia. Tiina Sanila-Aikion menestys lappalaisvastaisessa YK-valituksessaan näyttää ja opettaa, että myös lappalaisten on vaadittava poliittisia oikeuksiaan ja alkuperäiskansaoikeuksiaan YK:ta myöten. On kuitenkin huomattava, että YK:n ihmisoikeuskomitea on vasta viime käden valitusaste, johon voidaan vedota vasta kun kotimaiset keinot saada oikeutta on hyödynnetty loppuun oikeutta saamatta. Tässä onkin tämän Tiina-Sanila-Aikion sooloilua koskevan prosessin ongelma, josta on syytä avoimesti puhua. Väitän, että kun tämä ymmärretään laajemmin, niin joudutaan kysymään, mihin oikeastaan käräjien kaltaista elintä tarvitaan? Nyt se aika alkaa olla käsillä.

  Lappalaiset eivät ole valtion tukemina järjestäytyneitä kuten saamelaiset. Heillä ei ole samanlaisia puolestapuhujia kuin saamelaisilla. Saamelaiskäräjien vihapuheet ovat johtaneet kehitykseen, joka on siirtynyt hallitustasolle. Suomen valtio suhtautuu lappalaisiin niin kuin näitä ei olisi, ja lappalaisten puuttuviin alkuperäiskansa oikeuksiin täysin välinpitämättömästi ja silmänsä sulkien. Aitosaamelaiset vievät hallitusta toisensa perään kuin pässiä narusta. Tällä kertaa vuorossa on Sipilän hallitus ja sen oikeusministeri, vaalien jälkeen ilmeisesti taas uusi hallitus ja uusi ministeri.

  VastaaPoista
 24. The Guardianin reportaasin kommenteissa ehdittiin ennen kommentoinnin sulkemista kysellä mm. miten saamelaiset voivat elää nykyajassa ottamalla luonnosta vain sen mitä tarvitsevat - ei enempää. Eipä tosin Seurujärven poika tainnut kertoa paljonko se tarve noin määrällisesti on ollut eikä toimittaja huomannut katsoa ympärilleen.
  Tiina taas kertoi surullisen tarinan kuinka Suomi vei saamelaisilta ensin uskonnon, demokraatisen kyläjärjestelmän, maat ja nyt aikoo vielä rakentaa rautatienkin. Erityisesti kiinnittyi tuo Tiinan huoli saamelaisen demokratian menettämisestä. Sitähän hän on kyllä omillakin ponnisteluillaan pyrkinyt elvyttämään saamelaiskäräjien toteuttamassa itsehallinnossa, käräjien puheenjohtajana.

  https://www.theguardian.com/world/2019/feb/23/battle-save-lapland-want-to-build-railroad

  VastaaPoista
 25. Väärä lakki havaittu Oulussa ja kantajakin ilmoittautui…

  https://twitter.com/TereSammallahti/status/1099772330866368514

  Voi sitä itkun, pöyristyksen ja uhriutumisen määrää, Suohpanterrorkin olisi kateellinen.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Tuo Oulun sinisilmäinen saamen neito se jaksaa hämmästyttää. Tekee kyllä vakuuttavaa työtä saamelaisuuden ja saamelaiskulttuurin ymmärtämisen vähentäjänä. Omassa kuplassaan saattaa olla kovinkin sankari?

   Poista
  2. Uusi päivä ja uusi suuttumuksen kohde OIKEESTI. )

   https://twitter.com/PetraLaiti/status/1100411853635706885

   Olisi Yle myös voinut etsiä jonkun todella vanhentuneen esimerkin oppimateriaaleista kuin jonkun Pluton statuksen muuttumisen, maailmankaikkeudessa kun nyt ei 20 vuodessa ole niin paljon muuttunut, että oppikirja pitäisi uusia ainakaan peruskoululaiselle. Mutta kun valittaa pitää…

   Poista
 26. Guardianin toimituksen tiedossa on viimeistään sen saamien kommentien perusteella että jäämerenrata-hanke pantiin jäihin reippaasti ennen artikkelin julkaisemista. Rataprojektin jäihin paneminen ei tietenkään merkitse ettei sitä otettaisi esille myöhemmin. Silti sen jäihin pano on aolennainen tieto. Jospa vaikka uutisasioissa aina valpas ja nopea Pirita olisi huomauttanut asiasta toimitukselle, eikä vain jakanut linkkiä artikkeliin (mistä sinänsä kiitos). Artikkeliin olisi voinut vaikkapa liittää pienen erillisen jälkikaneetin, mutta mitään sellaista ei juttuun ole ilmaantunut. Nettijutun korjaaminen tai varustaminen jälkihuomautuksella on erinomaisen helpoa, mutta nix. YLE Sápmikin näkyy jälkitäsmentävän juttujaan, ja ettei sitä vain olisi tapahtunut jo edellisen päätoimittajan aikana. Journalistipiireissä yleisesti tunnettu vanha sanonta kuuluu "tarkistaminen on pilannut monta hyvää juttua".

