perjantai 30. tammikuuta 2015

Inarinsaamelaisilla ainoina ILO-oikeus Inarin maihin

Saamelaispolitiikassa tulokassaamelaisten puristuksiin jäämässä olevat inarinsaamelaiset ovat nostaneet kissan pöydälle muutaman päivän takaisessa perustuslakivaliokunnan kuulemistilaisuudessa.
Inarinsaamelaiset ry katsoo, että nykyisen Suomen alueen ainoalla alkuperäisellä saamelaisheimolla, inarinsaamelaisilla, on ainoina historiallinen ja kulttuurinen oikeus vaatia ILO 169 sopimuksen 14 artiklan mukainen oikeus perinteisesti asuttamiinsa maihin.
Inarinsaamelaiset haluavat laintasoisen vahvistuksen kotiseutualueelleen, jolla heidän lisäkseen saamelaisista asuu toinen vähemmistöheimo, kolttasaamelaiset. Neuvostoliitolle menetetyltä Petsamon alueelta vapaaehtoisesti Suomen puolelle muuttaneet ja tänne asutetut koltat omaavat erityisen lakinsa, joka alun perin laadittiin mahdollistamaan heidän asuttamisensa inarinsaamelaisten alueelle, mutta josta nykyisin on tullut joidenkin jo heidän itsensäkin ”Suomen parhaaksi laiksi” toteama erityislaki – ja nimenomaan maiden ja vesien käytön erityisten etuuksien takia. Inarinsaamelaiset vaativat myös itselleen yhtäläiset oikeudet antavaa inarinsaamelaislakia.
Inarinsaamelaiset muun muassa vaativat, että samalla kun heidän maansa palautetaan, heille suodaan kolttien tavoin mahdollisuus saada esimerkiksi kalastustukikohtia haluamiinsa paikkoihin, lähinnä inarinsaamelaisen kalastuskulttuurin keskiössä olevalle Inarijärvelle.
Moni on voinut katsoa silmät ymmyrkäisinä sovinnolliseksi tunnettujen inarinsaamelaisten äkkiseltään jyrkiltä kuuluvia ja näyttäviä vaatimuksia. Sellaisiin ei ole todellakaan varmasti totuttu, vaikka sen sijaan maaoikeuksien kimpussa kymmeniä vuosia häärineen, muuttosaamelaisten johtaman saamelaiskäräjien maaoikeusvaatimuksia on pidetty jollain tavalla ”normaaleina”, monien ehkä niitä jopa tukiessa. Ehkä vasta nyt, kun myös saamelaiskäräjillä mukana olevat kolttaedustajat ovat liittyneet näihin ”maanvaltaajiin”, on alueen todellisten alkuperäisasukkaisen kuppi mennyt nurin.
Inarinsaamelaisten huolen nykyisessä ILO-rumbassa ymmärtää. On tosiasia, että käytännössä heitä ollaan runnomassa alueelle myöhään tulleiden toisten saamelaisryhmien voimin niiden vallankäytön alle. Tähän käytännössä johtaisivat saamelaiskäräjälakiehdotuksessa oleva, viranomaisia ja julkisyhteisöjä koskeva yhteistyövelvoite saamelaiskäräjien ja kolttien kyläkokouksen kanssa sekä ILO-ratifiointiin liittyvät metsähallituslakiehdotuksen saamelaispykälät. Niidenkin mukaan Metsähallitusta koskisi erityinen ja jo asioiden suunnittelusta alkava yhteistyövelvoite saamelaiskäräjien sekä kolttien kyläkokouksen kanssa. Lisänä on vielä niin kutsuttu kulttuurin heikentämiskieltopykälä, joka toimisi jonkinlaisena veto-oikeuspykälänä, mikäli Metsähallitus yrittäisi joissain asioissa hyppiä aisan yli.
Koska inarinsaamelaisten edustus saamelaiskäräjillä on jäänyt ohueksi ja heillä ei tietenkään ole sananvaltaa myöskään kolttien kyläkokouksessa, ollaan Suomessa hakeutumassa alkuperäiskansakysymyksessä jo saamelaistenkin osalta ihmeelliseen tilanteeseen.
Oma lukunsa on sitten vielä se, miten nuo käräjien ja kyläkokouksen kannat yleensäkään edustaisivat muiden saamelaisten kuin vähien poronhoitajien ja saamelaispolitiikkaa pyörittävän ja sillä elävän virkaeliitin etuja.
Kun Yle Sápmi haastatteli juuri tilanteen tiimoilta muun muassa taannoisen saamelaisvaltuuskunnan entistä puheenjohtajaa, inarinsaamelaista Matti Morottajaa, hän näytti suhtautuvan kovin arasti Inarinsaamelaiset ry:n vaatimuksiin. Morottaja itse valtuuskunta-aikanaan yritti varovaisesti kohottaa inarinsaamelaisten profiilia silloisten saamelaislakihankkeiden yhteydessä. Silloin hän tyytyi, kun hänelle pohjoissaamelaisten väärtiensä Pekka Aikion ja Nils Henrik Valkeapään toimesta selitettiin kuinka tärkeää oli harjoittaa ”yleissaamelaisuutta”.
Nuo puheet ja vaiheet löytyvät vanhoista muistiinpanoistani.
Aika on kulunut ja inarinsaamelaiset ovat joutumassa maittensa käytön osalta yhä ahtaammalle. Myöskään heidän vaatimuksiaan hyväksyä yhteisöönsä eli saamelaisvaalien luetteloon henkilöitä, jotka he itse tunnustavat verisukulaisinaan inarinsaamelaisiksi, ei ole hyväksytty. Sen hyväksynnän haluaa pitää näpeissään suvereenisti pohjoissaamelainen käräjien vaalilautakunta.
Yle Sápmin jutussa haastateltu kolttien tuore luottamusnainen Tanja Sanila esiintyi hyvin maltillisesti ja tulkitsee juuri oikein kyseessä olevan inarisaamelaisten hätähuudon. Kun Tanja Sanila puhuu sovinnollisesti ja haluaa perehtyä asioihin harkiten sekä hyvää keskusteluyhteyttä inarinsaamelaisiin toivoen, hän ansaitsee minusta täyden tuen. Samalla täytyy kyllä todeta, ettei liene ihme, miksi juuri Tanjan valintaa luottamusnaiseksi on ryhdytty niin kovasti valituksilla kampeamaan.
On sääli, jos joidenkin vallanhimo, saamelaiskäräjillä olevat koltat mukaan lukien, johtaa jyrkkään vastakkainasetteluun inarinsaamelaisten mailla. Kolmantena osapuolena vielä alueen "muu väestö”, jonka piirissä saamelaiskäräjien kolttapoliitikkojen pullistelu on toki huomioitu, eikä kovin positiivisella tavalla.
Nyt virinneet saamelaisryhmien keskinäiset kiistat lienevät esiin putkahtanut jäävuoren huippu siitä, millainen sekamelska ILO 169 -sopimuksen ratifioinnista Anna-Maja Henrikssonin ja Klemetti Näkkäläjärven ajamalla tavalla kehkeytyisi.
Kun Henriksson on eduskunnan edessä, sen lähetekeskustelussa vakuutellut ratifioinnin ratkaisevan kymmenien vuosien kiistelyn, täytyy todeta tuo lupaus harhautukseksi, sillä ratifiointi laukaisisi ehkä kymmenien vuosien konfliktin – ja vielä nykyistä vaikeamman.
ILO-ratifioinnin hylkääminen oheislakeineen tässä tilanteessa, ilman edeltänyttä perusteellista pohjatyötä ja sen pohjalta tehtyä viileää tarveharkintaa, ovat oikeusvaltiolta edellytettävä odotus.

