lauantai 17. joulukuuta 2016

Saamelaismäärittelyssä yhä syvemmälle suohon?

Jotenkin alkaa tuntua siltä, että pääministeri Juha Sipilän hallituksen loppukaudella nähdään vielä samanlainen ILO 169 -sopimus-  ja saamelaiskäräjälakisotku kuin mikä koettiin Jyrki Kataisen ja Alexander-Stubbin hallitusten aikana. Paitsi että sotkuun sekoittuu vielä oikeusministeriön suojissa salassa valmistellun Pohjoismaisen saamelaissopimuksen lanseerausyritys. Näin siis käy vaikka Sipilä kumppaneineen antoi kautensa alussa ymmärtää, ettei ainakaan ILO-asia tule tällä hallituskaudella ajankohtaiseksi ja että asioita ainoastaan selvitetään.
Mikä se olikaan se brittiläinen tv-sarja ”Kyllä, herra pääministeri” (Yes, Prime Minister)? Toisaalta, tässä sotkussa yhtä lailla vietävissä on tainnut vaeltaa oikeusministeri Jari Lindström sekä vailla mitään tilannetietoa ehkäpä koko muu valtioneuvosto. Näin aloin epäillä kun tapasin joitain päiviä sitten Ivalossa valtiovarainministeri Petteri Orpon. Hän sanoi suoraan olevansa tyystin tietämätön meneillään olevista saamelaissopimus- ja saamelaiskäräjälakivalmisteluista ja huomautti edustavansa sentään kolmatta hallituspuoluetta sen ministerinä ja puheenjohtajana.
Olisikohan ihan aluksi jonkinlaisen työmaainfon aika, herra pääministeri?
Viikonpäivät sitten (8.12.) Inarissa matkasi pääministeri Sipilän tärkein poliittinen avustaja, valtiosihteeri Paula Lehtomäki, asianaan saamelaiskysymykset. Lehtomäen seurueeseen kuuluivat pääministerin erityisavustaja Janika Tikkala, oikeusministeriön demokratia-, kieli- ja perusoikeuksien yksikön johtaja Johanna Suurpää ja oikeusministerin erityisavustaja Leena Riekkola. Suurimman osan Inarin vierailun ajastaan joukko seurusteli saamelaiskäräjien ja muiden eri saamelaistahojen kanssa. Kunnan tapaamiseen, johon itsekin osallistuin, liikeni puoli tuntia kun alun perin sovittu tunti jouduttiin jakamaan Utsjoen kunnan edustajien kanssa.
Kunnan tapaamisessa Lehtomäki oli seurueen ainut keskustelija muiden tyytyessä kuuntelemaan häntä ja kunnan edustajia. Lehtomäen ainut tekeillä olevia valmisteluja koskeva avaus liittyi saamelaiskäräjälakiin ja siinä saamelaismääritelmään. Hän kysyi miltä kuulostaisi jos jatkossa saamelaisuutta ei määriteltäisi millään lailla, vaan se määräytyisi itse kenenkin henkilön samastumisen eli itseidentifikaation kautta. Samaan hengenvetoon hän kuitenkin jatkoi, että ainoastaan se määriteltäisiin lailla kuka voi äänestää saamelaiskäräjävaaleissa.
Että mitä?
Aivan tarkkaan kun tuota avaa sen käsittää niin, että olisi kaksi saamelaisryhmää, joista toinen voisi äänestää saamelaiskäräjävaaleissa ja toinen sitten ilmeisesti edelleenkään ei. Lehtomäen selitys asiaan oli se, että näin oli pakkokin säätää koska saamelaiskäräjiä ei voitu sen perustuslaillisen aseman takia ohittaa saamelaiskäräjien vaaliluettelon hyväksymisessä.