  VastaaPoista
 27. Täytyypä tässä oikein tarkistaa että kuka on Guardianin jutussa lausunut sen otsikkoon nostetut vahvahduttavat sanat "Ensin he veivät uskonnon. Nyt he haluavat rakentaa rautatien". Jotenkin sävy tuntuu tutulta. Olisiko kyseessä itäsaamelaisen sadunkerrontaperinteen nykyaikaisista ilmentymistä?

  VastaaPoista
 28. Juuri Kemin Lapin saamelaisia koski tuo uskonnon ja siitajärjestelmän (sekä kielen) tuhoaminen 1600-1700 - luvulla, ja sen varjolla aidot saamelaiset taas uhriutuvat. Meitäkö syyllistetään myös Venäjän ja Norjan virkakoneiston virheistä?

  VastaaPoista
 29. Liitänpä tämän saamelaiskäräjien jäsenten kirjeen tännekin:

  We resign from the UN Human Rights Committee decision - the Finnish Sámi Parliament Electoral Commission and the Government have violated the Sámi human rights
  We resign from the UN Human Rights Committee's decision (1.2.2019). The decision and the things that support it are one-sided and based on inadequate information. The issue has not been addressed by the Finnish Sámi Parliament Assembly.
  The Finnish Sámi Parliament Electoral Commission and Government have violated the Sámi human rights and sovereignty by leaving part of the Sámi outside the right to vote, which is a fundamental civil right.
  Because of their legal security and budget, the Sámi Parliament does not represent a threatened group that needs protection from its own Sámi groups. The Supreme Administrative Court of Finland has found illegal actions by the Finnish Sámi Parliament Electoral Commission and the Government. In the future, there is still a need for The Supreme Administrative Court of Finland appeal channel, which is to monitor the realization of democracy. We wonder about the international UN body, which, with one-sided knowledge of the matter worldwide, is lobbied to speak out without thinking of the causal consequences for endangered indigenous peoples.
  We also wonder about the Sámi Parliament president Tiina Sanila-Aikio's individual complaint that she has made as a private individual. He has learned things and documents in his work as President of the Sámi Parliament. We do not have the opportunity for other representatives to do so. She has used her personal position for personal gain in this matter. She does not represent the Sámi people as an individual and we have no support for this measure.
  The position of lawyer Martin Scheinin as a defender of the Sámi people is questionable. He has been biased 30 years ago. Tiina Sanila-Aikio has provided a written answer on her actions as an expert in the Sámi Parliament.
  The key issue in the decision is that it is not based on real knowledge of the course of events. The decision is based solely on the information received from the appellants. The appellants are people who have taken a narrow view of the Sámi. The 93 people complained of have not been heard by the UN Human Rights Committee.
  Numerous of Sámi have not given Sanila-Aikio the authority to act as a private individual in the name of the entire Sami people, nor is the Sámi Parliament Government in a position to authorize an individual to use personal data in her personal complaint.

  The members of the Finnish Sámi Parliament.

  Kari Kyrö, Anu Avaskari, Pigga Keskitalo and Tanja Sanila

  VastaaPoista
 30. Kun katsoo yleisradion saamelaistoimituksen toimintaa alkaa hävettää. Saamelaiskäräjien jäsen Kari Kyrö on otettu aiheetta maalitauluksi, ikään kuin hän olisi kaikkien saamelaisten ongelmien aiheuttaja. Tämä osoittaa, että saamelaisradion toimittajat ja saamelaispoliitikot eivät ole välittäneet tarkastella saamelaiskäräjien rasistisia näkemyksiä ja sitä saamelaista radikaaliliikettä joka toimii taustalla kulisseissa. Saamelaiskäräjien toiminta lähestyy rasismia, koska se suhtautuu vihamielisesti ja pyrkii eristämään inarinsaamelaiset samoissa yhteisöissä elävistä aitosaamelaisista. Empatia loistaa poissaolollaan rasistisista lausunnoissa joita käräjien entinen ja nykyinen johtaja jakelee ympäri maailmaa, viimeksi YK:n ihmisoikeuskomitealle.

