maanantai 14. tammikuuta 2019

Vuosi 2019 - vaaleja demokratialla ja ilman?

Alkaneena vuonna Lapin ja erityisesti pohjoisimman Lapin kannalta pidetään parit mielenkiintoiset ja merkittävätkin vaalit. Huhtikuussa valitaan Helsingin Arkadianmäelle Lapin vaalipiiristä seuraavan kauden seitsemän kansanedustajaa ja syyskuussa uusi 21-jäseninen saamelaiskäräjät niin ikään seuraavaksi nelivuotiskaudeksi.
Suomen eduskuntavaalien demokraattisuutta ei auta kyseenalaistaa; siellä missä on eniten äänestäjiä, sieltä tulee myös suhteellinen edustajamäärä 200-paikkaiseen eduskuntaan. Lapin asioiden kannalta jakauma ei tietenkään ole kovin häävi, eikä varsinkaan, jos edustajat täältä ovat tosi paikan tullen hallituspuolueiden ”isojen poikien” joo-miehiä.
Viittaan edelliseen blogikirjoitukseeni ”Kaikkien mahalaskujen äiti”, mutta myös vaalikauden aiempiin tempauksiin kuten kirjoituksessani ”Kolmikanta saamelaiskäräjät, Metsähallitus ja kunta ei toimi”. Kun eduskuntaan pyrittäessä ääniä kalastellaan erilaisin vakuutteluin ja viestittelyin, ei niitä pitäisi kuitata lumeen sepittelemällä ja kannattamalla kummallisia äänestäjien identiteettiä, ihmisoikeutta ja kansainvälistä omaksuntaa polkevia tai heidän jo todennettuja erityisiä oikeuksiaan ohittavia ”kompromisseja”. Ei, vaikka ”oma” pääministeri olisikin saanut päähänsä saattaa edeltäjiensä vatuloinnit tuossa asiassa päätökseen ja pestannut vielä varmuuden vuoksi jollain YK-lennolla uskonveljensä ”etsimään totuutta, sovintoa ja mahdollisuutta tervehtymiseen” yksien osapuolten kanssa.
Nyt käynnistellyssä vaalikampanjoinnissa ”tuohon asiaan” eivät ole nämä mestarit viitanneet vielä sanallakaan. Koska puolueita on kuitenkin jo lähestytty kysymällä tuleviin hallitusneuvotteluihin liittyen niiden kantaa tulisiko saamelaiskäräjälain uudistaminen sekä ILO 169 -sopimuksen ratifiointi nostaa jälleen seuraavan hallituksen pöydälle, olisi tietenkin noin äänestäjien kannalta mielenkiintoista tietää millaisia evästyksiä pohjoiset edustajamme, tai sellaisiksi havittelevat, ovat puoluetoimistoihinsa antaneet. Vai ovatko mitään? Yhden puolueen osalta tiedän miten on evästetty.
Tokihan ilmastokysymys, petojen ”valtaisa” määrä ja vaarallisuus, vihreiden pöljyys sekä nyt viimeksi kuorossa tapahtunut herääminen pöyristelemään uudenlaisen miehisyyden kulttuurin kotoutumista Suomeen ovat aiheita, joilla pontentiaalisia äänestäjiä voi itsensä erinomaisuuden esittelyn ohella yrittää vokotella, mutta että jospa sittenkin ihan myös paikallisia, ihmisistä päin katsottuja huolia ja tarpeita voisi koettaa ottaa mietintään ja esille. Niitä petojakaan kun ei todellakaan täällä juuri vastaan kävele!
Olen nähnyt näiden nykyisten ”lapinpuolustajien” korostavan kuinka politiikka on joukkuepeliä - ja siis myös kompromisseihin taipumista. Tuo on ollut käypä selitys kautta aikojen ja myös kunnallispolitiikan saamattomilla. Kuten edellisessä kirjoituksessani muistelin, myös Jyrki KataisenAlexander Stubbin pääministerikaudella piti saada aikaan saamelaispolitiikan epädemokratian vahvistava laki sekä Suomen alkuperäiskansa-asian kansainvälisesti vääristävä sopimus, mutta silloin ”pelijoukkueeseen” kuului myös puolustajia. Nyt Juha Sipilän pelijoukkueen pelasti vain vastapuolen potku omaan maaliin.
Jos tulevien eduskuntavaalien muutosodotukset Lapin kannalta jäävät siihen putoaako hallituspuolue keskusta neljästä kolmeen paikkaan ja saako galluppien kärkeä lähestyvä kokoomus liittolaisineen yhden paikan sijasta kaksi, voisi saamelaiskäräjävaaleissa kai (teoriassa) odottaa suurempaa muutosta. Näin siksi, että myös saamelaisten parlamentin – ja erityisesti saamelaisjohdon sisäpiirin – toiminnasta on riittänyt kritiikkiä ja saamelaiskäräjävaalien hyvin alhaisen äänestysaktiivisuuden takia mahdollisuus muutokseen voi toteutua yksinkertaisesti uurnille menemällä.
Saamelaiskäräjien vaaliluetteloon hakeutuminen päättyi vuodenvaihteessa ja vaaliluetteloon merkityt saavat ilmoituksen äänioikeudestaan, vaaliluettelon nähtävillä oloajasta ja -paikoista ja muista vaalien toimittamiseen liittyvistä asioista postitse maaliskuussa 2019. Vaaliluettelo on nähtävillä 18. - 29.3.2019 ja siihen tehtävät oikaisuvaatimukset on toimitettava 12.4.2019 kello 16 mennessä vaalilautakunnalle. Vaaliluetteloon on automaattisesti merkitty vuoden 2015 käräjävaaleissa äänioikeutetut henkilöt.
Tulipa saamelaiskäräjävaaleihin uusia äänestäjiä tai ei, se lienee selvää, että kisa tienestiksi muodostuneista käräjien johtopaikoista tulee olemaan kova. Ja että nykyiset johtohenkilöt mahtavat pyrkiä tavalla tai toisella käymään kisaa keskenään, vaalien henkilökohtaisista äänimääristä välittämättä. Tietenkin varauksella, että käräjien kokoonpanoon todellakin kertyisi riittävästi demokratian kannattajia.
Saamelaiskäräjien epädemokraattisuuden kulmakivi, tasasuuret kuntakiintiöt, pysyivät ennallaan saamelaiskäräjälain uudistamisen kaaduttua. Saamelaispolitiikan muutoshalua luulisi kuitenkin löytyvän myös pohjoissaamelaisille ”pyhitetyissä” kunnissa. Kun saamelaiskäräjien tulisi edustaa kattavasti kaikkia saamelaisia, ei saamelaisuudesta ammatin tehnyt, saamelaisten nimissä valtaansa ja taloudellista asemaansa pöhöttänyt, ympäröivästä todellisuudesta eriytynyt eliitti ole tuon yhteisen edustamisen kannalta optimaalisin tapa. Se lienee jo nähty.
Saamelaiskäräjävaalien ehdokasasettelu on tehtävä 2.8.2019 mennessä. Kuinka moni nykyisistä käräjäedustajista jättäytyy syrjään jää nähtäväksi. Joitain lausahduksia siihen suuntaan on kuulunut, mutta aikapa tuon näyttää. Kuten jo osasin aiemmin ennakoida, käräjien nykyinen puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio ei aio tavoitella puheenjohtajuuden jatkoa. Onko tehtävänsä tehneellä koltalla mahdollisuuksia edes jonkinlaisille palkintopaikoille, sekin sitten nähdään.
Saamelaiskäräjävaalit toimitetaan 2.9. - 30.9.2019.

48 kommenttia:

 1. Veikon viimeisin kirjoitus sivuaa mielestäni myös saamelaiskäräjien tarpeellisuuta. Mielestäni saamelaiskäräjä on esteellinen toimimaan toisten asianosaisena perustuslaillisia oikeuksia koskevissa kysymyksissä. Siihen ei anna saamelaiskäräjälaki mandaattia. Näytöt käräjien toiminnasta ovat viimeinkin Suomen hallituksen tiedossa. Käräjien neuvotteluasema Suomen hallituksen kanssa sen viimeisten sähläysten jälkeen on heikko. Luottamus käräjien puolueettomuuteen on sen julkisten kannanottojensa johdosta vaarantunut.
  Seuraavassa perustelen tarkemmin kannanottoani.

