tiistai 20. toukokuuta 2014

Tuleeko ILO-ratifioinnista Jyrki Kataisen lahja Lapille?

Oikeusministeriössä virkamiestyönä valmistunut luonnos hallituksen esitykseksi ILO 169 -sopimuksen ratifioimiseksi putkahti lausuntokierrokselle, joka kestää kesäkuun loppuun. Lueskelin lainsäädäntöjohtaja Sami Mannisen ja hänen virkamiesjoukkueensa aikaansaannoksen tänään kertaalleen läpi ja ensimmäisinä vaikutelmina joutuu kysymään samaa kuin mistä jo aiemmin kirjoitin: Tekisikö Suomi naapurinsa erheen ILO-sopimuksen ratifioinnissa?
Toinen ja hieman huvittunut ajatus jäi päälle aivan lähes 80-sivuisen luonnoksen lopusta, jossa hallituksen esityksen allekirjoittajiksi on signeerattu pääministeri Jyrki Katainen ja oikeusministeri Anna-Maja Henriksson: Näinköhän kokoomuslaisen pääministerin piti olla rakentamassa Suomen Lappiin taannoisten taistolaisten kollektiivinen haavemaa? Historiaan perustumaton järjestelmä, jota on viimeiset kolmekymmentä vuotta ajettu kuin käärmettä pyssyyn, mutta joka on jokaisella yrityksellä tähän mennessä kaatunut omaan mahdottomuuteensa.
Täytyy heti jatkoksi todeta, että mikäli Suomen alkuperäiskansakysymys olisi kansainvälisesti ja kansallisesti kestävällä tavalla ratkaistu - ja johon ratkaisuun olisi ollut tutkimuspohjaa ja aikaa edellisestä maaherra Hannele Pokan saamelaistoimikunnasta lähtien reilustikin - ei ILO-sopimuksen ratifioinnille mahtaisi löytyä juurikaan vastustusta. Kyseessä on toki vanha ja nykyajan tasa-arvoisiin ja hyvinvoiviin Pohjoismaihin huonosti istuva sopimus, mutta siitä huolimatta mikä ettei. Mutta nyt kun oikeusministeriön lainvalmistelijat rajaavat sopimuksen ratifiointia maiden käytössä koskemaan vain nykyistä nk. saamelaisaluetta ja nykyistä saamelaiskäräjien vaaliluettelon tarkoittamaa väestöä, josta kaiken lisäksi yli 60 prosenttia asuu muualla kuin tuolla rajatulla alueella, riittää jo tuosta lähtökohdasta vääntöä muutamiksi kymmeniksi vuosiksi tulevaisuuteen.
No, Katainenhan ei aio olla enää sitten näissä kotomaan politiikan kuvioissa, Suomen selvityksiä työjärjestö ILO:lle tai muuallekaan allekirjoittamassa.
Oikeusministeriön virkamiesten luonnoksessa todetaan, että Suomen nykyinen lainsäädäntö luo riittävät edellytykset ILO 169 -sopimuksen ratifioinnille. Tosiasiassa näinhän on ollut jo kymmeniä vuosia, mutta kun valtiolta on herunut kaiken aikaa lisää, miksei sitä olisi saamelaiskäräjien johdon kannattanut lypsää. Nyt kun Mannisen joukko kirjoittaa lainsäädännön riittävästä tasosta, se liittää tuohon tasoon jo myös vasta valmistelussa olevia lakeja eli saamelaiskäräjälain tarkistamisen ja parhaillaan lausuntokierroksella olevan uuden metsähallituslain ja siihen sisältyvät ”saamelaispykälät”.