  Tiedän, että Kari Kyrön lisäksi monet inarinsaamelaiset puolustavat olemassaoloaan tänään sinnikkäästi. Heidät on hylännyt saamelaiskäräjät ja Suomen valtio. Kun saamelaisten kansallinen identiteetti on vahvistunut itsehallinnon seurauksena, ovat inarinsaamelaisten poliittiset oikeudet tähän verrattuna kulkeneet taaksepäin. Kaiken tämän lappalaisvastaisen politiikan seurauksena inanrinsaamelaisten kansallistunne ja itsetietoisuus on kuitenkin voimistunut ja he tavoittelevat yhä näkyvämmin omapohjaista alkuperäiskansastatusta päästäkseen irti saamelaiskäräjien kahleista. Siitä on hyvänä esimerkkinä Veikon blogissa julkaistu englanninkielinen vetoomus kansainväliselle yhteisölle.

  Se on nähty, että porosaamelaispoliitikkojen päätavoitteena on omien ja heidän liittolaisten kolttien/pohjoissaamelaisten etujen ajaminen ja inarinsaamelaisten oikeuksien ja äänen tukahduttaminen. Tällainen vallan keskittäminen ei tuo turvallisuutta inarinsaamelaisille, vaan lisää saamelaisen itsehallinnon mielivaltaista sortoa ja saamelaisten ja inarinsaamelaisten välistä kamppailua alueella. Tähän on jo korkea aika puuttua. Annan suuren arvon näille neljälle saamelaiskäräjien jäsenille, jotka irtisanoutumisellaan osoittavat kunnioittavansa ihmisoikeuksia ja Suomen perustuslakia.

  Jouni Kitti

  VastaaPoista
 31. Citysaamelaisnuorten feikkilakkijahdista tuli mieleen mikä on aikanaan ansiokkaan City sámit-yhdistyksen tilanne?
  On ollut kovin hiljaista vuoden 2013 silloisten johtohenkilöiden epäiltyjen väärinkäytösten selvittelyssä. Pari, kolme vuotta sitten yhdistyksen kokouksissa päätettiin antaa asia poliisille. Mitään ei liene tuon jälkeen kuulunut, lieneekö opetusministeriö painanut asian villaisella. Yhdistyksen tilanteesta huolestuneet ovat pohtineet yhteydenottoa eduskunnan oikeusasiamieheen.
  Opetusministeriö lienee lopettanut yhdistyksen rahoituksen. Yhdistyksen Porintiellä oleva tila on lakkautettu ja kielipesä ja sekä muu saamen opetukseen liittyvä toiminta siirretty Helsingin kaupungille. Jäsenistölle ei ole tiedotettu missä mennään.
  Parhaillaan ollaan etsimässä henkilöitä, jotka ottaisivat tehtäväkseen City sámit-yhdistyksen tilanteen selvittämisen. Tuolla selvittämisellä nähdään olevan tarve ja yhteys lähestyviin saamelaiskäräjävaaleihinkin eli millaisia henkilöitä citysaamelaisten suunnasta ollaan asettamassa vaalien ehdokkaiksi ja edelleen ehkä hakeutumassa saamelaiskäräjillä johtotehtäviin.

  VastaaPoista
 32. Muistan lehdestä lukeneeni, että yhdistyksen rahojen käytön tarkastuksessa kirjanpitoon jäi 20 000 euron epäselvyys. En ole nähnyt tietoa, kuka on korvausvelvollinen.

  VastaaPoista
 33. Ajattelin edellä mainittua linkkiä seuraten tarkistaa mistä ja mitä tuolla on twiitattu, mutta suureksi yllätyksekseni koin aivan uuden elämyksen: tunnettu päivystävä saamelaisaktivisti on jossain vaiheessa blokannut vaatimattoman persoonani eli estänyt minua lukemasta hänen twiittejään. En edes pysty palauttamaan mieleen mistä hyvästä olisin tämän ansainnut. Mitähän tähän sanoisin?
  Bästä - - -, om du ser de här, så sitt i din blockbubbla alldeles i ro för mig, ja ska int stör dig. Ja blev rikit orolig senast när jag så hur du tala di sån i FN, så ta vara på dig själv och sköt om dig. Jag sku gärna halsa en kall öl för att Ishavsbanan las på is, men den sista Olvin som ja had kvar i kylskåpe gick redan.
  Samma på finska.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Blokkausta voi yrittää kiertää seuraavasti: Jos on kirjautunut Twitteriin oletusselaimella Explorer/Firefox, voi yrittää päästä henkilön sivulle toisen selaimen kautta. Osoite googlettamalla esim. Petra Laiti Twitter, tai copypastella. Itellä toimii noin, ei sitten pidä kirjautua Twitteriin omilla tunnuksilla tällä selaimella.