  1. Alkuperäiskansojen yleissopimuksella ei ole määritelty yhdenkään valtion historiaa, sillä ei voida muuttaa historian kulkua eikä määritellä kansallisia olosuhteita.
  2. Ennen ratifiointiharkintaa valtion on määriteltävä, mikä on sen alueella asuva alkuperäiskansa ja mikä ei ole. Siten yleissopimusta ei voida ratifioida ilman että sen suhde muuhun perus- ja ihmisoikeussuojaan määritellään kaikkien osallisten ryhmien ja oikeuksien osalta ensin.
  3. Yleissopimus ei voi tuoda saamelaisille tai muillekaan mitään subjektiivisia oikeuksia johonkin toiseen ryhmään ja heidän oikeuksiinsa. Se ei voi viedä, vähentää tai heikentää kenenkään nyt olevia tai myöhemmin todettavia oikeuksia. Koko yleissopimus ei koske kenenkään yksityisiä oikeuksia. Kyse on yksin siitä, että valtio luopuu sille kuuluvasta vallasta päättää joistakin asioista. Perustuslain vuoksi nämä asiat eivät voi sisältää muun ohella lainkaan lainkäyttöä eikä lainsäädäntövaltaa.
  4. Jäljelle jää tietty muiden oikeuksia koskevan hallintovallan määrittely. Keskeinen edellytys on se, ettei muiden oikeuksia loukata. Valtion on määriteltävä ensin, mitä oikeuksia tai asemaa lappalaisvähemmistöllä on nykytutkimusten mukaan. Se voi merkitä, että lappalaisten osallistumisoikeutta on laajennettava. Tämä voi johtaa siihen, että kyse on kokonaan muusta kuin saamelaiskäräjiä koskevasta järjestelmästä.
  5. Yleissopimus ei synnytä tai luo yhtään uutta oikeutta. Näinhän menetteli Norja. Jos sellaisia oikeuksia ei ole valtio vienyt, sellaisia ei ratifioinnilla myöskään enää synny. Se ei luo myöskään oikeuksia niille, jotka ovat oikeuksistaan saaneet korvauksen. Toisaalta se luo erityisperusteen valtiolle palauttaa oikeuksia kaikille niille, jotka ovat sen toimesta niitä menettäneet. Tähänkin tarvitaan vielä paljon lisäselvityksiä.
  Vaikka edellä mainitut kysymykset ovat olleet vuosikausia käräjien eliitin tiedossa, mitään ei ole tehty näiden seikkojen selvittämiseksi. Kaikkea muuta asiaan kuulumatonta on kyllä selvitetty, mutta ei tätä kaikkia Ylä-Lapin asukaita koskevia kysymyksiä. Sopii kysyä miksi käräjät pyrkii torjumaan Wirilanderin ja Oulun yliopiston selvityksiä. Ne muodostavat perustelun myös perustuslain suojaamille oikeuksille.
  Siksi ihmettelen, miksi käräjät haluaaa tietoisesti hävittää - ei vain lappalaisen kansan vaan myös sen historian ja sukupolvien muistin. Yksipuolisilla vaatimuksilla pyritään katkaisemaan lappalaisten siteet menneisyyteen ja tulevaisuuteen. Lappalaiset ovat joutuneet lähes 20 vuoden ajan kertomaan Suomen poliittisille päättäjille todelliset faktat Suomen alkuperäiskansan muodostumisesta. Heille on annettu ymmärtää, ettei heidän kannattaisi enää jatkaa. Mutta siitä huolimatta he eivät ole luopuneet oikeuksistaan ja omasta historiastaan. Ja miksi niin pitäisi menetellä? Yhtään kestävää syytä on vaikea osoittaa.

  Jouni Kitti

  VastaaPoista
 2. Johan se on selvää, etteivät kansanedustajat jotka hulmuavat vähän joka paikassa ja asiassa ehdi eivätkä kykene paneutumaan asioihin. Kun hämmentää koko maan ja ulkomaidenkin kiistoja siinä unohtuvat omat äänestäjät ja oma alue. Paitsi tietenkin vaalien edellä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Mikä on kansanedustajan tärkein työväline? Vastaus: Selfiekeppi.

   Poista
  2. Minusta voisivat esitellä somessa naamaansa vaikka joka päivä, tai missä ovat hiihtäneet, mitä kokanneet tai milloin pieraisseet kunhan pitäisivät minulle tärkeissä asioissa vaalikaudellaan yhteyttä äänestäjäänsä. Loukkasi niin sanattomasti mm tuo Hallbergin työryhmässä suhmurointi, jota pidettiin piilossa mahdollisimman pitkään ja jossa kuitenkin tehtiin esityksiä minua syvästi koskevista asioista. Ja sitten vasta lopuksi tultiin kentälle niitä esityksiä puolustamaan ja vakuuttelemaan että usko pois on tämä hyvä asia vaikka sinut pyyhkäistäänkin historian unholaan. Halusin äänestää itselleni puolustajan, en puukottajan!

   Poista
  3. Inarilainen lehden artikkelista luin että Lohi pahoitteli Utsjoella vaalipuheissaan Hallbergin työryhmän esityksen torjumista s-käräjillä. Käsitin että Lohi ilmoitti myös vastustavansa utsjokelaisten mieliksi Lapista Norjaan suunniteltua uutta 400 kilovoltin sähkölinjaa. Kun tulee puhumaan Inariin niin vastustaa varmaan Jäämeren rautatien hanketta? Eikös hän ole kuitenkin Lapin liitossa puheenjohtaja?

   Poista
 3. Metsälappalainen kulttuuri ja sen edistäminen (KULTA)

  http://www.mdi.fi/kulta-hanke/

  Tammikuun puolessa välissä avautunut kysely kartoittaa tiettävästi ensimmäistä kertaa laajasti metsälappalaisten kokemuksia kulttuuristaan. Jos olet metsälappalainen tai metsälappalaisuuden asiantuntija, käythän vastaamassa sähköiseen kyselyyn osoitteessa:

  https://my.surveypal.com/KULTA.

  Kiitos!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Aihepiirin asiantuntijoille suunnatut kysymykset


   Kulttuuriset erityispiirteet

   Kuinka hyvin tunnet metsälappalaisen kulttuurin?
   0 = En tunne lainkaan 10 = Tunnen erittäin hyvin

   Mitä kautta metsälappalaisuus on sinulle tuttu?
   Voit vastata useampaan vaihtoehtoon
   Olen tutkinut aihepiiriä
   Olen perehtynyt aihepiiriin muussa työssä kuin tutkimuksessa
   Olen seurannut aihepiiriä yksityishenkilönä, esim. median tai tapahtumien kautta
   Tunnen metsälappalaisia henkilöitä
   Olen itse metsälappalainen
   En tunne metsälappalaisuutta
   Jokin muu, mikä

   Mitä metsälappalaisuus mielestäsi on?
   Kuvaile metsälappalaisuutta omin sanoin.

   Miten metsälappalaisuus näkyy metsälappalaisten arjessa tai käytännössä?
   Näkyy päivittäisessä elämässä perheen sisällä
   Näkyy päivittäisessä elämässä julkisesti
   Näkyy juhlapäivinä ja muissa erityistilanteissa
   On enemmän sisäinen kokemus
   Jokin muu, mikä

   Miten kuvailisit metsälappalaisten yhteisöä?
   Tuntevatko ja tunnistavatko metsälappalaiset toisensa?

   Mitkä ovat näkemyksesi mukaan metsälappalaisen kulttuurin erityispiirteitä?


   Toimenpiteet metsälapplaisen kulttuurin tukemiseksi

   Onko metsälappalaisen kulttuurin tukeminen mielestäsi tärkeää?
   Kyllä Ei En osaa sanoa

   Miksi metsälappalaisen kulttuurin tukeminen mielestäsi on tärkeää / ei ole tärkeää?

   Millaisia asioita metsälappalaisen kulttuurin tukemisessa tulee ottaa huomioon?

   Miten hyvin metsälappalaisuus yleisesti tunnetaan Suomessa? Ketkä tuntevat tai eivät tunne metsälappalaisuutta?