Jos saamelaiskäräjille ja sen kylkeen kiinnittyneelle kolttien kyläkokoukselle annetaan noissa laeissa esitetty asema käyttää saamelaisten puheoikeutta valtionmaiden ja -vesien käyttöä sekä myös kuntien hankkeita koskien, on kysymys yksityisten oikeuksien – myös saamelaisten yksityisten oikeuksien – ylitse menevästä kollektiivisesta vallankäytöstä. Kaiken lisäksi tuo ”kollektiivi” kutistuu käytännön lausunnonannossa ja yhteistyövelvoitteen täyttymisen valvonnassa muutamaan henkilöön. Näyttöjä näistä yhden miehen tai yhden naisen puheenjohtajalausunnoista on viime aikoina saatu. Niissä on pyritty puuttumaan myös saamelaisten yksityisiin oikeuksiin tai hankkeisiin.
Tuohon saamelaiskäräjien tulevaan statukseen pitää lakien poliittisen käsittelyn vaiheissa tarkoin tarttua. Saamelaiskäräjälain saamelaismääritelmäkin on edelleen tietenkin hakusessa, mutta tänään siitäkin saatiin julki oikeusministeriöstä saamelaiskäräjille tarjottu ”neuvottelupohja”, joka jättäisi polveutumisen jollain tavalla mukaan saamelaisuuden määrittelyyn.
Epäilen, tokko moinen kelpaa Klemetti Näkkäläjärvelle.
Koko tämä ILO-sopimuksen ratifioinnin valmisteluun tähtäävä prosessi on ollut Jyrki Kataisen(kin) hallituksen aikana melkoista sirkusta. Näkkäläjärven puolue tuntuu oikeusministerinsä topakkuudella vedättäneen asiaa mennen tullen ja muut tuntuvat vain vikisseen. Ei ole kauankaan, kun eräs melkoisella pallilla istuva virkamies vakuutteli minulle, ettei Suomi tule ILO-sopimusta ratifioimaan. Ehkä näin vielä käykin, mutta se Norjan erhe näyttää joka tapauksessa olevan toinen potentiaalinen vaihtoehto.
Toisin sanoen, että ensin ratifioidaan ja sitten aletaan taajoa mitä ratifioinnin olisi pitänyt tosiasiassa tarkoittaa. Ja onhan näitä tapauksia toki muualtakin maailmalta.
ILO-valmistelujen vaiheista vielä muistutus siitä episodista, kun Klemetti Näkkäläjärvi ilmoitti julkisuudessa kuinka ILO-sopimuksen ratifiointi voidaan tällä erää unohtaa. Hän pani suorastaan pistettä koko puuhastelulle. Monikin taisi ihmetellä Näkkäläjärven sanomaa, mutta toki sekin oivallettiin, ettei ILO-sopimusta itse asiassa enää tarvittaisikaan mikäli nyt meneillään olevat lakihankkeet menevät saamelaiskäräjien johdon haluamalla tavalla läpi.
Niin, Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa luvataan edistää aktiivisesti myös pohjoismaisen saamelaissopimuksen synnyttämistä. Ehkä siitäkin saadaan vielä kuulla hallituskauden loppukirin aikana.
Ruotsi muuten on tainnut heittää haikailemasta ILO:n sekä pohjoismaisen saamelaissopimuksenkin perään.