   Poista
 34. Kiitos neuvosta. En tainnut mainita kuka on minut blokannut...? Kokeilen tuota neua jos joskus tulisi erityisen suuri tarve yrittää kiertää joku blokkaus.
  Yritän kääntää tuon ruotsinkielisen viestini suomeksi. Se siis viittaa tähän Olvi-mainokseen:
  https://www.youtube.com/watch?v=HFxfV9bXn5g

  Parahin - - -, jos sie näjet tän, niin istu blokkikuplassas ihan rauhas mun puolest, mie en sua häiritte. Mie huolestuin tosissain viimeks ku mä näin siu puhuvan YK:ssa, nii että ota vaari ja piä huoli itestäs. Ois mukava avata kylmä olut sille että Jäämerenrata pantiin jäihin,mutta viimenen Olvi joka miul ol jääkaapis meni jo.

  Jospa joku kääntäis tämän sopivalle saamenkielelle, mutta lisäämättä loukkauksia, kun en sellaista tavoitellut.

  VastaaPoista
 35. Tiina Sanila-Aikio ja YK:n ihmisoikeuskomitea

  Lapin Kansassa 27.2.2019 julkaistu Tiina Sanila-Aikion haastattelu osoittaa yksiselitteisesti miten YK:n avulla Suomen hallitusta ja valtiojohtoa yritetään sitouttaa saamelaisjohdon lappalaisten jälkeläisia -inarinsaamelaisia- syrjivään politiikkaan. Joutuukin kysymään, muodostaako tämä Suomelle ongelman? Suomen kansallinen intressi on yksinkertaisesti siinä, että se pitää huolta omasta turvallisuudestaan, valtakunnan ja kansakunnan eheydestä ja yhteiskuntarauhasta. Siksi Suomen demokraattisesti valittu laillinen valtiojohto ei tee kiihkosaamelaisten tai muidenkaan ääriryhmien kanssa kauppaa heikentämällä kenenkään laillisia oikeuksia. Sellainen yksisilmäinen politiikkahan johtaisi lappalaisten jälkeläisten inarin -ja metsäsaamelaisten syrjimiseen, mikä antaisi oudon kuvan Suomen valtion toiminnasta.

  Virallisen Suomen suhde saamelaisiin ja moniin muihin vähemmistöihin on tähän asti ollut hyvin salliva. Lähtökohtaisesti se on ollut sitä, että saamelaisia ja muita vähemmistöjä tuetaan näiden pyrkimyksissä vaalia omaa kulttuuriperintöään ja identiteettiään. Olen sitä mieltä, että Suomen virallinen politiikka tulee vastaisuudessakin toimimaan tämän linja mukaisesti: provosoimatta, legaaliseen perinteeseen nojautuen ja turhia skandaaleja torjuen. Tässä suhteessa YK:n ihmisoikeuskomitean suositus tulee muodostamaan testin oikeusvaltiolle. Tiina Sanila-Aikion YK:lle toimittama kanne kyseenalaistaa perustuslakimme, solmimamme ihmisoikeussopimukset ja koko oikeusjärjestelmämme. Se on tietoisesti otettu askel meidän oikeusvaltion murentamiselle. Joten Tiina Sanila-Aikion toiminta on omiaan lisäämään jännitteitä ja ristiriitoja, joissa saamelaiskäräjät asettuu uhmaamaan eduskuntaa ja korkeimpia tuomioistuimia. Se on periaatteessa asettumista Suomen oikeuden yläpuolelle ja kansakunnan ulkopuolelle.