   Miten tietoisuutta metsälappalaisuudesta pitäisi edistää Suomen Lapin alueella ja koko maassa?

   Mihin suuntaan näet metsälappalaisen kulttuurin kehittyvän tulevaisuudessa? Mitkä muutokset ja trendit vaikuttavat kulttuurin kehittymiseen?

   Mitkä toimijat ovat keskeisiä metsälappalaisen kulttuurin edistämisessä?


   Työpajat

   MDI järjestää keväällä 2019 työpajoja aiheeseen liittyen. Työpajojen tarkoituksena on selvittää metsälappalaisen kulttuurin piirteitä sekä toimenpiteitä, joilla metsälappalaista kulttuuria voisi edistää ja tukea.

   Työpajat tarjoavat metsälappalaisille mahdollisuuden keskustella yhdessä luottamuksellisesti omasta kulttuuristaan.

   Järjestämme hankkeen ensimmäisen työpajan Sodankylässä 17.2.2019. Tervetuloa mukaan kuulemaan selvityksen alustavia havaintoja. Toivotamme työpajaan kaikki metsälappalaiseksi itsensä tavalla tai toisella kokevat.

   Oletko halukas osallistumaan kevään työpajoihin?
   Kyllä Ei

   Mikä paikkakunta olisi sinulle paras paikka työpajalle?

   Onko sinulla tiedossa tapahtumia, joiden yhteydessä työpajan voisi järjestää? Jos on, niin mitä?

   Poista
 4. Kysymykset metsälappalaisille


  Taustakysymykset

  Kuinka vahvasti koet olevasi metsälappalainen?
  0 = En koe olevani metsälappalainen
  10 = Koen erittäin vahvasti olevani metsälappalainen

  Mitä käsitettä käytät metsälappalaisista?
  Metsälappalainen
  Metsäsaamelainen
  Keminlappalainen
  Keminsaamelainen
  Jokin muu, mikä?

  Missä kunnassa asut tällä hetkellä?

  Mistä kunnasta olet kotoisin?

  Mistä kunnasta äitisi on kotoisin?

  Mistä kunnasta isäsi on kotoisin?

  Minä vuonna olet syntynyt?

  Milloin tunnistit olevasi metsälappalainen?
  Valitse sinua parhaiten kuvaava vaihtoehto.
  Lapsena / olen aina tunnistanut olevani metsälappalainen
  Nuorena
  Aikuisiässä
  Eläkeiässä
  Jokin muu, mikä?

  Ovatko vanhempasi tai isovanhempasi metsälappalaisia?
  Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon.
  Isä on metsälappalainen
  Äiti on metsälappalainen
  Äidin äiti on metsälappalainen
  Äidin isä on metsälappalainen
  Isän äiti on metsälappalainen
  Isän isä on metsälappalainen
  Jokin muu, mikä?


  Metsälappalaisen kulttuurin piirteet

  Mitä metsälappalaisuus mielestäsi on? Kuvaile metsälappalaisuutta omin sanoin.

  Miten metsälappalaisuus näkyy elämässäsi? Valitse sinua eniten kuvaava vaihtoehto.
  Näkyy päivittäisessä perhe-elämässä (tavat, vaatteet, elinkeinot jne.)
  Näkyy päivittäisessä elämässäni julkisesti (tavat, vaatteet, elinkeinot jne.)
  Näkyy juhlapäivinä ja/tai muissa erityistilanteissa (tavat, vaatteet, elinkeinot jne.)
  On enemmän sisäinen kokemus
  Ei näy minun tai ydinperheeni elämässä
  En osaa sanoa
  Jokin muu, mikä?

  Mitkä seuraavista asioista kuuluvat mielestäsi eniten metsälappalaisuuteen? Voit valita niin monta vaihtoehtoa, kuin haluat.
  Käsityöt
  Rakennukset ja asumisen tavat
  Ruoka- ja juomaperinteet
  Kieli ja nimistö
  Arvot
  Poronhoito
  Juhlat ja menot
  Tarinat ja kertomukset
  Yhteisö
  Musiikki
  Marjastus, sienestys ja muu luonnonantimien käyttö
  Vuoden kierto
  Taide ja kirjallisuus
  Perhesuhteet
  Sukujuuret
  Kalastus, metsästys, pyynti
  Keminlappalaisten lapinkylien alueilla asuminen ja sieltä kotoisin oleminen
  Hengellisyys ja uskonto
  Esineet ja vaatteet

  Tuleeko sinulle mieleen jotain muita oleellisia asioita, jotka kuuluvat metsälappalaisuuteen edellä olevan listan lisäksi?

  Jatkuu

  VastaaPoista
 5. Jatkuu Kysymykset metsälappalaisille

  Seuraavissa kysymyksissä toivomme sinun kertovan niistä asioista, jotka miellät liittyvän metsälappalaiseen kulttuuriin. Jos jonkin kysymyksen asiat eivät mielestäsi liity metsälappalaiseen kulttuuriin, niin jätä ne tyhjäksi.

  Kuvaile sinun/perheesi/sukusi tapoja kalastuksessa, metsästyksessä, pyynnissä ja muussa luonnonantimien käytössä? Millaisia tapoja esimerkiksi vanhemmillasi tai isovanhemmillasi on ollut näihin liittyen? Ovatko omat tapasi periytyneet vanhemmiltasi tai isovanhemmiltasi?

  Miten luonto on osana sinun/perheesi/sukusi elämää?

  Kuvaile sinun/perheesi/sukusi ruokaperinteitä.

  Minkälaisia juhlia ja menoja perheessäsi/suvussasi vietetään ja minkälaisia perinteitä näissä on? Liittyvätkö juhlat/menot vuodenkiertoon?

  Kuvaile sinun/perheesi/sukusi arvoja, tapoja ja perhesuhteita.

  Minkälainen on sinun/perheesi/sukusi suhde hengellisyyteen ja uskontoon? Kuinka hengellisyys ja uskonto ovat arjessa esillä?

  Onko suvussasi periytynyt esineitä, astioita, huonekaluja tai vaatteita, jotka miellät kuuluvaksi metsälappalaiseen kulttuuriin? Kuvaile millaisia nämä ovat?

  Mitä muita perinteitä ja tapoja perheessäsi ja suvussasi on, jotka yhdistät metsälappalaisuuteen. Ovatko perinteet ja tavat kulkeutuneet vanhemmilta tai isovanhemmilta?


  Kieleen liittyvät kysymykset

  Mitä kieliä suvussasi on puhuttu? Voit valita useamman vaihtoehdon.
  Suomi
  Ruotsi
  Inarinsaame
  Keminsaame
  Koltansaame
  Pohjoissaame
  Muu

  Jos puhut saamea, niin missä olet oppinut saamenkielen? Onko perheessäsi esimerkiksi puhuttu saamea tai oletko opiskellut saamen myöhemmällä iällä?

  Tähän voit halutessasi kuvailla tarkemmin sukusi kielihistoriaa tai omaa kielihistoriaasi.


  Toimenpiteet metsälappalaisen kulttuurin tukemiseksi

  Onko metsälappalaisen kulttuurin tukeminen mielestäsi tärkeää?
  Kyllä Ei En osaa sanoa

  Miksi metsälappalaisen kulttuurin tukeminen mielestäsi on tärkeää / ei ole tärkeää?

  Miten hyvin mielestäsi metsälappalaisuus yleisesti tunnetaan Suomessa? Ketkä tuntevat tai eivät tunne metsälappalaisuutta?

  Miten tietoisuutta mielestäsi pitäisi edistää Suomen Lapin alueella ja koko maassa?

  Millä keinoilla metsälappalaista kulttuuria pitäisi mielestäsi edistää tai tukea?

  Mitkä toimijat ovat keskeisiä metsälappalaisen kulttuurin edistämisessä?


  Työpajat

  MDI järjestää keväällä 2019 työpajoja aiheeseen liittyen. Työpajojen tarkoituksena on selvittää metsälappalaisen kulttuurin piirteitä sekä toimenpiteitä, joilla metsälappalaista kulttuuria voisi edistää ja tukea.

  Työpajat tarjoavat metsälappalaisille mahdollisuuden keskustella yhdessä luottamuksellisesti omasta kulttuuristaan.