Veikko

8 kommenttia:

 1. "Ruotsi muuten on tainnut heittää haikailemasta ILO:n sekä pohjoismaisen saamelaissopimuksenkin perään."

  Ruotsissa ILO169 esillä mm:


  ILO:s konvention nr 169 – Konventionen om ursprungsfolk och stamfolk – syftar också till att motverka diskriminering av urfolk. För femton år sedan presenterade en statlig utredning vad som krävs för att Sverige ska kunna ansluta sig till ILO 169. Utredaren gjorde bedömningen att de skulle kunna ske på fem års sikt. Trots att det gått så lång tid sedan utredaren presenterade sina förslag har ännu ingenting skett. Det är dags att ta tag i frågan och vidta de åtgärder som krävs för att Sverige ska kunna ratificera konventionen. http://www.nsd.se/opinion/ge-sveriges-samer-sina-rattigheter-som-urfolk-8497091.aspx

  För att garantera rennäringens och övriga samiska näringars fortlevnad och utveckling uppmanar jag regeringen att ta initiativ till en urfolkspolitik som tar sin utgångspunkt i FN:s urfolksdeklaration och i ILO:s konvention 169 om ursprungsfolk och stamfolk i självstyrande länder.
  Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman
  http://www.dn.se/debatt/stoppa-diskrimineringen-av-samer-med-ny-urfolkspolitik/


  Den senaste kritiken från FN:s människorättsorgan upprepar tidigare påpekanden: rättssystemets brist på respekt för samiska rättigheter, svårigheten att få sedvanerätten bedömd inför domstol, att Sverige inte tillträder ILO-konvention 169 och Sametingets begränsade möjlighet att delta i beslutsprocesser som rör samiska intressen. http://www.dn.se/debatt/samernas-rattigheter-forsvagas/  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Niinpä. Oikeusministeriön virkamiesten HE-luonnoksessa asiasta kerrotaan näin:
   ”Syyskuussa 1997 Ruotsin hallitus päätti tilata selvityksen siitä, voisiko Ruotsi ratifioida yleissopimuksen ja mitä toimenpiteitä ratifiointi edellyttäisi. Selvitysmies Heurgrenin selonteko valmistui keväällä 1999 (SOU 1999:25). Heurgren katsoi, että jo tuolloin Ruotsi täytti valtaosan yleissopimuksen määräyksistä. Yleissopimuksen maaoikeuksia koskevat määräykset olivat hänen mukaansa suurin este ratifioinnille. Heurgren esitti näkemyksensä niistä toimenpiteistä ja lainsäädäntömuutoksista, joilla ratifiointiesteet olisi voitu poistaa.
   On huomattava, että Ruotsin saamelaisia koskeva lainsäädäntö poikkeaa Suomen lainsäädännöstä. Ruotsin lainsäädännössä ei ole esimerkiksi saamelaiskäräjälain 9 §:ssä säädettyä neuvotteluvelvollisuutta vastaavaa säännöstä.
   Vuoden 1999 jälkeen Ruotsin hallitus ei ole palannut asiaan eikä ole ollut yhteydessä kansainväliseen työjärjestöön selvittääkseen ratifiointiedellytyksiä.”

   Poista
  2. Taitaa Ruotsissa tökkiä samat asiat kuin Suomessa ja itseasiassa myös Norjassa vaikka se on sopimuksen ratifioinut.
   Saamelaispolitiikan johdon toiminnan tarkempi analyysi paljastaa, että se
   - harjoittaa ensisijassa vallan- ja rahanahneuden motivoimaa paljasta valtapolitiikkaa. Demokratia ei kuulu saamelaiskäräjien kapean valtaa pitävän ryhmän toimintaperiaatteisiin, paitsi kun sillä voidaan perustella oman klaanin valtapyrkimyksiä ja lisää rahaa.

   - Nykyaikainen "länsimainen" (paha sana) demokratia on ristiriidasssa klaaniyhteiskunnan kanssa /nähtävissä tänä päivänä Egyptissa, Afganistanissa, Irakissa ym.).
   Pakotettu yksimielisyys ja erimielisten ja erilaisten omaan ryhmään kuuluvien syrjintä sekä "toisten" esim. "suomalaisten" esittäminen pahoina ja huonoina, palvelee "yhteisön" eli "meiksi" itse luokitellun ryhmän kiinteytymistä. Mutta ovat sekä suvaitsemattomuuden että rasismin ilmauksia.