Ajatukseen ei sisälly mitään uutta avausta ellei lähdetä siitä, että lakiin noin kirjaten valtio olisi tunnustamassa saamelaisuuden määrittelyn umpikujan. Positiivisimmillaan kirjauksella voitaisiin jollain tavalla tunnustaa statuksettomien saamelaisten asema statuksellisina saamelaisena, toisena saamelaisryhmänä, mutta heidän alkuperäiskansa-asemaansa tuo pelkkä saamelaiskäräjälain saamelaismääritelmän ”uudistaminen” ei miksikään muuttaisi. Siihen tarvittaisiin korjaus myös perustuslakiin eikä mistään sellaisesta Lehtomäki maininnut. Tosin ei sitä ehditty eikä hoksattu häneltä äkkiseltään kysyäkään.
Se, että saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio ehätti mediassa toteamaan Lehtomäen ajatusten maistuneen hänelle, kertoo osaltaan edellä olevan oikeudellisen epämääräisyyden pitävän paikkansa.
Epäselväksi Inarissa jäi kuinka paljon Lehtomäen avauksessa oli hänen tai pääministerin kabinetin ajattelua vai kertoiko hän esimerkiksi oikeusministeriön hämystä esiin nostettua ajattelua. Kun kollegani Gunnar Pettersson kyseli Lehtomäeltä hänen sanomisistaan, valtiosihteeri mainitsi tuossa yhteydessä, ettei tiennyt Sipilän ilmaisseen asiassa kantaansa mutta että "keskustelemme saamelaisasioista useiden ministeriöiden yhteistyössä ja myös Inarin-matkallani seurueeseen kuului kaksi edustajaa oikeusministeriöstä”.
Siis olisiko toisenkin työmaainfon paikka, herra pääministeri?
Ja miksi tuo palaveri? Muun muassa siksi, että selvitetään ollaanko Suomessa harrastetussa alkuperäiskansapolitiikassa ajautumassa yhä syvemmälle suohon sekä alkuperäiskansan määrittämisen että siinä laillistettavan ihmisten syrjimisen myötä.
Erittäin tärkeää olisi lukea tarkoin inarinsaamelaisen Kari Kyrön esiin tuomat seitsemän kysymystä:
1. Kuuluisivatko molempien ryhmien ihmiset alkuperäiskansa saamelaisiin?
2. Saisivatko molempien ryhmien saamelaiset yhtäläiset Suomessa alkuperäiskansalle kuuluvat oikeudet?
3. Voisivatko molempien ryhmien saamelaiset järjestäytyä haluamallaan tavalla ja valtiolta saatavalla tuella järjestää omat sisäiset vaalinsa ja hallintonsa?
4.  Saisivatko molempien ryhmien saamelaiset yhtäläisesti ja perustuslain mukaisesti yhteiskunnallista tukea kielensä ja kulttuurinsa kehittämiseen?
5.  Saisivatko molempien ryhmien saamelaiset yhtäläisesti ja perustuslain mukaisesti yhteiskunnallista tukea saamelaiselinkeinotoimintaansa?
6.  Saisivatko molempien ryhmien saamelaiset yhtäläiset oikeudet käyttää saamelaiskulttuurikeskus Sajosta ja muita saamelaisten toimitiloja?
7.  Saisivatko molemmat ryhmät yhtäläiset oikeudet työjärjestö ILO:n alkuperäiskansafoorumeilla?
Ja entäpä sitten jos noihin kysymyksiin on ajatuksena vastata kieltävästi? Viimeistään siinä vaiheessa vatulointi on minusta todella viisautta.