  Jouni Kitti
  Saamelaiskäräjien jäsen 1996-1999

  VastaaPoista
 36. Avoin kirje valtiosihteeri Paula Lehtomäelle
  Arvoisa valtiosihteeri Paula Lehtomäki
  Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelmaan on kirjattu tavoite saamelaiskäräjälain ajanmukaistamisesta ja YK:n Kansainvälisen työjärjestön ILO:n alkuperäiskansasopimuksen (ILO169) ratifioinnista. Saamelaiskäräjät on vaatinut ILO sopimuksen ratifiointia Suomessa koskemaan vain omaan äänioikeusluetteloonsa merkittyjä henkilöitä. Ratifiointi tällä perusteella on kiistanalainen. Kiistan aiheuttaa nykyisen saamelaiskäräjälain mukainen, pääosin kieliperusteinen määritys saamelaisuudesta, josta edelleen johdetaan alkuperäiskansaan kuuluminen Suomessa. Suuri osa lapinkylien alkuperäisten asukkaiden, lappalaisten jälkeläisistä jäisi tällä perusteella sopimuksen ulkopuolelle, koska saamelaiskäräjät on hyväksynyt vain osan heistä äänioikeusluetteloonsa. Tällaisella poliittisella ratkaisulla olisi erittäin kielteisiä vaikutuksia saamelaisten erilaisiin yhteistoimintaverkostoihin.
  Tutkija Tanja Joona on ehdottanut yleissopimuksen ratifiointia Lapin Yliopistossa 25.2.2012 esitetyssä väitöksessään (Joona, Tanja: ILO Convention No. 169 in a Nordic Context with Comparative Analysis: An Interdisciplinary Approach).
  Hänen esityksensä mukaan lähtökohta sopimuksen piiriin kuuluvista henkilöistä on tyystin erilainen kuin saamelaiskäräjien esittämä.
  Joonan mukaan ILO on ratkaissut asian selvästi sopimuksen 1. artiklassa. Vaikka artiklassa ei puhuta yksilöistä, vaan annetaan keskeiset tunnusmerkit alkuperäiskansalle, siitä voidaan johdatella myös tunnusmerkit joiden perusteella yksilö voidaan katsoa alkuperäiskansan jäseneksi. Sen mukaan alkuperäiskansaan kuuluu tai siihen tulisi kuulua henkilö, joka polveutuu alueen alkuperäisväestöstä, on säilyttänyt perinteisen kulttuurinsa tunnusmerkkejä ja tuntee itse olevansa alkuperäiskansaa. Itseidentifikaatiolle annetaan suuri merkitys. Kieli on merkittävä osa kulttuuria, mutta sitä ei tule pitää sen enempää alkuperäiskansalta kun sen jäseneltä ehdottomasti vaadittavana tunnusmerkkinä. Näin koska oman kielen menettäminen on alkuperäiskansojen ja sen jäsenten kohdalla ennemminkin sääntö kuin poikkeus. Suomessa voimassa olevasta saamelaiskäräjälaissa käytetty, kieliperusteesta johdettu määritelmä alkuperäiskansasta on ILO- sopimuksen 1. artiklan mukaan väärä. Määritelmä ei sovellu tarkoitukseensa, eikä tilanne parane saamelaismääritelmää entisestäänkin kaventamalla. Sen päättäminen, kuka kuuluu alkuperäiskansaan, tulee ILO-sopimuksen mukaan olla alkuperäiskansan oma asia. Päätöksenteon tulee kuitenkin tapahtua ”perinteiden mukaisesti”, eikä saamelaiskäräjät edusta perinteitä vaan on uuden ajan luomus. Lisäksi jäsenyyspäätöksiä koskee syrjintäkielto.
  Kuten tiedätte, oikeusministeriössä on ollut kiireellisellä aikataululla tehty ILO- sopimuksen ratifiointia ja saamelaiskäräjälain mahdollisia muutoksia koskevia selvityksiä. Kuinka minkään sopimuksen ratifiointia voidaan valmistella, kun on epäselvää ketä se koskee? ILO- sopimuksen 1. artiklan mukaan suuri osa lappalaisten jälkeläisistä kuuluu alueen alkuperäiskansaan. Heitä ei saamelaiskäräjälain ja ILOn sopimuksen ratifioinnin valmistelun yhteydessä ole kuultu. Oikeusministeriö valmisteli asiaa liian kapea-alaisesti, lähinnä saamelaiskäräjien johdon informaation varassa, jonka esityksen saamelaiskäräjät itse lopulta kaatoi. Ajaudutaanko tämän syrjinnän johdosta tilanteeseen, että saamelaiskäräjien äänioikeusluettelon ulkopuolelle jätetyt lappalaisten jälkeläiset joutuvat ihmisoikeuksiensa turvaamiseksi asioimaan suoraan kansainväliselle työjärjestölle ILO:lle? Sopimuksen 1. artiklan mukaan alkuperäiskansaan kuuluvina, heillä on siihen oikeus ja mahdollisuus.

  jatkuu...

  VastaaPoista
 37. ...jatkoa:

  Onko Suomi oikeusvaltio?