   Länsimaisessa demokratiassa saamelakäräjien politiikkaa ei ymmärretä, eikä ole syytäkään ymmärtää. Siksi on vaikea sovittaa yhteen "alkuperäiskansaoikeudet" saamelaisjohdon ajamassa muodossa. Se tarkoittaisi etuoikeutetun ryhmän/luokan syntymistä saamelaisalueella sekä loukkaisi monilla tavoilla ryhmän sisällä yksilön oikeuksia ja "toisten" oikeutta yhdenvertaisuuteen.
   Vaikka hallitus ja etenkin oikeusministeri ajaa saamelaisten oikeuksien pikkuista lisäämistä "omissa asioissaan omalla alueellaan", on se rakentamassa vuosisadan suurinta demokratian ja ihmisarvon vastaista lakia.
   Mitään päätöksiä ILO:sopimuksesta tai saamelaiskäräjälakityöryhmän esityksestä ei tule tehdä ennenkuin jotkut viisaat (ei saamelaiskäräjien nimeämät) selvittävät niiden vaikutukset saamelaisten sisällä ja muiden alueella asuvien ihmisoikeuksiin, yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon, sekä mitä (kaikki nykyiset lait huomioon ottaen) seä minkälaista valtaa saamelaiskäräjät lakien nojalla tosiasiallisesti käyttäisi.
   On myös selvitettävä mitkä lait ovat välttämättömiä ja riittäviä saamelaisten itsehallinnon (kielen ja kulttuurin) toteutumiseksi.

   Poista
 2. Tämä draaman kohta jossa Klemetti Näkkäläjärvi ilmoitti julkisuudessa että ILO-sopimuksen ratifiointi voidaan tällä erää unohtaa ja jossa hän pani pisteen koko puuhastelulle toi mieleen sen kohdan elokuvassa Moby Dick vuodelta 1955, jossa valkoinen valas on häipynyt syvyyksiin, eikä tiedetä milloin ja missä se nousee taas pintaan. Alla linkki videoon, kyseinen osuus alkaa noin kohdassa 1:30, mutta pätkä kannattaa katsoa kokonaisuudessaan.
  https://www.youtube.com/watch?v=ryIK9TLAoAs
  Aivan kuten elokuvassa ILO-sopimus (yllätys yllätys) nousi taas pintaan, ja yhtä pahaa jälkeä saattaa syntyä.

  VastaaPoista
 3. Valtio ei pääse yli siitä, että sillä ei ole laillista saantoa maihinsa Lapissa. Kun valtio ei pääse yli, se yrittää ympäri, tai pikemmin lähtee siitä että ollaan olevinaan että valtio omistaa niin sanotut valtionmaat Lapissa.

  Näin ei kuitenkaan välttämättä ole, ja näyttäisi kovasti siltä että näin ei tosiaankaan ole. Valtion maanomistus perustuu pohjimmiltaan kuningas Kustaa Vaasan kirjeeseen 20.4.1542, johon myöhempi lainsäädäntö kauan nojautui, esimerkiksi vuoden 1683 metsäsääntö.

  Vuoden 1683 metsäsääntö koski ainoastaan isännätöntä maata.Suomen Lapissa maan omistivat yksityisenä omaisuutenaan siitä veroa maksavat metsä- ja kalastajalappalaiset, jotka hallitsivat maata lapinkyläjärjestelmän puitteissa.

  Ensinnäkin olisi tutkittava, oliko kuninkaalla vuonna 1542 ylipäätään laillinen oikeus määrätä kenenkään maaomaisuutta lopulliseen takavarikkoon kruunun hyväksi. Kuningas oli kuninkaan valassaan vannonut suojelevansa alamaisten omistusoikeutta laitonta ja ilman tuomiota tapahtuvaa omaisuuden ottoa vastaan. Valtiosääntöoikeuden päälle ymmärtävät voisivat myös tutkailla, oliko kuninkaan kirjeitse ilmaisema tahdonilmaisu syntynyt noudattaen silloisia valtiosääntöoikeudellisia määräyksiä.