Veikko

29 kommenttia:

 1. Ulkopuolisen tarkkailijan silmissä kehitys edustaa kouluesimerkkiä valtio-opissa eli politologiassa tunnetussa klassisesta aktio-reaktio -kuviosta, jota voi eritellä myös dialektiikan käsitteillä teesi-antiteesi-synteesi => uusi teesi jne. Säännönmukaisesti toimijat sortuvat ajatusvirheeseen, että heidän toiminnassa ottama askel olisi lopullinen, ja siihen tilanne sitten jäisi. Näinhän politiikka ei toimi, ja näinhän historia ei etene. Käsillä olevassa esimerkissä pohjoissaamelaiset ovat esittäneet omat etunsa yleisenä saamelaisena etuna ja inarinsaamelaiset ja kolttasaamelaiset ovat kauan pysytelleet tämän hegemonistisen ryhmän lähes äänettöminä yhtiömiehinä. Tästä syntyneen voimantunnon ja menon hurmassa pohjoissaamelaiset ovat lisänneet vauhtia, ja koltat ovat jatkaneet phjoissaamelaisten poliittisten johtajien peesaamista arvellen tämän taktiikan tuovan parhaimmat osingot. Kun inarinsaamelaiset ovat tajunneet joutuvansa yhä ahtaammalle, he ovat alkaneet panemaan jalkaa maahan jarruksi. Myös tämän herättämä hämmästys on täysin kouluesimerkin omaista: kun uusi ilmestyy se tulee usein kuin tyhjästä: varma ei ole varmaa, ja mikä on, ei pysy...

  Seuraavaksi alkanee rummutus saamelaisuuden hajottamisesta. Se pitää vain kestää, aikansa kuitakin. Toivotan sydämestäni menestystä inarilaisten hankkeille, mutta yhtä lailla toivon että lopputuloksena tulee muodostumaan tasapainoinen ja oikeamielinen järjestelmä, missä kaikki väestöryhmät voivat edistää erillisiä ja yhteisiä etujaan sovussa. Lapissa on tilaa niin pohjoissaamelaisille, inarilaisille, koltille kuin Sallan (ja mahdollisesti muidenkin suuntien) metsä- ja kalastajasaamelaisille, ja yhtä lailla muullekin väestölle. Sopu antaa sijaa.

  VastaaPoista
 2. Noin on. Ei näitä Lapinmaan maita tulla luovuttamaan millään ILOratifioinnilla millekään porukoille ennen kuin ne esittävät dokumentit asumisestaan ja omistamisistaan. Sitä tullaan vaatimaan ja sen Suomi joutuu selvittämään, vaikka Klemetti ja Anna-maija lienevät silloin jo muissa hommissa. Sa selvittäminen pätee siihen mikä on Suomen alkuperäiskansa ja keitä siihen lopulta kuuluu. Tutkijoilla ja komiteoilla riittää arpeetia.

  VastaaPoista
 3. Laitanpa tähän lukijoille linkin Jouni Kitin asiantuntijalausuntoon, jonka hän esitti 29.1.2015 perustuslakivaliokunnalle:

  www.elisanet.fi/kitit/jkitti/suomi/misc/lausunto290115.html

  Lisäksi hänen samaan lausuntoonsa liittynyt täsmennys:

  Perustuslakivaliokunnalle tarkennuttu esitys Jouni Kitin asiantuntijalausuntoon koskien hallituksen esitystä (HE 264/2015) ILOn sopimuksen ratifioimisesta

  Jotta poliittiset päättäjät saisivat asian tilasta oikeaa tietoa, ehdotan tässä tilanteessa harkittavaksi ja asetettavaksi poliittisista tai poliittisesti johdetuista lainvalmistelijoista riippumattoman tutkijatason asiantuntijaryhmän arvioimaan päätösten pohjaksi välttämättömät tosiseikat. Kyseessä on siis tosiasiat, joista ei voi poliittisesti sopia. Asiatuntijaryhmälle tulisi myös antaa tehtäväksi selvittää erilaisia vaihtoehtoja ILOn yleissopimuksen ratifioimiseksi ja vaihtoehtojen ennakoitavissa olevat seuraukset; kohteena olisi ylipäänsä se, miten yleissopimusta voidaan Suomessa soveltaa, kun sen tarkoittamaa yhteiskunnallista tilaa ei ole Suomessa. Puolueettomien asiantuntijoiden tulee olla mukana selvittämässä osapuolten yhteiset näkemykset.

