sunnuntai 12. marraskuuta 2017

Vanha uutinen

Ohessa uutinen vuodelta 1994. Uutisessa kerrotusta saamelaisten elinolojen ja elinkeinojen kehittämisohjelmasta (luonnoksesta) käy ilmi miten tuolloinkin nähtiin inarinsaamelaisten asema ja tarve sen parantamiseen. Jos vaikka kielen eteen onkin tehty merkittävästi töitä, on muutoin menty taakse päin ja lisäksi alueensa alkuperäisin väestönosa on saatettu saamelaispolitiikassa hajalleen.
Ainakaan "suomalaisia kolonialisteja" tuosta hajaannuksesta ei voitane syyttää?

16.11.1994
Lääninhallituksen työryhmä esittää Lapin EU-raja-alueohjelmaan:
Poronhoito pois suomalaisilta, inarinsaamelaisille oma lapinkylä
Inari
Veikko Väänänen
EU-rahoituksella toteutettavaan Lapin raja-alueohjelmaan liittyvä erillinen saamelaisten elinolojen ja elinkeinojen kehittämisohjelma on esitelty lääninneuvottelukunnalle. Vielä pöydälle jäänyt ohjelma sisältää saamelaisaluetta koskien mm. poronhoito-oikeuden siirtämisen yksin saamelaisille, sekä oman alueen tai lapinkylän perustamisen inarinsaamelaisille.
Edelleen esitetään, että Metsähallituksen Ylä-Lapin luonnonhoitoalueen metsätalouden puhdas tuotto käytettäisiin saamelaisalueen hyväksi. Esitys takaisi todennäköisesti ainakin metsätalouden jatkumisen poronhoidon ja muiden saamelaiselinkeinojen rinnalla.
Lapin lääninhallituksen koolle kutsumaan saamelaisten elinolojen ja elinkeinojen kehittämistä pohtineeseen työryhmään ovat kuuluneet saamelaisvaltuuskunnasta Helvi Nuorgam-Poutasuo, Saamelaisneuvostosta Johannes Helander, Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta Lassi Valkeapää, koltista Sergei Kp. Fofonoff, saamelaisten koulutusasiain neuvostosta Matti Morottaja, pohjoismaisesta Saamelaisinstituutista Pekka Aikio, Utsjoen kunnasta Jari Länsman, Sodankylän kunnasta Eero Magga, Inarin kunnasta Antti Korhonen ja Enontekiön kunnasta Pentti Keskitalo. Työryhmän esitykset olivat yksimieliset lukuunottamatta Pentti Keskitalon poronhoito-oikeuden rajoittamisesta jättämää eriävää mielipidettä.
Poronhoito-oikeuden siirtyminen "ETA-kansalaisilta" saamelaisten yksinoikeudeksi tapahtuisi siirtymäajan puitteissa ja esityksen mukaan oikeutensa menettävien asema "tulee turvata siirtymäsäännöksin". Poronhoidon luopumisjärjestelmää ja siirtymäsäännöksiä valmistelemaan esitetään perustettavaksi saamelaisvaltuuskuntaan erillinen työryhmä. Tavoitteena on, että myös vähemmän poroja omistavat saamelaiset voisivat saada korvausta luopuessaan poronhoidosta "ammattiporomiesten" hyväksi.
Pentti Keskitalo vastustaa eriävässä mielipiteessään poronhoito-oikeuden siirtämistä epäoikeudenmukaisena, syrjivänä ja yleistä elinkeinovapautta loukkaavana. Hän huomauttaa, että saamelaisuus määritellään lähinnä kielitaito-kriteerillä, eikä esimerkiksi lappalaissukujen jälkeläisyydellä.
Enontekiön ohella poronhoito-oikeuden rajaaminen koskettaisi Inarissa voimakkaimmin Ivalon paliskuntaa, mutta myös Hammastunturin paliskuntaa. Muissa Inarin ja Utsjoen paliskunnissa poronomistajat ovat jo enimmäkseen virallisia saamelaisia.