  Kruunun ja myöhemmin Suomen valtion väitetty maanomistus näyttäisi syntyneen asteittain ensisijaisesti hallinnollisilla päätöksillä ja maamittaustoimituksissa joita kruunun ja valtion virkamiehet hallitsivat niin kentällä kuin valitusasteissa. Kruunu ja valtio ovat omineet itselleen maanjakotoimituksissa isännättömäksi tai liikamaaksi tulkitsemiaan alueita varsinaisen tila-alueiden ja kylänrajojen ulkopuolella. Lappalaisten perustaessa uudistiloja omille veromailleen suojatakseen oikeuksiaan, tuntuvat osat heidän omistamastaan veromaasta siirtyi kruunulle. Vaikka lisämaitakin on annettu elinkelpoisten tilojen luomiseksi, ja vaikka uusia tiloja on perustettu, sama maan valuminen valtiolle on jatkunut isojakotoimituksissa.

  Vuden 1734 lain maakaari oli kuitenkin voimassa lain astuessa voimaan, ja se on yhä voimassa. Lain 1 luvun 1 § kuuluu: "Nämä ovat lailliset saannot, joilla maa, huone ja maapohja maalla ja kaupungissa omaksi saadaan: yksi on perintö, jos on laillisesti peritty; toinen on vaihto, jos on laillisesti vaihdettu; kolmas on kauppa, jos on laillisesti ostettu; neljäs on lahja, jos on laillisesti annettu; [viides on panttaus, jos on laillisesti pantattu ja pantti laillistunut;] aina sen mukaan kuin tässä lakikirjassa säädetään. Laillinen pysyköön, laiton purkautukoon."

  Lain 10 luvun 1 §: "Älköön kenelläkään olko valtaa myydä, vaihtaa taikka pantiksi panna toisen maata, huonetta tahi talonasemaa, ellei hänellä ole siihen omistajan avointa lupa- ja valtakirjaa. Jos se tehdään, olkoon kauppa mitätön, vaikka olisikin saatu huudatus ja laillistus; ja se, joka sen on tehnyt, vetäköön sakkoa [neljäkymmentä talaria] ja korvatkoon vahingon."

  Edelleen pätee maakaaren 18 luvun 1 §: "Joka väkivallalla ottaa maan, huoneen, metsän, veden tahi vesilaitoksen niiden haltijalta taikka jollakin toimellaan tekee ne hänelle hyödyttömiksi ja tahtoo anastaa ne itsellensä, korvatkoon vahingon, ja [vetäkööt hän ja kaikki ne, jotka hänen kanssansa olivat samassa rikoksessa, sakkoa neljäkymmentä talaria kukin]."

  VastaaPoista
 4. Veikko tuossa viimeisimmässä blogikirjoituksessaan avasikin tuota ILOn sopimuksen nro 169 ratifiointiin liittyvää keskustelua oikeusministeriössä valmistuneen ehdotuksen pohjalta.
  Kun olen ollut mukana saamelaispolitiikassa lähes 30 vuotta, olen tullut siihen tulokseen, että tässä ILOn sopimuksen ratifiointiin liittyvissä kannanotoissa nykyistä saamelaiskäräjien poliittisen johdon toimintaa ohjaa enemmänkin ideologia, eikä tosiasiat. Tähän väitteeseen perustuva analyysi on aloitettava kysymyksellä, mikä on olennaista saamelaiskäräjien poliittisessa toiminnassa? Monet ovat sitä mieltä, että sen aatteellinen ydin kiteytyy oikeudenmukaisuuden vaatimukseen maankäyttöön ja maanomistukseen liittyvissä poliittisissa ratkaisuissa. Saamelaisuuden olemus juontuu kuitenkin tätäkin syvemmästä tavoitteesta; koko alue on saatava saamelaiskäräjien hallintaan siitä riippumatta kuka tai ketkä ovat tällä hetkellä maanomistajia.

  Saamelaispolitiikan vastakkaisella puolelle on viime vuosien aikana noussut lappalaisuus, joka perustuu alkuperäisväestön polveutumiseen pohjautuvaan luonnolliseen kehitykseen. Niinpä lappalaisuuden näkökulmasta olisi väkivaltaista ja yhteiskunnallisesti vahingollista pyrkiä saamelaismääritelmän nojalla muuttamaan vallitsevia maanomistusoloja, vaikka faktoihin perustuvia muutoksia sallittaisiinkin.