  • Suomi on oikeusvaltio. Saamelaiskäräjälain säännöksiin perustuvasta saamelaisuudesta seuraa kuuluminen alkuperäiskansaan. Saamelaiset tunnustetaan alkuperäiskansaksi Suomessa. Sen sijaan heidän verisukulaisiaan, suomenkielisiä saamelaisia syrjitään saamelaiskäräjälain säännösten perusteella ja niitä suomenkielisten saamelaisten vahingoksi tulkiten. ILO 169:n vastaisesti heitä ei lueta kuuluvaksi alueensa alkuperäiskansaan. Sillä tavoin syrjimällä heiltä riistetään identiteetti ja alkuperäiskansaoikeudet. Syrjintä on kielletty myös perustuslaissa ja rikoslaissa. Vetoan Teihin, valtiosihteeri Lehtomäki, pyytämällä keskeyttämään välittömästi nykyisin voimassa olevan saamelaiskäräjälakiin perustuvat ILO- sopimuksen ratifioinnin valmistelut. Sellainen tie kun ei johda osapuolten saamelaiskäräjien ja lappalaisten väliseen sovintoon.
  • Mikäli ILO-sopimuksen ratifiointi katsotaan tarpeelliseksi, uusi valmistelu on aloitettava sopimuksen 1. artiklan mukaisen alkuperäiskansa määrittelyn pohjalta.

  ILO-alkuperäiskansasopimuksen ratifioinnin valmistelussa on huomioitava:

  1. Lapin alkuperäisten asukkaiden, lappalaisten muinoin asuttamien lapinkylien alue on nykyistä saamelaisaluetta suurempi. Alueen laajuutta, sen asukkaita ja oikeuksia on selvitetty mm. useissa oikeusministeriön tilaamissa vuonna 2006 valmistuneissa tutkimuksissa; mm. Enbuske ja Nahkiaisoja, sekä myöhemmin Matti Enbusken väitöskirjassa Oulun Yliopistossa 2008, samoin Juha Joonan väitöskirja 2019.

  2. Jo vuonna 2001 oikeusministeriö tilasi Juhani Wirilanderilta lausunnon saamelaisten maaoikeuksista (8.8.2001 Lausunto maanomistusoloista ja niiden kehityksestä saamelaisten kotiseutualueella).

  3. Suomessa lukuisissa eri tutkimuksissa selvitetty Lapin asutushistoria on oikea lähtökohta selvitettäessä alueen alkuperäiskansakysymystä ja sen kansainvälisesti tunnustettuja oikeuksia, sekä mahdollista ILO-sopimuksen ratifiointia.

  4. Saamelaiset ja lappalaiset ovat Suomessa alkuperäiskansaa. Historia tuntee vanhan Lapin asukkaiden nimityksen lappalainen. Vasta 1900-luvun puolivälin jälkeen alkoivat muutamat alueelle tulleet, nykyiseen saamelaiskäräjien äänioikeusluetteloon kuuluneet ihmiset, käyttää nykyään yleistynyttä nimitystä saamelainen. Se on aivan eri asia kuin se ketkä yhtäjaksoisen polveutumisen perusteella kuuluvat alkuperäisväestöön. Ei ole mitään näyttöä siitä, että Saamenkielen puhujat, tai väestöryhmä, josta enää vain osa puhuu saamenkieltä, omistaisivat Ylä-Lapin maat, vedet ja muut luonnonvarat pelkästään oman tai esivanhempiensa kielen perusteella. ILO-sopimus ei luo uusia oikeuksia. Vanhojen oikeuksien selvittämisessä henkilön tai hänen esivanhempiensa kielellä voi olla merkityksensä, mutta lisäksi tarvitaan muita perusteita.

  5. Lappalaisten jälkeläiset ovat monien nykysaamelaisten verisukulaisia ja kuuluvat alkuperäiskansaan Suomessa. Heillä on asiassa suuri hätä ja he ovat suuttuneita. Heihin kohdistuva syrjintä on lopetettava. Heidät on nyt ja vastaisuudessa hyväksyttävä mukaan kaikkiin Suomessa valmisteltaviin alkuperäiskansaa koskevien lakien ja säädösten valmistelutyöhön täysivaltaisina alkuperäiskansan edustajina.

  6. Tämän vetoomuksen liitteenä on laatimani tilannearvio suomenkielisten saamelaisten oikeusasemasta Suomessa. Se osoittaa konkreettisesti sen, että rauhanomainen ratkaisu kiistaan löytyy ainoastaan tosiasioihin rakentuvasta tilanne- ja olosuhdeselvityksestä, josta nähdään mitä puutteita saamelaisten ja lappalaisten oikeustilassa yleisen ja näiden ryhmien keskinäisen yhdenvertaisuuden kannalta on olemassa.