  Tässä tilanteessa kaikista tärkein asia on laatia olosuhdeanalyysi, koska etniset ja statuksettomat saamelaiset ja suomalaiset asuvat Lapissa samoilla alueilla ja harjoittavat samoja elinkeinoja samoista oikeudellisista lähtökodista käsin. Olosuhdeanalyysissa on tarkasteltava kaikkia asiaan liittyviä puolia myös epäonnistunutta saamelaismääritelmää Suomen alkuperäisväestön muodostuksen kannalta.
  Korkein hallinto-oikeus on todennut määritellessään saamelaiskäsitteen, että niillä saamelaisilla, jotka hyväksyttiin saamelaisrekisteriin ja niillä lappalaisilla, jotka kielimääritelmän mukaan rajattiin saamelaisuuden ulkopuolelle, on yhteisiä esi-isiä (KHO 22.9.1999 taltio 3181 yleisratkaisuna). Korkein hallinto-oikeus tunnusti samalla ainakin epäsuorasti oikeushistoriallisen samanlähtöisyyden tietämättä viime vaiheen tutkimustuloksista. Näyttö on nyt siis entistä vahvempi ja se osoittaa lappalaisten alkuperäisyyden Lapissa.

  Saamelaisten ja lappalaisten muodostamilla paikallisyhteisöillä on tässä prosessissa ratkaiseva rooli sen varmistamisessa, että asiat sujuvat pitkäaikaisen maantavan mukaan sovussa niin näiden kahden väestöryhmän kuin muun paikallisen väestön kanssa. Tässä yhteydessä tulisi myös arvioida kolttien nykyisen luottamusmiehen ehdotusta kolttien oman itsehallinnon perustamisesta, joka perustuu perinteiseen kolttien kyläkokousjärjestelmään.

  Samalla selvitettäisiin, miksi Suomi ei ole hyväksynyt alkuperäisiksi alueella asuvia todellisia alkuperäisasukkaita, statuksettomia saamelaisia tai lappalaisia, joilla tämä selvitys on jo osin tehtykin.

  jatkuu...

  VastaaPoista
 4. ...jatkoa:

  Asiantuntijatyöryhmä loisi tarvittavaa luottamusta joka rauhoittaisi tulehtunutta tilannetta Ylä-Lapissa ja estäisi lappalaisiin kohdistetun diskriminaation jatkumista. Muualla maailmassa alkuperäiskansamääritelmä on yleensä paljon väljempi eikä vastaavia ongelmia ole juuri ollut, lähimpänä esimerkkinä Norjan saamelaismääritelmän soveltaminen käytäntöön. Erilaisista ratkaisumalleista ei varmastikaan tule olemaan pulaa.

  Edellä olevaan lausuntoon viitaten esitän perustuslakivaliokunnalle harkittavaksi saamelaiskäräjälain muutoksen, metsähallituslain ja ILOn yleissopimuksen ratifioinnin jättämistä pois tältä vaalikaudelta välttämättömien lisäselvitysten tekemiseksi. ILOn yleissopimuksen ratifiointiin liittyvät kysymykset tulee ottaa tarkasteltavaksi seuraavana vaalikautena niin, että tarkastelu kirjataan hallitusohjelmaan lähtemään olosuhdeselvityksestä, ja vasta sen jälkeen siihen voidaan liittää muotoilut harkittavasta lainsäädännöstä ja mahdollisesta ratifioinnista.

  Seuraava hallitus voisi siis selvityttää mikä on saamelaisten todellinen asema nyky-Suomessa, mikä olisi se väestö, joka mahdollisen alkuperäiskansastatuksen piiriin tulisi ottaa, mikäli Suomi päätyisi ratifioimaan ILOn yleissopimuksen, ja mikä olisi alkuperäiskansan tai alkuperäiskansojen historiallinen alue, jolla sopimusta tulisi aineellisissa asioissa soveltaa. Tulee myös perusteellisesti selvittää onko näiden väestöryhmien tilanne ja asema sellainen, että ILOn yleissopimuksen ratifiointi on välttämätön, ja ennen kaikkea minkälaiseksi sen kansallinen sovellus rakennettaisiin niin että sillä saavutettaisiin tavoiteltu hyöty aiheuttamatta uutta vahinkoa.

  Asian valmistelutyössä hallituksen toimeksiantajana tulisi käyttää erialojen tutkijoita sekä muita asiantuntijoita, joiden esittämiä faktoja vetäisi yhteen vaikkapa erityinen ja riittävän edustava komitea. Nykyisen saamelaismääritelmän johdosta saamelaiskäräjät edustavat Suomen alkuperäiskansaa tai -kansoja vain puutteellisesti, miksi asian jatkovalmistelua ei missään tapauksessa voida jatkaa vain hallituksen ja saamelaiskäräjien välisenä suljettuna hankkeena. Työhön on otettava mukaan kattavasti kaikki alkuperäiskansaryhmät, jotka valitsevat siihen omat edustajansa, minkä lisäksi alueen muun paikallisen väestön edustus on toteutettava asianmukaisella tavalla, sen saavuttamiseksi että tehtävät ratkaisut saavuttavat väestön mahdollisimman laajan hyväksynnän.

  Jouni Kitti

  VastaaPoista
 5. Kiitksia Jouni!Melkein Nobelin arvoinen ehdotus.Toteutuessaan se olisi jo sitä!