  Tällaiselle lappalaisten kannalle on omat perustellut syynsä ja siten äkillinen vanhan ja vakiintuneen tuhoaminen johtaisi vain turhaan häiriöön ja jopa sekasortoon. Vanhan irti repiminen olisi lisäksi epäoikeudenmukaista saamelaisia vieläkin vanhemmalle väestölle lappalaisille, jotka ovat saavuttaneet kaiken historiallisen kehityksen kautta saamelaisilta mitään laittomasti ottamatta. Ahkerimmat ja lahjakkaimmat lappalaiset ovat sitä paitsi maaomaisuutensa itse laillisesti hankkineet. Miksi tämä oikeusvaltiossa halutaan kieltää?

  Molemmilla puolin voidaan siis vannoa oikeudenmukaisuuden nimeen, vaikka käsite saakin hyvin erilaisen määritelmän. Mutta siinä missä lappalainen haluaa tukeutua historiaan, saamelaisjohto haluaa ILOn sopimuksen nojalla muuttaa historian ja ympäristönsä sellaiseksi kuin parhaaksi näkee määrittämällä muun väestön ihmis- ja perusoikeudet.

  Tämän ristiriita tilanteen on saanut aikaan epäonnistunut saamelaismääritelmä. Vakiintuneen lappalaiskäsitteen korvaaminen nykyisellä saamelaiskäsitteellä panee pohtimaan sitä, onko sellaisen käyttöön ottoon ollut minkäänlaisia tieteellisiä perusteita. Nyt sitä on käytetty myös harhauttamaan, antamaan virheellisille tai heikosti perustelluille saamelaisten alkuperäiskansa käsityksille lisää uskottavuutta. Saamelaisaate ja siihen liittyvä saamelaismääritelmä on dogmatisoitunut säilyttämään valtaapitävien valtaa ja siitä on muodostunut vapaan ajattelun ja totuudenetsinnän este. Neuvostoliitossa marxismi-leninismin tuella ylläpidettiin kommunistien, Hitlerin Saksassa rotuoppien avulla natsien valtaa. Eikö tällaisesta kannattaisi julkisesti sanoutua jo vihdoinkin irti?

  jatkuu...

  VastaaPoista
 5. ...jatkoa:

  Nimenomaan saamelaisaatteen palvelukseen luotu saamelaismääritelmä kantaa ihmisajattelun hirvittävän erehdyksen taakkaa, jolla ei ole mitään tekemistä koko ILOn sopimuksen ratifiointiin liittyvän alkuperäiskansa kysymyksen kanssa. Tällaisia epäkäsitteitä tuottavat myös nykyajan terroristit, jotka ihanteensa nimissä haluavat tuhota toisinajattelijat. Islamfundamentalistit haluavat pyhän sodan avulla päästä eroon länsimaalaisista.
  Kun lappalaiset vannovat vapauden ja nimenomaan yksilön vapauden nimeen, saamelaiskäräjien politiikkaa ohjaa koko alueeseen kohdistuva kollektiivisten maaoikeuksien saamisen usko.

  Saamelaiskäräjien poliittisen johdon paradoksi syntyy pyrkimyksestä parantaa saamelaisten maanomistusta saamelaismääritelmän avulla. Tätä tavoiteltaessa on jouduttu kuitenkin astumaan lappalaisten yksilöiden päätösvallan ja itsemääräämisoikeuden ylitse. Saamelaiskäräjien poliittisen johdon pyrkimys on näin luoda hyvää saamelaisille, mikä johtaisi lappalaisten pakottamiseen luopumaan maaoikeuksistaan, omasta historiastaan ja identiteetistään. Tällainen ratkaisu olisi paitsi törkeä ihmisoikeusloukkaus, niin se johtaisi lappalaisten elämänlaadun heikkenemiseen.
  Hiukan toisin ilmaistuna, pyrkimys lisätä saamelaisten kollektiivisia maaoikeuksia voikin päätyä saamelaisten verisukulaisten lappalaisten itsemääräisoikeuden kaventumiseen yksilötasolla.