  Järjestämme hankkeen ensimmäisen työpajan Sodankylässä 17.2.2019. Tervetuloa mukaan kuulemaan selvityksen alustavia havaintoja. Toivotamme työpajaan kaikki metsälappalaiseksi itsensä tavalla tai toisella kokevat.

  Oletko halukas osallistumaan kevään työpajoihin?
  Kyllä Ei

  Mikä paikkakunta olisi sinulle paras paikka työpajalle?

  Onko sinulla tiedossa tapahtumia, joiden yhteydessä työpajan voisi järjestää? Jos on, niin mitä?

  VastaaPoista
 6. Esimerkki, miten yksinkertaisetkin kysymykset saavat kyselykauden puhkeamaan vielä aikuisiällä.

  https://twitter.com/mihkal/status/1086568284546306049

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Tämä ns. "asiantuntija" varmaan vastaa: Aihepiirin asiantuntijoille suunnatut kysymykset

   Mitä kautta metsälappalaisuus on sinulle tuttu?
   En tunne metsälappalaisuutta

   Onko metsälappalaisen kulttuurin tukeminen mielestäsi tärkeää?
   Ei.

   Poista
 7. Lapin Kansan juttu Juha Joonan väitöstyöstä.

  https://www.lapinkansa.fi/lappi/juha-joona-puursi-vaitosaihettaan-liki-20-vuotta-saamelaisten-maaoikeuksista-vaitteleminen-vaatii-pitkaa-mielta-ja-paksua-nahkaa-3393990/

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Toivottavasti Juha Joonan työ viimeistään kääntäisi Suomen alkuperäiskansa-ajattelua ja siihen naitettua maaoikeuskiistelyä oikeille urille. Nykyisenlaisella vuoden 1962 kyselyyn pitkälti nojaavalla saamelaismäärittelyllä ei todellakaan voi olla merkitystä noista oikeuksista tingattaessa. Onhan siellä joukossa heitä, joilla oikeuksia polveutumisen ja perimisen kautta on, mutta se äänekkäin maiden valtaajien joukko on tosiasiassa samanlaisessa asemassa kuin muutkin alueelle muualta tulleet ihmiset, kuntalaiset. Heidän siis kannattaisi paremminkin puolustaa nykyisenlaisia kuntalaisten yleisiä maankäyttöön liittyviä oikeuksia kuin vaatia itselleen jotain "kollektiivista" ylivaltaa, jollaista ei ole koskaan kenelläkään ollut ja jota he eivät varmasti itsekään oikein hahmota tai voisivat kolmannen polven kaupunkilaisina oikeasti hyödyntää. Valtio on näille tulokkaille kaiken lisäksi lohkonut tilat ja metsät, päinvastoin kuin muille tänne muuttaneille, joten he ovat jo nykyään asemaansa paremmissa oikeuksissa. Saamelaiskäräjistä minään maan- ja vesienkäytön oikeuksien puhevaltaisena osapuolena ei pidä puhua. Puhevalta niissä kuuluu yksityisille saamelaisille tai lappalaisille heille todetulla tavalla. Valtio voisi käyttää nykyisin saamelaiskäräjille työntämänsä miljoonat uuden oikeudenmukaisen alkuperäiskansa- ja -oikeusjärjestelmän luomiseen.

   Poista
 8. Kuten Veikon blogi osoittaa ovat tällä hetkellä alkuperäiskansaan liittyvät kysymykset muodostavat koko Ylä-Lapille vakavan ongelman. Alkuperäiskansakeskustelussa sekä valtion edustajat että saamelaiskäräjien johto ovat painottaneet sitä, että Suomen tulisi ratifioida ILOn yleissopimus seurauksista piittaamatta. Näin saamelaisten uskotaan säilyttävän päätösvallan suhteessa omiin asioihinsa ja samalla Suomi voisi olla esimerkki muille valtioille, joissa vielä elää alkuperäiskansoja. Tämä ei kuitenkaan ole mahdollista ilman lappalaisten aseman ja oikeuksien tunnustamista, sen alkavat viimeinkin valtakunnalliset päättäjät vähitellen tajuta. Siitä on konkreettinen näyttö saamelaiskäräjälakitoimikunnan mietinnöstä annetut lukuisat lausunnot, joiden pääsanoma osoittaa olosuhdeselvityksen tarpeellisuutta.

  Asiaa ajavalle Saamelaiskäräjien poliittiselle johdolle ei näytä merkitsevän mitään se, että saamelaisilla ja lappalaisilla on ollut runsaasti keskinäisiä suhteita aina muinaisuudesta tähän päivään asti. Nämä suhteet jatkuvat tänäkin päivänä katsomatta siihen, mihin saamelaisryhmään - tai pääväestöön - henkilöt kuuluvat. Eri saamelaisryhmien ja niihin kuuluvien henkilöiden välisiä suhteita voidaan määritellä veljessuhteiksi, joiden eteen on yhteisen historian aikana tehty paljon työtä - sopuun ja neuvotteluihin perustuva yhteiselo ei suinkaan ole syntynyt itsestään. Nyt tämä hyvien suhteiden perustana olevasta maantavasta halutaan eroon. Miksi? Sitä kannattaa jokaisen ihmisen kohdaltaan pohtia.

  Tarrautuminen ahtaaseen saamelaismääritelmään ja aitosaamelaiseen "puhtauteen" merkitsee tämän yhteistyön vähättelyä mitätöimällä esivanhempien työ, poliittiset ponnistukset ja yhteisten koettelemusten muistot esim. toisessa maailmansodassa. Ylä-Lapin maantapa on ollut sukulaisten, naapurien, ystävien ja matkalaisten auttaminen, edustivatpa he mitä saamelaisten alaryhmää tai mitä kulttuuria tahansa, ja riippumatta siitä millä nimellä heitä ovat eri aikoina kutsuneet he itse ja muut. Nimenomaan tätä sopuisuuteen perustuvaa ja siihen ohjaavaa maantapaa on syytä varjella kuin silmäterää. Sen alkavat yhä useammat pohjoissaamelaisetkin ymmärtää.

  Jos ei olisi epäonnistunutta saamelaismääritelmää, ei olisi mitään estettä kehittää saamelaisten ja lappalaisten välistä toimintaa kuten rauhanomaiselta pohjalta. Saamelaiset ja lappalaiset ovat päivittäin tekemisissä toistensa kanssa mitä erilaisimmissa yhteyksissä, asumisessa, elinkeinoissa, harrastuksista puhumattakaan. He asuvat samoissa kyläyhteisöissä, harjoittavat yhdessä samoja elinkeinoja jne. Tämän päivän saamelaisten ja lappalaisten talouskehitys rakentuu hyvin paljon yhdessä hankitun pitkäaikaisen kokemuksen, yhteistyön ja yhteisten yritysten varaan.

  Jouni Kitti

  VastaaPoista
 9. Tutkija juha Joona on sevittänyt asan perustellisesti.Lappalaisten / Saamelaisten paikallaan asuneiden alkuperäisten maa ja vesioikeudet.Väitöskirjan julkistamisen jälkeen tiedämme mitä ne ovat.Luulisi Suomen päättäjien silmät viimein avautuvan.Kirjoitteli Yrjö Mattila Ivalojoen varrelta.

  VastaaPoista
 10. Fb:n puolella HAH yrittää veitää jotain kansallisuusvaltioiden rajoista, mutta kun nyt onkin kysymys lapinkylien rajoista ja jos suku on tullut esim. Inarin LK:n alueelle vasta 1875 jälkeen, niin omistus- tai nautintaoikeutta ILK:n alueeseen ei yksinkertaisesti ole.