  VastaaPoista
 6. Kiitos Veikko! asiallisesta ja hyvästä puoluettomista kannanotoista. olet loistava asioiden esille tuoja. Sinun kaltaisiasi ihmisiä voisi enemmän lapissa. Esität rehellisesti kaikkien ryhmien näkökulmia.
  Kiitos Jouni! Olet laatinut erittäin hyvän vastineen perustuslakivaliokunnalle. Oli selkokielinen siitä luulisi ymmärtävän miten todella asiat ovat ja miten saamelaiskäräjien eliitti on tietoisesti yrittänyt johdatella harhaan ILO sopimuksen kautta.

  VastaaPoista
 7. Hienoa Veikko kun puolustat Tanja Sanilaa!!!!!!!!!!!!! Tanja on viisas nainen.

  Ainoa minkä haluan korjata on että kolttasaamelaisillahan On vanhastaan Näätämön siidan alue ollut. Ja nykyisissä Sevettijärven kolttasaamelaisista on tätäkin verta/polveutuvat Neidemin/vanhan Näätämön alueen kolttasaamelaisista! :)

  Sen halusin korjata. Muuten hieno juttu sulla ja kiitos tarkkuudesta!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Tosiaan, tuo Näätämön kolttien asuinalue tahtoo unohtua johtuen kai siitä, että muistaa alueen nykyisen kolttaväestön pääosan kotiseudun. Historiallisen Suomen alueellahan koltat ovat joka tapauksessa asuneet silloin kun Suomi-neidolla oli kaksi käsivartta.

   Poista
  2. Olet oikeassa,mutta huomautin vaan siksi,että Näätämön siidan vanhojen talvi ja syyspaikojen vuoksi nykyiset Sevettijärveläiset siis todellakin asuvat vanhalla koltta-alueella.Ikivanhalla,tästä Näätämön siidasta saa jokainen halutessaan tietoa mm. INARI- Historia (se iso sininen kirja) siinnä on Näätämön siidan vanhoja oikdenkäynti juttuja ynm. Lisäksi on olemassa vanhoja veropapereita,että FF kirjait vilisi vaan veroluettelossa kun Näätämön siidan porukka maksoi veroa :)

   Ai niin ja Suonikylänkin varsinaiset maat ulottu hiukan Ivalon puolelle. Rajajoosepin lähelle ja palasen saariselkääkin kuuluivat vanhoihin Suonejin maihin :) Näistäkin luonnollisesti on maan mittari Nickul mitanut tarkasti suomen valtion virkamiehenä maat ja kolttasaamelaiset maksoivat suomen valtiolle veroa petsamossa,ihan kivojakin summia :)

   Hyvää Veikko tarkoitat varmasti mutta halusin muistuttaa/korostaa tätä. Vielä on elossa ihmisiä rutkasti kenen äiti mm. nuorena tyttönä vietti kesiä Saariselän itäpuolella :)

   Näätämön siidankin kolttasaamelaisia sukuja on edelleen olemassa. Ei ole muinaisuuksia.

   Mutta totta,kaikki kunnia sitkeälle ja kauniille Inarinkansalle ja rutkasti tsemppiä! :)

   Poista
 8. Täyssinän rauhan jälkeisistä ajoista Inarin lapinkylä alueineen on ollut osa Ruotsin valtakuntaa ja Suomea. Vanhoissa kartoissa, kuten Anders Buren kartassa 1635 ja Johan Blaeun kartassa 1662 itse Inarin lapinkylä on merkitty hiukan nykyisen Inarin eteläpuolelle, ja kun kartturit jäljensivät edeltäjiensä töitä se pysyi siinä kauan. Guillaume De L´Isle kartassa 1706 Lemmenjoen ja Ivalojoen välistä kairaa kutsutaan Inarinmaaksi, mutta Paatsjoen varteen on merkitty kirkon merkki ja ranskankielinen teksti "Enare, Ruotsalainen asutus (tai asuinpaikka). Inarijjärvi on itäisine takamaineen merkitty kuuluvaksi Ruotsiin. Sama toistuu saman tekijän karttaversiossa 1788.

  Wikipedia tietää kuitenkin kertoa että Oluf Treskin kartoittaessa Kemin lappia 1642 Inarin lapinkylän pääpaikka sijaitsi Inarijärven pohjoispuolella, paikassa josta polttopuut ja poronlaitumet olivat loppumassa. Kylä suunnitteli muuttoa niemelle peninkulma etelämmäksi silloisesta paikasta, ja Treskin ehdotuksesta sinne rakennttiin kirkko pari vuotta tämän jälkeen.1648 Inari sai oman papin, Esaias Mansueti Fellmanin.

  Historian pitemmässä perspektiivissä ei ole pitkä aika siitä kun yhteisverotusalue asteittain purettiin ja Norjan ja Venäjän (johon Suomi kuului suuriruhtinaskuntana) rajat vedettiin loppumetreiltäänkin. Osa koltista jäi Norjan alueelle, osa varsinaisen Venäjän ja osa siihen osaan Venäjää josta Petsamon käsivarsi lohkaistiin Suomelle. Koltat ovat asuneet paikoillaan Suomen ja Neuvosto-Venäjän rajan siirtyessä Tarton rauhan seurauksena niin että osa heidän asuinalueestaan liitettiin Suomeen, tarkemmin sanottuna Petsamoon. Yhteisverotuksesta huolimatta Inarijärven itäpää ja itäiset rantamaat näyttäisivät kuuluneen inarilaisille, kun taas Sevettijärvi näyttäisi olleen kolttien aluetta, kts. esim. Tannerin karttapiirros v:lta 1929.

  Historialliset faktat on puolin ja toisin tunnettava ja tunnustettava, mutta mitä nyt viimeiseksi tarvitaan on epäluulon lietsomista inarilaisten ja kolttien välillä. Yrityksiä ei tule puuttumaan, ja työ on jo alkanut: YLE Sápmi tarttuu hanakasti jokaiseen sen suuntaiseen puiheenvuoroon.