Työryhmä perustelee poronhoito-oikeuden rajaamista sillä, että Ruotsissa ja Norjassa koko poronhoito on rajattu saamelaisten yksinoikeudeksi, mutta Suomessa se on säädetty päinvastoin "kaikkien ETA-kansalaisten" oikeudeksi. Työryhmä esittää edelleen, että Paliskuntain Yhdistyksen rinnalle tai riittävällä päätäntävallalla sen sisälle perustetaan saamelaispaliskuntien oma organisaatio.
Työryhmä on luetellut koko joukon poronhoitoon liittyviä ja osin EU-rahoituksella toteutettavia hankkeita. Niihin kuuluu mm. porolaitumien kestokyvyn selvittäminen ja saamelaisalueen paliskuntakohtaisten laidunkäyttösuunnitelmien laatiminen. Laidunten suunnitellumman käytön arvioidaan edellyttävän mm. uusien laidunkiertoaitojen rakentamista.
Työryhmä esittää myös riittävien, muilta käyttömuodoilta (esim. metsätalous ja matkailu) rauhoitettujen alueiden varaamista luontaistaloudelle sekä "muille saamelaiselinkeinoille".  Luontaiselinkeinotilallisten toimeentulotason kohottamiseksi työryhmä esittää erillistä projektia, jonka tavoitteena olisi mm. uusien toimintamuotojen etsiminen. Kaksivuotisen tutkimuksen tuloksena on voitu havaita luontaiselinkeinotilallisten toimeentulon perustuvan nykyisin merkittävältä osalta sosiaaliturvaan ja puolison ansiotuloon.
Inarin
saamelaiskulttuuri
suojeluun
Saamelaisten elinolojen kehittämistyöryhmä on kiinnittänyt erityistä huomiota inarinsaamelaisten asemaan. Se katsoo inarinsaamelaisten edustavan erästä alkuperäisintä saamelaiskulttuuria, joka on nyt katoamassa.
Työryhmä esittää, että saamelaisvaltuuskuntaan perustetaan työryhmä valmistelemaan toimenpideohjelmaa inarinsaamelaisen kulttuurin pelastamiseksi. Työryhmän tulee valmistella erityistä inarinsaamelaislakia, jolla muodostettaisiin koltta-alueen tapaan inarinsaamelaisalue tai Inarin lapinkylä. Oman alueen rajaamiseen liittyen tulisi suorittaa myös oikeushistoriallinen tutkimus, jossa selvitettäisiin Inarin lapinkylän jälkeläisten oikeudet alueeseen ja sen luonnonvaroihin. Edelleen tulisi muuttaa paliskuntien rajoja luonnollisen laidunkierron tarvetta vastaavaksi, sallia inarinsaamelaisille maksuton luonnonvarojen käyttöoikeus kolttien tavoin sekä edistää voimakkaasti inarinsaamen kielen ja kulttuurin elvyttämistä.
Inarinsaamelaisten alueelle tunkeutuivat 1700-luvulla suomalaiset uudisasukkaat, joiden kanssa inarinsaamelaiset ovat varsin paljon sekoittuneet. Myöhemmin 1850-luvun tienoilla ja osin paljon sen jälkeenkin inarinsaamelaisten aluetta ja elinkeinoja kavensivat Norjasta ja Utsjoelta suurine porokarjoineen tulleet "muuttosaamelaiset", eli nykyisin suomessakin saamelaisten enemmistön muodostavat pohjoissaamelaiset. Viimeisenä inarinsaamelaisten perinteiselle alueelle on asutettu vielä koltat, joille on erityislailla erotettu oma alue.
Saamelaisten elinolojen ja elinkeinojen kehittämisohjelma on laadittu vuosille 1995-99. Saamelaishankkeisiin esitetään haettavaksi EU-rahoitusta 22 miljoonaa markkaa, jonka lisäksi suomalaista verorahaa tarvittaisiin 14 miljoonaa markkaa.