9 kommenttia:

 1. Demarinuorten puheejohtajan Mikkel Näkkäläjärven haastattelu Minä & Husu -ohjelmassa:
  https://demokraatti.fi/mina-husu-mita-on-saamelaisuus-2010-luvun-suomessa-ja-voisivatko-somalit-auttaa-demarinuorten-puheenjohtaja-mikkel-nakkalajarvi/?utm_campaign=twitter&utm_medium=twitter&utm_source=twitter

  VastaaPoista
 2. Veikon viimeisin blogikirjoitus pani tästä Paula Lehtomäen hurjasta samaa väestöä jakavasta esityksestä taas kerran pohtimaan minkälaisesta valtapolitiikasta on loppujen lopuksi kysymys. Suomessa saamelaisten sisäinen etninen konflikti liittyy vaatimuksiin Ylä-Lapin maanomistussuhteiden uudelleen järjestämisestä. Lyhyesti sanoen ja jossain määrin yksinkertaistaen vuoden 1853 jälkeen, pääosin kaudella 1864-1920 Suomeen muuttaneiden pohjoissaamelaisten poronhoitajien jälkeläiset vuoden 1945 jälkeen Suomen Lappiin asutettujen kolttien tuella vaativat väitettyjen alkuperäiskansaoikeuksiensa perusteella, että Suomen alkuperäisille kalastaja- ja metsälappalaisille kuuluvat maat on luovutettava tulokkaiden jälkeläisten kollektiiviseen hallintaan. Tämä tapahtuisi lisäämällä ratkaisevassa määrin saamelaiskäräjien valtaa maan käyttöä ja sen rajoituksia koskevissa asioissa.
  Erimielisyyksien kohteena oleva alue muodostaa 10 % Suomen pinta-alasta, väkeä tällä alueella asuu vain noin 11 000, joista saamelaisia on n. 3500, muualla Suomessa asuvien saamelaisten määrä on n. 6500.
  Kun pyrimme arvioimaan erimielisyyksien syitä ja seuraamuksia, niitä tulee tarkastella laajasti ottaen kolmesta eri näkökulmasta, jokaisen niistä pitäen sisällään useita alakokonaisuuksia, joista on vuosikymmenten mittaan tuotettu mietintöjä, päätöslauselmia ja erilaisia ratkaisumalleja.
  Aikahistoriallisesti tärkeä on ideologinen näkökulma joka antaa pohjan kummankin osapuolen, tavallaan kiveen hakattuihin näkökulmiin, joista ei voi luopua.
  Toiseksi tulee tarkastella alueen omistussuhteita poliittiselta näkökulmalta, jonka eräänä kulmakivenä on juridiikka, siis kansainvälisoikeudellinen lainsäädäntö, joka puolestaan pohjautuu poliittisiin päätöksiin. Niiden pohjana ovat taas kolmantena kokonaisuutena sotilaallisin keinoin saavutetut valtioiden välisten voimasuhteiden muutokset ja niiden seuraukset, jotka ovat kuitenkin saaneet alkunsa poliittisista ideologiaan pohjautuvista päätöksistä (mm. Petsamon luovutus 1944). Lopulta kyse on eräässä mielessä suuresta oravanpyörästä, jossa kaikki on vaikuttanut kaikkeen ja tulee vaikuttamaan jatkossakin.
  Ylä-Lapin kiistaa ei voida ratkaista Paula Lehtomäen resepteillä vain kirjoittamalla nimet paperiin ja toivoen kaiken olevan sillä selvä. Vuosikymmenien ajan kyseistä kiistaa on koetettu ratkaista useiden arvovaltaisten tahojen, valtiopäämiesten (mm. presidentti Halonen ja nyt Lehtomäki) ja diplomaattien välityksellä ja kansainvälisillä foorumeilla, on pidetty monia istuntoja, muodostettu työryhmiä, asetettu selvitysmiehiä, tehty laajoja maaoikeustutkimuksia - ja kuitenkin osapuolet ovat edelleen yhtä kaukana toisistaan, jos ei vieläkin kauempana kuin oltiin alkuasetelmissa 40 vuotta sitten.

  jatkuu...

  VastaaPoista
 3. ...jatkoa:

  On siten ilmiselvää, että kummallakin osapuolella on omat perustelunsa ja tavoitteensa pitkään vaikuttaneen kriisin ratkaisemiseksi. Se, mitä inarinsaamelaiset ja Inarin lapinkylän väki pitää oikeana onkin saamelaiskäräjien lähtöasetelmista katsoen täysin väärää ja tuomittavaa. Tähän lähtöasetelmaan sitten pitäisi Suomen valtion tai kansainvälisen foorumin, esimerkiksi YK:n, asettua tavallaan tuomarin asemaan, mutta kuitenkin ilman toimeenpanovaltuuksia, joilla toteuttaa päätöksiään. On erittäin suuri ja ilmeinen riski, että pohjoissaamelaisten etnonationalistien syöttämä alkuperäiskansapropaganda ja päättäjien ja sovittelijoiden Suomen tosiasiallisiin alkuperäisiin saamelaisiin liittyvä heikko tietotaso synnyttää sellaisia päätöksiä, jotka rikkovat alkuperäisimmän kalastaja- ja metsäsaamelaisväestön, ennen kaikkea inarinsaamelaisten ihmisoikeuksia.
  Lopultakin ainoa oikea tapa ratkaista kyseinen konflikti on molempien saamelaisosapuolten, tässä tapauksessa siis saamelaiskäräjien ja Lapinkylien yhteistyöjärjestön kahdenvälisissä neuvotteluissa. Onhan kysymyksessä kuitenkin samaa väestöä edustavista organisaatioista. Sitä paitsi molemmissa organisaatioissa mukana olevat ihmiset ovat kaiken muun lisäksi vielä suuressa määrin sukulaisia toisilleen. Näin siitä huolimatta, että pohjoissaamelaiseen etnonationalistiseen ideologiaan kuuluu keskeisesti julistus siitä että vain heillä on puhdas saamelainen veri. Pohjoissaamelaiset johtajat toistavat mantran omaisesti, että metsä- ja kalastajasaamelaisiksi itsensä identifioivat eivät ole edes millään lailla saamelaisia, vaan kautta linjan suomalaisperäisten uudisasukkaiden jälkeläisiä. Tällaisesta sortopolitiikasta on aika tehdä loppu ja sen tekevät vain ihmiset itse kuten saksalaiset kaataessaan Berliinin muurin.
  Tänä vuonna aikaisemmin YLE:n saamelaistoimitus uutisoi pääkaupunkiseudulla toimivan Citysaamelaiset-yhdistyksen entisen puheenjohtajan Pentti Pieskin lausuman: "Nykytilanteessa Saamelaiskäräjien vaaliluetteloon tulee sellaisia ihmisiä, joilla ei ole saamelaisia sukujuuria. Saamelaismääritelmä antaa mahdollisuuden valheellisille identiteeteille, että ihminen saattaa olettaa, että hän on saamelainen, vaikka hänellä ei olisi minkäänlaista taustaa sille."
  Tällä ilmaisulla Pieski viittasi henkilöihin, joilta koalition työkaluna toimiva vaalilautakunta oli evännyt oikeuden rekisteröityä saamelaiskäräjävaalien vaaliluetteloon, mutta jotka Korkein hallinto-oikeus oli määrännyt luetteloon merkittäväksi sillä perusteella että nämä on katsottava saamelaisiksi. Pieski istuu Suomen saamelaiskäräjien hallituksessa ja on ilmentänyt pyrkimyksiä nousta käräjien puheenjohtajaksi.
  Vaikka kansainväliset tahot ovat laatineet ja hyväksyneet tiettyjä päätöslauselmia ja lainsäädännöllisiä toimintamalleja (mm. ILOn 169 sopimus), joiden perusperiaatteita voidaan noudattaa myös maissa jotka eivät ole ratifioineet sopimusta, ei pysyvää rauhaa voida saavuttaa ellei saamelaiskäräjät sitä todella halua ja tee omalta osaltaan kaikkensa sen toteuttamiseksi. Rauhaa ei voida saavuttaa ilman, että hyväksytään myös statuksettomien saamelaisten ja Lapinkylien yhteistyöjärjestön oikeushistoriallisiin faktoihin perustuvat näkemykset. Osapuolten välinen keskinäinen kunnioitus voi rakentua ainoastaan tälle pohjalle. Löytyykö sellaista milloinkaan, onkin jo kokonaan toinen kysymys.
  Jouni Kitti

  VastaaPoista
 4. Kiitos Jouni kommentistasi.Tarkennan vielä että tätä soppaa on keittäneet voimallisemmin mm.Martti Ahtisaari ja Tarja Halonen apunaan Martin Sheinin,Eero J Aarnio,Jaakko Jonkka,Hannele Pokka ym ym.Heidät ainakin pitäisi saada oikeuteen tästä saamelaispolitiikan suosimisesta ja tukemisesta!

  VastaaPoista
 5. Jos ei oikeuteen niin kuitenkin aikakirjoihin perustellen mikä heidän osansa sopankeitossa oli. Olisiko tuossa myös lista henkilöistä jotka eivöt ole tervetulleita sovittelijoiksi tai totuuskomissioon. Tai no, jos uskomme siihen että ihminen on muutoskykyinen, niin miksipä ei, jos ensin arvioivat oman osuutensa menneissä kriittisesti. Silloinhan muutama noista vosi olla alku taustaryhmälle, Ahtisaaren sovittelukokemusta ei voi kiistää, mutta olisiko kotisokeus iskenyt. En halua loukata, mutta onhan tuo vähän niin kuin haamujen kulkue lappalaisten painajaisesta, joka kylläkin on ollut kiihkosaamelaisille litimärkä uni.

  VastaaPoista
 6. Näinpä se muljahti eli Lindström lähtee edistämään Norjan mallin saamelaismääritelmää. Sopimuksen valmistelun ja julkitulon viime vaiheet olivat taustalta kuultuina varsin mielenkiintoisia. Mitenköhän siinä Paula Lehtomäenkin avauksille lopulta kävi?

  http://yle.fi/uutiset/3-9366454?origin=rss

  VastaaPoista
 7. ...Paitsi että heti perään tuli tietoa jonka mukaan Suomen saamelaismääritelmään ei tulisikaan muutosta! Koetetaan päästä tässä kartalle, mutta kuten edellä viittasin, eika sekavaa on tämä...

  VastaaPoista
 8. Ja Jarppa lähtee vielä Trondheimiin tuuraamaan...

  http://yle.fi/uutiset/3-9364355

  VastaaPoista
 9. Miltä alkuperäiskansalaisuus-feikkaus tuntuu. http://www.aaronpaquette.net/?p=8940

  VastaaPoista