  VastaaPoista
 9. Aika säälittävästi nyt yritetään etsiä koltille Suomen alkuperäiskansastatusta. Jos joku koltta on muinoin asunut Näätämön perukoilla, siitä tuskin on pohjaa suomalaiselle alkuperäiskansalle. Kolttia on paijattu ja pidetty kuin pumpulissa. Jos vielä kolmaskaan sukupolvi ei pärjää omillaan voitanee puhua periytyvästä uusavuttomuudesta. On luotu sosiaalipummien rinnalle kulttuuripummien lauma, jotka elävät erilaisilla avustuksilla ja apurahoilla. Joukkoon kuulluu toki väkeä kaikista ryhmistä, myös ihan suomalasisista, jotka ovat huomanneet saamelaiskulttuurin oivaksi rahastuskeinoksi.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kirjoitat todella rumasti. Näätämön siida oli iso siida. Ja sen elinvoimaisuus lakkasi koska tuli rajasulut. Sen sinun pitäisi tietää.
   Elossa on Sevetissä viellä ikäihmisiä ketkä myös edustaa paatsjoen siida jonka syyskalastus paikat olivat vätsärin erämaassa. Kolttasaamelaiset ovat perinteisesti asustaneet kolmen valtakunnan rajalla.

   Ja kolttatukeja en lähtisi kadehtiin. Eiköhän esim suomen ruotsalaisten asuttamille alueille esim teihin laiteta 2015-luvulla enemmän rahaa jos nyt pitää hakea vertailu ryhmiä.

   Kolttasaamelaiset eivät Sevettijärvellä elä muutenkaan tasavertaisessa asemma palveluihin ynm suhteen,joten jos on joku kolttalaki joka hiukan auttaa ihmisiä tasavertaiseen asemaan niin onko se niin kamalaa? Ja sitä varten inarinkunta nettoaa aika hyvin Näätämön kauppiaiden verotuloista! taitavat olla parhaimpia veronmaksajia koko lapin läänissä.

   ja kolttasaamelaisten omistuksissa olevia yrityksiä.

   Poista
 10. Varoittaisin edelleen sallimasta kiilojen lyömistä inarinsaamelaisten ja kolttien väliin, olipa lyöjänä kuka tahansa. Viis siitä olivatko Sevettijärvellä kalastaneet koltat Näätämöstä tai Suonikylästä. Kolttien asema alkuperäiskansana Suomessa (mikä ei ole sama kuin Suomen alkuperäiskansana) perustuu ennen kaikkea Suomen tasavallan lyhytaikaiseksi jäänneeseen visiittiin kolttien mailla Petsamossa. Koltat asuivat siellä, Suomi tuli ja meni (valitettavasti), ja alueen kolttien pääosa päätti muuttaa Suomen valtion turviin. Siitä seurasi tiettyjä edelleen jatkuvia velvotteita, joiden sisältö ja muodot vain ovat muuttuneet vuosikymmenten mittaan, ja varsinkin alkuperäiskansaidean myötä. Kateus vie kalatkin vedestä, sopu antaa sijaa. Kaikkeen tukeen liittyy aina riski tuen saajien luisumisesta klienttiasemaan. Tällä tarkoitetaan tukea saavan henkilön tai yhteisön oppimista tuensaajan asemaan ja juuttumista siihen. Klientille on tyypillistä oman aloitekyvyn tietty passivoituminen luotettaessa tukiin pääasiallisena tulolähteenä. Riski ei ole kolttien erityisoikeus, vaan se koskee tasapuolisesti kaikkia tuensaajia niin Lapissa kuin muualla valtakunnassa. Tällä en ole sanonut, etteikö erilaisia tukia silti tarvittaisi, kysymys on vain siitä ketä tuetaan, millä perusteilla ja millä ehdoilla. Työttömän aktiviisuutta on syytä tukea, mutta mitä sitten jos työtä ei kerta kaikkiaan ole? Mitä voit vaatia ihmiseltä joka on lapsi, vanhus, vammainen, sairas jne? Ehdottomasti näistä tulee voida puhua ja näitä on syytä miettiä, mutta sortumatta etniseen leimailuun. Ilmaisut "periytyvä uusavuttomuus" ja "kulttuuripummit" ovat sinänsä hyviä, mutta miettisin neljännen ja viidennenkin kerran ennen kuin käyttäisin sellaista määrätystä kansanryhmästä, esimerkiksi koltista.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Voin hyvin pitkälle yhtyä edelliseen kommenttiin. Ja erityisesti kun kiinnitetään huomiota kansanryhmän leimaamiseen.
   Esimerkiksi saamelaispolitiikassa ei ole mielestäni koskaan voinut puhua yleistäen saamelaisten kansanryhmänä ajavan sitä taikka tätä. Jo pelkästään saamelaiskäräjien epädemokraattinen kiintiöjärjestelmä sekä saamelaisvaalien alhainen äänestysaktiivisuus ovat perusteita kysymykselle keita käräjät ja sen sen johdon harjoittama politiikkaa todella edustaa eli keiden asiaa se ajaa.
   Kolttien kohdalla voidaan nykyisten saamelaiskäräjien osalta kysyä samaa. Nauttiiko nykyisten käräjäedustajien ja heidän mukaansa lähteneen edeltäneen luottamusmiehen linja koko kolttaväestön näkemystä? Yksi vastaus näkyy minusta siinä, että luottamusmies haluttiin vaihtaa.
   Jos taas haetaan jollekin kansanryhmälle tunnusomaista positiivista tai negatiivista piirrettä, niiden hakeminen on jo hyvinkin vaikeaa. Tässä kuvailussa kyse voi olla myös kulttuurista eli jos se nojaa vaikkapa laidunten valtaamiseen sukuna, kylänä tai muuna muodostelmana, kansanryhmä voidaan kokea aggressiivisena vaikka se pitäisi joukossaan paljonkin sopuisia ja toiset huomioivia yksilöitä. Kun taas puhutaan vaikkapa kalastajasaamelaisista tai koltista, jotka mielletään usein rauhallisiksi ja suorastaan sopuisiksi kansanryhmiksi, on heidänkin joukkonsa yksilöinä monenkirjava. Riippuu siis siitä, millaiset yksilöt nousevat niin sanotusti vallan paikoille, kuuluttamaan maailmalle mitä taustalla oleva kansa heidän kauttaan heidän suullaan haluaa.