10 kommenttia:

 1. Uusi uutinen tämän päivän Hesarissa.

  Pauliina 169 Feodoroffin kosto ja kolonialismi

  https://www.hs.fi/paivanlehti/13112017/art-2000005446436.html

  VastaaPoista
 2. On merkittävää, että ääni saamelaisaktivistien kellossa tai Yle Sapmin uutisissa on muuttunut. Eräitä repivimpiä suomalaisia ja lappalaisia arvostelevia kellokkaita ei juuri esiinny julkisuudessa etenkään YlE Sápmissa. Yleensäkin vältellään vastakkainasettelua. Tämä siksi, ettei samelaisten sisäinen sorto, joka on noussut esiin, tulisi näkyväksi ja saamelaiskäräjät näyttäisi kaikkien saamelaisten demokraattisena edustajana. Tämä näkyy em. HS:n jutun otsikossa ja sen kolmessa viimeisessä kappaleessa, jotka tarkkaan luettuna paljastavat, että kyse on saamelaiskäräjien ja -politiikan uudesta strategiasta julkisuuskuvan parantamiseksi. Asialla ovat porosaamelaissukujen korkeasti koulutetut keski-ikäiset jälkeläiset ja heidän tukijansa. Ei liene sattumaa, että muutos on tapahtunut Yle Sapmin entisen päällikön, Pirita Näkkäläjärven Suomeen paluun jälkeen. Hän opiskeli vuoden tiedotusta Britanniassa ja oli varsin perehtynyt manipulointiin jo aiemmin. Hänet valittiin vuoden saamelaiseksi City Samit yhdistyksen järjestämässä äänestyksessä. Uskoisin, että "uusi suunta" on hänen ja hänen hovinsa ajatushautomosta. Muitakin merkkejä kilven kiillotuksesta on ilmassa. Ei ole sattuma, että näyttävä kokosivun juttu ilmestyy Helsinginsanomissa juuri nyt, kun saamelaiskäräjälaki ja sovintokomitean työ ovat alkamassa

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Pauliina on jo aiemmin arvioinut syyllistämisen politiikan saavuttaneen jollain tavalla matkansa pään eli saattaa nytkin puhua ihan omillaan eikä Näkkäläjärven opeilla. Ehkä ymmärtää millaiseen sotkuun koltat ovat itsensä piritoineet kun ajatellaan heidän arjen olemistaan.
   Piritan nerokkuuden päälle en paljoa laittaisi.Se kyllä pätee, että on ollut enemmän manipuloija kuin journalisti.

   Poista
 3. Pauliina Feodoroff sanoo Baltic Circle -festivaalihaastattelussaan, ettei alkuperäiskansojen luontoon sidottua elämäntapaa kannata tuoda esiin siten, että korostaa sen olevan ristiriidassa länsimaisen elämäntavan kanssa. Hänestä ristiriita kääntää katseen koko ajan länsimaiseen ajattelutapaan eikä keskity siihen, mitä alkuperäiskansat todella sanovat.
  Eipä kannata tuota ristiriitaa todellakaan paljon korostaa, koska se kääntää nykyisin jo katseen nykysaamelaiseen elämäntapaan, miten se eroaa länsimaisesta ja esimerkiksi millaisella hiilijalanjäljellä tuota elämäntapaa todellisuudessa harrastetaan. Siis edullisempaa on vain etsiä sellaisia foorumeja, jotka kuuntelevat kritiikittömästi Pauliinankin sanomisia.

  VastaaPoista
 4. Tässä uusi vanha uutinen ja me kaikki odotamme niin…

  https://yle.fi/uutiset/3-9928776

  VastaaPoista
 5. Tuo linkki ei avaa enää uutista. Jos heität näkyviin otsikon, voi koettaa hakea sillä?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Saamelaiskäräjälain uudistus käynnistyy - "kaikilla suuret odotukset"

   Poista
 6. No nyt se avautuikin tuolla linkillä. Olisiko ollut "paranneltavana".
  https://yle.fi/uutiset/3-9928776

  VastaaPoista
 7. ” Saamelaiskäräjien asiantuntija-esittelijäksi on nimetty Oula-Antti Labba. ”

  Minkä alan asiantuntija Oula-Antin pitäisi olla? Oula-Anttihan jakoi kesällä FB:ssa innokkaasti tohtori Kaisa KJ-L:n kirjoitusta LK:ssa metsäsaamelaispäivien riekkujaisissa.

  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154593514266262&set=p.10154593514266262&type=3

  ” Totuus on tarua ihmeellisempi, mikä jälleen kerran ilmenee kirkkaasti varhaisista asiakirjalähteistä. Peltojärven lapinkylä sijaitsi idässä, naapurinaan venäläinen verottaja”.