  Helsingissä maaliskuun 4 päivänä 2019
  Jouni Kitti
  Saamenkielisen Sapmelas-lehden päätoimittaja (1980–1999)
  Saamelaisvaltuuskunnan jäsen 1973–1995
  Saamelaiskäräjien jäsen 1996–1999

  VastaaPoista
 38. Käräjäoikeus saamelaisten asialla?


  Monet saamelaiset ovat jo ehtineet riemuita siitä miten suuri asia saamelaisille on Utsjoen käräjäoikeuden 6..3.2019 päätös, jonka kuvitellaan tuovan saamelaisille vaurautta, taloudellista vakautta ja palauttamaan koko Ylä-Lapissa saamelaisväestön usko tulevaisuuteen. Mutta kannattaa silti arvioida sitä millaisesta kokonaisuudesta on kyse. Joten asiaa on hiukan taustoitettava.

  Tenojoen kalastuksesta on vuodesta 1873 lähtien säännelty Norjan ja Suomen välisellä kalastussopimuksella ja siihen sisältyvällä kalastussäännöllä. Tämä sopimus koskee vain rajavesistöä. Tenojoen sivuvesistöjen osalta on asetuksella annettu kalastussääntö, jonka avulla toteutetaan Tenon kalastussopimuksen mukaisia periaatteita lohen nousun ja lisääntymisen turvaamiseksi myös rajavesistöön kuulumattomien vesialueiden osalta.

  Sopimuksenteon kannalta ongelma on maiden erilainen sisäinen lainsäädäntö. Norjassa kalastusoikeus Tenolla kuuluu valtiolle. kun taas Suomessa kalastusoikeus kuuluu vesialueen omistajalle. Vesialueen omistajien joukossa on lukuisia saamelaisia ja suomalaisia yksityishenkilöitä. Kun vesialueiden rajat Suomessa on vasta viime vuosien aikana käydyissä rajankäyntitoimituksissa saatu selvitettyä ja niitä tämän vuoksi ei ole ollut tiedossa sopimuksista alun perin neuvoteltaessa, rakentuu Tenon kalastussäännön juridiikka pitkälti Norjan lainsäädännön varaan. Suomen puolelta asioista neuvoteltaessa uskottiin ilmeisesti valtion olevan huomattavasti suurempi vesialueen omistaja kuin sittemmin päättyneissä rajankäyntitoimituksissa osoittautui.

  Kalastuksen järjestäminen sekä kalakantojen hoito on sopeutettu yhteistoimintaan Suomen ja Norjan kesken kalastussopimuksen ja -säännön puitteissa. Luonnontilaisen Tenojoen kalakantojen hoito on siten ennen kaikkea koko lohen nousualueella tapahtuvan kalastuksen sopeuttamista kalastusedellytysten mukaiseen kestävään kalakantojen hyödyntämiseen. Sivujokiin pääuomasta nousevilla lohilla on merkittävä osuus koko joen lohenpoikastuotannossa. Näyttää siltä, että tätä ekologista kokonaisuutta käräjäoikeus ei ole tiedostanut. Itse en saamelaisena lähtisi kyseenalaistamaan tätä sopimusjärjestelmää, joka takaa lohenkalastuksen kestävän kehityksen. Kysynkin miksi sopimusjärjestelmän tämä kohta halutaan kyseenalaistaa? Onko taloudellinen hyöty saamelaisille niin suuri, että kannattaa ottaa riski?

  Tämä käräjäoikeuden Vetsikkojokea koskeva tuomio liittyy isompaan kokonaisuuteen eli koko Tenon lohikannan suojelujärjestelmään, jota nyt testataan muilla perusteilla kuin voimassa olevan kalastuslain ja Tenojoen kalastussopimuksen säännösten perusteella jne. Siksi on mielenkiintoista nähdä miten asia etenee ylimmissä oikeusasteissa ja mitä loppujen lopuksi jää käteen prosessista. Joten sitten kun asia on lopullisesti ratkaisu saattavat päätöksen heijastusvaikutukset olla merkittävät. Päätös sitten kun se joskus on saanut lainvoiman saattaa johtaa niiden 20 Suomen puolelta Tenoon laskevan sivujoen osalta uusiin käytäntöihin. Sillä saattaa olla myös merkitystä Norjan puolen sivujokien lohenkalastukseen. Käräjäoikeuden päätös on jo nyt Inarin puolella aiheuttanut keskustelua, koska sillä testataan myös Inarijärveen laskevien jokien taimenen suojelujärjestelmiä.