  VastaaPoista
 11. Osasit tai käytit saamea puhekielenäsi tai et, voit kirjauttaa sen kuitenkin vaivattomasti äidinkieleksesi turvataksesi saamenkieliset palvelut (lue työllistääksesi kääntäjiä, tulkkeja, kielenopettajia ja ties vaikka sukulaisiasi). Ylen uutisessa näytetään lomakekin eli kuinka helposti äidinkielen vaihtaminen käy. Taitaa kuitenkin totuus olla suunnilleen tuossa nykyisin tilastoidussa saamenkielisten/äidinkielisten määrässä. Tosiasiassa voi tuo määrä olla puhujien osalta pienempikin. Sinällänsä huonolta näyttää tilanne saamenkielten osalta, mutta ainahan sitä voi vaikka noin tilastoa kaunistamalla rauhoitella. Ja kielihän se on saamelaisuuden määrittelyn keskeinen kriteeri?

  https://yle.fi/uutiset/3-10606488

  VastaaPoista
 12. Ei ihme, että kielen painoarvo on suuri, kun miettii länsimaistuneiden saamelaisten ja suomalaisten todellisia eroja. Vain kieli erottaa, jos erottaa.Saamea äidinkielenään puhuvien joukko pienenee pienenemistään voimakkaista tukitoimista huolimatta. Samoja amerikkalaisia viihdesarjoja seurataan, kulkeminen on täysin motorisoitunutta, asumismukavuudet ja asuinneliöt ovat samat, luontosuhde vääristynyttä siten, että siitä revitään kaikki irti viimeistä varpua myöten. Ja kuitenkin saamelaiseliitti käy Helsingissä vannomassa saamelaisen perinteisen elämäntavan nimeen.

  VastaaPoista
 13. Vuonna 1994 ilmestyneessä kirjassa ”Johdatus saamentutkimukseen” (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Tietolipas 131) kirjoitin mm. näin:

  ”Ylilaidunnus tarkoittaa sitä, että poroja on liikaa luonnon kantokykyyn verrattuna. Poro kuuluu tunturien luontaiseen eläinlajistoon ja sen kohtuullinen laidunnus ei aiheuta siellä ongelmia, vaan pikemminkin edistää jäkälien ja muiden kasvien kasvua. Miksi poroelo sitten on liian suuri? Siksi, että nykyajan elintason ylläpitäminen maksaa niin paljon. Jos perheessä on tavanomaisten koneiden ja laitteiden lisäksi pari autoa, pari moottorikelkkaa, pari mönkijää, pari maastomoottoripyörää ja pari moottorivenettä, niin on selvää, että jäkälästä ei ole niiden maksumieheksi.”

  ”Viimeksi talvella 1992/93 lappilaisissa sanomalehdissä keskusteltiin yliluvuista ja lääninhallitus peräsi porolukujen alentamista uhkasakkojen voimalla. Kaikki turhaan. Lopulta kato, suomeksi sanottuna ylilaidunnuksen aiheuttama ruuan puute, nälkä, korjaa osan porokatraasta. Homo sapiens, Viisas ihminen, on kuitenkin nimensä arvoinen: 3. marraskuuta 1992 Lapin Kansassa oli uutinen, jonka mukaan nälkään kuolleitten porojen omistajat aikovat anoa ministeriöltä katokorvauksia! Ennen nykyaikaisen hyvinvointivaltion olemassaoloa ylilaidunnus johti joko kansan järkiintymiseen tai sen tuhoon. Nyt hyvinvointivaltion korvaukset tuhoavat kansaa sisältä päin.”

  Antero Järvinen

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Professori Antero Järvisen kommentti osuu asian ytimeen. Saamelaiskäräjät sanoo ajavansa kaikkien saamelaisten oikeuksia ja etuja sekä olosuhteiden parantamista, mutta se ei ole tähän mennessä esittänyt vaatimustensa tueksi vielä mitään olosuhdeselvitystä siitä mitkä ovat saamelaisten oikeudet verrattuna samalla alueella asuvien statuksettomien inarinsaamelaisten oikeuksiin nähden ja mitä konkreettista korjaamista niissä on.

   Saamelaiset väittävät olevansa ainoa alkuperäis- ja heimokansa Euroopassa. Tämä väite on paikkansa pitämätön. Heimoasteesta eikä sitä ylläpitävästä järjestelmästä ole enää mitään jäljellä. Kukaan ei saamelainen asu kodassa ja vietä aikaa vuorokaudet ympäriinsä porojen kanssa ulkona. Saamelaisille on omat modernit nykyaikaiset asunnot, maatilat, autot, moottorikelkat, mönkijät, älykännykät, tietokoneet, televisiot, radiot. Saamelaisten arjessa näkyvät amerikkalaisen keskiluokan ihanteet. Alueelle on ilmaantunut viime vuosien aikana itsepalvelumyymälöitä joissa on puolivalmiiksi pakattuja elintarvikkeita, taloissa on upeita lasisia kattokruunuja, taloissa on keskuslämmitys. Mikään ei kuvaa paremmin yhtä iskevästi paikallisten saamelaisten omistushalun leviämistä kuin ihastus yksityisautoon. Kun muuta taistelevat vapautuakseen autojen aiheuttamista saasteista niin saamelaiset katsovat, että nämä ongelmat eivät koske heitä, koska vaatimukset ovat saamelaisvastaisia.

   Saamelaiset siis väittävät olevansa alkuperäis -ja heimokansaa, joka edelleen elää perinteisten tottumusten mukaan luonnossa. Tämä edellä kerrottu osoittaa miten kaukana tällaiset jutut ovat todellisuudesta. Tosiasiassa luonnonmukaista elämänmuodosta ei ole enää mitään näyttöä.

   Mutta jos kehitys saamelaisten osalta on ollut valtava, niin myös tiedon puutteet ovat lähinnä pöyristyttävät lähinnä mikä koskee ympäristön huonoa tilaa. Menneisyyteen verrattuna saamelaiset ovat kuitenkin päässet pitkälle Lappiin ja muuhun Suomeen verrattuna.

   Useimmat saamelaiset ovat kehittäneet toistensa suhteen eläimen kaltaisen vaiston, todellista totuutta ei koskaan kerrota kenellekään, jos ei ole sukulainen. Pohjoissaamelaiset kärsivät tällä hetkellä historiallista muistin menetystä, jonka aiheuttajana on saamelainen historian kirjoitus. Totuutta ei haluta edelleenkin nähdä ja tunnustaa. Saamelaisten elämän pohjavirtaukset ovat niin monenlaisia ja ne virtaavat usein vastakkaisiin suuntiin, että kukaan ulkopuolinen ei voi varmuudella sanoa mihin suutaan saamelaiset kulkeutuvat. Se ainakin tiedetään, että statuksettomista lappalaisista halutaan päästä eroon.

   Jouni Kitti

   Poista
  2. Tuo Järvisen taannoin kirjoittama loppulausahdus on todella osuva. Näinhän se on ollut ja näin se näyttää jatkuvan. Ehkä jossain vaiheessa Suomi joutuu saamelaiseliitin taholta syytetyksi siitä, että se on harjoittanut katalaa kolonialismia tuputtamalla alkuperäiskansalle länsimaista hyvinvointia ja istuttamalla sen herkän luontosuhteen sijalle luontoa säälimättä kuluttavan ahneuden. Johan siitä on maksettava korvauksia eliitin lapsenlapsenlapsillekin.

   Poista
 14. Kommentoin juuri noin tuota päivän uutista, jonka mukaan hallituksen esitys ILO 169 -sopimuksen ratifioinnista vedettiin pois:
  Voi hellanlettas mitä teatteria! Jotkut poliitikot keräävät vaalipisteitä kehumalla "kaatumista", toiset kuten tämä Henriksson surkuttelemalla. On lähes satavarmaa, että tämä ILO-asia, samoin kuin pohjoismaisen saamelaissopimuksen ratifiointi, nousevat - kenties jo hallitusnevuotteluissa sovittuina - seuraavan hallituksen pöydälle. Ja varsinkin, jos RKP ja/tai vihreät hilautuvat hallitukseen vaa´ankielitakiaisiksi."

  https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/270163-rkp-jarkyttyi-hallituksen-ratkaisusta-ilo-169-kaatuu-taas

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Ja aina varmemmin jos seuraava hallitus on sosdemivetoinen ja siinä kakkospuolueena on Kepu. Toisaalta olihan se Kataisen hallituskin tällä asialla, mutta onneksi sitten tuli se Stubb ja nythän kokoomus paikkasi vielä tekosiaan eli ILO 169 asia kuului oikeusministeri Häkkäsen tontille.