   Poista
  2. Kolttien ja muiden alueella asuvien välit ovat jo valmiiksi kiristyneet.
   Esimerkki: Nellimön kylän alueella etuosto-oikeus valtion tuella rakennettuhin koltta tiloihin, kalamajoihin tms:n on koltilla.
   Jos koltilta( koltilla on etuosto-oikeus) ei löydy ostohalukkuutta voidaan tila myydä kenelle tahansa.
   Jos myynnin kohde sijaitsee alunperin jokun vanhan Nellimöläisen suvun entisillä mailla niin asialla ei ole mitään merkitystä.
   Usein suurimman hinnan kuitenkin maksaa vapaa-ajan asunnon ostaja.
   Kolttatilat jatkavatkin usein elämäänsä etelänmiehen kesämökkinä.
   Voittajia tässä on tilan valtion tuella rakentanut koltta. Häviäjä väärän rotunen paikallinen perhe joka olisi ostanut talon omaan asumiskäyttöön.
   Onkin mielenkiintoinen tilanne kun Koltta-alueet ja Saamelaisalueet menevät päällekkäin.
   Tuleekohan tänne Ylä-lappiin Ukraina simulaattori ?

   Poista
 11. Inarinsaamelaiset ovat selviytyjiä, vaikka heidät ajetaan ahtaalle heidän omilla maillaan lähinnä tulokkaiden eli porosaamelaisten ja heidän tukijoidensa toimesta. Ehkä kaikkein surullisinta on kuitenkin se, että jopa ne onnelliset inarinsaamelaiset, jotka onnistuivat oman äidinkielensä säilyttämään, tuntuvat syrjivän kielensä menettäneitä. Verisukulaisiaan. Yhteiset esi-isät lepäävät hautuumaasaarilla, rauha heidän sieluilleen.

  VastaaPoista
 12. Veikon blogikirjoituksissa on kiitettävällä tavalla tarkasteltu tätä alkuperäis-ja heimokansoja koskevan yleissopimuksen ratifiointiin liittyviä eri puolia. Erityisesti inarinsaamelaisten uhanalainen asema tiedostetaan tänään myös perustuslakivaliokunnassa. Se tuli esille erityisesti perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskisen suusta. Tältä osin asiassa on selvä oikeusvaje.
  Saamelaiskäräjien taistelu oikeuksiaan puolustamaan nousseita inarinsaamelaisia vastaan on ollut masentavaa seurattavaa. Inarinsaamelaiset eivät ole halunneet tätä kiistaa. He ovat yrittäneet tehdä valtiovallalle rakentavia ehdotuksia tilanteen normalisoimiseksi. He ovat toivoneet saamelaisten poliittisen johdon ja Suomen poliittisen päätöksentekijöiden ymmärtävän Inarin statuksettomien saamelaisten ja rekisterisaamelaisten olevan samaa väestöä, jolla on tällä hetkellä monissa tapauksissa sama laillinen saanto ja lailliset oikeudet. Statuksettomat saamelaiset ovat olleet kärsivällisiä ja koittaneet päästä yhteiseen neuvottelupöytään rekisterisaamelaisten kanssa, mutta saamelaiskäräjien johto on kieltäytynyt kaikesta rakentavasta yhteistyöstä heidän kanssaan. Myös oikeusministeri on kääntänyt heille selkänsä!
  Se on selvä merkki käräjien poliittisen johdon kyvyttömyydestä tunnustaa rekisterisaamelaisten ja heidän verisukulaisten statuksettomien saamelaisten yhteinen historia. Tätä vihanpitoa on nyt jatkunut kohta 20 vuotta. Se osoittaa, että piittaamattomuus ympäröivästä yhteiskunnasta on suurempaa kuin arvata saattaa. Nykyinen ahdas saamelaismääritelmä on mitä suurimmassa määrin keinotekoinen ja leikkaa samaan alkuperäisväestöön kuuluvat ihmiset erilleen toisistaan, eli ihmiset jotka kuuluvat kulttuurillisesti, sivistyksellisesti ja taloudellisesti samaan väestöön. Sellainen jos mikä on rasistista.
  On aivan turha ja vihamielistä luoda sellaisia vaikeuksia samoissa yhteisöissä päivittäinen eläville ihmisille. Sellainen ahdas määritelmä ei ole tarpeen todellisen alkuperäiskansan oikeuksien suojelemiseksi. Kun kiista on näinkin kauan jatkunut, sitä ei voida enää helposti pysäyttää. Käräjien poliittinen johto on siihen itse syyllinen kun se ei ole tunnustanut sitä, että saamelaiset ja lappalaiset ovat samaa väestöä, joilla on yhteinen historia. Joten sellainen aggressiivinen alkuperäiskansapolitiikka ei käy yhteen sellaisen rakentavan politiikan kanssa, jota suuri enemmistö ei halua.
  Joten nyt on korkea aika pysähtyä pohtimaan mihin koko käräjiä tarvitaan, jos tarkoituksena on pelkästään yllä pitää riitaa. Saamenkieltä ja kulttuuria sellainen ei edistä. Tässä jäätyneen konfliktin tilassa ehdotan saamenkielen ja kulttuurin tukemiseksi saamelaiskärjistä riippumattoman säätiön perustamista. Säätiön rahoituspohja muodostuisi valtion, kuntien ja yksityisten ja kansalaisjärjestöjen tuesta. Samanlaisella pohjallahan toimii Inarin saamelaismuseo SIIDA.
  Oikeusprosessissa on se hyvä puoli, että julkisuudessa esitetyillä iskulauseilla ja hallituksen selityksillä ei ole mitään juridista todistusarvoa. Ainoastaan juridisilla faktoilla, aikaisemmin annetuilla tuomioilla, maakirjoilla ja muilla historiallisilla dokumenteilla on merkitystä. Sama tie on edessä senkin jälkeen jos ILOn sopimus ratifioidaan. Prosesssi voi asiantuntijoiden mukaan molemmissa tapauksissa kestää jopa 25 vuotta.
  Jouni Kitti