  Jouni Kitti

  VastaaPoista
 39. Inarin neiti twiittaa Kessin mökinvaltaajista: ” Kerran kolonisoija, aina kolonisoija.”

  Eiköhän kysymys ole kuitenkin ns. elämäntapaintiaaneista, oleillaan muiden kustannuksella ja jätetään paskat muiden hoidettaviksi.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Nää neidit elää omaa kuplaansa ja näkee sen läpi vain yhdestä reiästä.

   Poista
 40. Täältäpä löytyy sylttytehas ja sen pyörittäjä:
  https://www.siberiawilderness.org/

  Kun kaveri näkyy opastavan porukoitaan myös Hanti-Mansijskin suunnalla niin hetkittäin tekisi mieli toivottaa häntä kulkemaan Igor Djatlovin viitoittamaa suuntaa, mutta inhimillisyyden nimessä ei nyt kuitenkaan. Sillä retkikunnalla kun oli suoraan sanoen paskanen loppu:
  https://www.google.com/search?q=%22dyatlov%22&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj0m-_9-PzgAhUs_SoKHc20BNEQ_AUIDigB&biw=1198&bih=806

  VastaaPoista
 41. Tämä erämaaopas Baptiste Dulaar näkkyy käyneen Sajoksessakin:
  http://kirjastolehti.fi/artikkelit/lapissa-kirjaston-tyontekija-kokee-olevansa-matkailuopas/

  Kaipa opas ja hänen retkilleen osallistujat tarkoittavat pelkkää hyvää. Jonkun pitäisi vain opastaa opasta.

  VastaaPoista
 42. Tämä saamelaisten kalastusoikeuksia koskeva kirjoitus kannattaa lukea huolella:https://perustuslakiblogi.wordpress.com/2019/03/12/heta-elena-heiskanen-lapin-karajaoikeuden-ihmisoikeustuomiot-turvaavat-saamelaisten-kalastusoikeudet/

  VastaaPoista
 43. Noinkohan käy, että saamelaiskäräjät esittää kohta Espanjallekin vaatimuksiaan alkuperäisimpien perintömaittensa ryöstämisestä? Tässä olinkin ihmetellyt mikä pani ne iberialaiset könyämään pohjoiseen pitkin Fennoskandian jäistä vapautunutta rannikkoa ja kyselemään raition töitä viikinkipomo Ottarilta. Nykyaikanakin näyttää tuo kansainvaellus painittuvan nuoriin miehiin.

  https://yle.fi/uutiset/3-10695645

  VastaaPoista
 44. Angelin kylää uhkaa tuho, sveitsiläinen pankkiiri nimittäin aikoo rakentaa sillan joen yli.

  ”Norjan Saamelaiskäräjillä ei ollut mitään huolenaiheita siltahankkeesta tai sen vaikutuksista saamelaiseen kulttuuriin tai maisemaan.”

  Suomen Saamelaiskäräjillä sitä vastoin on, paljonkin ja Siidalla myös, koska kulttuuri ja maisema.

  https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiV-KiN65vhAhUFwqYKHR63CAoQFjABegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fwww.ymparisto.fi%2Fdownload%2Fnoname%2F%257B86371E32-3B78-40E4-BF20-A1FA558760CE%257D%2F122674&usg=AOvVaw0cJc862YY4iZ0sVrdXcx03

  Lohikantakin on heikko ja poroaita mainittu, huoli ulottuu myös Norjan puolelle, varsinkin ”epäsuorat vaikutukset” huolettavat enemmän kuin norjalaisia. Teksti on pitkälti samanlaista kuin kullankaivuun valituksissa.

  Lisää aikuisen itkua lepopäivän ratoksi täällä:

  https://twitter.com/outilansman

  Joku suku nämäkin maat on pankkiirille myynyt ja saanut siitä käyvän hinnan, kauppakirjan rasitetodistuksessa tuskin on mainintaa Saamelaiskäräjistä rasitteena.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Norjan puolen kiinteistö 28/3 löytyy täältä:

   https://www.norgeskart.no/#!/?zoom=15&lon=925931.89&lat=7681267.33&project=seeiendom&layers=1003,1013,1014,1015&panel=searchOptionsPanel&markerLat=7681220.056340006&markerLon=925892.3462564622&sok=2021%2F28%2F3

   Suomen puolen 3 palstaa löytyy syöttämällä kiinteistön numero 148-407-100-0 Karttapaikan hakuun.

   Poista
 45. Samat sanat kuin edellisellä kirjoittajalla. Joku saamen suku lienee näilläkin mailla ensin rikastunut.

  VastaaPoista