   Poista
 15. Pääkirjoitus, jossa ei ole sisältöä.

  https://www.hs.fi/paivanlehti/26012019/art-2000005978236.html

  VastaaPoista
 16. Nyt tuli painava kannanotto jäämerenrataa vastaa, rullalle vaan.

  https://www.rauhanpuolustajat.org/lapin-rauhanpuolustajat-jaameren-radasta-rauhan-rata/?v=f0aa03aaca95

  VastaaPoista
 17. Pystyykö kukaan tulkitsemaan, mitä Hyvärinen tässä julistaa?

  https://yle.fi/uutiset/osasto/sapmi/juha_joona_nakkahalla_samiid_dolos_eanarivttiin_bearjadaga_-_gielddapolitihkkar_dat_lea_midjiide_dehalas_fadda/10623673

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Ei ole lukenut väitöskirjaa vielä kokonaan, muttei siltikään usko sillä olevan mitään vaikutusta nykyisiin, paljolti poliittisiin kysymyksiin. Mm. noin jotain...

   Poista
  2. Viime aikoina on taas näkynyt vaatimuksia maan palauttamisesta alkuperäiskansalle. Väitöskirja kaiketi osoittaa, ketkä omistajina aikoinaan ovat olleet.

   Poista
 18. 1. Mielenkiintoinen uutinen Norjan suurkäräjiltä. ILO 169 -sopimuksen ajat sitten ratifioinut Norja ei tunnusta saamelaisia perustuslaissaan alkuperäiskansaksi. Mitenkähän tämä voisi vaikuttaa pohjoismaisen saamelaissopimuksen ratifiointiin Norjassa kun kaiketi se sopimus julistaisi entistä vahvemmin tuota saamelaisten kansa-asemaa?

  https://areena.yle.fi/1-4572687

  VastaaPoista
 19. Ja Suomi-riepu se kyntää yhä syvemmällä alkuperäiskansakeitossaan. Siellä tietyt myyrät YK:n suunnalla tekevät joidenkin tahojen mielestä varmasti erinomaista työtä. Aiemmin tuo komitea taisi moittia Suomea liian suppeasta saamelaismääritelmästä, mutta näyttäisi ääni kellossa taas muuttuneen. Kukahan mahtaa Suomen vastauksen YK:lle laatia? Ehkä siihen tehtävään valitaan joku Scheinin? Kovin hyvin tämäkin ajoittuu noihin tulossa oleviin vaaleihin.

  https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/yk-n-ihmisoikeuskomitealta-kaksi-ratkaisua-saamelaiskarajien-vaaliluetteloon-hyvaksymista-koskevassa-asiassa

  VastaaPoista
 20. Lukijalta: Saamelaiskäräjät tullut aikansa päähän?

  https://www.lapinkansa.fi/mielipide/lukijalta-saamelaiskarajat-tullut-aikansa-paahan-3406722/

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. http://emmaijala.puheenvuoro.uusisuomi.fi/269029-ovatko-saamelaiskarajat-tulleet-aikansa-paahan

   Poista
 21. Joonan väitöskirja on herättänyt paljon toiveita siitä, että viimeinkin Ylä-Lappia vuosikymmenet piinannut maaoikeuskiista ratkeaa. Asiat ovatkin muuttuneet, mutta ehkä eivät tarpeeksi, eivätkä ainakaan tarpeeksi nopeasti. Alueen tärkeimmän poliittisen ongelman Ylä-Lapin maakiistan ratkaisemisessa ei ole tähän mennessä päästy alkua pitemmälle, eikä ole lainkaan varmaa että nytkään mitään käänteentekeviä poliittisia ratkaisuja tullaan tekemään.

  Tähän asti kiista on ollut poliittisesti hyvin vaikea ja on tällä hetkellä yksi kaikkein pisimpään kestäneistä kriiseistä, jota ei edes valtio tai YK ole kyennyt tai halunnut ratkaista. Kriisin jatkuminen vaikeuttaa koko Ylä-Lapin kehitystä ja se hiertää erityisesti saamelaisten ja lappalaisten välejä. Saamelaiskäräjien poliittinen johto kaivautuu todennäköisesti yhä enemmän puolustusasemiin ja elämä jatkuu samanlaisessa epävarmuuden tilassa kuin ennenkin.

  Saamelaisalueen suurimmat vaikeudet liittyvät yhteiskunnan perusrakenteisiin, jossa saamelaiset kokevat olevansa vain sivustakatsojina. Valtio ja kunnat hoitavat isäntinä asioita, jotka saamelaiseliitin mielestä vain saamelaiskäräjien tulisi hoitaa. Valtaapitävät tahot ovat toki tietoisia tästä, mutta eri asia on ovatko ne halukkaita tekemään tälle ongelmalle jotakin eli luovuttamaan tehtäviään saamelaiskäräjille, elimelle jolla ei ole edes edellytyksiä ja lakiin perustuvaan mandaattiin hoitaa kunnille ja valtiolle määrättyjä tehtäviä.

  Saamelaiset perustellessaan vaatimuksiaan vetoavat aina historiaan. He katsovat, että Pohjoismainen siirtomaavalta on vaikuttanut kielteisesti sen kohteisiin joutuneisiin saamelaisyhteisöihin. Lappiin kohdistunut kolonialismi on ollut kuitenkin hyvin kevyttä verrattuna itärajan takana Venäjän saamelaisten kohtaloon. Siellä on nähtävissä koko joukko pitkäjännitteisiä kielteisiä seurauksia.

  Harvoin laadukkaistakaan tutkimuksista on apua poliittisten kysymysten ratkaisuissa kuten Palestiina ja Israelin ja Yhdysvaltain ja Meksikon välinen kiista muurin rakentamisesta valtioiden rajalle osoittaa. Sama koski aikoinaan kylmän sodan aikana rakennettua Berliinin muuria, jonka saksalaiset itse kaatoivat. Uuden lisän tällaiseen keskusteluun jossa liikutaan saamelaisten ja lappalaisten oikeuksien harmaalla alueella tuo mielenkiitoisen lisän oikeustieteen lisensiaatti Juha Joonan väitöskirja joka tarkastettiin Lapin yliopistossa helmikuun ensimmäisen päivänä. Juha Joonan väitöskirja on herättänyt monessa muussakin kuin minussa monenlaisia mietteitä.

  Eräs espanjalainen filosofi on sanonut, että todellisuus on mielikuvituksen huikaisevimpia luomuksia. Ilman tieteellisesti luovaa mielikuvitusta eläisimme varsin tylsässä todellisuudessa. Tähän vuosikymmeniä kestäneeseen kiistaan tuo Juha Joonan väistökirja sellaisia tulkintoja jotka vahvistavat Matti Enbuske ja Juhani Wirilanderin johtopäätöksiä Lapinmaiden asuttamisesta ja valtion ja lapinkylien roolista siinä. Toinen asia on miten saamelaiskäräjät reagoi tutkimustuloksiin ja onko siellä kykyä ymmärtää, että mistä on kysymys?

  jatkuu...

  VastaaPoista
 22. ...jatkoa:

  Yliopistomaailmaa kohtaava rakenteellinen muutos asettaa kuitenkin haasteita jokaiselle, myös kysytyille ja menestyneille, tieteenaloille kuten Lapin maaoikeuksia koskeva tutkimus. Kuinka paljon ja millaista politiikan tutkimusta oikeasti tarvitaan? Onko tutkimuksesta todellista hyötyä vai pitävätkö tutkijat yllä vain omaa akateemista piirileikkiään, jossa tutkijat tutkivat lähinnä toistensa tekstejä? Päätyvätkö tutkijat puhuviksi kasvoiksi televisioon tai esitelmöitsijöiksi puhumaan ajankohtaisista asioista ilman sanottavaa tutkimuksellista pohjaa?
  Saamelaisten tutkimuksen omakuva ei ole niin hyvä kuin mitä ulkoisen kysynnän ja siihen liittyvän arvostuksen valossa voisi olettaa. Monet tutkijat ovat turhautuneita siihen, että alalla ei ole tapahtunut mitään merkittävää tieteellistä edistystä. Tieteenalan määrällisen kasvun seurauksena tutkimus on painottunut liikaa maantieteellisesti, temaattisesti kuin teoreettisestikin saamelaisnäkökulmaa suosivaksi, lappalaiset ovat tähän asti jääneet sivuraiteelle. Joonan tutkimus tuo viimeinkin oikean historiallisen kontekstin lappalaisten maaoikeuskysymykseen.
  Minkälaista tietoa saamelainen tutkimus sitten on tähän mennessä pystynyt tuottamaan? Tieteenala lähti liikkeelle maanomistuskiistasta, sillä tuolloiset poliittiset päätöksentekijät kaipasivat selityksiä sille, miksi niin pitkä kiista oli päättänyt Ylä-Lapissa suhteellisen pitkän rauhan kauden. Päätöksentekijät eivät varautuneet saamelaisten ja lappalaisten väliseen kiistaan eivätkä voineet ymmärtää omien päätöstensä vaikutuksia. He toivoivat, että kiistan syitä koskevan tutkimuksella tuotetun tiedon avulla voitaisiin estää vastaavan katastrofin syntyminen. Joonan tutkimuksen näen edellä mainitun kehityksen jatkumona, jonka keskeinen sanoma tulisi poliittisille päättäjille selkokielellä kertoa.