  VastaaPoista
 13. "Jos koltilta( koltilla on etuosto-oikeus) ei löydy ostohalukkuutta voidaan tila myydä kenelle tahansa."

  Asia helppo järjestää kohtuullisesti sillä että inarinsaamelaisille tulee toissijainen etuosto-oikeus.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Ai,että ihan paremmuusjärjestykseen.

   Poista
 14. Useampi Sevettijärveläinen polveutuu suoraan paatsjoen siidan tai vanhan Näätämön siidan jälkeläisistä :) Vanha koltta alue kuului kolmeen valtakuntaan.

  Minusta on todella surulista lukea Nellimin koltta tila juttuja. Suurin osa Nellimiläisistä ja kolttasaamelaisista tulivat hyvin toimeen. Aika agressiivista tekstiä-

  Kolttatila edut ei ole niin isoja kuin anetaan myöntää. En ole vastaan Inarilaistenkaan oikeuksia. Kannustan ja tuen kyllä kaikkien oikeuksia,myös Inarinsaamelaisten.

  Mutta minusta nyt joidenkin mielipiteet kolttaväestö kohtaan tässä keskustelussa (en tarkoita veikkoa) on hiukan liioteltuja.

  VastaaPoista
 15. Te jotka lietsotte vihaa ja eripuraa inarilaisten ja kolttien välille ,taidatte ollakin saamelaiskäräjien trolleja!Uskoakseni inarilaiset ja koltat voivat elää sovussa mitä nyt joku vanha katkeroitunut TH yrittää nuoleskella KN saadakseen edes jotain suurta aikaan,Annetaan menneitten olla ja uusien tuulien puhaltaa.Miksi joillekin historia on niin vaikea ymmärtää ja hyväksyä!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kyllähän pahimpia sopankeittäjiä löytyy saamelaisen tai koltan etelästä tulleista aviopuolisoista.On persaukinen saanut mahdollisuuden ryöstää alkuperäisten oikeudet naimakaupalla ja jollakinhan se on yhteisölle korvattava.Monesti paikallisilla ei ole aikaa eikä tarmoa tällaiseen toimintaan.

   Poista
  2. Mistä kuiten tuon keksit?

   Poista
  3. Kyllä näitä löytyy, valitettavasti ja esiintyvät saamelaisina.

   Poista
 16. Vääristelijät ovat liikkeellä ja YLE Sapmi antaa heille kuuluvuutta ja näkyvyyttä. Väitetään inarinsaamelaisten esittäneen Anu Avaskarin suulla että kolttalaki pitäisi kumota. Inarilaisten esityksessä ei millään tavoin esitetä kolttien oikeuksien vähentämistä. Todellisuudessa inarilaiset ovat esittäneet että heille pitäisi säätää oma lakinsa, jonka myönteisenä esimerkkinä voisi toimia kolttalaki, luonnollisesti soveltuvasti. Inarilaisten ulostuloa kutsutaan myös säännönmukaisesti hajottamiseksi. Omien oikeutettujen etujen ajaminen, niiden polkemisen vastustaminen ja oman äänen käyttäminen ei ole hajottamista, vaan täysin oikeutettua sananvapauden käyttämistä. Nimenomaan vääristelijät pyrkivät synnyttämään epäluuloa ja hajaannusta kahden pienemmän alkuperäiskansaryhmän väliin.

  VastaaPoista
 17. Jututin Johannes Koskista SDP:n ehdokas ja puheenjohtajapäivillä Vantaalla lauantaina ja hänellä oli näkemys, että ILO viedään maaliin maaliskuussa, mutta sanamuoto on harkittava tarkkaan, niin ettei vääriä odotuksia pääse syntymään, voi myös käydä niin, ettei sopimusta keretä valmistelemaan ja näin se jää seuraaville valtiopäiville. Eteläisen Suomen ihmisillä on halu ratkaista tämä kysymys nopeasti pois päiväjärjestyksestä kertoili Koskinen. Esitin huoleni myös metsähallituslaista.

  VastaaPoista
 18. Anonyymi15. helmikuuta 2015 18.36
  Avoin kirje.

  Arvoisa kansanedustaja!

  ILO-SOPIMUS JA EDUSKUNTAVAALIT 2015

  Hallituksen esityksessä (HE 264/2014 vp) ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi itsenäisten maiden alkuperäis- ja heimokansoja koskevan Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimuksen nro 169.

  ILO-sopimuksen nro 169 ratifiointia koskeva hallituksen esitys tulee palauttaa valmisteluun, koska sopimukseen sitoutumisen oikeudellisia ja taloudellisia vaikutuksia ei ole selvitetty riittävästi mm. kuntien itsehallinnon kannalta kaavoituksessa ja muussa maankäytössä, eri saamelaisryhmien mahdollisuuksiin harjoittaa omaa erityistä kulttuuriaan (perinteisiä elinkeinojaan) eikä muun paikallisyhteisön elinkeinon harjoittamiseen liittyvien oikeuksien kannalta.