  Idässä? Mistä katsoen?

  Emeritusprofessorikin yhtyi samaan kuoroon: ”Alpo puhuu saamelaisista, vaikka kysymys on lappalaisista. Myös Vienassa lappalainen oli elinkeinonharjoittajan nimitys, eikä nimitys sielläkään kerro henkilön kansallisuutta. Aikasarrian ja muiden vienalaisten mukana Enontekiölle tuli karjalainen runolaulu, jota Castren Peltovuomassa kuuli. Sen esittäjä sanoi sukunsa olevan kotoisin Karjalan laulumailta.”

  Kaisa KJ-L ja Onni Niemelä jatkoivat väittelyä LK:ssa Näkkälän paliskunnan jaosta ja Peltojärven lapinkylän maaoikeuksista pitkin elokuuta, kunnes Kaisa lopulta väitteli oman väitöskirjansa kumoon.

  Kaisa LK 1.9. ” Peltojärven muinaiselle ja ajat sitten asiakirjoista hävinneelle lapinkylälle ei maaoikeuden tai muunkaan oikeuden päätöksin ole vahvistettu eikä ylimuistoisen nautinnan perusteella voitukaan vahvistaa mitään maa- tai vesioikeuksia. ”

  Tähän oli Onnin helppo kuitata viittaamalla Kaisan väitöskirjaan, jossa kuten kaikki hyvin muistamme, aukottomasti todistettiin lappalaiset lapinkylien maanomistajiksi.

  Tähän samaan kirkkaaseen asiakirjalähteeseen oli jo neljä vuotta sitten 2013 viitannut Klemetti Näkkäläjärvi väitöskirjassaan (sivu 19) : ” Kirjallisuudessa on vain vähän tietoa poropaimentolaisuudesta 1500- tai 1600-luvuilta. Varhaisin kirjallinen tieto kertoo siitä, kun vuonna 1579 eräs venäjänsaamelainen siirtyi sisarensa kanssa Venäjän puolelta Peltojärvelle, nykyiselle Jauristunturin alueelle mukanaan 57 poroa. Hän pyysi kahden vuoden verovapautta ja lupasi toimittaa lisää saamelaisia ”hiitt iffrån Rydzenn”.

  Huomattavaa on, että Klemetti kirjoittaa saamelaisesta, joka hänen mukaansa siirtyi ”mukanaan 57 poroa” ja oli poropaimentolainen. K KJ-L sen sijaan ”On eräs lappalainen, nimeltään Achensare, joka nyt on sisarenpoikansa kera muuttanut Venäjältä Peltojärven kylään, jolla on 57 poroa, joka on anonut kahden vuoden verovapautta, ja joka on ilmoittanut ahkeroivansa saadakseen useampien lappalaisten muuttamaan sinne Venäjältä”.

  Saamelainen on lappalainen ja päinvastoin iloisesti sekaisin tohtoreiden ja professorin todisteluissa aina tilanteen mukaan. Professorin ja dosentin Peltojärven lappalaiset näyttävät kelpaavan Jauristunturin saamelaistenkin esi-isiksi, kun Klemetti jatkaa seuraavasti:

  ”Tutkimusalueen poropaimentolaisten laiduntama alue on kuulunut varhaishistoriassa entiseen Peltojärven lapinkylän alueeseen. Suurin osa tutkimusalueen Jauristunturin saamelaisista kuuluu suoraan alenevassa polvessa Peltojärven siidan jäsenten jälkeläisjatkumoon, jota voidaan seurata niin kauas ajassa taaksepäin kuin se on virallisten asiakirjojen perusteella mahdollista. Varhaisimmat maininnat aluetta asuttaneista saamelaisista löytyvät kirkonkirjoista ja veroluetteloista 1600-luvulta.”

  Ja alkuperäinen kysymyshän oli: Minkä alan asiantuntija Oula-Antti Labba on?

  VastaaPoista
 8. Taas loukataan…

  https://yle.fi/uutiset/3-9931830

  Maijala puolustaa oikeuttaan…

  http://emmaijala.puheenvuoro.uusisuomi.fi/246166-puolustan-oikeutta-lapinpukuihin-ollaan-ylpeita-juuristamme

  VastaaPoista