  Jouni Kitti

  VastaaPoista
 23. "Harva suomalainen tietää saamelaisten puolinomadisesta elämän­tavasta,saati ... ansapyynnistä"

  https://www.hs.fi/mielipide/art-2000005989337.html

  Kirjoittaja ei tiedä senkään vertaa, kommentit sentään selventävät asiaa, citysaamelaisetko näitä harjoittaa? Puoliomadistinen eläämäntapa on tuonut porukan jopa pääkaupunkiseudulle.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Mahtaa siellä Helsingin Keskuspuistossa olla ansapolkuja ja citykanit ja -pulut helisemässä kun se kaira on maan suurimman saamelaiskylän nauntinta-aluetta.

   Poista
  2. Paraskin tietäjä tuo kemiläislähtöinen kirjoittaja! Ei voisi enempää olla ihminen kaukana todellisuudesta.

   Poista
 24. Huh! Ns.tiedeyhteisön edustaja kirjoittaa kuin jokin lahkolainen! Samaan aikaan savokarjalaistaustainen s-käräjien puheenjohtaja pohtii saamenuutisissa pyritäänkö Suomen KHO:lta hakemaan päätöksen purkua sen hyväksyttyä vastoin "saamelaisten" tahtoa alueen alkuperäisiä polvetuvia saamelaisia käräjien äänioikeutetuiksi. On Suomessa meno mallillaan! Jos YK:ssa ovat tuollaisten puolinomadismitietojen varassa, ei Suomen ja sen oikeuslaitoksen tulisi sortua sisälle samaan kuplaan vaan puhkaisemaan se.

  VastaaPoista
 25. Tämän päivän Helsingin sanomissa julkaistu kirjoitus kertoo miten vähän toimittajat tuntevat ja tietävät saamelaisten todellisuudesta. Saamelaisten ja lappalaisten suhteissa mielikuvat perustuvat historiaan ja siitä tehtyihin tulkintoihin. Saamelaisten ja lappalaisen maailman suhteet ovat olleet usein rauhanomaisia ja alueet olleet vaihtelevia ja niissä asuvat ihmiset vilkkaassa vuorovaikutuksessa jo hamasta esihistoriasta alkaen.

  Onhan oikeastaan mahdotonta puhua näiden kahden ryhmän kulttuureista erillisinä, sillä niin pitkään ja syvällisesti ne ovat vaikuttaneet toisiinsa, onhan loppujen lopuksi kysymys hyvin pitkälti samasta väestöstä lukuun ottamatta vuoden 1852 muuttanutta porosaamelaisväestöä. YK:n ihmisoikeuskomitea ruokkii vain tätä ristiriita, kun sen pitäisi rakentaa rauhaa.

  Tämä kahden ryhmän samankaltaisuus on tietoisesti pyritty häivyttämään taustalle ja esiin on nostettu kysymys ratkaisemattomasta konfliktista. Tämän vahvan mielikuvan alle hukkuu se tosiseikka, että konfliktin osapuolina ovat vain saamelaiskäräjät tukijoineen ja lappalaiset, joita eliitti pitää suomalaisina. Mitä jyrkempi ja ahdasmielisempi on yksittäisen saamelaisen mieli, ja ajattelutapa sitä helpommin hänen äänensä otetaan kaikkien saamelaisten äänenä. Inarin lappalaisen eristämistä julkisesti yhteiskunnasta vaativan saamelaisen katsotaan edustavan saamelaisuutta, mutta väljempää linjaa edustava saamelainen on poikkeus, joka edustaa saamelaisvastaisuutta.

  Taustalla on kehäpäätelmä: saamelainen on "aito" saamelainen, mikä riittää todistamaan, että aitosaamelainen on perusluonteeltaan jyrkkä ja suvaitsematon etenkin niitä lappalaisia kohtaan jotka haluavat saamelaisstatuksen. Nämä lappalaiset tulkitaan myös saamelaisvastaisiksi siitäkin huolimatta, että heidän sukulaiset ovat jo aikaisemmin tunnustettu saamelaisiksi.

  Suuren yleisön käsitys saamelaisista esimerkkinä luonnossa kestävästi elävästä alkuperäisväestöstä on suuressa määrin tuulesta temmattu. Virallisessa propagandassa ei puhuta tämän päivän todellisuudesta, jonka muodostaa mm. porojen ylilaiduntaminen ja eläminen länsimaisten standardien mukaan. Todellisuudessa saamelaisten porojen hyvinvointi ei ole ollut vuosikymmeniin mahdollista ilman lisäruokintaa. Nämä varjokohdat muodostavat vain pienen osan saamelaisten ja lappalaisten koko todellisuudesta. Näiden rinnalla elää paljon keskeisempänä toisenlainen alkuperäiskansa lappalaiset, joista etninen saamelaisuus muodostuu. Koko tuota taustaa vasten epäkohdat näyttäytyvät mustina poikkeuksellisina tahroina tässä värikkäässä kirjossa.

  Monet koulutetut saamelaiset ovat surkutelleet sitä miten nykyaikainen elämäntyyli murentaa perinteiset saamelaiset tukiverkot, etenkin perheen ja saamelaisen yhteisön, ja jättää tilalle vain epävarmuuden ja ahdistuksen. Muistan lapsuudestani miten useat sukupolvet asuivat saman katon alla jakaen askareet ja taloudenpidon ja heitä ympäröi tiivis kyläyhteisö, kaikki tunsivat toisensa ja osallistuivat yhteisiin hankkeisiin. Silloin saamelaiset ja lappalaiset saattoivat tuntea olevansa turvassa - ainakin sellaisten asioiden osalta, joissa perhe ja naapurit saattoivat auttaa. Arkielämä oli ennalta arvattavaa ja ihmiset saattoivat elää kotikylässään koko elämänsä ajan tuntemiensa ihmisten keskuudessa. Valitettavasti sellaiset ajat ovat kaukana takanapäin. Toisaalta uusi aikakausi, jota nyt elämme, on parantanut huimasti myös monia saamelaisten elämän osa-alueita. Ei Suomi ole niin huono maa saamelaisille kuin uskotellaan. Suomessa vallitsee vapaus, itsenäisyys ja mahdollisuuksien tasa-arvo. Suomessa kaikki saamelaiset voivat vapaasti ilmaista yksilöllisyyttään, voivat vapaasti valita oman yhteisönsä. Tämä puolestaan mahdollistaa ihmissuhteiden rakentamisen ihmisyyden pohjalle eikä sille mitä hänen ympärillä olevat ihmiset odottavat hänen olevan tai vaativat hänen tekevän.

  jatkuu...

  VastaaPoista
 26. ...jatkoa:

  Lappalaisuuden nimissä tehdään paljon hyvää, kannetaan yhteiskunnallista vastuuta, edistetään hyvinvointia ja vastataan ihmisen perustaviin henkisiin tarpeisiin. Samoin yhteiskunta on monilla tavoin turvallinen ja kodikas. Joten tuntuu merkittävältä se miten mediasuodatin karsii nämä myönteiset uutiset ja tarjoaa suurelle yleisölle lappalaisista vain kielteisiä ilmiöitä, vaikka todellisuudessa niitä ei ole. Tässä sekavassa tilanteessa tarvitaan olosuhdeselvitystä, muuten kiista tulee jatkumaan. Tiukan paikan tullen tulee vakavasti harkita geenitutkimusta. Silloin ainakin selviäisi lopullisesti ovatko rekisteriin kuuluvat ja kuulumattomat samaa alkuperäiskansaa. Se voisi olla myös Martin Scheininille tarpeellista tietää.