  Hallituksen esitykseen ei sisälly arviota myöskään siitä, mikä vaikutus ratifioinnilla olisi koko Lapin talouden ja elinkeinotoiminnan kannalta tulevaisuudessa.

  ILO-sopimusta koskeva asia on tärkeä myös tulevien eduskuntavaalien kannalta myös muualla kuin Lapissa. ILO-sopimus tulee koskettamaan erittäin suurta joukkoa sellaisia suomalaisia ympäri Suomea, jotka omistavat kiinteistöjä Lapissa.

  Muualla Suomessa asuvat kiinteistönomistajat eivät kuulu ILO-sopimuksen mukaisiin edunsaajiin, vaan pikemminkin ovat veronmaksajina kantamassa ratifioinnista aiheutuvaa kustannustaakkaa.

  Lisäksi monien äänestäjien laillisesti hankkimat, kiinteistöihin kuuluvat, oikeudet ovat uhattuina, koska ILO-sopimuksen maaoikeusartiklojen (erityisesti artikla 14) oikeudelliset ja taloudelliset vaikutukset sekä sovellettavaksi tuleva maantieteellinen alue ovat epäselviä. Epävarmaa on, kuinka ja kenen toimesta jatkossa voidaan valtiolle kuuluvia maa- ja vesialueita käyttää Lapissa.

  Lisäksi on mainittava, että suuri osa saamelaisista vastustaa ehdottomasti ILO-sopimuksen ratifiointia nyt esillä olevan hallituksen esityksen pohjalta. Esitystä pidetään eräiden saamelaisryhmien elinkeinojen kannalta epäoikeudenmukaisena ja syrjivänä.

  Vaaliterveisin!

  VastaaPoista

  Anonyymi16. helmikuuta 2015 10.31
  ILO-ratifiointiesitykseen eduskunnassa on otettu erillinen selitys, jonka mukaan Suomi ei ILO-sopimuksen johdosta mm. puutu saamelaisten kotiseutualueella olevien valtion maa- ja vesialueiden omistus-, hallinta- tai käyttöoikeuksiin.

  Asiantuntijoiden (mm. prof. Martin Scheinin (LK 16.2.2015) ja tohtori Tanja Joona) mukaan ratifiointiin liitettävällä sitoutumisella ei ole oikeudellista merkitystä, joten mainituista kysymyksistä päätetään lopullisesti Genevessä Suomea sitovalla tavalla.

  VastaaPoista

  VastaaPoista
 19. Veikon blogissa oli erittäin hyvin perusteltu vetoomus kansanedustajille ILOn sopimuksen ratifiointiin liittyvän lakipaketin palauttamisesta sellaiseen valmisteluun, jossa mukana ovat kaikki osapuolet. Siihen on asiallisia perusteita, koska tiedossa olevia negatiivisia vaikutuksia ei myönnetä. Erityisen hämmentävää on Martin Scheininin kanta Lapin Kansassa 16.2.2015 ILOn sopimuksen ratifioimisesta, jossa hän ohittaa uusimmat tutkimustulokset väestön alkuperäisyydestä.

  Tässä mielessä hänen kantansa on erittäin vahingollinen inarinsaamelaisille. Hänen kannanottonsa merkitsee kansalaisten eriarvoistamista ja kärjistämistä samoilla alueilla asuvien eri kansanryhmien välillä. Scheininin ajama hallintomalli päätöksenteon siirtämisestä Saamelaiskäräjille on nimenomaan edellä tarkoitettu kärjistys. Scheininin kannanoton tarkoituksena on saattaa valtion omistamat saamelaisten kotiseutualueella sijaitsevat maat saamelaisten hallinnon ja ohjauksen alaisiksi, muiden oikeuksista välittämättä.

  Todellisuudessa saamelaisen kulttuurin harjoittamiselle tai sen kehittämiselle ei ole nykyisinkään maanomistuksesta tai Suomen lainsäädännöstä johtuvia esteitä. Tässä tarkoituksessa Scheininin esitykset ovat todellisuuteen joka suhteessa sopimattomia. Hänen esitykset eivät myöskään palvele maanomistajan etuja siten, mitä maanomistajalta yleensä edellytetään. Scheininin ajatusrakennelma lähtee päinvastoin kokonaan ulkopuolisten intressistä heidän valtapyrkimystensä ajamiseksi valtion ja osin myös muiden omistajien oikeudet syrjäyttäen. Scheininin esitykset ovat siten joka suhteessa Suomen oikeusjärjestykseen soveltumattomia. Hänen esityksensä ovat Suomen oikeusjärjestelmään soveltumattomia myös sen vuoksi, että käräjien ylläpidon ja sen mahdollisesti aiheuttamien vahinkojen kustannukset jäisivät viime kädessä valtion kannettaviksi.

  Lisäksi hänen tulkinnat ILOn sopimuksen soveltamisesta olisi selkeästi alku Suomessa omaksutun oikeusjärjestelmän muullekin murentamiselle, varsinkin kun käräjien toimivalta ulottuisi saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolelle ja lisäksi sen määräysvalta ulottuisi ylimmän tuomioistuimen päätöksillä valtion omistamille yksityisille henkilöille vahvistetuista oikeuksista määräämiseen (esim. valtion vesialueille vahvistetut tilojen laajat kalastusoikeudet). Scheininin tulkinnat tarkoittaisivat sitä, että saamelaiskäräjät saisi ratkaista myös alueella asuvien perus- ja ihmisoikeuksien laajuuden.

  Jouni Kitti

  VastaaPoista
 20. Scheinin puhuu tiedemiehen ja korke-arvoisen virkamiehen arvovallalla puhdasta propagandaa.
  Eipä hänellä taida olla mitään saavutettavaa, joten hän jauhaa täysillä klemettiläisen propagandakoneiston osana.
  Naurettavuuksiin asti.

  VastaaPoista