  Tässä ilmapiirissä ja nykyisessä yhteiskunnallisessa tilanteessa saamelaisjohdon saamelaisideologia kollektiivisine maanomistusvaatimuksineen vaikuttaa auttamattomasti vanhentuneelta. Saamelaisjohdon kannalta riskit ovat merkittäviä. Jos se pyrkii jatkuvasti pitäytymään vanhoihin kliseisiin, se on vaarassa pikku hiljaa näivettyä saamelaisiin ja lappalaisiin vieraantuneena. Monelle äänestäjälle tämän päivän saamelaisuus vaikuttaakin sen ideologiasta taustaa ajatellen luotaan työntävältä. Jos saamelaisuutta halutaan nostaa merkittäväksi poliittiseksi voimaksi, saamelaisjohdon on mietittävä politiikkansa perusteita ja perusteluja kokonaan uudestaan.

  Erottuakseen selvästi muista poliittisista kumppaneistaan saamelaisjohdon on kysyttävä, mikä olisi yksilön tasolla tapahtuva yhteiskunnallinen parantaminen. Sellainen ei voi koskea pelkästään lappalaisille kuuluvien laillisten maaoikeuksien siirtäminen saamelaisrekisteriin merkityille saamelaisille.

  Oma ajatukseni on ollut että Suomi tekisi niin kuin monet muutkin valtiot:
  Avoimesti perustellen todettaisiin että ILO-sopimus ei sovellu Suomen oloihin, mutta että Suomi tulee sopimusta ratifioimatta soveltamaan sen henkeä ja periaatteita kansallisiin olosuhteisiinsa.
  Maaoikeuskiistaan voisi löytyä tämän paketin yhteydessä käytännön tason ratkaisu, joka kantaisia vuosikymmeniä eteenpäin: "moratorio", aikalisä jossa Norjan maaoikeusratkaisua osin myötäillen
  1) Valtio pidättää omistusoikeuden Lapissa oleviin valtionmaihin, mutta siirtää niiden hallinnon pitkäksi määräajaksi uuden perustettavan elimen hallintaan
  2) Tilanomistajat (lappalaiset) pitävät kiinni konkreettisista vaateistaan, joita selvitellään taustalla.
  3) Vanhat lapinkylät elvytetään, uusia ehkä perustetaan, alkuperäiskansan/väestön eri ryhmien puhevaltaa käyttämään
  4) Porosaamelaiset tuovat esille omat konkreettiset tarpeensa/toivomuksensa/vaatimuksensa
  4) Ratkaistaan muunkin paikallisen väestön vaikutuskanavat
  5) Kukin ryhmä tuo esille omat käytännön tason intressinsä, joita sovitellaan
  jne.

  Tunnustetaan että intressit ovat osin samat, osin erilaiset, osin päällekkäiset ja kilpailevat, ja lähdetään etsimään ratkaisuja näitä sovitellen, luopuen ajatuksesta että joku ryhmä dominoisi toisia.
  Täysin kansallisella ratkaisulla ilman ILO-ratifiointia vältettäisiin ulkoa tuleva kansainvälisten elinten päsmäröinti, jolloin kansallisten kompromissien teko olisi helpompaa.

  Jouni Kitti

  VastaaPoista
 6. Mikko Kärnältä perusteltuja lausuntoesityksiä ILO-ratifiointiin ja metsähallituslakiin liittyen:

  http://mikkokarna.puheenvuoro.uusisuomi.fi/168987-7-askelta-ilo-169-yleissopimuksen-ratifioimiseksi

  VastaaPoista