  Jouni Kitti

  VastaaPoista
 27. YK:n ihmisoikeuskomitean kannanoton julkistaminen, joka koskee vaatimusta KHO:n päätösten kumoamisesta osoittaa konkreettisesti miten saamelaisia koskevasta viestinnästä on muodostunut suuren luokan mittakaavan joukkotiedotusta. Viestintäsodassa saamelaiskäräjät on ollut aktiivinen ja aggressiivinen, samoin esitellessään johtaville suomalaisille poliitikoille, eduskuntaryhmille ja YK:n elimille tavoitteitaan. Saamelaiskiistasta on tullut näyttämö, jossa mielten hallinnan ammattilaiset ovat kehitelleet menetelmiä, joilla on ollut vai yksi tarkoitus: etnisen saamelaisyhteisön voiman jännittäminen lappalaisten lyömiseksi.

  Saamelaisviestintä on lumonnut monen johtavan poliittisen päättäjän. Sama lumo tai euforia on tarttunut viestinnästä vastaaviin ammattilaisiinkin. Näillä viestinnän ammattilaisia on hyvin pitkälle yhteinen näkemys siitä, että suuren yleisön käyttäytymistä voidaan ohjata tiettyjen saamelaissymbolien mukaisilla iskulauseilla, ilman että kohteet sitä itse tiedostavat ja tunnistavat.

  Tästä hyvänä esimerkkinä ovat Antti Pentikäisen ja Heinämäen sepitelmät, joilla pyritään osoittamaan miten laajasti saamelaisia syrjitään. Sama koskee YK:n ihmisoikeuskomitean viimeisintä kannanottoa KHO:n ratkaisujen purkamisesta. Suuri yleisö on saanut sellaisen virheellisen kuvan, että kannanotto pakottaa Suomen hallituksen kumoamaan välittömästi KHO:n tekemät ratkaisut. Todellisuudessa asia ei ole läheskään näin yksiviivainen. YK:n ihmisoikeuskomitea ei ole toimi tuomioistuimen tavoin, jossa kaikkia kiistan osapuolia ja todistajia kuullaan tai että käydään paikan päällä tutustumassa tilanteeseen ja kuulemassa eri osapuolia.

  Kantajana tässä on kiistan KHO:ssa hävinnyt osapuoli, saamelaiskäräjät, joka on lähtenyt vaatimaan tuomioistuimen päätökseen purkamista puhtaasti etnopoliittiselta elimeltä, jolle voidaan syöttää mitä tahansa tietoa lappalaisista, jota asianomaiset eivät pysty itse kontrolloimaan tai tarkistamaan. Joten on ennenaikaista iloita siitä, että nyt lappalaiset saadaan viimeinkin eliminoitua saamelaiskäräjien toiminnasta. Tämän tiedotusvälineet ovat jättäneet kertomatta, ettei totuus tulisi ilmi, YK:n ihmisoikeuspäätös ei ole laki eikä se sinänsä sido Suomea YK:ta kuten virheellisesti tiedotettiin.

  Yksisuuntaisen viestinnän takana on saamelaiskäräjät joka pyrkii kieltämään oikeushistorialliset tosiasiat siitä kuka on oikea saamelainen. Tällainen tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että kansalaisilta suljetaan demokratian ovi. Näin käräjät pyrkii hallitsemaan suurta yleisöä viestinnän avulla. Kiistasta kuka on saamelainen syntynyt tiedostussota edustaa sellaista viestintää tai toimintaa, jolla pyritään rajoittamaan julkista keskustelua saamelaispolitiikan vaihtoehdoista ilman järkeviä perusteluja. Pidän tällainen yksisilmäistä viestintää on demokratian vastaisena. Se ruokkii ennakkoluuloja, pyrkii yhdenmukaistamaan ajattelua siihen suuntaan että kuva olisi sellainen, että saamelaisia sorretaan ja että nyt on hyvityksen paikka. Hyvityksenä menneiden vuosien vääryyksistä on pantu YK:n ihmisoikeuskomitea asialle. Tällainen jos mikä edustaa suurta hämäystä. Saamelaismääritelmä ei ole kiinteistörekisteri jonka perusteella voitaisiin osoittaa kenen maiden palauttamisesta on kyse. Se on vain pelkkä äänestysluettelo eikä mitään muuta.

  jatkuu...

  VastaaPoista
 28. ...jatkoa:

  Meidän kaltaisessa avoimessa yhteiskunnassa saamelaisviestinnästä vastaavat vetoavat äänekkäästi sananvapauteen ja esiintyvät saamelaisten puolestapuhujina mutta eivät verisukulaisten lappalaisten puolustajina. Me saamelaiset seisomme parhaillaan vedenjakajalla, jossa taistellaan oikeusvaltioperiaatteen noudattamisesta. Tällä hetkellä ei ole lainkaan selvää, että etniset saamelaiset pääsevät viestinnän keinoin tavoitteeseen joka on saamelaisten maa, mutta ei lappalaisten maa.

  Joka tapauksessa yllätetyt lappalaiset olivat huonommin valmistautuneita tuottamaan vastapropagandaa, mutta ovat vähitellen oppineet vastaamaan saamelaiskäräjien aloitteeseen faktoilla. Lappalaisten ansioksi on luettava maltillisuus, he ovat käynnistäneet tosiasioihin perustuvan vaikuttamisen paljon saamelaiskäräjiä vaikuttavammin. Teema kuka on saamelainen, on noussut ylitse muiden ikään kuin saamelaiskäräjät olisi tekemisissä saamelaisia sortavien lappalaisten kanssa. Viestinnässä fakta ja fiktio sekoittuivat, ulkopuolisilta jäi havaitsematta missä saamelaisuuden ja lappalaisuuden rajat leikkaavat toisensa. Suuren yleisön suostuttelu ja ja vaikuttaminen noussut etusijalle, jossa saamelaisilla on ollut paremmat mahdollisuudet vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon. Sitä mukaa kun lappalaisten esiin marssittavat tosiasiat ovat tulleet suuren yleisön tietoon, on saamelaisten uskottavuus vähentynyt.

  Jouni Kitti

  VastaaPoista
 29. Saamelaiskäräjäedustajilla on meneillään mietintä siitä asettuuko ehdolle seuraavissa käräjävaaleissa vai ei. Muutamalla näyttää olevan jonkinlaisena kynnyksenä se, miten eduskuntavaalien jälkaisissä hallitusneuvotteluissa käy.

  https://yle.fi/uutiset/3-10637078

  VastaaPoista
 30. Käykääpä kattomassa yle areenasta 9.2.2019 TV 1 kello 10.05 tulleen Ykkösaamun.Saatte tietoa kuinka huteralla pohjalla lepää nuo YK antamat moitteet.Tällähetkellä ohjelma ei ole vielä nähtävissä mutta eiköhän?Ellei taas joku kiellä?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. https://areena.yle.fi/1-4575963

   Alkaa kohdasta 26:20

   Poista
  2. Ja näinhän se vuonna 2015 Martin Scheinin ehätti tuota KHO:n linjausta kyseenalaistamaan. Samalla kun aluksi kertoi hyvästä yhteistyöstään saamelaisten kanssa sekä riippumattomuudestaan.

   https://perustuslakiblogi.wordpress.com/2015/10/01/khon-paatokset-saamelaismaaritelmasta-nelja-vakavaa-virhetta/

   Poista
 31. ” Norjassa saamelaiseksi määritellään henkilö, joka tuntee itsensä saamelaiseksi. Tällaisen lakimääritelmän Suomenkin saamelaiset haluaisivat. ” (Raila Pirinen, Helsingin Sanomat 12.10.1990)

  https://aijaa.com/D5qxJR

  https://aijaa.com/oTRVE0

  Ei uskois, ellei näkis… https://twitter.com/rpirinen

  VastaaPoista